Blagovno znamko Peko ho?ejo kupiti kupci iz republik nekdanje JugoslavijePOMAGAJAMO PEKO KOOPERATIVI, KI NADALJUJE TRADICIJO PEKA, DA BLAGOVNO ZNAMKO ODKUPIMO SLOVENCI!

Vsak lahko postane zadružnik Peko kooperative že z nakupom svojega osnovnega deleža za 20 € in si zagotovi ugodnosti zadružnika. Lahko kupite tudi ve?ji solastniški delež in tako še bolj pomagate, da se naredi kar je treba za ohranitev in nadaljevanje tradicije Peka na njegovi 113 letni gopodarski in kulturni dediš??ini.

Že peta dražba bo konec ferbrurja, na prvi je imela BZ ceno 720.000 na zadnji 210.000 €, a so to ceno dražitelji zniževali, ker je šlo za dražbo z ZNIŽEVANJEM PONUDB. Znižali so jo na 100.000 € nakar je ste?ajna upraviteljica držabo ustavila, ker najbrž ni upala prodati blagovno znamko za drobiž. Ne gre samo za ime, gre za kroje, prototipe, kopita, sekalne nože in obsežen arhiv, ki se je nabral v 113-ih letih. Naj ponovimo, gre za slovensko gospodarsko in kulturno dediš?ino.

Na slednji dražbi, ki bo konec februarja se zna zgoditi kot se je, ?e Peko kooperativa ne bo med ponudniki za nakup, da bo enako kot se je zgodilo z h?erinsko družbo Peka PGP Inde d.o.o., ki je bila na ?etrti dražbi, ki so prav tako zniževali ponudbo in je bila na koncu iz za?etnih 720.000 € prodana za borih 25.000 €.

Za ve? informacij in vklju?itev v zadružništvo kliknite na spodnjo fotografijo s ?evlji, ki so produkti dosedanjega dela marljivih ljudi, ki jim ni vseeno.

 

Ekipa OPS