Sem Zvonko Bogataj iz Maribora, podjetnik z 20-letnimi prakti?nimi izkušnjami  na podro?ju marketinških storitev – profesionalne fotografije, predvsem v tujini ZDA in Evrope na zahtevnih fotografskih projektih. Kot ?lovek z izrednimi osebnimi in podjetniškimi potenciali ter znanji pa v Sloveniji še nikoli nisem imel nobene priložnosti te potenciale vklju?iti v strukturo gospodarskega razvoja Slovenije. Sem podjetnik, ki sem v desetih letih v detajle spoznal vse mikrolokacije, situacije, strukturne omejitve, popolnoma nepodjetniške na?ine razmišljanja, absolutno banalne situacije itd. v državi, zaradi katerih se Slovenija ne more ve? (v bistvu se nikoli v 21-ih letih dejansko sploh ni razvijala) vsebinsko, kvalitetno gospodarsko razvijati, zaradi ?esar je na robu bankrota ali celo v bankrotu.

Moje ugotovitve:
1. KAR VAM GOVORIJO, NI NI? RES! Slovenska javnost mora izvedeti, da stvari sploh niso takšne, kot jih prikazujejo politi?ne garniture, in tudi niso takšne, kot jih rišejo ban?niki in ekonomisti!

2. POLITIKI DOKAZLJIVO DELUJEJO PROTI GOSPODARSKEMU RAZVOJU SLOVENIJE, KO PODJETNIKE NA VSAK NA?IN TIŠ?IJO, NAJ SE IN DA SE BOMO ŠE V PRIHODNJE OBRA?ALI NA BANKE!
Zakaj to po?nejo? Iz nesposobnosti, ker ne znajo vzpostaviti druga?nih virov za kreditiranje, ali pa je to zavestno, da bodo lahko še imeli pri roki »šparov?ek«?

3. OBSTAJAJO TAKOJŠNJE KONSTRUKTIVNE IN VSEBINSKE REŠITVE!
OBSTAJAJO KONSTRUKTIVNE, KONKRETNE, PRAKTI?NE IN TAKOJŠNJE REŠITVE, TUKAJ IN ZDAJ, ZA TAKOJŠEN GOSPODARSKI RAZVOJ REALNEGA SEKTORJA, KI JE V KATASTROFALNEM STANJU, PA TEM DOKAZLJIVO PRAKTI?NIM REŠITVAM IZ DOLO?ENIH RAZLOGOV NO?E NIH?E PRISLUHNITI, NE POLITI?NE GARNITURE, PRAV TAKO PA OBSTAJA TUDI ABSOLUTNA MEDIJSKA BLOKADA ZA DOKAZLJIVO ODLI?NE REŠITVE. ZAKAJ JE TAKO, SEVEDA OBSTAJAJO »TEHTNI« RAZLOGI S STRANI TEH OMENJENIH. 

4. SLOVENSKI POLITIKI DOKAZLJIVO NIMAJO REŠITEV IN NE INTERESA!
SLOVENSKI POLITIKI SO DOKAZLJIVO V PRAKSI ABSOLUTNO NESPOSOBNI KARKOLI KONKRETNEGA STORITI ZA GOSPODARSKI RAZVOJ REALNEGA SEKTORJA, KI JE V KATASTROFALNEM STANJU IN TUDI INTERESA NIMAJO!
Slovenska družba, ozavesti se, vsakega posameznika, za dobro vseh nas, prosim, da spregleda in naj ve? ne pri?akuje pasivno rešitve od politikov! Prepoznajte, prosim, dejstvo, da je od naših politikov pri?akovati konstruktivne in vsebinske rešitve za gospodarski razvoj (to ni gospodarska rast!) skregano z vsako logiko. Kdo pa so ti "izvoljeni predstavniki ljudstva"? To so povsem navadni ljudje iz naše sredine. Oni niso nobeni strokovnjaki - v parlamentu so izvoljeni le zaradi svojih kariernih ambicij. Seznanite se tudi, kako posameznik pride na dolo?eno listo posamezne politi?ne stranke, pa vam bo vse jasno, zakaj politiki nimajo potencialov za konkretne in dobre gospodarske rešitve.

5. NE BODITE VE? NAIVNI, BODITE ZAVESTNI IN ODGOVORNI!
DA PREBIVALCI SLOVENIJE NE BI BILI VE? NAIVNI, POSTANITE ZELO POZORNI IN ODGOVORNI ZASE IN SVOJE NAJBLIŽJE. PROSIM VAS, DA OZAVESTITE SVOJE MISLI, SVOJ POLOŽAJ V DRUŽBI IN ALI STE ZADOVOLJNI S SVOJIM NA?INOM ŽIVLJENJA, IN VEDITE, DA DOKAZLJIVO OBSTAJA KONKRETNA, RES POŠTENA IN VAS VSEBINSKO VREDNA PRAVA POT GOSPODARSKEGA RAZVOJA, V KATERI IMA VSAK POSAMEZNIK VREDNO VLOGO.

6. SLOVENSKA DRUŽBA, PREBUDI SE, NE BODI VE? PASIVNA
OB SEZNANITVI Z DOKAZLJIVIMI DEJSTVI SI KOT DRŽAVLJAN SLOVENIJE ISKRENO ŽELIM, ZA DOBRO VSEH NAS, DA BI SE SLOVENSKA DRUŽBA PREBUDILA IN BILA SPOSOBNA USTVARITI KRITI?NO MASO.
Da bi lahko prebivalci Slovenije aktivirali vse svoje potenciale in imeli priložnosti, da bi lahko sami poskrbeli za vse svoje osebne ter življenjske želje in zadoš?enja. Prepri?an sem, da ve?ina to zmore, kdor pa nima teh možnosti, bi obstajalo dovolj možnosti, da bi lahko družba dostojno poskrbela za njihovo dostojno, vsebinsko in kvalitetno življenje.

7. NEPOSREDNA KONSTRUKTIVNO VSEBINSKA KONFRONTACIJA Z OBLASTNIKI JE NUJNA!
Navkljub temu, da ima beseda »konfrontacija« v slovenski družbi neprijeten pomen, saj slovenska družba »nima rada« soo?anj, pa je v našem katastrofalnem gospodarskem položaju takšno dejanje nujno, da se v neposredni in vsebinski konfrontaciji dokaže, da slovenski oblastniki in ban?niki nimajo pojma o bistvenih vsebinah in tudi znanja nimajo.
Zato je treba resnico skozi takšna vsebinska in konkretna soo?anja prenesti tisti javnosti, ki je že ozaveš?ena in precej budna.

MORA OBSTAJATI NEK RAZLOG! Bi tudi doma tako ekonomsko ravnali?
Glede na absolutne neaktivnosti oblastnikov si resni?no zadeve ni možno predstavljati druga?e kot da zavestno uni?ujejo našo družbo in vse osebne potenciale naših ljudi.
Obstaja pa tudi še drug možen razlog: da so absolutno nesposobni (dejstvo pa seveda je, da znanja nimajo nikakršnega).
Trenutno  pripravljajo pogoje za prevzem Slovenije s strani tehni?ne vlade(!?).

ZDRAVO RAZUMSKO, Z GOSPODARSKO-PODJETNIŠKEGA POGLEDA NI MOGO?E DRUGA?E OCENITI DELOVANJA IN IZJAV POLITIKOV TER BAN?NIKOV kot:
Glede na to, kako zavajajo slovensko javnost, slovenska politi?na garnitura in "priznani" ekonomisti - teoretiki, v zvezi z neugodno gospodarsko stvarnostjo in glede upanja na gospodarski razvoj Slovenije, velja nekoliko prirejen naslednji rek ekonomista Kennetha Bouldinga: "Kdor verjame, je norec ali pa ekonomist".

SLOVENIJA V GOSPODARSKI BLOKADI
VSEBINSKI PREDLOGI KONKRETNIH REŠITEV ZA TAKOJŠEN GOSPODARSKI RAZVOJ
Dejstva o gospodarskem (ne)razvoju Slovenije in družbeni minimalizem zavesti

Detajlne tematike in nekatere pojasnitve o dejstvih, ki jih skorajda zanesljivo še ne poznate:
O POLITIKI,
O BAN?NEM SISTEMU, BAN?NIKIH,
O MEDIJIH IN NOVINARJIH,
O SLOVENSKI DRUŽBI,
O INSTITUCIJAH,
O NEKATERIH POJMIH.

Vsebina je razdeljena na dva glavna poudarka:
I. DEJANSKO STANJE (+ predhodno podpoglavje »iz preteklosti«) in
II. KONSTRUKTIVNE REŠITVE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ

I. DEJANSKO STANJE:

NEKAJ POUDARKOV IZ PRETEKLOSTI
1. VZROKI ZA NAŠO KATASTROFALNO GOSPODARSKO SITUACIJO SO NIKAKRŠNA, KONKRETNA IN VSEBINSKA DEJANJA V PRETEKLOSTI. Nikoli in nikdar še ni bil sprejet niti en konkreten gospodarski ukrep za dejanski razvoj Slovenije!

2. 21 LETNO SPANJE OB »ZGODBI O USPEHU«(zgodba se je lahko ohranjala le na osnovi izrednega zadolževanja na ra?un vseh nas).

Vzroki in sedanje posledice so simptomi neuspešnega in negospodarskega nedelovanja v preteklosti, oz. umirjenega spanja elit na dobro umeš?eni "zgodbi o uspehu", ki jo jim je omogo?ila uspavana slovenska družba. Prav tako pa podati tudi konstruktivne rešitve gospodarskega razvoja.
Zakaj? Ker zavajajo?e in lažne trditve slovenske politike in "strokovnjakov ekonomskih znanosti«, zaradi dolo?enih razlogov nikoli niso in ne govorijo resnice, zmorejo le teoreti?na predavanja nezavedni in zaspani slovenski javnosti, brez konkretnih rešitev, kako. Zato je treba to resnico prenesti tisti javnosti, ki je že ozaveš?ena in precej budna.

3. V Sloveniji v zadnjih 21-ih letih še nikoli ni politika realizirala nobenega vsebinsko konkretnega ukrepa za dejanski razvoj Slovenije. Vsi ukrepi temeljijo le na birokratskih korekturah. Politika nima nobenega znanja in ne sposobnosti realizirati konkretne gospodarske ukrepe "iz krvi in mesa".
Vse strategije razvoja Slovenije, ne glede na obdobje po samostojnosti Slovenije so le birokratski zapisi, ki se nikoli niso uresni?evali, pa še temelji so bili vedno ohlapni in neprepri?ljivi. Nikoli do sedaj še ni bil realiziran niti en dober gospodarski ukrep.

4. Slovenija se še nikoli ni gospodarsko razvijala v smislu vedno boljšega standarda in napredka, vedno do sedaj so jo le iz?rpavali tisti, ki so za to imeli neomejene priložnosti!

5. Osebni in podjetniški potenciali v slovenskih ljudeh nikoli niso imeli dejanskih priložnosti.

6. Nobena vlada do sedaj v samostojni Sloveniji še nikoli ni sprejela niti enega aktivnega gospodarskega ukrepa!

O POLITIKI

SLOVENSKA POLITIKA NIMA POTENCIALA IN NE VSEBINSKIH ODGOVOROV, NITI PRIPRAVLJENIH ZAMISLI, SPLOH PA NE PRIPRAVLJENIH DEJANJ ZA ZAGON GOSPODARSKE AKTIVNOST RAZVOJA, Z AKTIVIRANJEM PRIHODKOVNE STRANI.

Mit je, da bodo slovenski politiki in ban?niki, ki so zavozili našo državo, kakorkoli pripomogli k gospodarskemu razvoju Slovenije, saj o mikroproblematiki podjetništva (ki je navkljub absolutnemu gospodarskemu zatiranju in izkoriš?anju gonilna sila razvoja) naši politi?ni predstavniki, ki bi naj pomagali pri gospodarskem razvoju Slovenije, dejansko ne vedo ni? in so absolutno nepou?eni.
Dejstvo je, da se Slovenija lahko gospodarsko za?ne razvijati takoj, sedaj!

Slovenska politika ho?e biti do "zunanjih dejavnikov" bolj papeška od papeža. S populisti?nimi izjavami "Kdo nam bo še sploh verjel", se ne zaveda, da bi jim zunanji dejavniki najbolj verjeli, ko bi pokazali sposobnosti urejanja gospodarskega razvoja s konkretnimi in vsebinskimi ukrepi, ki pa se jih ne znajo prakti?no lotiti.

Slovenska politika ne more imeti vsebinskih odgovorov, ker slovenski »predstavniki ljudstva« nimajo bazi?nih znanj in ne interesa karkoli aktivno storiti, da bi se Slovenija gospodarsko razvijala. ?e bi imeli resni?ne politi?ne vodje, ki bi tudi imeli strokovna znanja za gospodarsko oživitev Slovenije in ne le »sposobnosti« za zadolževanja, ki bi jim bilo kaj mar za dejanski gospodarski razvoj Slovenije, bi obstajalo vsaj upanje. Ker pa smo tipi?na demokrati?na družba zahodnega tipa, imamo le politike, ki so si osebno interesno prizadevali le za izvolitev.

NEKAJ DEJSTEV IN LAŽI O GLOBALNIH TEMAH:
Slovenija se ne bo zaradi sprejema tako imenovanih reform ni? bolj gospodarsko razvijala! Kot vam politiki sami pojasnijo, bo šlo za gospodarsko rast! To pa ni, verjemite, gospodarski razvoj za Slovenijo.

»IZHOD IZ KRIZE« S POLITI?NIM DOGOVOROM PO SPREJETJU TOP REFORM (sanacija bank, investicije v velike infrastrukturne projekte, pokojninska reforma, reforma trga dela, holding skupnega državnega premoženja…) SLUŽI LE FORMI SAMI PO SEBI IN NIMA NI? SKUPNEGA Z DEJANSKIM GOSPODARSKIM RAZVOJEM SLOVENIJE OD TEMELJEV NAVZGOR. Da politi?ne garniture ne zanima dejanski razvoj Slovenije, je torej tu neposreden dokaz.

1. SANACIJA BANK NI PRIORITETA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENIJE! OBSTAJAJO POŠTENI IN KONSTRUKTIVNEJŠI PRISTOPI, KI SO EDINI V KORIST NAS VSEH! Zato, ker banke nimajo ne interesa in ne potencialov kreditirati na podjetniških vsebinskih osnovah!
Ponujajo nam svoje birokratske pogoje, pa jih ne potrebujemo.

a) Politiki zavajajo in lažejo (zaradi sebe, da kažejo hlap?evski obraz »svetu«) nevedno, nepou?eno in predvsem nezainteresirano, pasivno slovensko prebivalstvo, ki v »foteljih« naivno pri?akuje, da bo nekdo drug (torej nesposobni politiki) za njih reševal gospodarske probleme, ki so jim tako avtomati?no dali v roke to možnost.
Politiki lažejo in zavajajo (ne vem, ali to po?no iz nesposobnosti ali zavestno), ko govorijo, da ?e se rešijo "globalne teme" in se pridobi "zaupanje" finan?nih trgov, se bo sprostil kreditni kr? in se bo za?el gospodarski razvoj. To še v teoriji ne more biti res. Zakaj? Ker slovenske banke ne delujejo na podjetniško vsebinskih osnovah! Kreditni kr? se ne bo sprostil. Problemi so v  neustreznem konceptu pristopa k razvoju slovenskega gospodarstva.

b) Politiki nimajo pojma o dejanskih mikrogospodarskih problemih v naši državi, zato se zatekajo le k globalnim temam, ki pa so za dejanski razvoj Slovenije nepomembni.

c) Slovenska politika samo teoretizira in ugiba, da je potrebno "rešiti" slovenski ban?ni sistem in da bodo potem "najverjetneje" banke lažje sprostile kreditni kr?. Ni res! Ni? se ne bo spremenilo, saj bodo banke še naprej uporabljale svojo nepodjetniško metodo kreditiranja kot so to po?ele do sedaj.

d) Ali bodo banke odobravale kredit na kakšnih druga?nih, vsebinsko podjetniških osnovah? Ne bodo, vse bo še naprej tako kot je bilo, le denar bodo spet pobrale elite, ki so blizu "šparov?ka".

e) Dejstvo je torej, da za razvoj gospodarstva ni potrebno sanirati slovenskih bank. Kot vsak pravni subjekt se naj sanirajo po svojih poslovnih zmožnostih ali pa se jih naj likvidira. Za civilno družbo in gospodarski razvoj v obliki kot so sedaj, niso potrebne in imajo izkoriš?evalski namen in zavestni potencial iz?rpavanja iz zdravih jeder civilnega prebivalstva.

f) Slovenski politiki nimajo pravice reševati ban?nega sistema na škodo prebivalcev Slovenije in se morajo posvetiti naložbam v potenciale, ki so nam na voljo, to pa so potenciali v ljudeh.

g) Izjave politikov "nekako je treba dobiti denar za naše banke" so povsem brez osnove za gospodarski razvoj Slovenije!

h) Ves razpoložljivi denar je treba vložiti v potenciale ljudi in ne v sanacijo bank. Samo v potencialih ljudi se nahaja edini vreden in realen kapital ustvarjanja dodane vrednosti. Ban?ni sektor pa je absolutno nerealen in ne ustvarja nobene vrednosti.

2. INVESTICIJE V VELIKE INFRASTRUKTURNE PROJEKTE
RAZVOJ SE PRI?NE IN USTVARI V MIKRO OKOLJU, OD SPODAJ NAVZGOR
Banalnosti izjav o izvedbi ogromnih infrastrukturnih projektov za razvoj gospodarstva so ?isto zavajanje. Pa ?etudi bi imeli projekte že nared za izvedbo, pa jih seveda nimamo, bi se takšne investicije »poznale« le na BDP, ni? pa ne bi ljudje živeli bolje! NE PA OD ZGORAJ NAVZDOL!

NEKAJ DEJSTEV IN ZAVAJANJ O NEKATERIH FAMAH

* FAMA »BONITETA«, KI JO KOT MANTRO NON-STOP PONAVLJA POLITIKA!
1. ?e bodo hlap?evsko »zadovoljeni finan?ni trgi« in bodo potem obresti manjše pri najemanju kreditov, koliko konkretno bodo manjše?
2. Bodo bistveno manjše? Ali le za nekaj desetin procenta?
3. Bonitetna ocena Slovenije je kar precej nizka.
4. Ali bomo potem spet v najvišji boniteti? BOLJŠA BONITETA NE BO NI? BISTVENO SPREMENILA NA BOLJE!

* FAMA »GARANCIJA«: Edina garancija, ki ima vrednost in omogo?a najve?je zmožnosti za realizacijo posameznega projekta, je v osebni viziji, potencialu in znanju posameznika.
TO JE ENA OD NAJVE?JIH OVIR OZ. STRUKTURNIH DRUŽBENIH NESPORAZUMOV, DA SE SLOVENIJA NE MORE GOSPODARSKO RAZVIJATI. Edina garancija je samo v potencialih ljudi, znanju, viziji, pristopih; za razvoj Slovenije pa je ni?no dosedanje dojemanje garancij. Bedarija je izjava »?e ni? ne daš v garancijo, ti nobena banka ne bo dala kredita!«

POLITIKI NIMAJO NOBENIH VSEBINSKIH REŠITEV
Politiki enostavno nimajo vsebinskih rešitev in ne znanj karkoli vsebinsko spremeniti za gospodarski napredek Slovenije, in to je dejstvo. Noben predsednik slovenske vlade do sedaj in vse do sedanje vlade RS nimajo vsebinskih rešitev za zagon gospodarstva. Edino, kar jim preostane, je ukvarjanje z nepomembnimi »top-globalnimi temami« »visoke politike«, kar pa nima ni?esar skupnega z realnim gospodarstvom.
Dokaz, kako politi?ne garniture ne vedo kaj dosti o gospodarskem razvoju Slovenije v njenem globalnem pomenu razvoja vse Slovenije, je izjava predsednika države, gospoda Turka: "Slovenski izvoz je izvor razvoja slovenskega gospodarstva". To je noro. Kako lahko predsednik države ena?i izvoz najve?jih izvoznikov z razvojem celotnega gospodarstva, ki pa je v razsulu? Pa tudi ti zveli?avni izvozniki tudi niso tako uspešni kot se jih prikazuje.

POLITIKA NIMA POJMA, KJE SO DEJANSKI PROBLEMI
Ker politika vsebinsko ne razume, kje so dejanski problemi, tudi ni sposobna karkoli spremeniti in tudi interesa nima:

- Za slovensko politiko je izreden potencial ljudi (ki je dejansko edini vreden kapital, ki ga ima vsaka država in tako tudi Slovenija – pa ga absolutno anulira) nepomemben in ga ni sposobna aktivno vklju?iti v gospodarski razvoj.

- Nima interesa in ne sposobnosti ustvariti dobro, pozitivno podjetniško klimo, na osnovi katere slovensko družbo ozaveš?ala, da bi tako tudi vse državne ustanove dejansko in vsebinsko delovale v smeri razvoja gospodarstva.

- Nima interesa in ne znanj spreminjati družbene klime, da bi prevladovala komunikacija namesto arogance, da bi prevladoval optimizem namesto pesimizem, da bi prevladovala aktivnost družbe namesto pasivnost, da bi prevladovalo sodelovanje namesto nesodelovanja, da bi prevladovala zainteresiranost po konstruktivnih spremembah in rešitvah na bolje namesto nezainteresiranosti itd.
- Nima interesa, da družbeni sistem ne bi ve? deloval na minimalizmu, velikokrat pa žal še tako ne deluje.

KAKO KONKRETNO V PRAKSI AKTIVIRATI RAZVOJ SLOVENIJE?
Ali ste državljani Slovenije že slišali konstruktivno vsebinski odgovor kateregakoli politika, kako bo dejansko, v praksi pospešil razvoj Slovenije in pove?al prihodkovno stran? V letih samostojne Slovenije še ni bilo takšnega odgovora. ?
ZELO PROBLEMATI?NO STALIŠ?E POLITIKOV ZA NAŠO DRUŽBO, KI JE SEVEDA NERESNI?NO:
Pravijo celo (in to najbolj znani med njimi), da politika ne more ustvarjati podjetniške klime in da je vse v rokah poslovnih bank!!!!

SLOVENIJA NIMA NOBENEGA PODJETNIŠKEGA MEHANIZMA!
V Sloveniji ne obstaja noben vsebinski in konstruktivno podjetniški mehanizem za dodeljevanje kreditnih sredstev. Obstaja le birokratski sistem dodeljevanja kreditnih sredstev, to je sistem razpisov.
Nesposobni in nezainteresirani politiki si s tisto malo razpisi operejo roke.

VSAKA VLADA, TUDI SEDANJA, NI NIKOLI STORILA NI? KONKRETNEGA, pa tega o?itno nih?e ne opazi.
Vlada ne ponuja ni?esar, vse kar še iz?rpani (zaposleni in delodajalci) kot so že, še imajo, naj ponudijo le socialni partnerji.

VLADA SI PREVZEMA AKTIVNO VLOGO BREZ VSEBINE!!
Kako in kdaj se je dogodila družbena situacija, da si vlada dovoli prevzemati prioritetno in aktivno vlogo pri reševanju dolo?enih gospodarskih tem, ?e pa sama v to ne vloži ni?esar?
Njena vloga je v bistvu zelo nekonstruktivna in vsebinsko prazna. Njena naloga je torej le, da vodi slepce za nos, da sami ponudijo še tisto malo, kar zmorejo, sama pa ne ponudi ni?esar, nikoli.

Kako je mogo?e, da v trikotniku dogovarjanj med socialnimi partnerji ni prepoznati tega zavajanja in vožnje žejnih ?ez vodo?
Dejstvo je, ?e ne bo vlada ponudila vsebinskih osnov in se na ra?un gospodarskega razvoja odrekla dolo?enim prihodkom v prora?un, na ra?un kasnejšega neprimerljivo ve?jega priliva kot se bi ga trenutno odrekla, da ne bi nesposobno kratkoro?no gledala (mantra "šparanja" in ja se ne?emu ne odre?i - kako pa bomo potem; absurdnost zapravljanja pa oblastnikov ni? ne zanima) na gospodarsko situacijo, in v javnosti zaradi dolo?enih razlogov podajala zavajajo?ih izjav in laži, tako dolgo ni realnih zmožnosti gospodarskega razvoja Slovenije!

REŠITEV JE LE V AKTIVNI IN VSEBINSKI VLOGI – KO BO DEJANSKO TUDI KONKRETNO KAJ PONUDILA – NI? PREJ
Rešitev je edino v aktivni vlogi vlade oz. politike, da ne drži ve? fig v žepu! Tudi sama mora ponuditi finan?ni delež. V usklajenih ukrepih bo potem vsak nekaj ponudil, da bomo v prihodnje vzpostavili pozitivno in tudi inovativno gospodarsko okolje. Dokler pa bo non-stop takšna klima, ki jo vsi poznamo in v kateri vedno vsak vle?e le na svojo interesno stran, izgubljajo pa vsi:
Sindikati:"preve? se jemlje delavcem, ki že sedaj nimajo kaj dosti"
Delodajalci: stroški dela se ne zmanjšujejo, prej zvišujejo"
Slovenija bo šla dokazljivo v bankrot.
Kako je mogo?e, da nih?e ne prepoznava, da politika oz. oblastne elite v zadnjih 21-ih letih niso nikoli dale kaj vsebinsko materialnega ali miselnega od sebe? Vedno je elita le iz?rpavala slovenski družbeni potencial iz ljudi za svoje lastne potrebe in interese.
Populisti?ni rek " Reforme so za ljudi" je le teorija, v praksi pa se vedno izkaže ravno obratno.

SLOVENSKA POLITIKA NIMA KONKRETNIH ODGOVOROV NA:
- Kako konkretno vidi gospodarsko podobo Slovenije ?ez tri leta? Z argumenti!

- Katere so njene konkretne zamisli za gospodarski razvoj, brez ponujanja "megle"?

- Kaj konkretno je pripravljena in sposobna ponuditi vlada za pri?etek gospodarskega razvoja?

- Koliko je zanjo vredno delovno mesto? Koliko v posamezni panogi?

- Kaj je in koliko je vredno delo in v kakšnem kontekstu ga ocenjuje?

- Katera gospodarska dejavnost bi bila za Slovenijo izredno profitabilna, z najve?jimi sinergijskimi u?inki?

- Za katere nove gospodarske panoge imamo dobre ali pa celo optimalne pogoje?

- Zakaj se bolj ne spodbuja neposredna proizvodnja zdrave, lokalne hrane in sistem prodaje?

- Katere aktivnosti za zagon bi se naj aktivirale in zakaj se že niso?

- Katera delovna mesta bi se naj v Sloveniji najve? odpirala?

- Kaj je kreativna industrija v njeni vsebini in kakšni so sinergijski u?inki te panoge na gospodarstvo?

- Zakaj se ne spodbuja razvoja pohištvene industrije?

- Zakaj se ne spodbuja razvoja lesne industrije s polizdelki?

- Katere mehanizme bi bilo potrebno uvesti za gospodarski razvoj Slovenije?

- Koliko denarja bi potrebovali za na primer ustvarjanja 10.000 novih delovnih mest?

- Koliko bi bilo teh delovnih mest, npr. visoko tehnoloških, koliko z visoko dodano vrednostjo, koliko v proizvodnji?

- Koliko sredstev in napora je potrebno vložiti v ustanovitev enega delovnega mesta in kaj za takšno ustanovitev konkretnega stori?

- ?e da delodajalcu mizerno subvencijo za zaposlitev delavca, ali resni?no misli, da bodo delodajalci ve? zaposlovali?

- Koliko je korektna subvencija za zaposlitev dolo?enega delavca, da bi bila oba zadovoljna, delodajalec in država?

- Kakšni in kdaj so/bi bili sinergijski u?inki ob korektni subvenciji? Koliko denarja in kdaj bo dobila država nazaj v raznih prispevnih oblikah? Kakšen je gospodarsko sinergijski in sociološko sinergijski u?inek na lokalno okolje, kjer se ustvari novo delovno mesto?

- Kje so slovenski potenciali za gospodarski razvoj?

* ?E ZNATE VSAJ PAVŠALNO SEŠTEVATI: 3 mil.€ (za sanacijo bank) + 3 mil.€ (ki so od nas državljanov pokradeni) + 1,3 mil.€ (projekt TEŠ 6, z analizami, na katerih osnovah ne bi v Sloveniji na ekonomskih osnovah dobil kredita noben podjetnik) + 2 mil.€ (stroški v bližnji preteklosti sanacije bank), POTEM UGOTOVITE, DA JE TO VSAJ ENOLETNI PRIHODEK DRŽAVE, KI BI SE LAHKO NEPOSREDNO VLOŽIL V POTENCIALE, KI SO NA VOLJO! REZULTATI GOSPODARSKEGA RAZVOJA BI BILI SKORAJDA HIPNI!
? ?e bi se samo 20% od tistega denarja, ki se ga je do sedaj podelilo na sedanji »zabetonirani« na?in "garancij" za razvoj gospodarstva, podelilo na vsebinski podjetniški osnovi, bi Slovenija bila absolutno razvita država.
? ?e se da v primerjavo izgubo denarja na obstoje?e "zabetonirane" na?ine podeljevanja kreditnih sredstev, bi se na osnovi podjetniškega razmišljanja podeljevanja tega istega denarja izgubilo le 10 - 20% vrednosti obstoje?e izgube denarja!

»EKONOMSKA LOGIKA« POLITI?NE GARNITURE
• Ni nobene ekonomske logike (razen tega, da se ho?e delati slovenski družbi še ve?ja škoda), da bi namesto neposrednega vlaganja v gospodarstvo, ta denar, ki si ga bomo morali spet izposoditi, dali za sanacijo bank.
• Var?evanje je ?ista farsa, ?e imaš možnosti pridobitve denarnega toka v gospodarstvu!
Slovenska družba se naj kon?no ozavesti, da gospodarska rast in gospodarski razvoj nima enakega pomena za blaginjo naše družbe.
• Pokojninska reforma je ?isto nepotrebna, ?e bi politika bila sposobna aktivirati nova delovna mesta in omogo?iti podjetniško klimo za neposreden razvoj realnega sektorja, ki je v razsulu!

POTENCIAL POSAMEZNIKA
* V DRUŽBI NE OBSTAJA ZAVEDANJE, KAJ VSE ZMORE LE EN POSAMEZNIK!
* NI?ELNI JE INTERES ZA VAŠ OSEBNI IN PODJETNIŠKI POTENCIAL;
* NI?ELNI JE DEJANSKI INTERES ELIT ZA PODJETNIŠKE INICIATIVE;
* VESTE, DA NE MORETE DOBITI KREDITA NA OSNOVI VAŠIH POTENCIALOV 
IN ZNANJ – ?E NIMATE »PREDPOGOJEV«. Zato pa se Slovenija tudi nikoli ni in ne more gospodarsko razvijati!

PRAKTI?EN PREIZKUS O POTENCIALU POSAMEZNIKA, KI MU POLITIKA, NE BANKIRJI IN NE DRUŽBA NI PONUDILA NITI MINIMALNE PRILOŽNOSTI:
Sam sem pripravljen biti eksperiment in dokazati, da lahko le en posameznik ustvari neizmerne sinergijske u?inke v svojem okolju in širše. Kot eden od mnogih v Sloveniji, ki nisem imel še nobene dane priložnosti, lahko omogo?im pogoje za vsaj 300 kvalitetnih delovnih mest za daljše obdobje, lahko aktiviram vsaj dva podjetniška projekta z denarnim tokom vsaj nekaj mil. € na letni osnovi in lahko razvijem še veliko drugih potencialov.

PREPRI?AN SEM, DA JE V SLOVENIJI VELIKO IZREDNIH OSEBNIH IN PODJETNIŠKIH POTENCIALOV, KI SO PRAKTI?NO NEPREPOZNANI KOT TAKI IN ŽIVOTARIJO IZ DNEVA V DAN. OBLASTNE GARNITURE VI IN VAŠI POTENCIALI NE ZANIMATE, SAJ SO OB SVOJIH PRIVILEGIJIH IN ZALOGAH DENARJA SAMOZADOSTNI IN NIMAJO INTERESA ZA VAŠ BOLJŠI STANDARD.
DOKAZLJIVO ODLI?NI PROJEKTI BREZ SOGOVORNIKA IN PODJETNIKI SMO DELEŽNI LE AROGANCE IN NEZAINTERESIRANOSTI.
V Sloveniji je ni?elni interes politi?ne in ekonomske garniture za dokazljivo odli?ne projekte:
- dokazljiv odli?en denarni tok v vsakem poslovnem letu,
- absolutna tržna niša v storitveni dejavnosti,
- vsaj 200 novih delovnih mest z izredno dodano ekonomsko in predvsem vsebinsko dodano vrednostjo,
- projekt s podro?ja kreativne industrije.

Prav tako nima v Sloveniji že nekaj let nobenega sogovornika tudi projekt s podro?ja proizvodnje vrhunske linije pohištva, ki ima naslednje dokazljive zmožnosti:
- izredne sinergijske zmožnosti odjema lesne surovine v Sloveniji,
- proizvodnje pohištva višje in visoke dodane vrednosti s povsem druga?nimi pristopi oblikovanja, na?inu,   
- izdelave, prakti?ne funkcionalnosti in kvalitetno uporabljenih materialih,
- odli?en denarni tok v vsakem poslovnem letu,
- 50-100 novih delovnih mest z izredno dodano ekonomsko in predvsem vsebinsko dodano  vrednostjo,
- absolutna možnost prodaje na zahtevnem evropskem pohištvenem trgu.

»V SLOVENIJI JE ZELO MALO SPOSOBNIH LJUDI«
Izredna lahkost izjavljanja slovenskih oblastnikov, da je v Sloveniji zelo malo sposobnih ljudi, ki bi bili sposobni delovati na odgovornih in "zahtevnih" položajih v politiki in gospodarstvu, je žalitev za vso slovensko populacijo. S takšnimi izjavami te elite poveli?ujejo sebe, da v zaspani slovenski javnosti ustvarjajo vtis, da so skorajda nezamenljive, kar seveda ni res. V Sloveniji je izredno veliko osebnih potencialov, ki bi lahko zelo pomagali pri razvoju slovenskega gospodarstva. Za gospodarstvo gre, saj je to naš temelj za vse, ali ne?

NI NITI ENEGA DOBREGA DRUŽBENEGA MEHANIZMA
V slovenskem družbenem sistemu ne obstaja niti en mehanizem, ki bi deloval vsaj na dobrem povpre?ju. ?e bi vklju?ili kriterij višjega standarda, je dejstvo, da so vsi naši družbeni sistemi le na bazi?nih osnovah delovanja.

V kontekstu politike in nezainteresirane slovenske družbe je tudi ABSOLUTNA NEZAINTERESIRANOST OB?IN IN NJIHOVIH ŽUPANOV ZA DEJANSKO PRITEGNITEV ODLI?NIH PODJETNIŠKIH PROJEKTOV V SVOJO LOKALNO OKOLJE. Župani ob?in tudi nimajo interesa pritegniti v svojo ob?ino podjetniške projekte, saj za to nimajo managerskih sposobnosti in ne dejanskega interesa po razvoju svojega kraja.
Absolutno nimajo nobenega konstruktivnega dialoga s podjetniki, ki bi v marsikatero ob?ino lahko prinesli odli?en razvoj in veliko dodano vrednost, seveda le pod pogojem, ?e bi le ti funkcionarji imeli dejansko sposobnost vsebinski in podjetniški vpogled, ter hoteli konstruktivno sodelovati in ustvarjati sinergijske presežke. So v bistvu le funkcionarji na pla?ilnih listah, ki skrbijo le za minimalisti?ne potrebe splošno znanih vsebin kraja (gradnja vrtca, vodovoda, izgradnja plo?nika), za minimalisti?ne in osnovne potrebe kraja. Dodane vrednosti po razvoju pa dejansko nimajo. Seveda je vse to potrebno. Ampak to je seveda le bazi?na potreba kraja in zato bazi?na naloga župana, da poskrbi za te bazi?ne potrebe svojih ob?anov. Ker pa v Sloveniji ni nikakršne pozitivne in vsebinske podjetniške klime, so tudi župani ob?in odraz tega ne podjetniškega stanja v naši državi. ?e bi župani imeli interes in ne bi izkazovali absolutno nezainteresiranost po pritegnitvi dobrih projektov v svojo ob?ino, potem bi lahko bistveno hitreje pomagali pri razvoju svoje ob?ine. Župani o?itno zastopajo stališ?e, da to ni njihova stvar in ne stvar ob?ine, temve? je to stvar »proste podjetniške iniciative«. Kar pa seveda ni res, ?e bi župani imeli dejanski interes gospodarsko razvijati svoje ob?ine.

NEREALNI SEKTOR BLOKIRA VSO OSEBNO IN PODJETNIŠKO INICIATIVO
Slovenija se konceptualno ne more gospodarsko razvijati, ker nerealni sektor družbe, ki ni?esar ne ustvarja (v mislih imam predvsem ban?ni sektor), blokira vso vsebinsko iniciativo posameznikov in vso podjetniško iniciativo družbe, ki pa ima edina potencial gospodarskega razvoja! Zakaj je tako?

ZATO, ker nerealni ban?ni sektor, zaradi konceptualnega neznanja in lastnega interesa pri "realnosti šparov?ka" podpira politi?na oblast.

ZATO, ker nesposobni ban?niki in politiki odlo?ajo o sposobnih osebnih in podjetniških potencialih naših prebivalcev.

ZATO, ker politiki in ban?niki niso sposobni videti v ljudeh izreden kapital. Pa tudi interesa nimajo - ker bi se ugotovilo, da nimajo nobenih operativnih sposobnosti za takšno dinami?no aktivnost.

ZATO, ker oblastne elite politikov in ban?nikov zavirajo razvoj Slovenije, s tem, ko ne izkazujejo nobenih konstruktivnih rešitev in no?ejo sprejeti nobenih vsebinskih  sogovornikov.

BREZ BANK NE MORETE FUNKCIONIRATI! Ustvarjalec pa ste le vi.
Ali se vam ne zdi ?udna situacija, ko vse, kar je vredno, ustvarjate vi, ?lani te družbe, s svojimi rokami in osebnimi potenciali, pa ne morete funkcionirati brez posredovanja bank?

BANKE USTVARJAJO DENAR IZ NI?A, VI KOT POSAMEZNIK, KI EDINI USTVARJATE, PA STE NEPOMEMBNI!

ABSOLUTNA IGNORANCA BAN?NEGA SEKTORJA IN NESPOSOBNOSTI OCENITVE  PROJEKTOV. Boniteta + referenca (+ostali kriteriji iz preteklosti)
BANALNI POJAVI V SLOVENSKI DRUŽBI, KI JE V PRIMEŽU BANK!
Banalnost slovenske družbe: ban?niki odlo?ajo o posameznem podjetniškem projektu, pa o nobenem nimajo nobenih strokovnih znanj. Vendar pa si bo njihova "strokovna služba" vseeno vzela kompetenco presoje!
ABSOLUTNA IN DOKAZLJIVA JAVNA LAŽ SLOVENSKIH BAN?NIKOV!
»Za vse dobre projekte se vedno najde finan?na sredstva«. To je absolutna ban?na laž. Zakaj? Zato, ker ban?niki nimajo sposobnosti vsebinsko oceniti, kaj je dober projekt. Pa tudi nasploh ban?nik nikoli ne da prednosti dejanskim, podjetniškim in realno dokazljivim vsebinam, temve? se navkljub tako imenovanem odli?nem podjetniškem projektu takoj nato in vedno »vrne« k svojim birokratskim kriterijem, ki so za projekt absolutno nepomembni. Potem pa naenkrat ni ve? pomemben odli?en projekt.

ABSOLUTNO ZAVAJANJE V ZVEZI S PROJEKTNIM FINANCIRANJEM!
Absolutna ban?niška laž je, da podpirajo projektno financiranje. Kaj je za projektno financiranje edino in najpomembneje? To je denarni tok. Navkljub dokazljivemu dejstvu, da bo imel projekt odli?en denarni tok, ban?nik nikoli nima interesa in ne sposobnosti, da bi vsebinsko preu?il ali obstaja denarni tok ali ne!

LAŽ: VEDNO ZAINTERESIRANI KREDITIRATI DOBRE PROJEKTE
Ban?niki ustvarjajo v javnosti izredno prefinjeno famo, da so izredno strokovni in da ni dovolj podjetniških projektov v državi z naslednjo trditvijo, ki je seveda zavajajo?a in tudi lažna: "Banke so vedno zainteresirane za financiranje dobrih projektov". Kako pa bodo ocenili te dobre projekte, ?e za to nimajo strokovnega in ne vsebinskega znanja za oceno tako raznolikih podjetniških projektov?
Zato se zatekajo le k formalnim kriterijem, ki nimajo ni? skupnega z razvojem Slovenije in izrednih projektov v Sloveniji, ki ne dobijo nobenih priložnosti. Problemati?ni so zabetonirani birokratski kriteriji, ki veljajo le za nazaj, kriteriji za naprej, ki so edino vsebinsko smiselni za preu?itev, pa slovensko po birokratsko-ekonomskih kriterij ne zanimajo:

BAN?NI KRITERIJ ZA NAZAJ: absurdnost situacije, ko ban?niki držijo ves monopol ocenjevanja na osnovi merjenja, ki smo jim ga mi kar dali v "koncesijo", nimajo pa nobenih sposobnosti ocenjevanja na osnovi vsebine. Vsi podatki pobrani iz "zgodovine podjetja" so za nadaljnji uspešen razvoj projekta absolutno nepomembni. Ker pa ban?niki nimajo vsebinskih sposobnosti strokovno ocenjevati podjetniške projekte, se zatekajo k "merljivim podatkom" za nazaj.

BAN?NA FAMA O 100% GARANCIJI
Kako je slovenska družba brez podjetniške klime, izkazujejo ban?niki v Sloveniji. Vse bi radi dali "pod 100% zavarovanje", ?esar ni nikjer na svetu, pa ?e je še tako dobra podjetniška klima in so vsebinsko odli?ni podjetniški pristopi v družbi. V družbi, ki ima podjetniško miselnost, se v vsako še tako predvideno dobro naložbo vklju?i mehanizem reaktiviranja na drugih osnovah, da naložba zaživi na druga?en na?in, z novo vrednostjo. Tako ni velikih izgub. Sedaj pa banke ustvarjajo famo o "100 % zaš?iti" in neizmernih garancijah - na koncu pa se dogodi to, kar se sedaj dogaja. Kaj si sedaj lahko pomagajo s svojimi mehanizmi zavarovanja? Ni?. Slovenska javnost vedi, da so ban?na zavarovanja le fama, ki z razvojem Slovenije nima ni? skupnega!

- referenca: Namesto, da bi se osredoto?ali na vsebino posameznega projekta, raje dajo svoje odlo?anje v roke drugemu pravnemu subjektu, da v obliki tako imenovanih referenc odlo?a namesto njih!
Referenca je izredno razvle?en pojem in je vedno subjektivnega pomena s strani tistega, ki iš?e referenco pri sogovorniku - ban?niki vedno iš?ejo le kvantitetno referenco - pa še ta je sporna, referenca za vsakega posameznika pomeni nekaj drugega; dolga praksa, strokovnost, znanje, poznavanje trga, kreativnost, inovativnost, kvaniteta, kvaliteta, Referenca s podjetniškega stališ?a je lahko samo vsebinska in konceptualna. To pa je lahko le kvaliteta, pristopi, vizija, realnost poslovanja v prihodnje, denarni tok ipd.

Ne glede na izredno raznolikost subjektivnih ocen, kaj je za nekoga referenca posameznika, je za naše ban?nike edina referenca le kvantitativni dolg seznam kupcev. V Sloveniji ne obstaja zavest, da je treba posameznika neposredno spoznati, in šele nato lahko ocenjuješ njegove potenciale, znanje, osebne zna?ilnosti, kvaliteto…Z zahtevo po referenci posameznika si tisti, ki jo zahteva, želi na tak na?in osebno pozicionirati, kam spada v neposrednem kontaktu s tem posameznikom.
V poslovnem svetu slovenske družbe ni sposobnosti neposrednega spoznavanja potencialov posameznika in tudi v takšno vsebinsko spoznavanje se nikoli ne vlaga ni? energije. Tako trdno zasidrano referenco (pa naj pomeni karkoli) je potrebno po naravi zamenjati za potencial posameznika in njegovo bistvo. Referenco zahteva vedno tisti, ki nima nobenih svojih osebnih sposobnosti vsebinsko oceniti tistega, za katerega zahteva reference, karakterno in s podjetniškega vidika. Zato je tudi banalno, da "potrdila" nekoga drugega šteje kot neko vrednost, ki pa je vsebinsko takšna kot je tukaj zgoraj opisano.

- boniteta: Boniteta v bistvu pomeni prednost, ki jo nekomu nudimo! In je prav tako osebnega ali interesnega (ali politi?nega) pomena!
Tudi boniteta je izredno razvle?en pojem in je vedno osebnega - subjektivnega ali politi?no interesnega pomena s strani tistega, ki takšno boniteto podaja. Vprašljivo je tudi, s kakšnim namenom se sploh javno izraža boniteta. Pri ban?nikih je ocenjevanje bonitete nekega osebnega in podjetniškega potenciala brez pomena toliko ?asa, dokler se ne ocenjuje celovita vsebinska analiza. Tega pa noben ban?nik v Sloveniji ni sposoben. Torej bonitete osebnim in podjetniškim potencialom daje nesposobni ban?ni sektor, ki bi sploh razumel, kakšne potenciale ocenjuje.

- za?etna dejavnost podjetja je za ban?ne teoretike izredno velika ovira pri vsaj morebitnem pridobivanju kreditnih sredstev za projekt, ki jim ga želi podjetnik predstaviti. Nikakor si ne dajo dopovedati, da osebna poslovna dejavnost podjetnika traja že desetletij ali ve?, in da iz tega znanja ustanavlja nov pravni subjekt.

- niste rasto?e podjetje: kako pa naj postane nekdo rasto?e podjetje, ?e edini v družbi "z licenco", torej ban?ni sektor nima sposobnosti ugotavljanja potencialov, ki so edini temelj za rasto?e podjetje?! V Sloveniji velja misel, da moraš postati veliko drevo, potem pa ti bodo dali za seme, da boš rastel.

- bilance uspeha in stanja, ki so ena od v beton zapisanih potrebnih podatkov, ki jih zahteva banka, v bistvu pa so to podatki v številkah, ki so za bodo?i razvoj projekta absolutno nepomembni kot vsi drugi zahtevani podatki, ki se prebirajo iz zgodovine delovanja podjetja, ?e je seveda delovalo in ni na novo ustanovljeno.

- teoreti?na garancija zavarovanja; banke zahtevajo nekajkratnik nerealnega zavarovanja.

- sklenjene pogodbe: gre v kategorijo birokratske miselnosti ban?nika o "100 % jamstvu". Namesto, da bi se osredoto?ali na vsebino posameznega projekta, raje dajo svoje odlo?anje v roke drugemu pravnemu subjektu, da v obliki tako imenovane pogodbe o naro?ilu storitev ali del v naprej, odlo?a namesto njih! Realnost pridobitve poslov, ban?niki, ki živijo in delujejo v nerealnem sektorju ne morejo razumeti, da se pridobiva na trgu in ne na osnovi sklenjenih pogodb vnaprej. V katerem poslu na podjetniški ravni pa se še sklepajo pogodbe vnaprej? Na trgu se je potrebno izkazati z vsebino, kvaliteto in veliko truda, potem pa je tudi posel zagotovljen. Ban?ni teoretiki in ban?ni birokrati ne zmorejo preu?iti vsebine posameznega projekta, zato se pa? osredoto?ajo na "merljiva dejstva"

- lastni vložek: za birokrate in teoretike na slovenskih bankah: to velja za vse poslovne banke, krovno SID banko, in seveda tudi za Centralno banko Slovenije je za njih edini brezpogojni lastni vložek že v naprej položen denar v gotovini (pokažite "keš") na nek ra?un, kje naj ?aka na ?as izvedbe projekta - ne glede ali bo to ?ez pol leta ali pa še kasneje. Že to je ?isti ekonomski nesmisel. Ne zmorejo pa miselnega preskoka, da bi lahko tudi ta denar tudi birokratsko "nastavil" na ra?un, da bi zadovoljil njihov neumen in nepodjetniški pristop pri odobravanju kreditov za posamezen projekt. Da pa bi ban?nemu, birokratskemu teoretiku dal v razmislek, naj upošteva tudi znanje, vsebino, vizijo in osebni ter podjetniški potencial kot lastni vložek, pa je za njih absolutno nerazumljivo, kaj oziroma o ?em se govori. Za ban?nike lastni vložek v obliki lastno vloženega dela, na primer pri gradnji in/ali izdelavi opreme v lastni režiji in/ali kakršnegakoli materiala ne šteje kot lastni vložek!

BAN?NI KRITERIJI ZA NAPREJ: ker smo nepodjetniška družba, tudi miselnosti nimamo, da bi razumeli, da so pomembni le ti kriteriji, saj so edini vsebinsko smiselni za uspešnost delovanja posameznega pravnega subjekta na trgu. Ban?niki ho?ejo vse zavarovano in sigurno. Tega ni nikjer na svetu.
Vsebinskih podatkov za v naprej ban?niki nimajo potenciala preu?iti in niti interesa ne. Dejstvo je, ?e bi banke delovale vsebinsko pri odobravanju kreditov in ne bi imele "velikih lakomnih o?i", Slovenija nikakor ne bi bila v tej krizni situaciji!
- lastni vložek, osebni in podjetniški potencial, ki sta edino gonilo razvoja in uspešnosti bodo?ega delovanja projekta. Za ban?nike lastni vložek v obliki lastno vloženega dela in izdelava opreme v lastni režiji ne šteje kot lastni vložek, je pa vsebinski izredno konceptualen in podjetniški pristop!
- prava garancija in vsebinska realnost uspeha je konceptualni pristop pri raziskavi trga, na katerega pride podjetniški projekt, znanje, strokovnost, vizija, tržna niša ponudbe, vrednost trga, vizija in pred vsemi osebni in podjetniški potencial, ki sta nemerljivi kategoriji, saj sta vsebinski kategoriji. Vsebinske kategorije pa ni sposoben preu?iti noben ban?nik in ekonomist v državi Sloveniji.

IZREDNO SPRENEVEDANJE BAN?NIKOV
Najbolj so?na, banalna, arogantna in samovše?na izjava oz. stališ?e pa je prišla od naših »nedolžnih« in absolutno »poštenih« ban?nikov: »Lov na ?arovnice« ne bo ni?esar rešil, sploh pa ne bank« (torej njih samih!!) in: »Gonja proti ban?nikom ne bo rešila naših bank« (torej njih!!).
Potem, ko so nas okradli oz. bolj konkretno, ko so se oskrbeli z zalogami denarja, in korporativno, mrzli?no, požrešno  in hlepe?e oskrbeli vse svoje, ki so jih morali oskrbeti in so jih lahko, dejanskim osebnim in dejanskim podjetniškim  potencialom pa ne dali nikakršnih možnosti za razvoj, guvernerju banke Slovenije ni preostalo ni?esar drugega kot da z agresijo nastopi v javnosti s stališ?i salta mortale!
Guverner banke Slovenije pravi, da so posledice nastale zaradi »slabih praks bank«. Kaj to sploh pomeni?
Pravijo, da bo zaradi gonje proti ban?nikom (proti tistim, ki so nas pokradli), ceno pla?alo gospodarstvo! Saj to ceno pla?uje že ves ?as in to ravno zaradi njih. Zaupanja v ban?ni sektor pa že dolgo ni ve?. O?itno je, da so zaradi svoje nenasitne požrešnosti postavljeni v kot in to tudi ?utijo. Zato se pojavlja izredna stopnja agresije in podajanje "ostrih" odgovorov", ki pa so seveda za redke poznavalce ?ista demagogija in laži. Slovenska družba pa seveda vse sprejema...
Kakšno neizmerno lahkost arogance premorejo, pokaže dejstvo, da so si upali v zvezi s svojo »nedolžnostjo« uporabiti kontekst »lova na ?arovnice«. Torej ho?ejo povedati, da oni pa? niso ni? krivi, ni? dejanskega in kriminalnega se ni dogajalo. Zato tudi ni »nobenih osnov, da se gre javnost gonjo proti njim«.
VEDITE: BANKE USTVARJAJO DENAR IZ KREDITOV, NE KREDITE IZ DEPOZITOV!
Le ljudje s svojimi osebnimi potenciali so realnost življenja, ban?ni sektor pa živi v monetarnih teorijah in formulah.
Krediti ne nastanejo od depozitov v banki, temve? depoziti od kreditov! Denar banke ustvarjajo iz dolga, ne iz dolga na osnovi izposoje nezadolženega in realnega denarja!
Kako tega ne vidite, prebivalci Slovenije?

ABSOLUTNA RESNICA:
Zakaj se gospodarstvo v Sloveniji ne more razvijati!?
Zato, ker vse vodijo ekonomisti, ki niso nobeni strokovnjaki s podro?ja gospodarstva. V teoriji in vsakdanu manipulirajo z izrazi, s katerimi na škodo gospodarstva potem z njimi manipulirajo; bilanca stanja, bilanca uspeha, boniteta, niste rasto?e podjetje, da pa bi kdaj kdo od ekonomistov razumel, kaj je potencial posameznika ali kaj je dejanska vsebina posameznega projekta, pa je ?ista iluzija. Banke so samozadostne in vse delujejo usklajeno po enakem sistemu. Izgovarjajo se, da morajo delovati po navodilih Banke Slovenije. Kar seveda ni res. Njihovo delovanje je razen dolo?enih zahtev Banke Slovenije povsem samostojno kot pravnega subjekta.

KAJ VAM V BISTVU NUDI BANKA? V BISTVU SKORAJDA NI?!!
Edina "dodana vrednost" slovenskih bank so » posebne ugodnosti« kot je npr. brezpla?no vodenje TRR, kar je res absurdno. Kako so banke samozadostne, kaže dejstvo, da ni nobene banke v Sloveniji, ki bi ponudila podjetnikom storitve kot jih poznajo v podjetniško razvitih državah, saj za to nimajo niti potrebe niti interesa.

KAJ VEDO BANKE O PODJETNIŠKIH POTENCIALIH, VIZIJI… ? NI?!
O podjetniški zavesti in podjetniški empatiji niso slovenske banke še nikoli ni? slišale, še manj razmišljale. Ljudje, ki odlo?ajo o financiranju dolo?enega projekta in o potencialih ljudi, ki so vezani na te projekte, nimajo dovolj strokovnega znanja s podro?ja podjetništva, prav tako niso strokovno usposobljeni, da bi lahko odlo?ali o tako raznolikih projektih kot so v gospodarstvu prisotni. Te pristojnosti si enostavno vzamejo njihove bonitetne in strokovne službe, kar pa mo?no in negativno vpliva na slabo podjetniško klimo v Sloveniji, v bistvu zavirajo razvoj. Z dinami?nim podjetništvom in predloženim perspektivnim projektom, z vizijo, prakti?nim znanjem, kreativnostjo in inovativnostjo, nima boniteta, bilanca stanja, bilanca uspeha ni? skupnega.

OSEBNI POTENCIALI PODJETNIKOV SO ZA BANKE NEPOMEMBNE!
Banke z izrednimi osebnimi in podjetniškimi potenciali vodijo le monolog. Kot za vse druge institucije tudi za banke, podjetnik z vsem svojim potencialom nasproti kapitalu ne velja ni?. O možnostih razmišljanja, da je tak potencial ve? vreden od kapitala, ki ga na za?etku dajejo, pa je za banke že kar pregrešno razmišljanje. Banke zaradi svoje nezainteresiranosti in svoje nesposobnosti strokovno in vsebinsko ocenjevati podjetniške projekte, zavra?ajo apriori skorajda vse.

Morebiti gre skozi njihove "miselne vzorce" kakšen projekt, ki ni bil "trdo" podvržen njihovim, za podjetništvo absurdnimi kriteriji.
A priori stališ?a ban?nih delavcev (in državnih uslužbencev), banalna in dokon?na stališ?a, na katere ni mogo?e resno in vsebinsko odgovarjati, ustavljajo ogromno odli?nih projektov, ki bi bili dobra naložba za razvoj Slovenije. Brez dejanske preu?itve bistva projekta, spoznave strukture osebnosti podjetnika, da spoznajo njegovo bit razmišljanja, zavra?ajo brez tehtnih argumentov izredne podjetniške projekte.

Podjetniku ne nudijo nobene možnosti, da dokaže svoj potencial, prevladuje omejenost pogledov, ni konstruktivnosti, ni dialoga, ni pogajanj... Dejstvo je tudi, da so uslužbenci v finan?nih ustanovah osebno zelo nezrele osebnosti in z vsakdanjim, prakti?nim življenjem v zelo minimalnem stiku. Iz svoje egoisti?no zasnovane osebnosti in minimalno prakti?nega življenjskega znanja brez pomislekov kaj govorijo, z lahkoto degradirajo osebnost podjetnika in njegov projekt.

ABSOLUTNOST AROGANCE VSEH SLOVENSKIH BAN?NIKOV…
V glavnem ljudje iz ekonomskih strok, ki so na delovnih mestih v bankah in državnih institucijah in odlo?ajo o kreditiranju podjetniških projektov, delujejo s pozicije mo?i, arogantne suverenosti, nezainteresiranosti, podzavestne degradacije, so brez senzibilnosti do podjetniške iniciative, za?utiti pa je tudi veliko mero nestrpnosti. ?loveški potencial, njegova kreativnost, inovativnost, veliko strokovno - prakti?no znanje, s projektom, ki je tržna niša kot kvalitetna storitev potrebna trgu, proti kapitalu in niti proti enemu od kar nekaj »zabetoniranih« pogojev, ni vreden ni?. O možnostih razmišljanja, da je tak potencial ve? vreden od kapitala, pa je za vse zgoraj omenjene institucije že kar pregrešno. Podjetni slovenski državljani z velikimi potenciali nimajo nobenega konstruktivnega in resni?no strokovnega sogovornika v Sloveniji. Edino, kar jim preostane, je njihovo trdno zaupanje vase, da se leta in leta (ker imajo v sebi tak ustvarjalni in podjetniški naboj) trudijo realizirati svoj projekt.
O ban?nih uslužbencih pa je dejstvo, da s fakultet prihajajo ekonomsko, teoreti?no izobraženi mladi kadri, ki ne razumejo bistva, duše podjetništva in njegove dinamike. Starejši ekonomisti prav tako ne vedo dosti o podjetništvu in njegovi dinamiki. Zato je njihovo odlo?anje za razvoj podjetništva brez širine in preve? togo. Njihovo odlo?anje je tako v popolnem nasprotju od dejanskih potreb podjetništva. Ocene temeljijo na »splošnih merilih«, uradniških orodjih (merila, kriteriji, kazalniki, pravilniki, ra?unovodski standardi...), kar ni realno za podjetniški projekt, saj je vsak projekt specifi?en in poseben. Pa še ta »merila« ne znajo ali pa no?ejo uporabiti na realnih podjetniških osnovah, saj vanje ne vklju?ujejo bistveno pomembnih podatkov iz poslovnega na?rta. Ban?niki so še zelo dale? od razmišljanja, da je potrebno imeti sposobnosti realno ocenjevati podjetniški projekt in bistveno upoštevati osebnostno strukturo podjetnika - posameznika, z vsemi njegovimi potenciali. Potenciali, ki so podarjeni posameznikom in ki so se rodili v Sloveniji, bi naj bili v korist slovenski družbi in ne kot je sedaj, ko so ti posamezniki povsem ovirani.

VEDITE: BANKE NISO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ!!!
Zakaj banke nimajo sposobnosti in ne interesa za gospodarski razvoj Slovenije, saj za to v bistvu niti niso namenjene (v nasprotju z mišljenjem ve?inske javnosti), temve? le za iz?rpavanje iz zdravega jedra dejanskih potencialov slovenske (vsake) družbe, lahko vsak zainteresiran pogleda obrazložitve na naslednjih nazornih filmskih predstavitvah, na primer na Youtubu:
• Stvarni prikaz delovanja monetarnega sistema v praksi, za svojo korist z iz?rpavanjem potenciala ljudi:
- Novac kao dug 1od5 (vsak del po cca 10:00)
- Money As Debt II - Promises Unleashed (1/5) (Serbian subtitle) (vsak del po cca15:00)
- Novac kao dug - najve?i problem svijeta (cijeli film ).avi (08:46)
- Novac kao dug - Neotplativost kamate u isklju?ivo kreditnom sustavu (07:50)
- Kriza kredita-Vizuelno (11:10)
- Kako je došlo do kreditne krize? (7:05)
- DAVID ICKE - Proizvodnja krize (Na rubu znanosti) Part 1-4 (10:01)
- 1/2 - Os Mestres do Dinheiro / The Money Masters (1996) - srpski prevod- latinica (1:42:58)
- 2/2 - Os Mestres do Dinheiro / The Money Masters (1996) - srpski prevod- latinica (1:46:21)
- The Money Masters (Gospodari Novca) 1/22 hrvaški prevod, (vsak del po cca 10:00)
- (Croatian) THRIVE: What On Earth Will It Take? (2:12:03), od 53: 45 dalje nazorno grafi?no o ban?nem sistemu
- Kako je nastao novac - pri?a koju svatko može i treba razumijeti (01:54)
- NWO agenda: Porobljavanje ljudi uz pomo? duga (04:33)
- Zakaj banke zaslužijo toliko denarja? (02:54)
- Kriza ban?nega sistema (01:53)
- The Capitalist Conspiracy (1/4) (Serbian subtitle) (vsak del po cca 11:00)
- The Irish "banking" crisis & TSA feel-ups, tudi hrvaški prevod (14:37)
- Ameriške sanje Slovenski podnapisi (29:55), itd.

• II. Alternativa kot dejstvo monetarnemu sistemu:
- Monetarni sustav bez nekreditne emisije (43:53)

• III. Salto mortale predstavnika ban?nikov, guvernerja Banke Slovenije:
- na Slo TV, oddaja Odmevi ob 22 uri, dne 07.09 2012, s ?asom trajanja prispevka 17:53 minut, s prispevkom pod naslovom "Guverner o odgovornosti". Video prispevek je možno poiskati v arhivu oddaj na MMC (multimedisjki predvajalnik TV SLO).

SPREGA ZAVAJANJA MED NOVINARJI, POLITIKI IN MEDIJI
Slovenski ban?niki se elegantno sprenevedajo in zavajajo. Mediji pa v spregi vedno vabijo v oddaje ene in iste "avtoritete" bankirjev (eden od takšnih tipi?nih predstavnikov je na primer "profesor-razlagalec-predavatelj", g. Arhar) na podajo svojih pogledov, da "šopa" nevedno slovensko javnost o "resnici" in "realnosti" globalnega sistema.  Sedaj smo tako dale?, da si tipi?ni predstavniki bankirjev, ki so nas skupaj s politiki zvozili do prepada, dovoljujejo še naprej teoretizirati o zadevah iz realnega gospodarstva, o katerem pa ne vedo ni?esar.

NI VE?JE BANALNOSTI, KOT TAKRAT, KO BAN?NIK PRI?NE GOVORITI O VREDNOSTI POSAMEZNIKA!!
Ena od najve?jih banalnosti v slovenski družbi pa je, ko za?ne ban?nik govoriti in nakladati o "vrednosti posameznika". Dejstvo je, da noben ban?nik niti ne razume povezanost obeh besed niti v teoriji! Uslužbenci bank v Sloveniji dokazano nimajo nobenih vsebinskih osnov, da bi ocenjevale katerikoli podjetniški projekt ali projekt s podro?ja gospodarstva, ker o nobenem projektu strokovno niso seznanjeni. Pa tudi interesa za seznanitev nimajo. V Sloveniji ne obstaja kriterij, po katerem bi z gotovostjo lahko pridobil podjetnik kreditna sredstva.

VEDITE: V SLOVENIJI PRI BAN?NIKU DOBITE KREDIT, ?E ON TAKO SUBJEKTIVNO OCENI!!
Vse temelji le na subjektivni oceni odlo?anja! V družbi, kjer ni podjetniške miselnosti, ban?niki še vedno zahtevajo celovit poslovni na?rt, ki pa ga nato noben ban?nik v Sloveniji ne preu?i! V razvitem podjetniškem okolju so "iz?rpni" poslovni na?rti absolutno neuporabni in zelo malo vredni. Banke terjajo od podjetnikov, da svojo energijo in ?as trošijo v povsem nepomembne analize, ki jih nato noben ban?nik vsebinsko ne prebere!

POTENCIALI PODJETNIKOV NIMAJO NOBENIH SOGOVORNIKOV PRI BANKAH
(kakor tudi ne pri politi?ni garnituri)
V Sloveniji potenciali ljudi ne pomenijo ni?. Za ban?ni sektor je vsako govorjenje o potencialu posameznika ali podjetniškega projekta absolutno ni?no. Ban?ni birokratski teoreti?ni in nerealni sektor, ki nima nikakršnih spoznanj o realnem življenju in realnem gospodarskem sektorju, nima sposobnosti ozavestiti podjetniške miselnosti, še manj pa misti?ne misli, da je v osebnem potencialu posameznika vse!
Slovenski ban?niki, ki so del globalnega ban?nega sistema, imajo miselni vzorec, da morate najprej zrasti v veliko drevo, potem pa ti bodo dali za seme, da boš vzklil in za?el rasti.
PRI BAN?NIKU BOSTE ZANESLJIVO DOBILI KREDIT, ?E…
Za vse ban?nike v državi Slovenija velja enako kot za vso ban?no strukturo, da ima naslednji miselni vzorec, da vam rade volje posodijo dežnik, ko sije sonce in vam ga odvzamejo, ko dežuje. Da dobite denar od ban?nika, je potrebno le, da ga prepri?ate , da ste dovolj bogati.

SID BANKA
Uslužbenci te banke pravijo, da so razvojna banka. Pa so žal dale? od tega. V bistvu je to le ena banka ve? v Slovenji, ob boku poslovnih bank. Njena bazi?na vloga je v tem, da polni ban?ni sektor z denarjem, ki gre za raznolike namene organizacij ban?nih bilanc. V javnosti pa širijo famo, kako dajejo denar poslovnim bankam, da bi le-te dajale denar gospodarstvu. Seveda to ni res. Njihov pristop je povsem enak kot pri vseh poslovnih bankah. Tudi njihove uslužbence, kakor vse poslovne banke mora podjetnik »šopati« s podatki, ki za razvoj podjetniškega projekta v prihodnje nimajo nobene povezave. Ker so vsi ban?niki (kot na Sid banki) absolutno strokovno in vsebinsko nekompetentni preu?iti potenciale posameznih in zelo raznolikih podjetniških projektov, se vedno zatekajo v preteklost namesto v prihodnost. Znajo namre? le meriti nekaj, kar se meriti da.
Torej banalnost slovenskega gospodarstva je: o podjetniških projektih si dovoljujejo vzeti presojo ban?niki, ki pa so absolutno nevedni karkoli presojati v zvezi s podjetniškimi projekti. Žal jim je to »licenco« podelila slovenska družba oz. mi vsi.
SID banka ima za "prioritetno" nalogo oskrbovati poslovne banke z denarjem, ki bi naj potem ta denar porabile za kreditiranje gospodarstva. Kar seveda ni res in Sid banka to dobro ve. Sid banka pa? "šopa" z denarjem, da prvenstveno urejajo svoje bilance. Že njihovi predlogi, da se naj pravni subjekti obrnejo na poslovne banke, izkazujejo, kako nezainteresirana je Sid banka za dejanski razvoj Slovenije.
V svojem bistvu je samo ena banka ve?, del ban?no monetarnega - birokratskega sistema. Naj poslovno delujejo vse banke kakor ho?ejo, vendar ne kadar se gre za gospodarski razvoj Slovenije.
Brez razloga in neupravi?eno se imenuje razvojna banka. Razvojna institucija je tista institucija, ki ima v svojih zmožnostih prepoznave, kaj je pozitivna podjetniška klima.

SALTO MORTALE GUVERNERJA BANKE SLOVENIJE
Oglejte si Salto mortale predstavnika ban?nikov v Sloveniji, guvernerja Banke Slovenije, gospoda Kranjec Marka!: na Slo TV, oddaja Odmevi, dne 07.09 2012, ob 22. uri, s ?asom trajanja prispevka 17:53 minut, s prispevkom pod naslovom "Guverner o odgovornosti". Video prispevek je možno poiskati v arhivu oddaj na MMC (multimedijski predvajalnik TV SLO).

Predstavnik ban?nega sektorja v Sloveniji, guverner banke Slovenije je o?itno postavljen ob zid in se je odlo?il za javni  salto mortale, z namenom, da bi absolutno neprimerno delovanje ban?nega sektorja prikazal povsem druga?e kot je v resnici.  V javnosti podaja lažna stališ?a ban?nega sektorja, ki v vsakodnevni njihovi praksi v bistvu zavira ves potencial gospodarskega razvoja v ljudeh, ki so res veliki, za nikogar v naši drža pa ni? vredni. Ves ?as si je zatiskal o?i pred nepravilnostmi v ban?nem sektorju, ki bi ga moral nadzirati. Pravi, da so najverjetnejši razlogi tudi v neustreznih ocenitvah tveganj. Kako neverjetna sprenevedanja in obra?anje resnice sebi v prid. Kako pa bo ban?nik sploh ocenil tveganje, ?e pa nima nobenih strokovnih znanj? Ban?niki nekaj teoretizirajo o zaupanju. Na ?em pa bodo gradili zaupanje?

SALTO MORTALE GUVERNERJA BANKE SLOVENIJE – 1.
Guverner Banke Slovenije  je torej v tem video zapisu hotel poudariti, da so sedaj kar naenkrat postali podjetniško usmerjeni?
Skorajda vsi prebivalci Slovenije so izvedeli »resnico«, da nezavarovani krediti še ne pomenijo, da so slabi krediti! Da so slabi krediti šele, ko nastopijo težave pri pla?evanju obveznosti za ve? kot 90 dni.

BAN?NO KREDITNA LOGIKA GUVERNERJA BANKE SLOVENIJE »PO NJIHOVEM«
Izjava guvernerja Banke Slovenije: »Krediti, ki niso zavarovani, so v na?elu lahko najboljši, ker gre »o?itno« (!?) za znak, da je bila boniteta dolžnika najboljša«.
Razumete, kaj vam sporo?a? Da ban?niki podeljujejo kredite brez vsebinskih osnov! Ban?niki torej (kar je dokazljivo in res) vse stavijo le na »merilno enoto« bonitete (torej prednosti, ki mu jo je podelila ta ista banka?!) in ki je sestavljena iz preteklega poslovanja. Vsebinske ocenitve na osnovi dejanskih in pomembnih, torej podjetniških parametrih za v naprej pa nobena banka ni sposobna narediti! Pa še ena njegova tipi?na izjava kot ban?nika v zvezi z boniteto: »?e je dobra boniteta, potem je »o?itno« tudi dober kredit!«

SALTO MORTALE GUVERNERJA BANKE SLOVENIJE – 2.
Spet ena »podjetniško naravnana« izjava guvernerja Banke Slovenije: »Tudi posojila brez zavarovanja so lahko dobra posojila«. Vedite, da nih?e od nas ve?ine državljanov Slovenije še nikoli ni slišal takšno stališ?e s strani kateregakoli ban?nika v Sloveniji. Kako ?udovito podjetniško stališ?e se je naenkrat pojavilo, katerega nisem sre?al v zadnjih osmih letih še pri nobenem ban?niku!  Naenkrat ni ve? potrebno zavarovanje kreditov, ?e je vsebina prava in ?e je denarni tok predvidevan! To je seveda v vsakdanjem življenju ?ista laž.
Seveda novinarka v tej oddaji nima nobenih vsebinskih znanj, da bi vodila pogovor na vsebinski ravni, zato tudi ni sposobna parirati absolutnim stališ?em ban?nika, ki v javnosti nato »obležijo« kot dejstva. Populisti?ni pristop in vodenje pogovora v "rokavicah" z enim od glavnih krivcev za gospodarski nerazvoj Slovenije pove vse o slovenskih medijih (ki so brez vsebinskih znanj na gospodarskem podro?ju in tudi na monetarnem) in tudi o slovenski družbi, ki si zaradi neznanja in absolutne pasivnosti dovoli požreti vse populizme ban?nega sektorja.

EN KONKRETEN ODGOVOR GUVERNERJU BANKE SLOVENIJE
Spoštovani gospod Marko Kranjec, odgovor na vašo dilemo oz. vprašanje, kdo je kriv ali ni kriv, v primeru nakupa banke državnih obveznic Slovenije, ?e morebiti pride država hipoteti?no (pa tudi realno) v finan?ne težave, je naslednji: Nih?e ni kriv, samo vi kot ban?nik niste naredili doma?e naloge vsebinske ocenitve tveganja! Vedite za dejstvo, da bi bilo problemati?nih le okoli 10% kreditov v Sloveniji, ?e bi se jih ocenjevalo na osnovi vsebinsko-podjetniških kriterijev in ne na »zabetoniranih« ban?nih kriterijih za nazaj.

O MEDIJIH IN NOVINARJIH
SLOVENSKI MEDIJI IN NOVINARJI
Kar se ti?e medijev in njihovih novinarjev, je Slovenija dežela populisti?nih, posplošenih prispevkov in ?lankov, izjav »?as je potekel«, vsebina in njena raz?lenitev pa nikogar ne zanima!
Vsi slovenski mediji in novinarji so absolutno nezainteresirani za vsebinsko problematiko, zakaj se Slovenija dejansko nima priložnosti gospodarsko razvijati. Vsi slovenski novinarji so dokazano brez kakršnegakoli vsebinskega znanja o gospodarski mikro problematiki. V zadnjih dvajsetih letih so vedno (kakor v sedanjem ?asu) poro?ali le o "globalnih temah", ki pa za razvoj slovenskega gospodarstva nimajo ni? skupnega. Slovenski novinarji nimajo nobenih poglobljenih znanj s podro?ja gospodarstva, saj v Sloveniji ni raziskovalnega novinarstva, da bi se vsaj kakšen novinar posvetil tej problematiki. Iz obdobja skupne države Jugoslavije obstaja še nekaj "poglobljenih" novinarjev, ki pokrivajo, za našo družbo, povsem nepomembne zunanjepoliti?ne tematike.

Vsi slovenski novinarji so se tako degradirali le na prenašalce, v ve?ini populisti?nih informacij, torej na klasi?ne trgovce! Vsi slovenski novinarji tako non stop za mnenja in aktivnosti sprašujejo politike in ban?nike, kako iz krize, ki so nas pripeljali v takšno katastrofalno situacijo in ki vsebinsko nimajo pojma, kako iz krize. Ljudi, ki pa imajo potenciale po spremembah in na vse odgovore na krizo v gospodarstvu, pa seveda zaradi medijske blokade ne bodo povprašali.
Novinarji tako nimajo nobenega vpogleda, da ban?niki in politiki nimajo nobenega mehanizma za nadaljnji razvoj Slovenije, oklepajo se lahko le površinskih "globalnih tem", vsebinskih znanj in konstruktivnih pristopov pa žal nimajo.
Zelo radi stojijo na "svojih okopih novinarskega stana" in svoji nepremagljivi in lažni obrambni zavesti svojih obrambnih stališ?, da "ni res, da ne poro?amo o teh gospodarskih temah", poskušamo "vrtati", "naša naloga je samo zapisati-prenašati tisto, kar nam povedo subjekti na terenu" itd, itd.

Novinarji so v bistvu absolutno nezaintersirani, da bi vsaj poskušali razumeti, da še tako vztrajno "vrtanje" v goste oddaje ali ?lankov, ni možno, ?e predhodno ne poznajo vseh vsebinskih cvetk in banalnosti na mikro lokaciji gospodarstva. Detajli pa razkrivajo vso bedo, zakaj se Slovenija ne more ve? gospodarsko razvijati. Prav tako bi razkrili vso bedo nepoznavanja problematike pri vsakem od povabljenih gostov v oddajo. Nobena prošnja s strani vsebinskih poznavalcev, da naj seznanjajo javnost o dejanski problematiki, ne pade na plodna tla.

Poznate populisti?ni zavajajo?i marketinški slogan medijev: "Najbolj objektivne in verodostojne informacije iz Slovenije in sveta"? Kateri pa so kriteriji za objektivnost in verodostojnost, ?e v njih ni vsebine, temve? je le trgovski prenos informacije (to informacijo pa odkupijo od centralnih sistemov - v Sloveniji je to STA), ki se jih v ve?ini kupi v "bloku", da so informacije cenejše, in da vsaj formalno zapolnijo ?asovne termine svojega medija? Koga v Sloveniji dejansko zanima, da se je v Aziji zgodila prometna nesre?a in je žal umrlo 30 ljudi? O slovenskih dejanskih problemih pa se slovenski mediji ukvarjajo le populisti?no površinsko. Kaj je verodostojnost in objektivnost, v bistvu slovenski mediji s populisti?no medijsko strukturo niti ne vedo.

O SLOVENSKI DRUŽBI
SLOVENSKA DRUŽBA
Kje se nahaja slovenska duša družbe in posameznika in kakšna je v svoji strukturi?
V slovenski družbi je izredno pomanjkanje aktivne ženske energije, tiste pristne vesoljne, kadar le-ta ima možnosti izražati svoj potencial. Ali slovenska civilna družba sploh želi živeti osvobojeno in za to prevzeti odgovornost? Komunikacije v slovenski družbi v glavnem nikoli ne te?ejo konstruktivno. Naš na?in "reševanja", ko se pojavi dolo?en problem ali pa nismo sposobni nadaljnje konstruktivne komunikacije, enostavno nimamo osebnih sposobnosti zaklju?iti dialog. Enostavno ne komuniciramo ve?, in to so v glavnem prevladujo?i na?in komunikacije naše družbe. V slovenski družbi ni dejanskega veselja, je le površinski umirjeni in hladen, ute?en konzumizem.

Smo družba, ki je nikoli ne zanima vsebina pred formo. Smo družba instant prispevkov in ?lankov, ki nikoli ni?esar ne pojasnijo, in ?asovnih okvirjev, ko »je ?as potekel«. Kar je resni?no pomembno, ne šteje kaj dosti. Posameznika, še s tako velikimi potenciali nih?e ne opazi. Okolica nikoli ne prepozna npr. v sosedu izrednega potenciala. Slovenska struktura družbe je žal takšna, da v svoji biti ne premore dovolj esence, da bi ozavestila sebe in poiskala potenciale v sebi in ne bi ve? dopuš?ala, da v njenem imenu politi?ne in ban?ne garniture "skrbijo" za njihovo eksistenco. Raje to prepuš?a absolutno nesposobnim politikom, ban?nikom in vsem, ki so se prebili v ožji krog dostopnosti do raznolikih virov. Slovenska družba ne komunicira, ?e pa že, le na bazi?nih osnovah. Je družba, ki je v rokah pasivnih in nesposobnih ljudi, ki zavirajo vso podjetniško iniciativo in velikim osebnim in podjetniškim potencialom ne dopuš?ajo nobenih priložnosti. Smo družba, v kateri dejanski potenciali z dejansko energijo, znanjem in vsebino nimajo nobenega sogovornika in ne dostopa do javnosti, saj jim jo onemogo?ajo vsi slovenski mediji in njihove verne novinarske sluge.

Žal novinarska scena zaradi uredniških politik in absolutnega neznanja vseh novinarjev o dejanskem poznavanju dejanskih gospodarskih tem v Sloveniji poro?a le populisti?no in o vedno in istih globalnih temah, ki pa za razvoj slovenskega gospodarstva nimajo ni? skupnega. V Sloveniji obstaja absolutna blokada s strani vseh medijev za seznanitev javnosti o gospodarsko možnih rešitvah sedaj, takoj, saj to ni v interesu nikogar na oblasti. V Sloveniji je ena od najboljših na?inov "komunikacije", da se ni? ne zgodi, da se nikoli na ni? ne odzoveš, torej po prakti?no uveljavljeni metodi elit "psi lajajo, karavana gre dalje.« Vse naivne civilne pobude (?e bi temu sploh lahko rekli tako) , ki so se dogajale do sedaj v Sloveniji, je elita, ki vlada slovenski družbi, poznavalsko "zatrla" s sistemom ?asa.

Smo družba, ki je zadovoljna, da je povpre?je v družbi standard in merilo, po katerem se velika ve?ina tudi ravna.
Vprašanje je, ali obstajajo kakšni vzgibi v družbi, ki bi te trende uspeli prenesti nad blokado družbenih gibanj in vzpostavili vsebinsko kvalitetnejši na?in delovanja družbe. V slovenski družbi so že minimalna dejanja ocenjena kot napredek, kar gre bistveno na škodo celotnega razvoja države.

Smo družba, kjer je konkreten pristop k bistvu reševanja problema ozna?en kot radikalen in ima v družbi negativen prizvok. Kako pa se naj rešujejo stvari v družbi, ki so absolutno slabe, kot pa s konkretnimi dejanji in po možnosti takoj? Samo odlo?en in vsebinsko celovit pristop za razvoj gospodarstva v Sloveniji lahko spet popelje Slovenijo v razvijajo?o družbo. Dokler tega ne bo spoznala naša družba in dala na stran "vele pomembnost" slovenskih politikov in ban?nikov, ki dejansko nimajo ni? skupnega z razvojem Slovenije, in dokler se bo slovenska družba še vedno zaspano "lepila" na "zgodbo o uspehu", tako dolgo ni nobene možnosti za gospodarski razvoj Slovenije in pojavnost kriti?ne mase v družbi. Žalostno pa je tudi to, da se mora formirati »kriti?na masa" kot mo?, saj vsebina kot kvaliteta ni? ne šteje.

Smo država, ki v družbenem konceptu mišljenja nima podanih priložnosti za gospodarski razvoj.

Obstaja celo takšna misel v družbi, da vsi pa? ne morejo biti uspešni, tudi izredni potenciali ne. ?e nimaš finan?ne osnove za aktiviranje svojih potencialov, potem pa? ni?. V tem primeru torej, ironi?no ne vzdrži trditev "vsi enaki, vsi enakopravni". V družbi ni zaznati so?utja in empatije, ni priložnosti, ni sogovornikov. Vse stopiclja na mestu, v svoji minimalni družbeni (ne)zavesti. Za slovensko družbo žal velja, da ne zmore ustvariti kriti?ne mase v na?inu zavedanja o realnem stanju in dogajanju v družbi. Ne premore družbenega naboja po zahtevanju sprememb od politi?ne in ban?ne garniture, ki si po svoje kroji državo, le za svoje ekonomske interese. Izjave, ki jih podajajo v javnost politiki, pa so le prazne floskule, brez pomena.

V Sloveniji se ima veliko ljudi za civilne aktiviste, "informatorje slovenske družbe in teoretike« (predvsem ekonomisti in sociologi). Vendar pa so to le pasivne oblike delovanja, ki ne bodo ni?esar spremenile v strukturi slovenske družbe. Vsi ti "civilni" teoretiki so sposobni le pasivnih oblik delovanja v smislu "jaz se trudim po svojih najboljših mo?eh". Ekonomisti - teoretiki pa prodajajo slovenski javnosti akademsko-monetarno-fiskalne teorije, ki so v praksi nepomembne vsebine za razvoj slovenskega gospodarstva.

V Sloveniji, po mojih vedenjih, ni veliko ljudi, ki bi se bili osebno sposobni in bi se hoteli aktivirati za razvoj napredne gospodarske družbe.  Naj to naredi zanje nekdo drug. ?e pa ne, bomo že nekako.
Upam, da bo ?im prej prišlo do miselnega preskoka in ozaveš?anja ?im ve? posameznikov v naši družbi.
Kakor posameznik v slovenski družbi, tudi na celoviti družbeni ravni ni konkretnega in konstruktivnega - implozijskega delovanja, da bi se v naši družbi za?eli procesi, ki bi nas vodili v vsestranski napredek.

Slovenska družba bi morala evolucijsko dojeti, da bi imela izredne možnosti gospodarskega razvoja, ?e bi ustrezne institucije kot je ministrstvo za gospodarstvo in njegov direktorat za razvoj in podjetništvo, Slovenski podjetniški sklad in Sklad za regionalni razvoj, slovenske banke, razumeli bistvo duše podjetništva. Družba bi morala evolucijsko dojeti, da že samo en posameznik z velikim osebnim in podjetniškim potencialom, kreativnim in inovativnim pristopom, lahko izredno veliko pripomore k razvoju slovenskega gospodarstva, pa je samo eden od mnogih!

Ravno v takšnih ljudeh tli ustvarjalnost in inovativnost. Oni so tisti, ki lahko na trgu iztržijo veliko dodano vrednost. Slovenska družba, ozavesti se, da obstaja samo en dejanski in realen ustvarjalni kapital, to je kapital potenciala posameznikov v naši družbi. Banke in politiki ne ustvarjajo ni?esar!
Vsa resnica in kapital našega gospodarskega napredka je v naših ljudeh. Pasivna slovenska družba, politiki nimajo ne znanja in ne potencialov, ki bi lahko karkoli pomagali za razvoj gospodarstva v Sloveniji.

Vi ste tisti, ki ustvarjate ekonomijo naše države, ne ekonomisti, še manj pa politiki!. Vaše vsakdanje komunikacije in medosebni odnosi ustvarjajo gospodarsko rast. ?e pa bi imeli skozi to komunikacijo možnosti pokazati tudi svoj potencial, bi Slovenija imela možnosti za napredek.

Slovenska družba podzavestno obravnava podjetništvo kot negativen pojav, kjer je v ospredju vedno in samo tveganje. O pozitivnih straneh podjetništva pa ni govora. Slovenski ekonomisti in slovenska družba, kdaj boste spoznali, da je v podjetništvo v osnovi, s pravim pristopom malo tveganja! Je pa zato prisoten in isto?asno neaktiven velik kreativni in inovacijski potencial v podjetnih posameznikih, ki se ne more udejaniti v praksi! Bistven problem je ta, da je kapaciteta sistema v naši državi zelo majhna in zelo omejena. Smo narod, ki podzavestno ne zaupa svojim lastnim sposobnostim in potencialom. Smo ne dinami?en in tog narod. Zato tudi posameznik naleti na podzavestno degradacijo, ?e na primer poudari, da je ?lovek z velikim potencialom. Bistven problem podjetništva je v tem, da se ne more razviti v takšni negativni in psihološki strukturi naše družbe. Ta namre? ne spoštuje in ne ceni sposobnosti svojih državljanov.

Problemati?no za razvoj dobre podjetniške klime je, da so ekonomisti, ki odlo?ajo o podjetniških projektih, prav pod temi podzavestnimi vplivi družbe. Potencial posameznika je bolj cenjen v tujini kot pri nas. Ko pa si priznan v tujini, te prizna tudi slovenska družba. Smo podjetniško toga družba, ki ni sposobna razmišljati o velikopoteznih na?rtih. Noben del slovenske družbe ne sprejema podjetništva pozitivno. Slovenska lai?na javnost ni naklonjena podjetniški iniciativi. Bolje je biti preventivno v povpre?ju. Podjetnim posameznikom z velikim potencialom je težko živeti v družbi, ki mu no?e ponuditi priložnosti, da dokaže svoje potenciale za dobro vse Slovenije.

CIVILNA INICIATIVA SLOVENSKE DRUŽBE
Teoreti?ni analitiki slovenske družbe pravijo, da sedaj vsa nova, na hitro ustanovljena civilna gibanja (s tezo po dejanskih spremembah) ali stranke nimajo nobenega pravega vzgona in nobene prave dejanske iniciative. Vzgona pa nimajo zato, ker ne poznajo dejanskih razmer v družbi in kje so dejanski problemi. ?e ne poznaš dejanskih problemov, tudi konceptov za odpravo le-teh ne moreš formirati.

Je v bistvu brez povezovalnih in organizacijskih sposobnosti obsojena na pasivno lokalno zastopanje le za ozke lokalne interese. Globalnega preboja po spremembo zavesti v družbi pa ne more dose?i.
Tako imenovana civilna gibanja ustanavljajo predvsem »aktivisti«, ki si pod masko delovanja v dobro družbe po vsebinskih spremembah v njej želijo izboriti dobro politi?no pozicijo in položaj.
Problematika civilne iniciative v naši državi je tudi v tem, da so vse njihove akcije že v naprej obsojene na propad. Morebiti bolj aktivnim in zagrizenim akcijam politi?na elita pusti pa? ve? ?asa, dokler potok civilne aktivnosti in pobud ne zvodeni po reki družbenega vsakdana.

Dejstvo je, da teoreti?ne izjave kogarkoli o kriti?ni masi, "zgoditi se mora civilna družba", "upor na družbeno neustreznost, se mora zgoditi", itd. nima nobenih pozitivnih efektov, da bi se v Sloveniji na podro?ju vsebinskih pozitivnih dejanj, za razvoj slovenske družbe, na podro?ju gospodarstva in civilnega življenja karkoli spremenilo.

SLOVENIJA BREZ POZITIVNE PODJETNIŠKE KLIME
Dejstvo je, da v Sloveniji za razvoj podjetniške klime in dobro, prijazno podjetniško okolje ni položenega niti temeljnega kamna. Smo namre? družba, v kateri je zaznati popolno odsotnost podjetniške zavesti in podjetniške empatije. Bistveno je, da te podjetniške zavesti in podjetniške empatije nimajo državne institucije in banke, ki bi naj bili pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarske rasti v Sloveniji.
Zato se ne more razviti dobra klima za resni?en razvoj podjetništva v Sloveniji. Državne institucije in banke delujejo v spregi iz?rpavanja edinih vrednih potencialov – osebnih potencialov ljudi. V resnici pa tem potencialom niso pripravljene nameniti pomembno mesto v formuli razvoja Slovenije.
Vsi podjetniški potenciali v Sloveniji vedo, da so za državo in ban?nike nepomembni.

PRAKTI?EN PREIZKUS NEOBSTOJA PODJETNIŠKE KLIME
Na dveh odli?nih in dokazljivo realnih podjetniških projektih
Vsak se lahko sam prepri?a o absolutnem in vsebinskem nerazumevanju, kaj je podjetniška klima in da je absolutna odsotnost kriterijev za vsebinsko ocenitev podjetniških projektov.
Edino, kar mora storiti je, da predstavi vsebinske kriterije projekta, ki so tako ali tako odli?ni v vseh ozirih, pa bo vseeno dobil izredno paleto absurdnih in banalnih odgovorov in stališ?, ki izkazujejo vso nemo?, neinteres, nestrokovnost, birokratsko - kvantitatetni pristop, ki dokazljivo nima ni? skupnega s podjetniškim projektom. S podjetniškimi argumenti, ki so vsebinskega pomena, ne more podjetnik ni?esar proti "zabetoniranim" nerealnim kriterijem.

Primer le dveh vrhunskih podjetniških projektov, ki v Sloveniji nikakor nimajo nobenih pogojev, da bi se o njih kdorkoli, kadarkoli bil sposoben vsebinsko, konstruktivno pogovoriti o realizaciji projekta:
1 primer:
- projekt s podro?ja kreativnih industrij, ki je v razvitih gospodarstvih zelo pomemben dejavnik gospodarskega razvoj (npr. Avstrija),
- kreditni zahtevek: 2,5 mil. €, na dobo vra?anja do 5 let,
- dokazljiv denarni tok v vsakem poslovnem letu: minimalisti?no vsaj 1 mil. €, kar je le 1% od tržnega deleža na 150 mil. trgu!,
- tržni potencial projekta v petih letih ustvariti vsaj 15 mil. € prihodkov od prodaje,
- absolutna tržna niša storitev v vsaj 80% glede na obstoje?e ponudnike na trgu,
- 200 novih delovnih mest z izredno dodano ekonomsko in predvsem vsebinsko dodano vrednostjo, okoli 80% glede na stroške proizvodnje,
- izredno pozitiven sinergi?en vpliv na lokalno okolje,
- realni in v detajle zapisan poslovni na?rt, z vsemi pokazatelji, preverjenimi v natan?ni tržni analizi, ki ga nikoli nih?e vsebinsko ne bere (treba pa je tudi pojasniti, da je Slovenija po podjetniški mentaliteti na repu ve?ine držav, vsaj Evrope, zato tudi še vedno potrebuje "šopanje" z absolutno nepomembno dokumentacijo kot je poslovni na?rt, da se ustvarja v javnosti vtis pomembnosti ekonomistov, ki podeljujejo edini kreditna sredstva). V razvitih podjetniških okoljih zadostuje situacijski na?rt projekta, zapisan na nekaj straneh. Kreditni zneski se, ne glede od velikosti, lahko pridobijo v nekaj dneh oz. v nekaj minutah osebne predstavitve projekta.

2 primer:
- projekt s podro?ja proizvodnje pohištva višje dodane vrednosti s povsem druga?nimi pristopi oblikovanja, na?inu izdelave, prakti?ne funkcionalnosti in kvalitetno uporabljenih materialih, in to v prostoru, kjer imamo izredno zmožnost odjema lesne surovine,
- projekt s podro?ja proizvodnje pohištva, ki uvaja druga?ne marketinške pristope prodaje, ki so posledica kvalitetnega proizvodnega procesa izdelave,
- kreditni zahtevek: 1mil. €, na dobo vra?anja do 5 let,
- denarni tok v vsakem poslovnem letu: minimalisti?no vsaj 300.000 - 500.000 €,
- tržni potencial projekta v petih letih ustvariti vsaj 5 mil. € prihodkov od prodaje,
- vsaj 50-100 novih delovnih mest z izredno dodano ekonomsko in predvsem vsebinsko dodano vrednostjo,
- absolutna možnost prodaje na zahtevnem evropskem pohištvenem trgu,
- izredno pozitiven sinergi?en vpliv na veliko poslovnih subjektov, ponudnikov lesne mase.
Torej: Slovenija se ne more kvalitetno in vsebinsko gospodarsko razvijati, ker nima zasnovanih vsebinskih kriterijev ocenitve na podjetniški zdravi logiki.

GOSPODARSKI SIMPTOMI SLOVENSKE DRUŽBE
(nastali zaradi elitisti?ne kraje slovenskega potenciala v dobro manjšine)
• pla?ilna nedisciplina ni vzrok goljufivih podjetnikov in lastnikov podjetij kot se to prikazuje populisti?no (iz neznanja ali pa iz dolo?enih interesov), da ne pla?ujejo redno svojih obveznosti. Pla?ilna nedisciplina izkazuje "le" posledice absolutno pasivne vloge države po vzpostavitvi zdravih gospodarskih jeder v zadnjih 21-ih letih, ki bi morali zajeti ?im širši krog družbenega okolja in ?im širše zajetje aktivnih potencialov ljudi. Ker slovenska družba nima zdravih gospodarskih jeder na nivoju globalne družbe, se v njej pojavljajo izredno negativni simptomi kot je pla?ilna nedisciplina. Prepri?an sem, da bi 99,9% vseh gospodarskih subjektov redno pla?evalo svoje obveznosti, ?e bi to bilo sposobno. Zdravih gospodarskih jeder politi?na garnitura ni bila sposobna uvesti do sedaj in tudi sedaj jih ni sposobna.

• slovensko gospodarstvo je na najnižji to?ki in je v absolutni blokadi. Politi?ne garniture nimajo vizije in ne znanja, kako aktivirati gospodarski razvoj Slovenije. To ni gospodarska rast!
• absolutna odsotnost so govorništva pri realizaciji podjetniških projektov!
• negativni, globalni socialni družbeni pojavi, kateri se naj ne bi sploh pojavili. Da ljudje za svoje delo, za katerega se trudijo in "bojijo", ne morejo preživeti niti z bazi?nimi, res minimalisti?nimi potrebami, je razlog v tem, da je družbena klima v državi takšna, ki takšno socialno-gospodarsko situacijo iz svojih ozkih pogledov omogo?a in absolutno sprejema kot dejstvo situacije, ne vidi pa zmožnosti spremembe le-te na drugih vsebinsko kvalitetnih temeljih. V mislih nekaj nepotrebnih socialnih pojavov in misli družbe: "naj gre delat", absolutni pad položaj številnih posameznikov in družin, zani?evanje posameznih potencialov, brezizhodnost številnih ljudi,...

• dav?ne izvršbe zdravih jeder: absolutno je nedopustno, v slovenski javnosti pa je absolutno sprejemljivo, da se zdrava materialna jedra, ki so nastajala ponekod tudi desetletja, zaradi neke nepravi?ne zakonske ureditve, uni?ujejo 100% materialna jedra, samo zaradi tega, da se popla?a upnik. Nobenemu v državi ni mar, da bi se takšno jedro lahko za popla?ilo upniku uredilo na druga?nih osnovah, in sicer tako, da bi naj to materialno jedro ostalo ?im ve?je za dolžnika.
• absolutna nepreglednost finan?nih odlivov iz prora?una. Uveden bi moral biti mese?ni nadzor nad temi prihodki in odhodki.
• Paketi rde?ega križa izkazuje na?in razmišljanja v naši družbi: potem pa govori?ijo, kako so paketi za preživetje!! Absolutni krivec, da je pojav paketov tako razširjen v naši družbi, je seveda politi?na garnitura.

O INSTITUCIJAH
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD, REGIONALNI SKLAD V RIBNICI, JAPTI….
Vse te institucije s stališ?a podjetniške iniciative so birokratskega delovanja in zato tudi pomena, ki dokazano ne prispevajo k razvoju gospodarstva v Sloveniji. Japti je v bistvu le slamnata organizacija brez kakršnegakoli bistvenega pomena pri razvoju gospodarstva v Sloveniji in ni vredna niti posebnega pojasnila. Oba sklada delujeta izredno birokratsko, v bistvu strogo po birokratskih kriterijih, kakor deluje cel ban?ni sektor. Na obeh skladih se skrivajo za zakonodajo, da pa? tako morajo ravnati, da je za »vse enak kriterij«. V bistvu pa gre za to, da so kriteriji birokratski in nimajo ni? skupnega s posami?nim podjetniškim projektom. Kakor tudi vse slovenske banke. Že dejstvo, da so podjetniški projekti izredno raznoliki, ne more obstajati enak kriterij za vse. Enak kriterij za vse lahko obstaja le zaradi tega, ker se podjetništva v naši državi lotevajo institucije in nesposobna državna politika, ki z dobro podjetniško klimo nima ni?esar skupnega.

Nobeni od teh institucij ni pomembno, da veliko kreativnega in inovativnega potenciala slovenskih državljanov, v katerem je veliko dodane vrednosti, ostaja neizkoriš?enih. Vsi razpisi v naši državi podležejo tej paradigmi »za vse enak kriterij«. Torej ugoditi je potrebno razpisnim pogojem, ki pa so absolutno skregani z vsako podjetniško logiko. Kakšno zvezo z zdravo podjetniško vsebino ima garancija, hipoteka, boniteta, lastni delež in podobni kriteriji, ki jih mora brezpogojno izpolniti vsak, ki želi pridobiti sredstva iz naslova razpisa? Vsebinsko nima nikakršne povezave! To je za te institucije oziroma zaposlene v njih absolutno nedojemljivo.

Za vse te državne gospodarske institucije (npr. Slovenski podjetniški sklad, Sklad za regionalni razvoj) je podjetnik kot posameznik z velikim kreativnim in inovativnim potencialom ter s finan?no donosnim projektom z veliko dodano vrednostjo nepomemben, ?e ne izpolni birokratskih pogojev. Državne institucije ne razumejo, da so zelo pomembne za gospodarski razvoj države tudi male podjetniške iniciative, od katerih bi marsikatera prerasla v finan?no donosna podjetja z veliko dodano vrednostjo, ?e bi se ji ponudila priložnost in ne bi vladali birokratski »zabetonirani« predpisi za pridobitev finan?nih sredstev.
Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad ni prijazno podjetniško okolje, ?eprav bi naj po nazivu to bil. Slovenski podjetniški sklad je subjektivno in neprijazno podjetniško okolje. Uslužbenci imajo povsem enak pristop kot ga imajo vse slovenske banke, vklju?no z "razvojno banko" SID.

Na subjektivnih ocenah ocenjujejo projekte in dolo?ajo (degradirajo) osebnostne sposobnosti podjetnika, ki ga dejansko ne poznajo. Priložnost, da bi podjetnik bil dejansko enakopraven udeleženec pogovora in ne v podrejenem položaju, nima. Vsaka podjetnikova trditev, vizija projekta, ki ima osnovo iz prakse, za slovenski podjetniški sklad ne velja ni?. Slovenski podjetniški sklad gre tudi tako dale?, da projektu, ki ima podporo banke za projekt, ne izda garancije, navkljub temu, da v javnosti poudarja, kako z garancijami želi, da bi bile banke bolj zainteresirane za dajanje kreditov projektom, ki nimajo dovolj svojih sredstev. Odgovorni uslužbenci Slovenskega podjetniškega sklada ocenjujejo projekte na subjektivnih pavšalnih ocenah in ne na dejanskih dejstvih, kot je realni poslovni na?rt, pisma o nameri, dejansko stanje tržiš?a na katerega prihaja prijavljeni projekt, s podjetnikovim dejanskim poznavanjem trga ipd.

Subjektivne, pavšalne in posplošene ocene, ki nimajo nobene realne osnove v praksi, so dejanska ovira za boljšo podjetniško klimo na Slovenskem podjetniškem skladu. Uslužbenci Slovenskega podjetniškega sklada znajo samo odkloniti podjetniški projekt (seveda na subjektivnih ocenah, brez realne osnove). Ti uslužbenci niso sposobni nekaj miselne energije vložiti tudi v razmišljanje o tem, da je podjetništvo zelo dinami?no, in dopuš?a izredne prilagoditvene priložnost na trgu.
Stališ?a Slovenskega podjetniškega sklada kot so: »?e je vaš projekt tako dober, kako to, da se tega ni spomnil že nekdo drug«, ali pa: »vaš poslovni na?rt je tako po vsebini, kadrih in ?asu izvedbe preoptimisti?en (ali je to podjetniška kategorija?)«, so nepodjetniška, subjektivna stališ?a, na katerih Slovenski podjetniški sklad zavra?a odli?ne projekte.
Sklad za regionalni razvoj ima v razpisnih pogojih neverjetno veliko birokratskih ovir, ki so absolutno nepomembna za kakršnikoli gospodarski razvoj Slovenije.

»VRE?A DENARJA« NAMENJENA ZA RAZPISE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ, JE PODELJEVANJE DENARJA BREZ KVALITETNEGA VSEBINSKEGA KRITERIJA
Kriteriji za dodeljevanje kreditnih sredstev po sistemu »praznjenja vre?e z denarjem« so absolutno napa?ni! Iz vre?e denarja, ki je na razpolago za razpise ali subvencije, se jemlje po kriterijih, ki veljajo po razpisnih dokumentacijah in ne po kriterijih dejanske podjetniške vsebine. Izjave politikov in uslužbencev v teh institucijah, da razdelijo vedno ve? denarja preko Slovenskega podjetniškega sklada, dejansko nima ni? skupnega s pozitivno podjetniško klimo. Iz ene vre?e se po dolo?enih kriterijih razdeli pa? dolo?ena vsota denarja, to je vse. Nikoli pa se ne deli denar po klju?u vsebinsko boljših projektov od manj. Nikoli še ni ra?unsko sodiš?e pregledalo dajanja kreditov po sedanjih kriterijih, da bi ugotovilo, koliko projektov je propadlo na osnovi sedanje slabe metodologije podeljevanja sredstev. Dinamike podjetniške miselnosti enostavno te institucije nikakor ne razumejo.

Denar bi se moral porabiti za najboljše vsebinske podjetniške projekte, po vrstnem redu vsebinskih in dejansko realnih podatkih. Teh podatkov je le nekaj (v nasprotju s celovitimi in iz?rpnimi poslovnimi na?rti, ki jih nih?e ne bere, vedno pa ho?ejo le-te izredno iz?rpno pripravljene), pa še teh noben uslužbenec v državni upravi ali pa na banki nikjer ni sposoben ugotavljati, in tudi interesa nima za to, saj mu družbena neustrezna, nepodjetniška klima tako š?iti njegovo strokovno nesposobnost. Ker ni interesa, podjetnik ostane brez sogovornika, in stvar je zaklju?ena.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Nima absolutno nobenega strokovnega znanja se aktivno vklju?iti v vsebinsko razpravo o dejanski problematiki razvoja Slovenije. Prav tako tudi dejansko nima nobene pogajalske mo?i do vlade, pa se vseeno non stop nekaj pregovarja "zaradi lepšega". Pri GZS so zavezani le svojim "top temi" trga delovne sile, vle?ejo le na svojo delodajalsko stran, da bi ?im ve? ostalo lastnikom kapitala. Morebiti še dajo kakšen poudarek na katero drugo tematiko. Vendar so vse njihove teme v stiku bolj z visoko politiko, managerskimi globalnimi pristopi in evropsko zakonodajo. Velikokrat znajo operirati tudi s statisti?nimi podatki, kako je v kateri drugi državi po svetu in Evropi.

Ni? pa nimajo stika z dejansko mikro problematiko v državi. GZS je organizacija, ki predstavlja delodajalce in njihove v oblakih zasnovane managerske koncepte. V moji 20-letni podjetniški praksi mi nikoli ni v praksi pripomogla, da bi na trgu lahko deloval bolje, z manj zapleti. Nikoli ni dejansko izpogajala noben resni?no, v praksi pomemben ukrep od vlade, da bi se ustvarila podjetniška klima. V bistvu ni naredila ni? za razvoj podjetniške klime v Sloveniji. Saj tudi ne ve, kaj to sploh vsebinsko pomeni.
Vsaj še desetletje nazaj OZS ni prepoznavala dejstva, da ni pomembna izdaja njihovega obrtnega dovoljenja, temve?, da vedno trg odlo?i o znanju na dolo?enem gospodarskem podro?ju storitev. Za samostojno dejavnost v poklicu, ki ga kdo obvlada, pa nima šolske izobrazbe, so imeli izredno birokratski in "šolski" pristop. Ne glede na znanje ni bilo mogo?e delovati na trgu. OZS se je vedno sklicevala na svoj apriori šolski "dober" sistem. Takšni pristopi nikoli niso ni?esar dobrega prinašali njihovim obveznim ?lanom, ki to kmalu ne bodo ve? bili po apriori zakonu, temve? morebiti le prostovoljno.

OBRTNO PODJETNIŠKA ZBORNICA
je v svojem konceptu povsem enako nezainteresirana karkoli narediti za dejansko vzpostavitev podjetniške klime v Sloveniji kakor GZS. Ta organizacija, ki se je vedno lažno predstavljala, da zastopa interese podjetnikov, ni nikoli ni? dejanskega naredila za ustvarjanje pozitivne podjetniške klime. Prav tako nima absolutno nobenega strokovnega znanja se aktivno vklju?iti v vsebinsko razpravo o dejanski problematiki razvoja Slovenije. Pri tej organizaciji so njihovi funkcionarji vedno do sedaj le moledovali za drobtinice, da so lahko ?lanstvu pokazali, kaj velikega so naredili. Vsebinskega pa kaj posebnega nikoli ta organizacija ni prispevala! Tako kot GZS je tudi ta zbornica sama sebi namen in se zelo rada pogovarja s politiki o top temah, ki pa nimajo ni? skupnega s pravimi in prakti?nimi problemi še samo nekaj ?asa obveznih ?lanov.

Slovenski sindikati nimajo nobenih bazi?nih znanj kakorkoli pripomo?i k gospodarskemu razvoju Slovenije. Njihova prizadevanja, da so »socialni partnerji«, odtehta le njihovo socialno vlogo. Širše pa v delovanje gospodarsko družbenih gibanjih niso zainteresirani.

Zavod za zaposlovanje je le bazi?na, minimalisti?na organizacija - hranilka in organizatorka seznama brezposelnih. V svojem "maksimumu" je le posrednik in izvajalec ukrepov s strani politike, ki pa tako ali tako nima kaj dosti za ponuditi za aktivno konkuren?en trg dela. Njihovi "presežki" storitev so absolutno, skorajda ni?ni za vsebinski, konkuren?en in dinami?en trg dela, ki bi prispeval k razvoju gospodarskih aktivnosti v Sloveniji. Bazi?na, minimalisti?na pomo? pri "prezaposlitvah" in organizaciji nekih seminarjev, ki nimajo dovolj vsebinskih in prakti?nih osnov za trg dela, ne more pri reformi trga dela kakorkoli pozitivnega pripomo?i, vsaj ne v organizacijski obliki in mentaliteti razmišljanja kot je sedaj.

SLOVENSKI MANAGERJI
V Sloveniji je dokazljivo izredno malo vsebinskih managerjev »po duši«, ki razumejo celotno poslovno dogajanje kot celoto. Takšen pravi manager se ne »izu?i« na Fakulteti za podjetništvo ali pa na kakšni drugi poslovni šoli, v katerih prevladuje trend korporativnega upravljanja. Korporativno upravljanje ne more usmeriti vodjo posameznega podjetja, da bo vsebinsko izgradil svojo osebnostno strukturo na nivoju kvalitetnih in vsebinskih ?loveških odnosov. V Sloveniji je izredno malo vodij podjetij, ki znajo pojasniti, kateri je najpomembnejši kriterij za uspešno poslovanje njihovega podjetja. Še manj pa je tistih vodij, ki to znanje znajo uporabiti v poslovni praksi za rast njihovega podjetja.

Koliko slovenskih direktorjev podjetij ima osebnostne sposobnosti (ki ne morejo biti teoreti?no pridobljene), da zna oceniti potenciale svojih zaposlenih ljudi? Koliko direktorjev slovenskih podjetij dejansko ceni in spoštuje svoje zaposlene ali pa v njih vidi »kaj ve?« kot le delovno rajo?

Njihova stanovska organizacija je organizacija »visokega poslovništva«. Vprašanje je, ?e jih dejansko ?lanstvo v njihovi vsebini prakti?nega delovanja iz naslova vodenja kakorkoli zanima, razen vpla?ane ?lanarine in zunanjega dobrega imidža. Menim, da z mojega pogleda s strani, od zunaj kot podjetnika , da se bolj ukvarjajo »z drugimi temami«, ki so za image bolj pomembni.
Podobno velja tudi za ve?ino slovenskih delodajalcev, ki bi morebiti lahko bili bolj odzivni od managerjev, saj so manj globalno poslovno usmerjeni in imajo lahko še boljši vpogled v mikro dogajanje v svojem podjetju.

VLAGATELJI POSAMEZNIKI - POSLOVNI ANGELI
V svojem bistvu nimajo ni? skupnega z angeli kot jih obi?ajno sprejemamo, da so. Poslovni angeli niso dobrohotna bitja, ki vam bodo pomagali pri realizaciji posameznega projekta, nikoli. Njihovo edino vodilo je interes od podjetnikove vizije in znanja ?imve? iztržiti za svoj namen. Poslovni angeli so lastniki tveganega kapitala. Dejstvo je, da ti posamezniki nimajo v ve?ini primerov nobenega pojma o posameznih projektih, v katere bi naj vlagali in bi radi imeli popolno oblast. Svoj denar so ustvarili v svoji poslovni dejavnosti in to je tudi vse.

Poznajo le svojo dejavnost in zato ne morejo tako grobo posegati v integriteto posameznega podjetnika in v vizijo njegovega projekta samo zato, ker imajo denar. V bistvu so to le posamezniki, ki z svojim egom poskušajo prevladovati nad podjetniško vizijo in znanjem. So le obi?ajni posamezniki, ki jim je uspelo prislužiti denar v svoji branži, za kar jim tudi ?estitam. V Sloveniji ni posameznikov, ki bi bili sposobni naložiti v drug projekt ve? kot recimo 100.000 €. ?isti absurd pa je trditev, da oni (ti, ki imajo denar) že vedo, kako biti uspešen (v povsem drugi panogi!), saj so to dokazali.

V Sloveniji ne obstajajo poslovni angeli (zasebni vlagatelji), ki bi v praksi resni?no nastopali brez posrednika in vlagali denar neposredno v podjetje. Zakaj ne? Zato, ker nimajo sposobnosti narediti "doma?e naloge" in dejansko preu?iti vsebino podjetniškega projekta. Pravi vlagateljski pristop, "s poslovno žilico", da v posamezniku prepoznajo vizijo, energijo in zagon pri realizaciji podjetniškega projekta, ki ima potencial, nima nih?e od tako imenovanih neposrednih vlagateljev. Takih "gušt" poslovnih potez kot jih obvladajo zasebni vlagatelji po ZDA ali npr Kanadi...., še dolgo v Sloveniji ne bo premogel noben zasebni vlagatelj.

TVEGANI KAPITAL
"Tvegani kapital" kot si ga predstavlja politika, bi bil primeren le, ?e bi cena tega kapitala bila za podjetniško okolje dovolj spodbudna. Sedaj se predvideva cena tega kapitala od 30-50%, kar je absolutno preve? in ne pripomore k razvoju podjetništva v Sloveniji. Država naj uvede mehanizme, ki bi povezovali državne institucije in banke, ?esar sedaj ni.

V slovenski javnosti je pomen tvegani kapital, zaradi neosveš?ene podjetniške klime narobe uporabljen in razumljen. Ker pa? nismo država z razvito podjetniško klimo, se tvegani kapital ponuja pod vprašljivimi praksami. Za slovensko podjetništvo je absolutno neprimeren. Je namre? brez kakršnikoli osnov izkoriš?evalski in podjetnika vedno postavi v podrejeni položaj nekoga, ki nima vizije in ne znanja, v tistem trenutku pa ima denar. Razmerje med vizijo - znanjem podjetnika in med kapitalom je vedno v korist tistega, ki daje denar. Tvegani kapital v slovenskem merilu v pravem pomenu besede ni potreben.

V Sloveniji se v ve?ini pojavljajo normalni in zdravi podjetniški in gospodarski projekti, ki v svojem bistvu nosijo denarni tok in v svojem bistvu niso ni? tvegane naložbe. Tvegani kapital je morebiti sprejemljiv za kakšne visoko tehnološke izume in vizije. V razvitih gospodarstvih, kjer je podjetniška pobuda zelo cenjena, kot je na primer v ZDA, z lahkoto pride do poštenega razmerja 50:50 (tvegani kapital : znanje). Pa še to v ve?ini primerov ni tvegani kapital, temve? je korektna založbena investicija tistega, ki ima kapital in zavestno-sprejemljivo sprejemanje takšnega razmerja s strani podjetnika, ki ima znanje in vizijo.

Še enkrat pojasnilo neosveš?eni slovenski lai?ni in gospodarsko podjetniški javnosti:
Ne obstaja nobenih osnov, da bi tvegani kapital imenovali tvegani. V Sloveniji so v ve?ini primerov realisti?ni podjetniški projekti z realnimi zmožnostmi podjetniške ocene prihodkovne strani.

Lastnik kapitala nima absolutno nobenih podjetniških osnov, da bi z vlaganjem v podjetje postal njegov ve?inski lastnik (to je v Sloveniji 100% praksa, ?e že). Zdrava podjetniška logika narekuje pošteno razmerje 50:50. Vsak lastnik kapitala, ki ga naloži v bodo?e poslovanje nekega podjetja z vizijo, nima nobenih sposobnosti aktivno sodelovati pri poslovanju podjetja - razen ?e nima neposrednih prakti?no-poslovnih izkušenj in povezav v to?no enaki (vsaj sorodni) podjetniški branži. Prav tako, kot je praksa v Sloveniji, tvegani kapital povsem poslovno nelogi?no zasužnji podjetnika z vizijo in prevzemom podjetja za toliko let, kot sam to oceni, da mu je v poslovno korist.

Potem pa seveda ima pravico to donosno podjetje prodati komurkoli na zainteresiranem trgu. Ne obstaja nobena garancija, da bo to podjetje kot prvi lahko odkupil podjetnik, ki je imel vizijo in znanje za zagon tega podjetja, ki se prodaja. Torej, to je za razvoj zdravega podjetništva absolutno nekorektna poslovna aktivnost na trgu kapitala v Sloveniji.

POSLOVNI ANGELI - TVEGANI KAPITAL
Sta v bistvu eno in ista zadeva.

ŠE O NEKATERIH POJMIH

POJEM POTENCIAL (slovenski ban?niki nimajo pojma dojeti, da veliko drevo vedno zraste iz majhnega semena!)
Obstaja samo en dejanski in realen ustvarjalni kapital, to je kapital potenciala posameznikov v družbi. Banke in politiki ne ustvarjajo ni?esar!

VREDNOST DELOVNEGA MESTA ZA DRŽAVO SLOVENIJO
Je skorajda ni?vredno! Enostaven izra?un pokaže, da subvencija ne služi prakti?no nobeni stimulaciji delodajalcu. Po izpla?ilu pla?e, vseh dajatev iz naslova pla?e, delodajalcu tako reko? takoj, v mesecu ali dveh v bistvu ne ostane nobena stimulacija ve?. Da bi delodajalci zaposlovali kar tako, da bo se država hvalila, kako je s stimulacijami v obliki subvencij pripomogla k zmanjševanju brezposelnostik, pa je ?ista absurdnost. Po drugi strani pa politiki vedno govorijo, kako vredno je delovno mesto. Birokratsko država celo pravi, da je kvalitetno delovno mesto vredno nekaj 100.000 €.

Preu?iti je potrebno samo subvencije, ki jih nudi država pod okriljem Zavoda za zaposlovanje. Kako o?itno nevredno je delovno mesto za državo, izhaja iz birokratskih pristopov že samo iz naslova vrednosti subvencij, kdo in pod katerimi pogoji lahko zaposli koliko oseb. Takšen pristop sigurno ni konstruktiven za zmanjševanje brezposelnosti.
Da država nima nobenih vsebinskih pristopov, kako dejansko zmanjšati število nezaposlenih, pa je dejstvo v tem, da edine subvencije daje sistemsko le preko Zavoda za zaposlovanje, ki je v svojem bistvu le birokratska organizacija, brez strokovnih znanj (razen te?ajev preusmeritev) narediti kakršenkoli dejansko vsebinski korak.

DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA
• ekonomska dodana vrednost je razlika med vhodno in izhodno ceno in predstavlja bazi?no dodano vrednost. To v bistvu ni dodana vrednost zaradi vrednosti kot take, temve? je le bolj stvar "trgovskega pristopa" in izkazuje razliko med vstopnimi stroški in izstopno maloprodajno ceno.
• vsebinska dodana vrednost pa je prava sinergi?na dodana vrednost, saj nastane na osnovi danosti osebnih potencialov, ki tako reko? ustvarjajo "iz ni?". Ima vsebinsko komponento, ki je ekonomska dodana vrednost ne more zajeti. Ne ustvarja tako imenovanega tipi?nega "trgovskega efekta" kot ekonomska dodana vrednost, saj ne potrebuje upoštevati veliko stroškov, lahko ustvarja bistveno višje efekte v razliki vhodnih stroškov in nato prodajni ceni storitev ali izdelkov. Ta vsebinska dodana vrednost, ki ustvarja "iz ni?", ustvarja izredne razlike na podro?ju kreativnih industrij, ki pa je v Sloveniji ni zaznati v aktivni vlogi gospodarskega razvoja Slovenije.

V Sloveniji ne zna noben ekonomist, politik, ban?nik ali gospodarstvenik pojasniti, kaj je dejansko vsebinska dodana vrednost. Morebiti to še razume v teoriji, v praksi pa je ni sposoben obrazložiti.

PODJETNIK NI OBRTNIK
Dejstvo je, da naša družba v bistvu ne pozna razlike med obrtnikom in podjetnikom. Prav tako pa ne ve, kaj sploh podjetništvo je in kaj je pravo podjetniško okolje oziroma pozitivna podjetniška klima.
Kako le se naj državni, družbeni sistem in miselni vzorci prilagodijo ne?emu, ?esar sploh ne poznajo?!? Slovenska družba tudi ne lo?i bistvenih razlik med obrtništvom in podjetništvom. Osnova, pridobivanje dobi?ka na osnovi storitev ali opravljenega dela je res enaka, oba sta tako imenovana samostojna podjetnika, saj zakonodaja ne pozna druga?ne pravnega statusa. Vendar se podjetnik - obrtnik bistveno razlikuje od podjetniške strukture podjetnika. Slednji vklju?uje neprimerljive ve?je potenciale kot jih obrtnik, ki samo izvaja svojo storitev kot primarno dejavnost, za druge stvari pa se ne zanima preve?, ker tega nima v svoji osebnostni strukturi. Podjetnik pa je bolj kompleksna osebnost.

Mnogo raziskav v tujini in tudi pri nas poskuša že od nekdaj ugotoviti, kako je podjetništvo povezano z osebnostjo podjetnika. Slovenska družba ni sposobna razumeti, kako dragocena in redka je dejanska osebnostna struktura podjetnika. Ta potencial je posamezniku podarjen v zibki, in se bo razvil prej ali slej v življenju posameznika. Zaradi neustrezne družbene sredine pa tudi obstaja velika možnost, da se ta potencial ne bo mogel razvit. To velja trenutno za slovensko družbo. Podjetniškega, kreativnega in inovativnena potenciala posameznika slovenska družba ne zna vsrkati v svojo strukturo. Slovensko okolje podjetniške potenciale posameznikov povsod zavira, jim ne omogo?i, da se razvijajo, in jih ne spodbuja. Od ministra za gospodarstvo, pa po gospodarski, hierarhi?ni lestvici navzdol, nih?e ne razume, da podjetniki svoje delo opravljajo z resni?nim veseljem.

Njihova osebnost je prežeta s podjetniškim potencialom. Zato so padci in težave v poslu lažje obvladljivi. Podjetniških potencialov kot so kreativnost, inovativnost, ambicioznost, samozavest (v Sloveniji ta lastnost podjetniku ni v korist, prej nasprotno), odlo?nost, vztrajnost, usmerjenost h kupcem, dobre organizacijske sposobnosti in izkušnje, slovenska družba ne ceni in ne spoštuje. Podjetniški posamezniki so pravo nasprotje od togega na?ina dela in razmišljanja slovenske družbe in vladajo?e gospodarske politike.

INOVATOR NI PODJETNIK
?eprav so inovatorji v marsi?emu podobni podjetnikom, pa je navkljub temu izredno malo osebnostno strukturiranih ljudi, ki v eni osebi združuje oba potenciala. Inovatorji (kakor tudi podjetniki) so v svoji duši izredni navdušenci pripeljati idejo do realizacije, ki jim vsaj v prototipni fazi ve?ini uspe, ?e seveda prototip ni preve? tehni?no zahteven in ne zahteva veliko finan?nega vložka.
Menim, da je skoraj vsak inovator tudi obrtnik, saj sami razvijejo svoje prototipe na osnovi svojih zamisli. Povezovalnih poti na nivoju države med inovatorji in podjetniki ni, saj za to ne obstaja nikakršnega interesa absolutno nezavedne in nezainteresirane slovenske oblastne garniture, kako pomembno podro?je razvoja ne želi podpirati.

Podjetniki sami seveda niso sposobni prevzemati konceptualnega pristopa pri proizvodnji in trženju dolo?enega patenta oz. prototipa, saj že sami težko preživijo na trgu. Povezovalni in konstruktiven ?len bi morala biti seveda država, pa ni.
V naši družbi, na osnovi še socialisti?nega vzorca razmišljanja od vedno obstaja "družbena dilema", zakaj se inovatorji sploh potegujejo za svoj obstoj v družbi, saj pa? nekaj po?nejo v svojem prostem ?asu "za svojo dušo". Prav tako pa je v družbi mo?no zakoreninjeno, seveda neustrezno in nepravilno stališ?e s pogleda gospodarskega razvoja, da je to pa? stvar svobodne podjetniške iniciative.

V naši družbi seveda ne obstaja sposobnost zavedanja aktivne vklju?itve takšnih osebnih potencialov v družbeno gospodarski produkt države, kar je splošno znano v naši družbi. ?loveški osebni potenciali, ki se izkazujejo v podjetniški in osebni inovatorski obliki, so žal kot neprepoznani kot izreden gospodarski potencial.

KREATIVNA INDUSTRIJA: Slovenskim politikom in družbi na splošno se niti ne sanja kaj to sploh je in kakšne potenciale skriva v sebi. To so že spoznala napredna svetovna gospodarstva (Avstrija je lahko za vzgled). Vsi slovenski gospodarski ministri, vse institucije in politi?ne strukture v naši državi pa so še kar naprej zadovoljne z "izdelovanjem šraufov".

II: KONSTRUKTIVNA REŠITEV
JE V VSEBINSKO KONKRETNIH GOSPODARSKIH UKREPIH, INOVATIVNIH PRISTOPIH - MEHANIZMIH IN DRUGA?NEM NA?INU RAZMIŠLJANJA

Glede na to, kako zavajajo slovensko javnost slovenska politi?na garnitura in "priznani" ekonomisti - teoretiki, v zvezi z neugodno gospodarsko stvarnostjo in glede upanja na gospodarski razvoj Slovenije, velja nekoliko prirejen naslednji rek ekonomista Kennetha Bouldinga: "Kdor verjame, je norec ali pa ekonomist".
Kaj pa, ?e bi tokrat, morebiti šli po pravi poti, da vsi skupaj premagamo gospodarsko blokado in kon?no preidemo v gospodarski napredek?

Evolucija spremenjene gospodarske družbene zavesti in konkretnih dejanj
Z ukrepi in dejanji iz "prave poti" je prakti?no možno dokazati, da se da Slovenijo popeljati na pot gospodarskega razvoja in razcveta takoj in sedaj!

"PRAVA POT" je koncept dinami?nega razvoja slovenske družbe in temelji izklju?no na moralnih in pozitivnih gospodarskih premikih, v dobro vseh nas.

"PRAVA POT" ima izklju?no samo en in edini namen, da v slovensko družbo pripelje podjetniško mentaliteto razvitih gospodarstev, da vzpostavi pozitivne (moralne), dinami?ne, vsebinsko kvalitetne odnose med vsemi v gospodarsko delovnem procesu.

"PRAVA POT" nima nobene tendence po možnih preusmeritvah od vsebinskega koncepta gospodarskega razvoja, da se jo morebiti preusmeri iz vsebinsko jasne konceptualne poti po pozitivnih spremembah. Navkljub možnostim poskušanja preusmeritve in manipulacij, bo koncept prave poti sledil le vsebinskim gospodarsko razvojnim konceptom naše družbe.

»PRAVA POT« ima ni?elni pristop do kakršnihkoli politi?nih igric s tako imenovane  leve, desne ali sredinske strani. Samo neposreden in vsebinski cilj razvoja je pomemben.

Vsebinski in konceptualni avtor "PRAVA POT" sem Zvonko Bogataj, podjetnik z 20- letno prakso, ki pozna v detajle vso družbeno mikro problematiko slovenskega gospodarstva, ki so dejanski vzrok, da sedaj Slovenija nima nobenih možnosti za gospodarski razvoj. Je torej v absolutni gospodarski blokadi, do katere nas je pripeljala politi?na garnitura izvoljenih "predstavnikov ljudstva", z neposredno pomo?jo uspavane in nezavedne slovenske družbe.

SLOVENIJA PO PRAVI POTI
Slovenija v trenutni situaciji nima ve? nobenih možnosti za gospodarski razvoj in gre dejansko na sestanek z bankrotom, zato je potrebno konkretizirati dejanja za gospodarski razvoj, ?esar pa politika ni sposobna, nima interesa in nima teh potencialov.
Da bi se temu bankrotu, preko dolgoletne uspavane misti?ne "zgodbe o uspehu" uspeli izogniti, je edina možnost za Slovenijo, da se poda vsebinsko po pravi poti gospodarskega razvoja. Zato vsem vzvodom v naši državi, ki imajo še morebiten interes (sedaj tega ni prakti?no videti) spreminjati stvari v pravo smer, kot podjetnik z 20- letno podjetniško prakso predlagam, da takoj aktivno in vsebinsko posredujejo!!

VSEBINA PREDLAGANE "PRAVE POTI" ZA DEJANSKO, GOSPODARSKO PREBUDITEV SLOVENIJE
GOSPODARSKE AKTIVNOSTI ZA TAKOJŠEN GOSPODARSKI RAZVOJ SLOVENIJE
(s pomo?jo nepovratnih sredstev in kreditnih linij)
SAMO ENA KONKRETNOST OD MNOGIH: z 10 - 20 % BDP ali pa z denarjem, ki ga povsem neupravi?eno želi zapraviti politi?na elita za sanacijo bank (okoli 3 milijarde €), namesto, da bi ga namenila za razvoj konkretnih in neposrednih potencialov, ki so na voljo v kapitalu ljudi in potencialih podjetij, je možno slovensko gospodarstvo takoj popeljati na uspešno pot gospodarskega razvoja! Dokazljivo!

Potreben je "le" koncept vedenja in hotenja, kaj želimo dose?i npr. v obdobju enega leta, dveh, treh ali petih let na podro?ju gospodarskega razvoja.
Dejstvo je, da politika ni sposobna zagotoviti aktivne prihodkovne strani, saj je še nikoli v 21-letih ni bila, sposobna se je le zadolževati in v svojih elitisti?nih okvirjih ta izposojeni denar trošiti, zato v nasprotju dosedanjih ravnanj politike, vsi ti vsebinsko konkretni predlogi omogo?ajo aktivno prihodkovno stran:

Ustanovitev neodvisne podjetniške agencije ali banke v državni lasti, ki bi delovala na podjetniških temeljih razmišljanja in vsebinah. Delovati bi morala absolutno neodvisno z rednimi in natan?nimi poro?anji neposredno v parlament in ra?unskemu sodiš?u. Nadzor nad takšno podjetniško organizacijo ali banko bi imel ve??lanski nadzorni svet. Za svoje strokovno delo nadzora bi to morali biti nadzorniki s podro?ja financ in iz vsakodnevne podjetniške prakse. Vsak nadzornik bi bil dobro pla?an za svoje delo, vendar pa bi moral za svoje nadzorno funkcijo neposredno materialno odgovarjati za morebiti slabo poslovanje institucije. V primeru uspešnega delovanja institucije pa bi bili ti nadzorniki nagrajeni od pozitivnih rezultatov poslovanja. Za svoj nadzorni fotelj bi morali garantirati s svojim premoženjem. Analize poslovanja bi se pregledale vsake tri mesece.

Država naj za pozitivno podjetniško okolje sistemsko omogo?i podjetnim ljudem vire financiranja pri novo ustanovljeni instituciji, ki bo imela zaposlene ljudi s podjetniško zavestjo in podjetniško empatijo in da bodo konstruktivno na realnih dejstvih s pomo?jo strokovnjakov in poznavalcev ocenjevali posamezne projekte.

Neodvisna institucija ali podjetje v državni lasti naj deluje na osnovi direktnega financiranja projektov in naj ima v lasti vso investicijo tako dolgo, dokler projekt ni izpla?an. Tako ustanovljeno podjetje mora poskrbeti za celotno izvedbo projekta, od podjetniške ideje podjetnika dalje, do izgradnje in do dokon?nega popla?ila podjetnika tej instituciji ali podjetju v državni lasti. Podjetnik bi moral v sodelovanju s to novo agencijo preventivno izdelati tak projekt in finan?ni izra?un, da bo navkljub možnemu propadu podjetniškega projekta možno vložena sredstva, ki bodo v raznih oblikah stanja ponovno porabiti za nov podjetniški projekt. Tako bi obstajalo zelo malo možnosti propada finan?nih sredstev.

Pod to novo agencijo ali banko bi prešli vsi finan?ni viri za dejanski razvoj podjetništva v Sloveniji in prav tako za dejanski razvoj podjetniške klime v Sloveniji, v kateri bi podjetniški potenciali imeli svojega sogovornika.

Zaviralce gospodarskega razvoja, torej ban?ni sektor, bi bilo potrebno v ?im ve?ji meri izlo?iti iz podjetniške iniciative, vsaj tako dolgo, dokler vse poslovne banke ne bi za?ele v globalu s podjetniško miselnostjo poslovanja.
Nova agencija bi morala imeti ve? ?lansko upravo, da se ne bi dogajalo kot se to dogaja sedaj na Slovenskem podjetniškem skladu, da eno?lanske uprave razpolagajo po svoji volji, kako se bo razporejal denar in komu. Zelo zanimivo bi bilo narediti revizijo s pomo?jo ra?unskega sodiš?a, koliko podjetniških projektov je na primer odobrila eno?lanska uprava pod prejšnjo in sedanjo upravo na Slovenskem podjetniškem skladu in koliko teh projektov je propadlo po dosedanjih "zabetoniranih" ban?no birokratskih kriterijih.

Ta agencija bi neposredno upravljala z morebitnimi neuspelimi naložbami podjetništva in ki bi skrbela, da bi se te nepremi?nine v praksi aktivirale tam, kjer bi podjetništvo le-te potrebovalo. Agencija bi morala tako imeti zaprisežene ocenjevalce iz podjetniške prakse in druge strokovnjake, ki bi lahko na podjetniško zdravih osnovah ocenjevali projekte, bistveno in vsebinsko kvalitetno v nasprotju z ban?niki.

Denar, ki bi bil iz vseh možnih virov na voljo za podjetniške projekte, bi se moral skozi razpise razdeljevati izklju?no na osnovi dobrih projektov - po klju?u dobri projekti dobijo denar prej kot manj dobri - do porabe denarja, ki bi imeli osnovo v praksi in ki "pijejo vodo". Ne pa na osnovi ban?nih kriterijev (boniteta, hipoteka, niste rasto?e podjetje, nima zgodovine poslovanja itd), ki nimajo ni? skupnega s potenciali posameznika in podjetniškimi projekti. Pomembni pa bi morali postati le vsebinski kriterij dohodkovne strani in podjetniškega pogleda na projekt.

Transparentni podjetniški program, ki bi bil zanesljivo gonilna sila gospodarskega razvoja, zajema pa ves preostali sklop tukaj omenjenih ukrepov.

Sredstva ECB in BS: Mora obstajati nek interes ali pa popolna nesposobnost, da se sredstva za razvoj podjetij iz omenjenih bank ne nudijo aktivno za razvoj gospodarskih in podjetniških potencialov novih ali obstoje?ih podjetij in podjetnikov. Za BS vem iz prakse, da nima interesa in tudi ne znanja (kot vse slovenske banke) poslovno odlo?ati za vsebinsko podporo gospodarstvu. Da pa se ne pridobivajo sredstva ECB za omenjeni namen, pa je najverjetneje razlog v nezainteresirani in nesposobni oblastni garnituri ali /in ban?nem sektorju?

Vzpostavitev vsebinskih mehanizmov za kreditiranje podjetništva na vseh ravneh družbe. Zavestno in konkretno bi bilo potrebno v Sloveniji ustvariti/vzpostaviti vsebinske in konkretne podjetniške mehanizme za vsebinsko prebujanje podjetniške iniciative, ki je že dolga leta v popolnem zamiranju in akterjev sedaj ni in jih še nikoli ni bilo! ?e v družbi obstaja napa?no stališ?e, da te mehanizme imamo - se ne bo dogodilo ni?. Dejstvo je, da takšnih mehanizmov nimamo! Edino "zveli?avni" razpisi glede na vsebinski pristop v bistvu nudijo le kvantitativni pristop "koliko je pa? denarja v vre?i".

Aktiviranje veliko izrednih osebnih potencialov naših ljudi kot neizkoriš?en kapital za razvoj. Potrebno bi bilo aktivirati izredne podjetniške iniciative slovenskih ljudi, ki so velike in izredno dinami?ne. Osebni potenciali naših ljudi, ki jih ni malo, nimajo nobenega sogovornika v državi. Do teh potencialov prevladuje vsesplošna ignoranca. Noben v Sloveniji enostavno ni sposoben ozavestiti, da je lahko potencial posameznika izredni in nenadomestljivi vir gospodarskega razvoja.

Trgovina, ki naj bo v korist slovenskega razvoja:
Trgovina kot konkurenca monopolisti?nim trgovcem, na druga?nih osnovah posredništva med proizvajalci in kupci:
Slovenski trgovski monopolisti nimajo nobenega, niti minimalisti?nega poslovnega interesa, da bi slovenskemu trgu (zakaj pa ne tudi tujemu) ponudili kvalitetne izdelke slovenskih obrtnikov in podjetij. Najraje iz?rpavajo nevedne slovenske "potrošnike" (v bistvu to tudi so in ni?), ki ne znajo prepoznavati razlike v posameznih artiklih (razen skozi kriterij cene), da jim za svoj težko prislužen denar ponujajo ceneno robo iz uvoza po bistveno previsokih cenah.

Prav tako v izredno radikalnih in neposrednih pristopih izkoriš?ajo tudi vse svoje dobavitelje: od pla?ila prostora na policah, dodatek za oglaševanje, specialni popusti na pred?asno pla?ilo in prodajo, stroški dostave so vedno na strani dobavitelja, ki mora blago pripeljati v to?no dolo?enih ?asovnih terminih itd. 
Tuji trgovski monopolisti v izredno velikih koli?inah prodajajo blago od dobaviteljev iz svojih držav na ra?un zapostavljenosti slovenskih dobaviteljev. Slovenski nezavedni potrošniki pa pa? kupijo vse, z " opravi?ilom" v stilu "proste podjetniške iniciative", da je bilo pa? npr. ceneje.

Trgovska ponudba ne temelji na dovolj kvalitetni in dovolj raznoliki ponudbi za kupce. Cenovna politika veletrgovcev v Sloveniji deluje izkoriš?evalsko do vseh slojev družbe. Ustvarja si le dobi?ek zase, ni?esar pa ne vra?a naši družbi.
Tako obstaja tržna niša vsebinsko aktivnih trgovskih družb, ki bi lahko neposredno ponudile artikle, katerih iz trgovskih raznolikih "poslovnih razlogov" ne ponujajo. Lahko bi nastale trgovske družbe, ki bi slovenski družbi ponujale izdelke naše hrane neposredno od proizvajalcev. Tako bi lahko dvignili stopnjo samooskrbe. Pri obstoje?ih trgovskih monopolistih tudi ni kvalitetne ponudbe na vseh ostalih segmentih ponudbe. Na svoje police dajejo nekvalitetne izdelke, ki jih ceneno kupijo, pri nas pa zaradi nerazgledanosti kupcev drago prodajajo. Obstaja odprta tržna niša v celotnem segmentu kvalitetne ponudbe, od ponudbe kvalitetnega pohištva, ki bi bil cenovno dosegljiv, naprej.

Neposredne dobave dobaviteljev v take trgovske družbe, ki bi delovale na osnovi poštenih marž in ne oderuških do kupcev in dobaviteljev, bi bila dobitna kombinacija za vse.

Turizem: Nima dovolj vsebine in konceptualnega delovanja na podro?ju dejanske ve?je dodane vrednosti. Še zdale? ni presegel svojega minimalizma v ponudbi ali storitvenih dejavnostih. Državni sekretarji, ministri, direktorji in vsi ostali politiki, ki ali pa še govorijo v imenu turisti?ne stroke, niso v bistvu naredili ni? za vsebinski in konceptualni pristop na tem podro?ju. Obstaja veliko možnosti na tem podro?ju, ?e bi se izklju?ile birokratske dejavnosti in miselni vzorec minimalizma, vklju?ila pa inovativna miselnost.

Razvoj pohištvene industrije na temeljih izrednih oblikovalskih presežkov, na bazi novih tehnologij in obdelave pohištva. Ustvarjati takšne pohištvene linije, ki bodo imele izredno dodano vrednost na vseh segmentih izdelave. Tu obstajajo izredne možnosti gospodarskega razvoja.

Vrhunskemu oblikovanju dati priložnost: Vrhunski design, ki v svojem oblikovalskem bistvu upošteva dodano vrednost v obliki, umetnosti izdelka (ja, tudi to je mogo?e uvesti v proizvodnjo v kombinacijo z uporabnostjo in ne samo kot okrasni predmet), prakti?ni uporabnost in inovativnosti, je izreden neizkoriš?en potencial slovenskih ljudi. V Sloveniji je veliko oblikovalskih potencialov "iz duše", ki ima oblikovalsko šolo ali pa tudi ne. Ta potencial je prirojen v njih!

Posredovalna vloga države med industrijskimi oblikovalci in proizvodnjo:
S pomo?jo posredovalne vloge države spodbuditi proizvodnjo v Sloveniji, da bo zmogla miselni in materialni preskok, da bo vlagala svojo energijo v razvoj novih proizvodov z višjo dodano in tržno vrednostjo kot jih imajo njeni dosedanji produkti. Slovenska proizvodnja je na podro?ju uveljavljanja novih oblikovalskih metod v svoj proizvodnji proces izredno miselno in materialno zablokirana.

Ker so vse proizvodnje v Sloveniji izredno materialno obremenjene, nimajo nikoli dovolj finan?nih zmožnosti in ne sproš?enega duha za proizvodnjo takšnega novega izdelka ali pa vsaj enega dela druga?ne proizvodnje od ute?ene proizvodnje, pa ?etudi jim ta proizvodnja na kratki in dolgi poslovno ?asovni rok, prinaša le izgubo, v najboljšem primeru pa življenje iz rok v usta.
Po drugi strani pa je vsaj enako (verjetno pa celo bolj) zaviralna njihova nesposobnost miselnega preskoka po?eti nekaj novega, boljšega, tržno zanimivejšega. Veliko slovenskih proizvodnih procesov je žal zaradi tega ugasnilo in še veliko jih bo. Tu bi lahko država res prevzela posredovalno funkcijo v obliki subvencij, kreditov... .

Inovativne/inovatorske potenciale sprejeti kot prednosti razvoja: V slovenski družbi je veliko izrednih inovativno inovatorskih potencialov, o katerih nezavedna družba meni, da so to pa? neki sanjajo?i nerealisti?ni ?udaki. Povezovalnih poti na nivoju države med inovatorji in podjetniki ni, saj za to ne obstaja nikakršen interes absolutno nezavedne in nezainteresirane slovenske oblastne garniture, kako pomembno podro?je razvoja ne želi podpirati.

Država kot povezovalni ?len med inovatorji, podjetniki in podjetji:
?eprav so inovatorji v marsi?emu podobni podjetnikom, pa je navkljub temu izredno malo osebnostno strukturiranih ljudi, ki v eni osebi združuje oba potenciala. Podjetniki sami seveda niso sposobni prevzemati konceptualnega pristopa pri proizvodnji in trženju dolo?enega patenta oz. prototipa, saj že sami težko preživijo na trgu. Povezovalni in konstruktivni ?len bi morala biti seveda država, da bi se ves ta potencial lahko sinergi?no izredno izrazil v novih produktih in nato v svojem delu prispeval k gospodarskemu razvoju Slovenije.

Olajšave in spodbude pri proizvodnji inovatorskih patentov z namenom prodaje na trgu. Vsako podjetje ali samostojni podjetnik, ki bi bil pripravljen pripeljati patent do proizvodnje bi bil deležen dolo?en olajšav in spodbud. Nadaljnje spodbude in olajšave pa bi sledile še iz naslova pri prodaji takšnega patentiranega izdelka.

Razvoj kreativne industrije, ki so v razvitih gospodarstvih izreden gospodarski potencial in ustvarja najkvalitetnejša delovna mesta z veliko dodano vrednostjo na zaposlenega. O tej industriji zgovorno govori ekonomija Avstrije, ki je vodilna na svetu v tej industriji.

V Sloveniji prevladuje absolutno neznanje in ne zavedanje vseh, ki so kakorkoli povezani z gospodarstvom, kaj je kreativna industrija v svojem bistvu in kako izredno dinami?na ter tržna je.
To je gospodarska panoga, ki nudi izredne in velike priložnosti razvoja gospodarstva. Je panoga spodbujanja razvoja idej in dejanskega trženja le-teh. Ljudje z idejami v razvitem svetu gospodarstva v tujini in kjer imajo priložnost, pripomorejo k najve?ji dodani vrednosti na zaposlenega. Se bo slovensko gospodarsko okolje tega zavedalo šele ?ez deset let ali pa še takrat ne? Moralo pa bi se tega zavedati takoj, sedaj!

Zmoremo reagirati in dati kreativni industriji priložnost takoj? Minister za gospodarstvo bi moral takoj omogo?iti pogoje za razvoj ekonomije kreativnih potencialov. Slovenska vladajo?a politika in gospodarstvo na sploh ne razume, da je v kreativni industriji možnosti za izredno veliko delovnih mest. Slovenska družba ima pred sabo tri osnovne izzive. Prvi izziv: Prepoznati ideje ljudi, znati delati s temi ljudmi in jih vzpodbujati. Drugi izziv: Avtorsko pravo, ki je osnovni element kreativne industrije, je potrebno pre?istiti in v detajle dopolniti. Tretji izziv: Poiskati pravo ravnotežje v družbi in kako integrirati posameznike z idejami v ekonomski sistem. Slovenska vladajo?a in gospodarska politika sploh ne ve, kako usmeriti slovensko družbo v smer kreativne industrije in v smer ekonomije idej in inovativnosti.

Aktivna vklju?itev politi?nega na?ina razmišljanja samooskrbe doma?e in zdrave hrane: Na vse možne alternativne na?ine pridelave. Absolutna je nujnost vzpostavitve izgradnje sistemov vodne oskrbe polj z izvajalci, z vnaprej dogovorjenimi cenami (preko razpisov) izgradnje, dogovorjenimi standardi kvalitete izgradnje in natan?nimi roki izgradnje.

Socialno podjetništvo z namenom aktiviranja vseh osebnih in podjetniških potencialov, ki niso ali pa niso ustrezno aktivirani v gospodarski napredek naše države. Obstajajo izredne inovatorske zamisli za razvoj socialnega podjetništva v bistveno bolj dinami?nih in poslovnih okoljih od le nekaterih znanih.

Podjetja iz tega sklopa bi prvenstveno imela nalogo funkcionalno aktivirati vse osebne potenciale, ki bi se kasneje lahko vklju?ili v gospodarske aktivnosti v raznolikih delovnih procesih. Vse birokratske privatne ali pa tudi državne institucije, ki se ukvarjajo s "?loveškimi viri", so le pesek v o?i. Vse (se opravi?ujem morebiti kateri, ki je takšna kot je tu moje mnenje) te institucije ali poslovni subjekti pa v bistvu sploh ne vedo, kaj sploh je ?loveški vir. Zanimivo je, da nikoli te institucije ne govorijo o ?loveškem potencialu in o potencialu posameznika kot takšnega. Socialno podjetništvo v tej predlagani obliki bi imelo prvenstveno funkcijo, da potenciale ljudi aktivira v neposredno dobro našega gospodarskega razvoja.

Javno zasebno partnerstvo pri podjetniških projektih: Ob?ina, ki ima v lasti gradbene parcele ali bi jih utegnila imeti, bi lahko s svojimi vložki in/ali odlogi pla?il za gradbeno parcelo in odlog komunalnega prispevka, v dobro gospodarskega razvoja ob?ine veliko pripomogle za gospodarstvo v Sloveniji.

Ustanovitev gospodarske alternativne valute in banke: Moj predlog imena valute in banke je Potencial. Z ustanovitvijo takšne banke in valute bi lahko celotno slovensko lokalno gospodarstvo pognalo gospodarski razvoj v nove vsebine in višave. Tako bi se slovenski potencial porabil za razvoj slovenskega gospodarstva, pa tudi viri bi ostali v Sloveniji za njen dober gospodarski razvoj.

Radikalno pove?anje trošarin na vse potrošne izdelke, ki škodujejo zdravju: V ta sklop spadajo vsa živila s prevelikimi vsebnostmi sladkorja, soli in umetnih snovi (emulgatorjev), cigarete, alkoholne pija?e.... . Uvedene pa naj bodo subvencije na zdravo hrano, uvedene nižje trošarine za npr. 200 prehrambenih in vsebinsko kvalitetnih proizvodov in uvedena nižja stopnja DDV .

Intenzivna poslovna cona na enem mestu v državi ali pa mrežna poslovna cona, ki bi povezovala nove gospodarske pristope za konkretno oživitev gospodarstva, na novih temeljih. Odpirala bi se kvalitetna delovna mesta, z veliko dodano vrednostjo, vsaj 50.000 € na zaposlenega in letnim prihodkom vsaj 100.000 € na zaposlenega. Predvideno število zaposlenih v tej enoviti poslovni coni, ki bi lahko bila na enem mestu ali pa razpršena, bi naj bilo vsaj 1.000. Vložek v poslovno cono bi dokazano prinašal odli?ne sinergijske u?inke. Država bi morala poskrbeti sama oz. v sodelovanju z ob?inami, da ustanovi globalno poslovno cono, ki bi bila enoupravljalska družba.

Takšna cona bi lahko imela ve? razdrobljenih obmo?ij, na katerih bi lahko podjetja ali podjetniki odkupili zemljiš?a za svojo poslovno dejavnost po zelo ugodnih cenah. Sedaj pa je v praksi tako, da so vse velike komplekse poslovnih con ob?ine raje kratkoro?no gledano prodale nepremi?ninskim špekulantom, ki pa imajo sedaj astronomske cene (kar nekajkratnih od nakupnih) teh zemljiš?.

Aktiviranje obnovljivih virov energije kot bazi?ni pristop samooskrbe z energijo: aktivno, vsebinsko in prakti?no aktivno vklju?iti v oskrbo z energijo vse aspekte obnovljivih virov energije! To so voda, zrak, sonce, zemlja, magnetizem...
Potrebno bi bilo obdav?iti vse pojave, ki obremenjujejo okolje v kakršnemkoli negativnem smislu.

Aktivno odpiranje delovnih mest z denarjem, ki ga nudi za ta namen EU. Veliko možnosti ?rpanja denarja za te namene obstaja v prora?unu evropske unije.
Obstaja izredno veliko vsebinskih in konstruktivnih rešitev za odpiranje novih delovnih mest, npr. delodajalec bi bil oproš?en pla?ila prispevkov za dobo dveh let ali korektno vredne subvencije za vsako delovno mesto s pla?ili prispevkov (vendar zmanjšani). Lahko bi sezonske delavce (pa tudi vse druge ljudi, ki si želijo delati, pa nimajo te možnosti) delodajalec zaposlil za celo leto z minimalnim pla?ilom prispevkov. Lahko bi vlada prodajala vav?erje za dnevni prispevek na dnevnico dela, o kateri ceni bi se dogovorila delodajalec in delavec in še veliko drugih zamisli obstaja.

Mlade ljudi bi lahko takoj zaposlili, ko zapustijo fakulteto in tudi ko zapustijo srednjo šolo, brez prakti?nih izkušenj. Pla?a tem mladim ljudem, ki nimajo nobenih prakti?nih znanj in so za?etniki na trgu dela, bi lahko bila npr. 400 €. Za te mlade zaposlene ljudi bi bil delodajalec eno leto oproš?en pla?ilo prispevkov, itd. itd. Žal pa imamo absolutno nesposobno vlado, ki nima nobenih zamisli.

Konstruktivne subvencije za odpiranje kvalitetnih delovnih mest, ki bodo dejansko pripomogla k razvoju Slovenije. Sedanje subvencije so mizerija, s katero država kaže svojo nesposobnost in nezainteresiranost. Subvencija na posamezno kvalitetno delovno mesto bi morala biti vsaj 20.000 €. Ta denar bo prora?un dobil nazaj skozi ve?je prispevke in gospodarski razvoj. Denar iz naslova subvencij bi lahko država povrnila pogojno po izpolnitvi npr. 2-letnega poslovanja in zaposlovanja - za nazaj. Vendar bi morala potem dati kredit za vsako tako delovno mesto vsaj 100.000 € ali pa garancijo za ta kredit.

- subvencije za ustvarjeno neto dodano vrednost na zaposlenega,
- subvencije za kreativno industrijo: za aktiviranje poslovnega subjekta in delovnih mest,
- subvencije za pohištveno industrijo: za aktiviranje poslovnega subjekta in delovnih mest,
- kreditiranje gradnje nizko energijskih poslovnih objektov vklju?no z gradbenimi deli in ne le delno ekološko kreditiranje s strani Eko sklada,

- kreditiranje izgradnje ali vgradnje obnovljivih virov energije, vklju?no z gradbenimi deli in ne le delno ekološko kreditiranje s strani Eko sklada,
- aktiviranje kreditnih linij za odpiranje novih delovnih mest: naj se razdela kriterij vrednosti teh delovnih mest; z ve?jo dodano vrednostjo ve? subvencij. Znesek kredita na posamezno aktivno delovno mesto bi naj bil vsaj 100.000 € na petletno obdobje vra?anja.
- kreditiranje poslovnih dejavnosti, ki imajo izredne možnosti denarnega toka in isto?asno ohranjajo ?isto okolje!

Dav?no politiko je potrebno korenito spremeniti in sicer tako, da bo aktivno spodbujala podjetništvo v temeljih družbe: dav?ne olajšave za nova delovna mesta, investicije v razvoj....

Vsebinsko dinami?na sprememba delovne zakonodaje, da dobi celotna družba možnosti razvoja.

Uvedba ekonomsko socialnega pravila oz. mese?ni javni nadzor dostopen vsem državljanom Slovenije nad finan?nimi odlivi iz prora?una: (opomba: skorajda v celoti sem zamisel takšnega nadzora prevzel od avtorja g. Grom Tomaža iz Vrhnike in si jo dovolil le minimalno tekstovno preurediti). Svojo zamisel imenuje Diamantno ekonomsko socialno pravilo): Preventivno se mora uvesti finan?na zavora preventivnosti treh mesecev. Absolutno in prioritetno težiti k temu, da se prihodkovna stran vsaj izena?uje z dobro kontrolirano odhodkovno stranjo, ?e ne celo, da ustvarja presežek. Fiskalno pravilo v tem primeru pa tudi na sploh ni pomembno, ?e se upošteva ta kriterij.

Finan?ni nadzor odlivov in prilivov bi bil teko?, za mesec nazaj. To v dobi informatike ni noben problem. Tako bi državljani lahko postali pozorni na neupravi?eno trošenje javnega denarja, ki ne bi bil namenjen neposredno v dobro vseh nas. Zadolževanje države ne bi smelo biti, ko se to zaho?e guvernerju Banke Slovenije ali pa politi?ni garnituri, ker jim je pa? zmanjkalo denarja in so šli po "nove zaloge" za svoj žep. Tako bi bil mese?no skozi indeks razvoja viden vpliv vsakega aktivnega že lokalnega dejanja na gospodarskem podro?ju.

Ob tako transparenten vpogledu trošenja javnega denarja, bodo ljudje najverjetneje veseli uspešnih podjetnikov, inovatorjev, znanstvenikov, vseh, ki bodo indeks rasti obrnili navzgor in sovražili ter zahtevali sankcije proti lopovom ali nesposobnim, ki so bili nemara politi?no, ne pa po kvaliteti znanja postavljeni na klju?ne pozicije.
Sprotnost, natan?nost, predvidevanje, povezovanje vzrokov in posledic s sprotnim ob?utenjem na lastni koži, bi ?im ve?je število državljanov to znalo ceniti in tako tudi v vsakdanu ravnati.

S tem indeksom bi se (kot se že do sedaj) množili vsi prejemki zaposlenih v javnem sektorju, socialni transferi, pokojnine in nagrade uprav ter nadzornih svetov podjetij v državni in delno državni lasti.
Izrednost pogleda na ta indeks skozi vsakdanjik: Tak javno dostopen indeks bi prikazoval vsako aktivnost v družbi oz. bil pokazatelj ekonomskega uspeha (npr. ob uspešnem zagonu novega podjetja, inovacija, prodor na tuje trge, …) ali pa po drugi strani slabitve tega indeksa ob neugodnih dogodkih (odpoved naro?il, odpuš?anje delavcev, ste?aj, …).
Tako bi se vsi prejemki množili s tem mese?nim indeksom in bi se v tej sorazmerno tudi izpla?evali. Breme bi se tako porazdelilo, država pa zaklju?ila mesec vedno z najmanj pozitivno ni?lo.

Kakšen u?inek bi imel takšen javni vpogled finan?nih prihodkov in odhodkov?
Omogo?il bo dvig zavesti slehernemu državljanu, zavedanje, da vsak uspeh pomaga vsem in vsaka izguba prizadene vse ljudi naše dežele. Problem, ki ga doživljamo danes, je nastal zato, ker so posledice napa?nih ravnanj skrite in odmaknjene od posameznika. Zaradi možnosti zadolževanja nismo nemudoma ob?utili posledic usihanja naše gospodarske mo?i in smo prepozno reagirali. Ne glede na dnevno informiranost o uspehih in padcih našega gospodarstva tega kot posamezniki nismo ?utili dovolj neposredno, temve? smo to jemali le kot eno izmed dnevnih novic, ki pa so zaradi neukrepanja postajale iz meseca v mesec bolj alarmantne.

Z novim zakonom bomo kot družba pri?eli živo in zainteresirano spremljati dogajanje na našem gospodarskem, znanstvenem in inovativnem podro?ju, se veseliti uspehov naših podjetij in kar je še pomembneje, nemudoma bomo zahtevali odgovornost in sankcioniranje uprav ter nadzornih svetov tako v podjetjih, kot v finan?nih institucijah ter v organih državne uprave z vlado in državnim zborom na ?elu, kadar omenjeni indeks ne bo rasel. Pritisk javnosti na pravilnost politi?nih in gospodarskih odlo?itev bo postal sproten in enormen.

?asovna oddaljenost ne?ednih dejanj in medijska (dez)informiranost ljudi ne bosta ve? mogla služiti poigravanju politi?nih elit v borbi za simpatije volivcev ob koncu štiriletnih mandatnih obdobij, saj bo ocenjevanje sprotno. Za usodo podjetij in kvaliteto vodstev se ne bodo ve? zanimali le nemo?ni delavci tega podjetja in njegovi delni?arji, temve? vsi državljani naše dežele, saj se bo premnogim to vsak mesec poznalo v denarnicah.

Uslužbencem javnega sektorja in upokojencem preko omenjenega indeksa, zaposlenim v realnem sektorju pa preko uspehov njihovega podjetja, v katerega bo zaradi pritiska najširše javnosti pri?el s?asoma prihajati najsposobnejši vodstveni kader. Ko ta ukrep zaživi, ne bo ve? problema pri zaposlovanju doma?ih mladih visoko izobraženih strokovnjakov, kot tudi ne bo ve? nobene potrebe delati starejšim delavcem skoraj do praga smrti.

Javna naro?ila bi morala vklju?evati predvsem sinergi?en konceptualni kriterij:
Razpisi bi morali biti tako naravnani, da bi kriterij sinergije bil najpomembnejši, saj le ta zagotavlja najnižje cene in ne kot je sedaj, da je edini in absolutno zgrešen kriterij le kriterij ?im nižje cene.

Lastniki denarja, dvignite svoj denar iz bank! Ozavestite svoje naložbe na pravih vsebinskih temeljih zdravega podjetništva in vlagajte svoj denarni kapital v realne podjetniško gospodarske projekte. So dokazano bolj donosni kot obresti na bankah, ki z vašim denarjem kot osnovo - za javnost, ustvarjajo namišljeni denar in iz?rpavajo osebne potenciale ljudi.

Prav tako pa so naložbe v prave gospodarske projekte dokazano bistveno manj rizi?ne kot pa vlaganja v špekulativne sklade in borze. Povsem neposlovno in brez pameti je dajati denar ban?nemu posredniku, ki sedi pred ra?unalniškim ekranom in analizira grafikone, pa še veliko vprašanje je, kakšne ima sposobnosti špekulacije - saj samo za to gre!
Sami poskrbite za nadzor nad vašim denarnim kapitalom in njegovo donosnostjo, ki bo dokazano bistveno višja kot do sedaj, pa še zavarovana bo!

Trend ukinjanja slabo pla?anih delovnih mest, ki imajo malo dodane vrednosti. Skozi strukturne spremembe uvajanja novih gospodarskih panog, novih proizvodov z višjo dodano vrednostjo, se bodo pri?ela ukinjati slabo pla?ana delovna mesta. Slaba delovna mesta se bodo nadomestila z ve?jo produkcijo in boljšimi produkti.

Vzpostavitev vsebinskih mehanizmov za kreditiranje podjetništva na vseh ravneh družbe. Zavestno in konkretno bi bilo potrebno v Sloveniji ustvariti/vzpostaviti vsebinske in konkretne podjetniške mehanizme za vsebinsko prebujanje podjetniške iniciative, ki je že dolga leta v popolnem zamiranju in akterjih sedaj ni in jih še nikoli ni bilo! ?e v družbi obstaja napa?no stališ?e, da te mehanizme imamo - se ne bo dogodilo ni?. Dejstvo je, da takšnih mehanizmov nimamo! Edino "zveli?avni" razpisi glede na vsebinski pristop v bistvu nudijo le kvantitativni pristop "koliko je pa? denarja v vre?i".

Aktiviranje veliko izrednih osebnih potencialov naših ljudi. Potrebno bi bilo aktivirati izredne podjetniške iniciative slovenskih ljudi, ki so velike in izredno dinami?ne. Osebni potenciali naših ljudi, ki jih ni malo, nimajo nobenega sogovornika v državi. Do teh potencialov prevladuje vsesplošna ignoranca. Noben v Sloveniji enostavno ne razume, da je lahko potencial posameznika izredni in nenadomestljivi vir gospodarskega razvoja.

… naj obstaja torej upanje, da nekatera tukaj zapisana dejstva kmalu ne bodo ve? prisotna v naši družbi kot negativen družbeno gospodarski pojav?


Zvonko Bogataj

Komentar avtorja:
Prosim vas, ?e menite tudi vi tako, da misli iz tega zapisa širite med prebivalce Slovenije.
Prosim vas, da v dobro vseh nas, po svojih najboljših hotenjih in zmožnosti seznanjate slovensko javnost o medijski blokadi resnice o nezmožnosti gospodarskega razvoja Slovenije.
Zapis je nastal na osnovi 20- letnih prakti?nih podjetniških izkušnjah.
Kontakt avtorja: Zvonko Bogataj, 041 709 798
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 338 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?