Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

 

Ta dopis smo poslali tudi Varuhu ČP v RS. Na fotografiji zgoraj tovorišca, ki odtovori iz proračuna mesečno 5.300,00 EUR, njena ekipa skoraj 50-ih pomagačev pa še dodatnih sto tisoče evrov. Zakaj že?


logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ulica 44
9000 MURSKA SOBOTA
Poslano na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Zadeva: Odtujitev otroka od matične družine – odgovor na vaš odgovor z dne 2.09.2015

Spoštovani!

Prejeli smo vaš odgovor, za katerega se zahvaljujemo, a nam v njem niste odgovorili na naša konkretna vprašanja, ki zadevajo določbe Zakona o rejniški dejavnosti. Prosili smo vas, če nam pojasnite vse objektivne razloge, okoliščine in zakonske podlage, ki so vam v oporo, da ste staršema gospe Horvat in gospodu Kavčiču odvzeli otroka, ter nam z dokumenti predstavite vse potrebne reference rejnikov (rejniške družine) in pojasnila, ki so potrebna, da bomo prepričani, da je njun sin v varnem zavetju, kjer je deležen boljše vzgoje kot sta mu jo zmožna nuditi njegova starša.

Prosili smo še, da nam predstavite, kakšne negativne psihične posledice lahko pusti na otroku nasilna odtujitev otroka od njegovih staršev in sestre, na katere je nedvomno navezan, ko še navedite, kdo je strokovnjak, ki spremlja vedenje otroka v drugi – rejniški družini, in dokumentacijo, ki potrjuje spremljanje prilagajanja otroka na nove razmere in sprotno spremljanje njegovega vedenja odkar je v rejništvu.

Prosili smo vas, da nam tudi sporočite, nas obvestite, kaj bi starša morala narediti, katere pogoje bi morala izpolniti, da jima sina vrnete v njun objem, ko nas tudi zanima, kako bi lahko pomagali ljudje, ki nam ni vseeno, da se to čim prej zgodi?

Izrazili smo prepričanje, da je otrok najsrečnejši, kadar biva in se razvija v svoji družini z obema staršema in seveda brati in/ali sestrami. Naloga vseh uslužbencev pa je, da pomagajo staršema, da morebitna nesoglasja in probleme skupaj rešita, saj imate za to na razpolago veliko strokovnjakov.

In nenazadnje smo vas prosili tudi, da nam z argumenti zagotovite, da v vseh primerih ravnate enako, ko imamo v naši praksi žal izkušnje, da je toleranca v nekaterih primerih zelo velika, saj je znano dejstvo, da otroci Romov marsikje živijo v nemogočih razmerah, pa se CSD-ji v njihovo življenje ne vtikate, kar pomeni, da pomanjkljivo vzgojeni straši, ki ne znajo vzgajati svojih otrok v poštene in delovne državljane, kljub temu to počno, da ne govorimo, da se nad otroki Romov izvaja nasilje in še kaj drugega, pa vas to menda ne sme zanimati. Ustava RS pravi v svojem 14. členu, da smo vsi enaki pred zakonom. Smo res?!

V odgovoru ste nam poslali odločbo št. 12031-13/2013-35 z dne 1.04.2015, s katero ste odvzeli mladoletnega otroka staršema in ga iztrgali iz objema staršev, sestre, babice, prijateljev in znancev ter celo iz njegove šolske sredine. Odločbo ste, upamo, nenamerno fotokopirali tako, da smo prejeli strani samo z lihimi številkami, strani, ki imajo sode številke, pa so ostale pri vas oziroma jih sploh niste fotokopirali. Iz vsake druge strani pa se ne da razbrati, kaj natančno vas je vodilo, da ste otroka odvzeli, s čimer ste mu brez najmanjšega dvoma naredili veliko, morda celo nepopravljivo škodo. Njegova mama je na enem izmed prvih stikov po odvzemu ugotovila, da ima pogrizene nohte na rokah oziroma kožico okoli njih, kar je zapisano tudi v uradnem zaznamku, ki ga je zapisala vaša sodelavka. Če tega ni počel, preden ste ga odvzeli družini, je to lahko samo znak, da je otrok v hudi psihični stiski in bo to potrdil vsak psiholog. Poleg tega se omenja, da rad dlje spi, ko ni ugotovljeno, niti ni nihče starše vprašal, ali je to počel že prej, da je lahko to posledica močne depresije, v katero je lahko zapadel zaradi nenadne velike spremembe.

Če so bila nesoglasja med staršema, to še nikakor ne pomeni, da se zdaj otrok počuti bolje v njemu tuji družini. Naj vas opozorimo, da je vaša odločitev, ki zagotovo ni bila dovolj pretehtana, prevzem velike osebne odgovornosti vseh, ki ste se pod tako odločitev podpisali. Otrok je živo bitje s čustvi in ni stvar, ki bi jo lahko brezbrižno premikali sem ali tja. Nasilen odvzem ne da bi se o tem pogovorili in razložili tudi otroku, zakaj je kaj potrebno storiti in bi dobili pred administrativnim ukrepom razumevanje in soglasje otroka, lahko tako dejanje za vse življenje pohabi otroka. Iz zapisov ni videti, da bi kdorkoli vprašal kogarkoli, ali je otrok kdaj močil posteljo, ali morda to počne zdaj, kar bi strokovno delavko, ki spremlja življenje otroka v novi družini, moralo zanimati. Vemo, kdaj se to lahko zgodi.

Ustava RS v svojih členih varuje temeljne človekove pravice, posebnega varstva so po njej in po mednarodnih konvencijah še posebej deležni otroci. Izvajanje nasilnih izvršb nad otroki z rubežem niso zapisani v nobenih omenjenih krovnih pravnih aktih.
35. člen Ustave RS pravi: (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Kako vi razumete ta člen ustave, gledano na to, da ste z nasilnim posegom brez privolitve staršev in otroka posegli v nedotakljivost otrokove predvsem duševne celovitosti? Menite, da niste naredili otroku s tem vašim psihičnim nasiljem več škode kot koristi? Če je vaša sposobnost uporaba mišic namesto argumentov, potem se morate resnično vprašati, kaj počnete v teh službah, ki jih financiramo davkoplačevalci, da bi delali strokovno, etično in moralno.

Ne razumemo tudi dejstva, da ste odločili, da se domnevno nezmožnima staršema za vzgojo otrok vzame oba otroka, nakar ste izvedli ugrabitev mlajšega Tiana. Mar to pomeni, da sta kljub temu zmožna vzgajati in preživljati enega otroka, mlajšega pa ne? To naj ne pomeni spodbudo, da boste ukrepali zdaj tudi zoper hčerko in jima odvzeli še njo, ampak naše začudenje, da sami svojih odločb ne spoštujete, kar že samo po sebi pove, da so zapisane brez tehtnega premisleka.

56. člen Ustave RS govori o posebni skrbi in varstvu otrokovih pravic in to je treba razumeti tudi, ko v pravice otrok posega država.

Če bi to razumeli vi na CSD Murska Sobota, bi otroka, ki je med drugim zelo navezan na svojo ljubečo babico, začasno namestili k njej in bi tako spremljali njegov razvoj. To bi bil povsem zadovoljiv ukrep, saj gre iz pomanjkljivo fotokopirane odločbe in uradnih zaznamkov razumeti, da ste otoka odvzeli zaradi nesoglasij med staršema. Vi pa ste nasilno odvzeli otroka iz družine, po kateri toži na vsakem stiku, želi nazaj, odtrgali ste ga od babice, na katero je navezan iz okolja, v katerem je bil vajen živeti, in celo iz šole, na katero je že bil navajen. Dali ste ga v rejništvo v drugi kraj, kar pomeni še huje, ker otrok po svojih predstavah misli, da so njegovi ljubi zelo daleč.

Tudi zakon vam omogoča, da bi zaradi koristi otroka lahko otroka začasno dodelili v skrb in vzgojo babici:

"7. Člen Zakona o Rejniški dejavnosti:
(1) Otrokov sorodnik lahko izvaja rejniško dejavnost, če center otroka glede na okoliščine posameznega primera ugotovi, da je to v otrokovo korist.
(2) Za otrokove sorodnike se po tem zakonu štejejo: stara mati, stari oče, stric, teta, brat in sestra."

Ali nam lahko pojasnite, kateri argumenti in katera zakonska podlaga vas je vodila, da niste izkoristili te možnosti, ki bi bila pa res v nedvomno korist otroku? Ste morda strokovno ugotavljali zmožnost otrokovega starega starša, da bi ga začasno sprejela v preživljanje in vzgojo in bi gospe babici dodelili potrebna sredstva, ki pripadajo rejnikom? Ste sploh pomislili na to možnost in zakaj niste? Tako bi imel dovolj tesen stik s svojima staršema in sestro, ki bi ga obiskovali kadar bi lahko. Lahko tudi pod nadzorom delavke CSD, a za to res ne vidimo nobenega razloga, ker starša nikoli nista ravnala s svojim sinom grdo, kaj šele surovo. Vsekakor bo zlonamerna kazenska zadeva zoper starša padla, ker ni znakov kaznivega dejanja, ki se jima očita.

Kaznivo dejanje zanemarjanja otrok in surovo ravnanje po 1. odstavku 192. člena KZ-1 stori starš, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti do otroka. Kaznivo dejanje se lahko stori LE Z NAKLEPOM. Izvršitveno dejanje po prvem odstavku je v zanemarjanju otroka s hudim kršenjem dolžnosti skrbi in vzgoje. Pravilo bo šlo za kaznivo dejanje takrat, ko bo s takšnim ravnanjem ogrožena vzgoja, razvoj in zdravje otroka. Zanemarjanje se kot storitvena oblika kaže v FIZIČNEM IN PSIHIČNEM MALTRETIRANJU OTROKA, V GROBIH POSTOPKIH, KI OČITNO PRESEGAJO MEJE OBIČAJNIH VZGOJNIH UKREPOV PROTI OTROKU, V OPUŠČANJU SKRBI ZA OSNOVNE POTREBE OTROKA, GLEDE NJEGOVE PREHRANE, NEGE, ZDRAVJA, OBLAČENJA itd. Zanemarjanje otroka v okviru obravnave inkriminacije po 1. odstavku je mogoče na splošno opredeliti kot USTVARJANJE STANJA RESNE IN TRAJNEJŠE OGROŽENOSTI VZGOJE, PREŽIVLJANJA, SKLADNEGA OSEBNEGA RAZVOJA ALI ŽIVLJENJA IN ZDRAVJA MLADOLETNIKA.

Ponovno vas prosimo, da nam podate jasne in nedvoumne odgovore na naša vprašanja, ki izhajajo iz Ustave RS in mednarodnih konvencij, ki ščitijo temeljne človekove pravice in svoboščine in še posebej pravice otrok ter Zakona o opravljanju rejniške dejavnosti.
Prosimo, da nam odgovorite, kdo je rejnica v smislu referenc, kdo je njen partner, kdo so ostali člani družine rejnice, katere so konkretne reference in nam predstavite vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev »koncesije« za izvajanje rejništva osebi, kateri ste zaupali Tiana v vzgojo in skrb.

Posredujte nam, prosimo, dokumente, ki dokazujejo usposobljenost dotične rejnice, ki izhajajo iz potrebnih usposabljanj, ki izhajajo iz prej omenjenega zakona. Vaše sklicevanje na CSD Ljutomer ni na mestu, saj bi morali o tem obvestiti starša otroka.
Pojasnite konkretno, katera zakonska podlaga vam je omogočila, da ste otroka nasilno odvzeli družini, saj iz navedenih členov v odločbi št. 12031-13/2013-35 to ne izhaja in naštejte vsaj tri konkretne razloge, da ste morali urgentno postopati z izvršbo.
Prosimo, da pojasnite, kaj je bil razlog, da ste otroka dodelili ravno zdajšnji rejnici in ste ga s tem iztrgali tudi iz sredine njegovih sošolk in sošolcev, ker ste ga preselili v drugi kraj.

Prosimo, da pojasnite, zakaj niste otroka začasno dodelili v vzgojo in skrb babici, na katero je otrok navezan, in zakaj starša niste niti vprašali, ali imajo še kakšnega sorodnika, ki bi lahko boljše poskrbel za sina?

Prosimo pa tudi za dokumentarno gradivo, iz katerega bo vidno, katere ukrepe in morebitna svetovanja ste opravili staršema, da bi v popolnosti razumela svoj in položaj njunih otrok ter svetovanje ali terapijo, da bi se njun odnos izboljšal.

Urgentno predlagamo, da se otroka nemudoma preseli k njegovi babici in se pristopi k celoviti obravnavi vzrokov, ki so pripeljali do razmer v tej in mnogih drugih družinah, saj vemo, da so finančne, gospodarske in socialne razmere v naši državi, še posebej na območju posebej ogroženih področij, kar Prekmurje je, katastrofalne. To pa še kako vpliva na osnovno celico naše družbe – družino, v katerih je pomanjkanje sredstev za preživljanje lahko eden osrednjih razlogov za nesoglasja med partnerjema, brezciljnost in neperspektivnost,  v smislu zaposlitev, lastnega razvoja in uspešnosti pa lahko privede k zatekanju v alkohol in tudi zlorabo drog.

S tem dejanjem ste povzročili staršema še dodatne tegobe, saj izguba in nova skrb za sina ni nekaj, kar bi lahko kar tako prenesli. Seveda čutita to kot krivico, ker krivica dejansko je. Kar se tiče pa njune privolitve v program dolgotrajnega zdravljenja od odvisnosti, pa vam povemo, da bo treba poiskati prave vzroke, ki so ju privedli do negativnih posledic, ki se kažejo oziroma so se kazali v preteklosti v zlorabi alkohola in drog ter nesoglasij v njunih medsebojnih odnosih. Ste se sposobni spoprijeti z navedenim izzivom, namesto, da grozite z »dolgotrajnim zdravljenjem«, ko bo treba za revizijo celotnega postopka angažirati tudi enega ali več izvedencev, saj je čutiti s strani staršev, da gre za pristransko izvedensko mnenje, ki naj bi »pokrilo« vaše enostranske odločitve.

Pričakujemo takojšnje urejanje zadeve, ki bo resnično v korist otroka, ki pogreša svoje starše, sestro in babico ter vrstnike iz soseske ter šole,  ki jih je proti svoji volji moral zapustiti. Rubež s strani državnih organov je pač grobo protiustavno dejanje, ker otrok ni stvar, ki se jo lahko premika sem ter tja kar tako. Se pa čudimo, ker so se na nas obrnili tudi drugi starši z enakimi ali zelo podobnimi problemi, med njimi je tudi starš, ki je izpolnil vse naložene pogoje, da bi dobil nazaj otroka, a vi ne ukrepate, da bi otroka vrnili.

Pristojnemu ministrstvu bomo predlagali izvedbo dolžnega službenega nadzora vašega dela, ker se iz tega primera kaže, da niste postopali v resnično korist otroka, ampak ste mu z nasilnimi dejanji povzročili morda celo nepopravljivo škodo, za kar bo moral nekdo izmed vas v končni posledici prevzeti kazensko in materialno odgovornost.


Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik  


V Ljubljani, 13. 09. 2015


V vednost s pobudo za ukrepanje:
Ministrstvo za delo, socialo in družino
Varuh človekovih pravic RS

Na ta dopis smo dobili od Varuha človekovih pravic naslednji odgovor:

 

 

Medtem smo ugotovili, da so postopki Centrov za socialno delo v nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah Organizacije združenih narodov, o čemer smo obvestili Varuha človekovih pravic in smo dobili odgovor že v dveh dneh. Po proučitvi odgovora smo ugotovili in v odgovoru argumentirali, da gre za aboten izgovor in zaščito oblasti, ki je dodelila pristojnosti za odločanje o odvzemu otrok iz matičnih družin kar Centrom za socialno delo, morala pa bi o tem odločati sodišča. Celoten zapis, njihov odgovor in dodatno argumentacijo si preberite, prosimo, v tej povezavi. Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

Na našo argumentacijo, da nimajo prav, se niso odzvali tako hitro kot prejšnjič, ampak so rabili kar nekaj časa, da so še enkrat dokazali, da so zadrti in ne pristajajo na nikakršne argumente, saj nas niso niti poskušali demantirati, temveč še naprej trdijo, da mednarodna Konvencija o otrokovih pravicah ni kršena. Očitno pa tudi ne vedo, kaj so nam že pisali in kaj so njihove primarne dolžnosti, ko dobijo pobudo za ukrepanje. V zgornjem dopisu pišejo, da so seznanjeni, da je bila vložena s strani staršev pritožba in pravijo, da bo kmalu o njej odločeno. Poglejte, kar smo dali v rdeč okvir v zgornjem dopisu.

V tem spodnjem pa odgovarjajo, da ne vedo, ali je rok potekel, ker jim nismo poslali pritožbe, da bi to lahko pogledali. Pritožba oziroma dokaz, kdaj je bila pritožba vložena, je sestavni del našega prejšnjega dopisa, ko smo argumentirali kršenje Konvencije o otrokovih pravicah, iz katerega izhaja, da je ministrstvo pritožbo prejelo že 24. aprila 2015 takoj po tem, ko so otroka ugrabili v šoli, brez vednosti staršev.

Ponovno objavljamo povezavo TUKAJ na ta naš dopis, da si ga ogledate in si ga bo ogledala tudi velesposobna tovorišica Vlasta Nussdorfer, ki se spreneveda, da ne more presoditi, ali je potekel rok za odgovor na pritožbo, ki je 60 dni (skrajni), do danes, ko je poteklo skoraj 7 mesecev, pa odločitve še ni. SRAMOTA!!!! VIŠEK CINIZMA IN SPRENEVEDANJA MEDTEM KO JE OTROK V UJETNIŠTVU.

V vsakem novem dopisu se še bolj zapletajo in razkazujejo svoje oblastniške mišice, poleg tega pa vsej širni javnosti svojo nesposobnost, brezbrižnost, nečimrnost, aroganco, nesočutje do otrok in v prvi vrsti nedelovanje v skladu z Ustavo RS in nedelovanje v skladu, ki ga varuhu nalaga Zakon o Varuhu človekovih pravic in tudi ne v skladu s prisego, s katero pred Državnim zborom priseže varuh in njegovi namestniki. 

18. člen
Varuh in njegovi namestniki nastopijo funkcijo po prisegi, ki jo podajo pred državnim zborom in se glasi:
"Prisegam, da bom opravljal svojo nalogo na podlagi ustave in zakona, da bom varoval človekove pravice in temeljne svoboščine, da bom opravljal svoje delo vestno in nepristransko ter pri tem spoštoval načela pravičnosti in dobrega upravljanja."

V zadnjem dopisu, ki je skrajno žaljiv predvsem do zdrave pameti, nam tovorišica Vlasta Nussdorfer sporoča, kaj naj bi mi počeli kot zastopniki, sama, ki je plačana, pa vehementno krši določila Zakona o Varuhu človekovih pravic, kar pomeni grobo kršitev svojega lastnega zakona in to terja TAKOJŠNJE UKREPANJE DRŽAVNEGA ZBORA IN ODPOKLIC TAKO MALOMARNEGA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC, KI S SVOJIMI SKORAJ 50 VISOKO IZOBRAŽENIMI KADRI NI SPOSOBEN KOREKTNO IN PRAVIČNO S SVOJO PREISKAVO UGOTOVITI NITI TEGA, DA SO KRŠENI VSI ROKI ZA ODGOVOR VIŠJEGA UPRAVNEGA ORGANA.

Kaj bi morala opaviti gospa tovorišica, ki zase pravi, da varuje naše pravice?

"3. člen
Varuh se pri svojem delu ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pri svojih intervencijah se lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja.

4. člen
Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen.

6. člen
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organi) morajo varuhu na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogočiti izvedbo preiskave.

7. člen
Varuh lahko naslovi organom predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki ga določi varuh.

9. člen
Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu. Varuh lahko začne postopek tudi na lastno pobudo.
Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji.
Postopek pri varuhu je neformalen in za stranke brezplačen.
Varuh je dolžan voditi postopek nepristransko in v vsaki zadevi pridobiti stališča prizadetih strani.

28. člen
Ko varuh prejme pobudo za začetek postopka, opravi potrebne poizvedbe in na tej podlagi sklene, da:

1. o pobudi odloči po skrajšanem postopku;

2. začne preiskavo;

3. pobudo zavrne;

4. pobude ne vzame v obravnavo, ker je anonimna, prepozna, žaljiva in predstavlja zlorabo pravice do pritožbe.

Če varuh sklene, da pobudo zavrne ali je ne vzame v obravnavo iz razlogov po 3. ali 4. točki prejšnjega odstavka, je dolžan o tem v čim krajšem roku pobudnika obvestiti, mu pojasniti razloge za to in ga po možnosti napotiti na drugo ustrezno pot za rešitev zadeve.

33. člen
Ko se varuh odloči za začetek preiskave (2. točka prvega odstavka 28. člena), pošlje sklep o preiskavi pobudniku in organu ali organom, na katere se nanaša pobuda za začetek postopka, ter zahteva potrebna pojasnila in dodatne informacije.

Varuh določi rok v katerem mu mora organ poslati pojasnila in informacije iz prejšnjega odstavka. Ta rok ne more biti krajši od 8 dni. Če organ ne pošlje varuhu pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mora varuhu brez odlašanja sporočiti razloge, zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi.

O zamudi roka iz prejšnjega odstavka lahko varuh obvesti neposredno nadrejeni organ.
Odklonitev ali nespoštovanje zahteve varuha se šteje za oviranje dela varuha.
Varuh lahko o tem poroča s posebnim poročilom pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora, državnemu zboru ali obvesti javnost.

34. člen
Vsi državni organi so dolžni pomagati varuhu pri izvedbi preiskave in mu nuditi na njegovo zahtevo ustrezno pomoč.

38. člen
Po opravljeni preiskavi varuh izdela osnutek poročila o svojih ugotovitvah in ga posreduje prizadetim strankam. Te lahko v roku, ki ga določi varuh, pošljejo svoje pripombe ali predloge za dopolnitev ugotovitev v poročilu.

V nujnih primerih in kadar oceni, na podlagi dokumentacije s katero razpolaga, da so dejstva nesporna, lahko varuh sprejme svoje ugotovitve in predloge brez predhodnega preverjanja iz prejšnjega odstavka."

Kaj od tega je storila tovorišica Nussdorfer, bivša tožilka, univerzitetna diplomirana pravnica, da bi zavarovala ustavnost in zakonitost ter mednarodne pravne norme, razen, da je ona in njeni nesposobni sodelavci, ki jih je blizu 50, iskala neumne izgovore, da bi pretentali nas in javnost, da je vse v najlepšem redu. V zadnji urgenci smo jo opozorili, da nam ni do tega, da bi o tako nesporni in hudi kršitvi Konvencije o otrokovih pravicah obveščali Organizacijo združenih narodov, ker je to sramota za našo državo. Zdaj bomo to storili, ker očitno se na to sramoto požvižgajo. Zanimivo pa je tudi to, da nihče od organov te države ni odgovoril na naše trditve, ker so očitno vsi zadovoljni z neumnim izgovorom njihove kolegice tovorišice Nussdorferjeve.

Napiše tudi, da morajo Centri za socialno delo kdaj ukrepati hitro in učinkovito. Tudi policija mora kdaj ukrepati hitro in učinkovito, ko gre za preiskave kaznivih dejanj, pa mora za to pridobiti odredbe sodišča. Najbrž pravnica Nussdorferjeva ni še nikoli slišala za začasne odredbe sodišč, ki jih ta izdajo na predlog organa. Ona to ve, ampak skuša zmanipulirati neuko javnost, da bi mislili, da res morajo CSD-ji ukrepati nemudoma in ni časa za sodne postopke. Premeteno sugeriranje, a nima podlage v Konvenciji o otrokovih pravicah OZN, ki je v Sloveniji nedvomno kršena.

Če potrebuje kdo na vse to še kakšna dodatna pojasnila, naj skliče sestanek, novinarje, kamere, pa bomo javno razčistili. Kje so novinarji, v katere luknje so se skrili, ni jasno, so jih pa polna usta, kako ubogi so otroci beguncev, medtem, ko jih kršenje otrokovih pravic lastnega naroda ne zanimajo. No, to je res težko verjeti. Upanje je, da bo gospa novinarka iz novega medija NOVA24 naredila, kar je obljubila.

Funkcionar na položaju, ki ni sposoben, ne sme, ne more ali noče opravljati svojega dela v skladu z Ustavo RS, mednarodnimi pravnimi akti in zakoni RS, to pa očitno gospa tovorišica Vlasta Nussdorfer v vlogi varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin v RS, ne razume, zato jo znova pozivamo, da NEPREKLICNO ODSTOPI in prepusti svoje mesto nekomu, ki bo v resnici neodvisen in ne bo zaščitnik oblastniških packarij in tiranije nad državljani Republike Slovenije. Sicer pa, ko uredimo ta hlev v državo, tega pregrešno dragega, samemu sebi namenjenega, še enega birokratskega aparata sploh ne bomo rabili, ker kršitev človekovih pravic ne bo.

To pa bo takrat, ko boste vsi razumeli, da plačujete ogromne denarje boljševističnim privilegirancem, ki so drug drugemu pravilno ideološko usmerjenemu pomagali v ospredje in imajo tako vse pod nadzorom, da tega ne boste več želeli početi in se boste temu uprli.

Naj se ve, v kakšnem hlevu, ki mu taki kot je privilegiranka tovorišica Nussdorfer in njeni pajdaši na položajih, brez sramu rečejo kar država, živite oziroma životarite. Ureditev tega hleva v državo pa je začrtan in pridete do tega načrta, če kliknete na VIZIJO za Slovenijo do leta 2024.

Pa srečno!

Ekipa OPS, ki vse, kar dela, dela za družbeno dobro, za to delo pa smo plačani z napadi organov, metanji polen pod noge, ignoranco medijev, globami in kaznimi ter montiranimi sodnimi postopki. Niti centa nismo še nikoli prejeli iz proračuna države.