Spoštovani pla?niki vsiljenega RTV davka!

Še nekaj dni in bo en mesec, odkar so gospoda samodržci dobili tole pismo na svoje mize. Ker se bojijo soo?enja z RESNICO, ker jim nastavljamo ogledalo, so se zavili v molk in našo pobudo preprosto ignorirajo. ?eš, kaj nam pa morete, mi se z vami ne bomo pogovarjali. Gre za zasebno RTV? Ali je to še vedno Javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena? In vsi, ki v njem delajo ali pa se delajo, da delajo, so v službi vseh nas, ki smo prisiljeni kot ?ebelice v ta neprestrukturiran socialisti?ni mastodont vpla?ati vsak mesec kakšnih 8 milijonov evrov. Vsak "zavezanec" 12,70 €.

Ne ignorirajo samo nas, ki se trudimo s prostovoljnim delom v Gibanju OPS, da bi osvobodili ugrabljeno RTV, pa? pa tudi preko 29.000 ljudi, ki so podpisali PETICIJO ZA UKINITEV ZDAJŠNJEGA NA?INA FINANCIRANJA tega zavoda, in še skoraj 3.000 podpisnikov peticije PREDLOG NOVEGA ZAKONA O RTV, ki bi postopno ukinil prisilno pla?evanje, vse, ki pla?ujemo, pa bi spremenil v deležnike RTV SLO in povsem bi ukinil politi?ne, lobisti?ne in mafijske vplive na delo vodstva, urednikov in novinarjev, ker bi o vsem odlo?ali deležniki RTV SLO preko demokrati?no izvoljenih predstavnikov po pokrajinah v SVET RTV in NADZORNI SVET RTV SLO ter zaposleni.

Vodstvo RTV SLO meni, da se o teh legitimnih zahtevah velikega števila ljudi, ki smo jih združili kljub striktni ignoranci in cenzuri vseh medijev, ni potrebno pogovarjati. Vtakneš glavo v pesek in ?akaš, da se bodo ljudje naveli?ali, in delaš naprej kot da je vse v redu. Pa ni v redu, gospodje tovoriši. ?etudi zdaj protestirate, ker vas ho?ejo podjarmiti janš-isti! Ko ste v rokah ku?an-istov, je pa v redu, ali kako? Mi pa želimo, da ste podaljšana roka vseh, ki vas pla?ujemo in delate v korist vseh tukaj žive?ih ljudi, kar niste delali še nikoli, ker ste od ustanovitve služili režimu. Potrebujete dokaze?Sezite v bunker RTV SLO in objavite vse, kar ste tja notri skrili, tudi ta posnetek je tam kon?al. V zvezi s peticijo za ukinitev vsiljenega RTV davka pa ste v bunker skrili tudi ta posnetek, ki ga je naredila ekipa za TV TEDNIK. Poslali ste tri?lansko ekipo na Vrhniko nalaš? za to, da je predsednik Gibanja OPS dal to izjavo. Potem pa ni bilo nobenega prispevka na to temo in sploh ne v oddaji TV TEDNIK, ki jo opremljate s sloganom BESEDA JE VAŠA.
Združenje v Gibanju OPS - Osveš?eni Prebivalci Slovenije
Telefon: 031 274 419

Datum: 29.06.2020


Zadeva: Vloga za sestanek glede kršitve Ustave RS, Zakona o RTV SLO in Zakona o medijih ter kršitve Pravilnika o poklicnih standardih, dolo?enih v RTV SLO

Pozdravljeni vsi navedeni naslovniki tega elektronskega sporo?ila, ki ste hkrati tudi odgovorne osebe na nacionalni RTV Slovenija!

Prosimo, da organizirate sestanek zaradi zgoraj navedenih razlogov, ker je potrebno nakopi?ene probleme delovanja naše - ljudske nacionalne RTV Slovenija razrešiti, da bo za?ela delovati v korist vseh državljank in državljanov. V Gibanju OPS organizirano delujemo aktivni državljanke in državljani z namenom razkrivanja pravih vzrokov, ki povzro?ajo vse ve? negativnih posledic v Sloveniji, med drugim tudi stalne delitve in razdor slovenskega naroda. Predlagamo rešitve, da na demokrati?en in miroljuben na?in ljudstvo izvede prepotrebne korenite družbene in politi?ne spremembe, ki jih ni že takoj po letu 1990 do danes. 

Delujemo aktivno in predstavljamo zelo pomembne informacije javnega zna?aja, ki bi morale tudi preko nacionalne RTV SLO dose?i vsak slovenski dom. Gre za pomembne informacije ter navodila, da se ljudje še pravo?asno organiziramo in v miru, brez kakršnegakoli nasilja, ustvarimo vse potrebne podlage, uredimo stvari tako, da bo Slovenija kon?no stopila na pot v SVETLO PRIHODNOST namesto v nasilje, kaos in celo v možno novo državljansko vojno. Vaša odgovornost je glede na vaše javne funkcije zelo velika in sprejeti boste morali krivdo nase, ?e bo zaradi vaše oholosti in izvajanja ukazov mafijcev, ki so nam ukradli državo:
https://www.youtube.com/watch?v=Yvly3LL5lzMše bolj trpelo slovensko ljudstvo.

Prav nacionalna RTV SLO pomaga podpihovati razdor, ker prikazujete dogodke in poudarjate izjave akterjev razdora, ki delijo ljudi na leve in desne, take izjave in dogodke prinašate v domove ljudi celo z državnih praznovanj, ko t.i. desni organizirajo državne proslave, podžigovalci levi akterji razdora pa vzporedne protidržavne proslave. Prikazujete in tendenciozno poudarjate provokacije med policisti in nekaterimi posamezniki oz. skupinami, ki so namenjene š?uvanju ljudi zoper policijo in obratno, kar je sprevrženo in nedopustno, da to po?ne nacionalna RTV SLO oz. odgovorne osebe v njej, ki bi morali delovati za združevanje, prikazovati dobre zglede - dogodke in izjave, ki narod združujejo, ne pa razdirajo ter delijo. 

Na sestanku vam bomo predstavili nazorne primere kršenja Ustave RS in zgoraj omenjenih zakonov ter poklicnih standardov v RTV SLO in vas vprašali, zakaj vendar to po?nete, in kdaj nameravate prenehati s cenzuro in diskriminacijo posameznikov ter skupin, celo organiziranih civilnih iniciativ, da bodo ljudje dobili informacije javnega zna?aja in se na podlagi takih odlo?ili ZA MIR, ZA SODELOVANJE in ZA ZDRUŽEVANJE ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije, kar predlagamo v Gibanju OPS. Saj takšno združevanje prepre?uje, da bi prišlo do nasilja med narodom, in usmerja vse dobre ljudi, naj stopijo skupaj, združeni, na pot, ki pelje slovenski narod v SVETLO PRIHODNOST. 

Upamo, da se sploh še zavedate, da ste v službi celotnega slovenskega naroda, neposredno pa v službi vseh, ki z vsiljenim - ukazanim pla?evanjem RTV "prispevka" dajemo denar za vaše delovanje in tudi za vaše ne tako skromne pla?e in razno razne dodatke. ?e se tega zavedate, ne bo noben problem povabiti predstavnike organizirane neodvisne civilne družbe na sestanek, da nam z argumenti pojasnite, zakaj cenzurirate celo že posnete prispevke in jih zaklepate v bunker RTV-ja, zakaj ignorirate naša vljudna povabila na tiskovne konference in zborovanja. Odgovor bomo terjali tudi, zakaj izvajate diskriminacijo vseh, ki nismo na liniji levih ali desnih sejalcev razdora in delitev naroda, še posebej pa nam boste morali odgovoriti zakaj striktno ignorirate preko 29.000 podpisnikov peticije, ki so ZA ukinitev prisilnega pla?evanja vsiljenega RTV "prispevka". Kot tudi, zakaj niste zmožni na to temo organizirati niti ene okrogle mize, da si nalijemo pred javnostjo ?iste vode v smislu, da bi kot akterji peticije predstavili javnosti, zakaj nismo dolžni pla?evati nacionalne RTV SLO, ker delujete celo protiustavno, protizakonito in kršite celo pravila, ki ste jih sami sprejeli. Novinarski kodeks in Poklicne standarde v RTV SLO. 

Pri?akujemo, da nas nemudoma oziroma brez nepotrebnega odlašanja povabite na pogovor, kjer se bomo pogovorili o problemih delovanja nacionalnega medija RTV Slovenija  in kaj boste naredili, da o?itno naklepno kršenje zavezujo?ih pravnih predpisov in pravil delovanja RTV SLO takoj prenehate, da ne bomo prisiljeni sprožiti zoper vas, odgovorne osebe v RTV SLO, kazenske prijave zaradi zlorabe uradnega položaja in pravic in o tem, kar se dogaja s strani RTV SLO, ne bomo prisiljeni obveš?ati ustrezne institucije v mednarodni skupnosti. 

Za vaš prijazen odziv in povabilo na sestanek se vnaprej najlepše zahvaljujemo in vam želimo vse dobro! 

Ladislav Troha, za?asni predsednik Gibanja OPS

P.s. 

Tukaj si lahko pogledate ZBOROVANJE SLOVENSKEGA NARODA ZA OOPS, NA KATEREM SMO SOGLASNO SPREJELI ZELO POMEMBNI ODLO?ITVI ZA CELOTEN SLOVENSKI NAROD, A TO RTV SLO NE ZANIMA, ZANIMA PA LJUDI, SAJ IMA NAJDALJŠI VIDEO ŽE PREKO 15.000 OGLEDOV. 
http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/1348-vseslovenski-zbor-osveenih-prebivalcev-slovenije-je-na-zborovanju-za-osvoboditev-oienje-in-preporod-slovenije-sprejel-vizijo-za-slovenijo-2030-in-osvobodilni-program-narodne-enotnosti-za-oops.html