logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

JAVNI POZIV Vladi RS in vsem županom ob?in ter ljudem v zvezi s približajo?o se svetovno prehransko krizo zaradi KORONA virusa!

Ena od logi?nih posledic KORONAVIRUSA bodo tudi vse bolj prazne trgovinske police, saj se bo ustavila množi?na proizvodnja hrane na velikih plantažah po Evropi in blokirane bodo evropske in svetovne transportne poti, po katerih Slovenija uvozi preko 70% raznih prehranskih proizvodov, mesa, sadja in zelenjave.

Zato POZIVAMO Vlado RS in vse župane ob?in, da takoj organizirajo oranje kmetijskih površin, ki naj se ljudem razdelijo BREZPLA?NO, da si bodo zasejali in zasadili razne povrtnine, da ne bodo la?ni, ko bo nastopila svetovna prehranska kriza.  Vlada naj zagotovi dovolj semen, semenskega krompirja in vsega, kar je potrebno, da bo rodilo nove plodove. ?asa je zelo malo, spomladi je ?as za setev. Vlada in župani so dolžni pomagati vsem malim kmetovalcem, ki so opustili kmetovanje, da to vzpostavijo ponovno tudi, kar se ti?e živinoreje. Obstoje?im kmetom pa je treba pomagati in jih spodbuditi, da pove?ajo pridelavo zdrave hrane.

Vse državljane in državljanke, ob?anke in ob?ane Slovenije pa pozivamo, ne izgubljajte ?asa v karanteni, ampak se podu?ite in nau?ite teorij preko interneta, o vseh vidikih sonaravnega kmetovanja. In za?nete takoj, seveda ob vsem upoštevanju preventivnih ukrepov obdelovati njive in vrti?ke.

PREPRE?IMO NAJHUJŠE, KI SE BO ZGODILO, TUDI VOJNA, ?E BODO LJUDJE LA?NI. HKRATI  PA IMA  SLOVENIJA ZDAJ  PRILOŽNOST, DA POSTANE CVETO? IN ZDRAV SADNO ZELENJAVNI VRT, KAR BI SE MORALO ZGODITI ŽE ZDAVNAJ, SAJ BOMO SAMO TAKO POSTALI PREHRANSKO NEODVISNI IN BOMO PREKINILI ODVISNOST OD  T.I. ZELENE MAFIJE, KI NAM ŽE DESETLETJA DOBAVLJA ZELO DRAGO, OPORE?NO, TRETJE RAZREDNO HRANO. TUDI ZARADI TEGA JE SLOVENSKI NAROD VSE BOLJ BOLN, ZDRAVSTVENI SISTEM JE V KOLAPSU, OD VSEGA TEGA KAOSA PA IMA KORIST SAMO FARMACEVTSKA INDUSTRIJA IN PREKUP?EVALCI Z ZDRAVILI IN ZDRAVSTVENIMI PRIPOMO?KI TER OPREMO, DA NE RE?EMO FARMACEVTSKO-ZDRAVNIŠKA MAFIJA. 

Pri?akujemo TAKOJŠNJE STRATEŠKE NA?RTE IN OPERATIVNE UKREPE VLADE RS IN ŽUPANOV OB?IN V TO SMER!

Osveš?eni Prebivalci Slovenije, zanje: Ladislav Troha, za?asni predsednik