Spoznajmo ježka Boba. Bob je najmlajši ježek v Slovenjdolu, kjer živijo sr?ni, delovni in predani ježki.

Bob je malce druga?en od drugih ježkov. Njegove bodice so svetlejše barve in niso tako trdne kot bodice ostalih ježkov. Zaradi tega lahko Bob na svoj hrbet naloži le mehkejše sadje. Drugi ježki so se zaradi tega velikokrat nor?evali iz njega. Boba je to velikokrat prizadelo, a jim tega ni nikoli zameril, saj je vedel, da to po?nejo le, ker ne sprejemajo svojih napak in v sebi niso dovolj samozavestni.

Slovenjdol je resni?no lep kraj, poln zelenja in lepih mogo?nih rek, smaragadne barve, ki so tako ?iste, da ko se sonce upre v njih, vsakogar kar zaslepi v o?eh. Ta pokrajina zavzema le malo prostora, ampak se ponaša z resni?nimi lepotami, ki jim nikjer na svetu nobena ni kos. Prebivalci so dan za dnem nosili sadje, si delali zalogo za hladne dni ter gradili nova domovanja. Pri delu so drug drugemu vedno pomagali, da pa je delo hitreje minilo, so radi prepevali. Ob koncu dneva so se ponavadi zbrali ob ognju in si pripovedovali zgodbe.

Njihova življenja so se tako v slogi pretakala dolgo ?asa. Vse do trenutka, ko so na njihovo ozemlje prišli ježevci. Ježki so jih zaradi njihovih dolgih bodic skrivoma ob?udovali in se jih obenem bali.

Ježevci niso tako mili kot ježki, v svojih namerah so bolj trdi, neizprosni in odlo?ni. Tistega ve?era, ko so prišli ježevci v Slovenjdol, sta se sestala poglavarja obeh vrst. Dogovorila sta se, da jim bodo ježevci dajali velike zaloge najrazli?nejšega sadja iz daljnih dežel, v zameno, da bodo ježki za njih delali najrazli?nejša dela. Poglavar ježkov je menil, da sta sklenila dobro kup?ijo, poleg tega pa se mu niti ni upal ugovarjati.

Zve?er je na sestanku predal novice sovaš?anom. Razlagal jim je, kaj vse jim bodo ježevci dali, opisoval jim je vse vrste sadja, ki jih je videl in poskušal. Rekel je, da kaj tako dobrega v življenju še ni jedel. Vsi prebivalci Slovenjdola so se veselili novic, edino Bob je ?emerno sedel v kotu, saj je vedel, da to ne pomeni ni? dobrega.

Od tistega trenutka dalje so se ježkom mo?no spremenila življenja. Njihova blaginja se je navidezno izboljšala, saj so imeli ve? dobrin, ampak so morali delati cele dneve po navodilih nadrejenih, ki pa so samo izvrševali ukaze, ki so jih podajali ježevci. Ježki se med seboj niso ve? toliko družili, vsak je živel bolj za sebe in samo garal, da bi dobil ?imve? dobrin. Nasmehi z lic ježkov so po?asi izginjali, njihova življenjska energija je usihala, pojavile so se številne bolezni.

Za vsak njihov problem so ježevci imeli rešitev in ježki so se jim zahvaljevali, ne vedo?, da so jih ježevci v bistvu pahnili v tako stanje in jim sedaj ponujajo rešitve, seveda v zameno za še ve? dela. Ježevci so nad Slovenjdol razgrnili mrežo nadzora, ozra?je in reke so postale vedno bolj onesnažene. Med ježki je prihajalo do vse ve? nesoglasij, med seboj so se za?eli deliti, kar je bila voda na mlin ježevcem, saj je bilo razdeljenim ježkom polnim disharmonije in medsebojne nevoš?ljivosti lažje vladati.

Bob je nemo?no opazoval dogajanje. Do kateregakoli ježka je šel, da bi mu razložil situacijo in mu odprl o?i, je vedno naletel na isti odgovor. »Ja, kaj pa jaz morem. Kaj pa ti manjka, saj pa imaš vse. Saj ne moreš ni? spremeniti.« Šel je celo do poglavarja, ki mu je s polnimi usti odgovoril: »Ah Bob, namesto, da bi bil hvaležen, da imaš vse to, se pritožuješ. Pomisli, kako smo živeli, preden so prišli ježevci. Imeli smo veliko manj sadja in še tega smo si trdo prigarali. Kar spomni se, kako nam je bilo težko.«

Bob pa je žalostno pogledal v tla in odvrnil: »To drži, ampak smo se med seboj družili, se smejali, naša življenja so bila polna. Otroci smo se med seboj družili, kako pa je danes? Nih?e ve? se ne smeji, samo še delamo cele dneve. Ježevci imajo popoln nadzor nad nami. Vedno vedo, kje smo, in ?e delaš nekaj, kar njim ni v interesu, ti kaj kmalu sledi kazen.« Poglavar pa ga ni ve? poslušal. Zatopil se je nazaj v svoj namišljeno sre?en svet, poln žalosti in si vzel novo porcijo sadja.

Leta v Slovenjdolu so tekla in razmere so postajale vse hujše. Naenkrat se je pojavila neka ?udna bolezen, ki je le še poslabšala odnose med ježki. Nad Slovenjdolom so se zgrinjali ?rni oblaki in vse manj je bilo son?nih dni.

Nekega ve?era, ko je Bob prosil v nebo, mu je nek glas dejal: »Daj, Bob, zaupaj vase. Imaš dovolj znanja in si v celi deželi edini, ki jo lahko reši. Nagovori ljudstvo in ?e boš govoril s sr?no energijo, bo ta prebudila vsakega, da se bo spomnil zopet, kaj je to življenje in po ?em resni?no hrepeni.«

In res je Bob naredil tako kot mu je bilo re?eno. Vsak petek so imeli v Slovenjdolu sestanek, kjer se je ponavadi poglavar hvalil, kako jim dobro gre in kako jih ježevci hvalijo, a v isti sapi je ježkom naložil nova navodila in zahteve, ki jih je prejel od poglavarja ježevcev. Ko je na sestanku vprašal, ?e ima še kdo kakšen komentar, je Bob vstal in rekel: »Ja, jaz imam. Nekaj bi rad povedal.« Poglavar je osupel, saj ponavadi ni bilo nikogar, ki bi imel kaj za pripomniti, kar mu je bilo seveda vše?. Poleg tega pa je bil presene?en, da je bil to ravno Bob, ki je bil ponavadi bolj zadržan. »No daj, pa nam povej« je rahlo v zadregi, rahlo v posmehu dejal poglavar.

Bob je s treso?im, a odlo?nim glasom za?el: »Dragi ježki, dajte, zazrite se v svoje srce in si priznajte. Ste sre?ni? Ste si svoja življenja kot otroci predstavljali tako? Kam je izginila naša pesem, kam so izginili nasmehi z obrazov? Je to res tisto, po ?emer hrepenite? Ali ne vidite, da nas imajo ježevci popolnoma pod nadzorom in smo za vsak najmanjši prekršek kaznovani? Mar nismo vsi le ježki, ki grešijo? Ne vidite, da je hrana, ki jo dobivate, vse bolj strupena? Ne vidite, da je voda vse slabša? 

Zrak, ki ga dihamo, je vse slabši. Polno je bolezni, ki nas med seboj še bolj lo?ujejo. Ali ste prišli na svet, da se boste morali izogibati drug drugega? Vsak mi pravi, da nas je premalo, da ni? ne moremo. Kako ni? ne moremo, se zavedate, kaj pomeni to združena energija, kakšno mo? ima? Se zavedate, da je energija ljubezni najmo?nejša energija na svetu? Le najti jo je treba, vsak jo ima. Ježevci tega nimajo ali pa so že zdavnaj pozabili na njo. Dajmo, uprimo se. Dajmo, združimo se in najdimo v sebi to mo?. Najdimo ljubezen in tisto hrepenenje, ki je zamrlo v nas. Hrepenenje po lepšem dnevu, po harmoniji in sre?i.«

Na obraze ježkov so se prikradle solze, saj so v sebi za?utili to iskrico, ki se je znova prižgala. Spomnili so se, kako so bili v?asih sre?ni, ?eprav niso imeli skoraj ni?esar. Znova so za?utili utrip življenja, v njih se je znova zavrtin?ila energija, ki je do takrat bila v stojnem stanju. Zahrepeneli so po boljšem življenju in to skupno hrepenenje jih je povezalo v mogo?no energijo. Za trenutek so pozabili na vse medsebojne spore in si pogledali v o?i ter priznali. »Bob ima prav, le kaj smo naredili iz svojih življenj. Kaj vse smo dopustili. Pustili smo ježevcem, da so nam vodili življenja po njihovih željah. Kdo pa so oni? Vsak je odgovoren za svoje življenje in ne pustimo jim ve? tega.«

Naslednji dan so zopet imeli sestanek, kjer so skovali na?rt, kako bodo odgnali ježevce iz svojih življenj. Zmenili so se, da povabijo vse ježevce v svoj kraj, pod krinko, da jih vabijo na zabavo.

In res, neko nedeljo so vsi ježevci prišli v Slovenjdol. Sprva z nasmeški, saj so si predstavljali, da ubogi ježki, ki so bili vedno tako hlap?evski, jih bodo pogostili bolje kot bi drug drugega. O?i so jim skoraj padle iz jamic, ko so zagledali vse zbrane ježke, ki še nikoli v življenju niso bili tako odlo?ni kot pa tedaj. Njihova skupna energija je bila tako mo?na, da so okoli sebe ustvarili zaš?itni ovoj.

Spregovoril je Bob, ki je bil na ?elu skupine: »Sedaj pa takole. ?e se takoj ne poberete iz naše deželice, ki jo ježki sr?no ljubimo, in ki ste nam jo popolnoma uni?ili, se bomo vsi ježki združili in vas napadli. Dovolj nam je vašega nadzora. Od vas ne rabimo popolnoma ni?esar, saj ste nam uni?ili tudi naša življenja. Ne boste ve? tako delali z nami. Konec je našega hlap?evanja in prikimavanja.«

Vsi zbrani ježevci so pogledali svojega poglavarja, ki pa jim je s cmokom v grlu dejal: »Dajmo, pustimo jih, saj pa jih ne potrebujemo.« Mo?no se je ustrašil odlo?nosti ježkov in za?util je neko energijo, ki je bila njemu tuja. Za?util je to sr?nost in ljubezen ježkov in vedel je, da temu niso kos. Tistega dne so ježevci pobrali šila in kopata in od tedaj niso nikoli ve? prestopili ozemlja Slovenjdola.

Ko so ježki videli, da so zmagali, da je svetloba premagala temo, so vzklikali iz vsega srca in prvi? po dolgem ?asu se je na njihove obraze ponovno naselil nasmeh. Sledilo je nekajdnevno rajanje. Vsi so spraševali Boba, kako mu je to uspelo.

Bob pa jim je za?el razlagati: »Kar je zelo pomembno v življenju, je, da nikoli ne izgubiš upanja. Jaz sem vseskozi ostal zvest samemu sebi in nisem dovolil, da bi se spreminjal zaradi drugih. Kljub težkim ?asom sem zmogel v sebi najti ljubezen, ki me je gnala naprej po pravi poti. Velikokrat mi je bilo zelo težko, ker sem naletel na gluha ušesa, ampak sem v sebi vedno vedel, kaj je resnica in da se je za resnico vredno boriti.«  

V Slovenjdolu so morali vse ponovno zgraditi od za?etka. Ježki so se po?asi ponovno u?ili medsebojnega spoštovanja, izkazovanja ljubezni, iskrenosti in predanosti. Velikokrat so za nasvet vprašali Boba, ki jim je vsaki? modro odgovoril. Seveda jim ni bilo vedno lahko, ampak imeli so nek skupen cilj, vedeli so, kaj si želijo in to na koncu tudi dobijo.

Mateja Trnovec


VIR SLIKE: Slika: Zojina spletna stran https://malidon.si/za-najmlajse/jezek/ (Pridobljeno dne 04.09.2020)

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 209 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?