Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

 

Ta dopis smo poslali tudi Varuhu ČP v RS. Na fotografiji zgoraj tovorišca, ki odtovori iz proračuna mesečno 5.300,00 EUR, njena ekipa skoraj 50-ih pomagačev pa še dodatnih sto tisoče evrov. Zakaj že?


logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Center za socialno delo Murska Sobota
Slovenska ulica 44
9000 MURSKA SOBOTA
Poslano na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Zadeva: Odtujitev otroka od matične družine – odgovor na vaš odgovor z dne 2.09.2015

Spoštovani!

Prejeli smo vaš odgovor, za katerega se zahvaljujemo, a nam v njem niste odgovorili na naša konkretna vprašanja, ki zadevajo določbe Zakona o rejniški dejavnosti. Prosili smo vas, če nam pojasnite vse objektivne razloge, okoliščine in zakonske podlage, ki so vam v oporo, da ste staršema gospe Horvat in gospodu Kavčiču odvzeli otroka, ter nam z dokumenti predstavite vse potrebne reference rejnikov (rejniške družine) in pojasnila, ki so potrebna, da bomo prepričani, da je njun sin v varnem zavetju, kjer je deležen boljše vzgoje kot sta mu jo zmožna nuditi njegova starša.

Prosili smo še, da nam predstavite, kakšne negativne psihične posledice lahko pusti na otroku nasilna odtujitev otroka od njegovih staršev in sestre, na katere je nedvomno navezan, ko še navedite, kdo je strokovnjak, ki spremlja vedenje otroka v drugi – rejniški družini, in dokumentacijo, ki potrjuje spremljanje prilagajanja otroka na nove razmere in sprotno spremljanje njegovega vedenja odkar je v rejništvu.

Prosili smo vas, da nam tudi sporočite, nas obvestite, kaj bi starša morala narediti, katere pogoje bi morala izpolniti, da jima sina vrnete v njun objem, ko nas tudi zanima, kako bi lahko pomagali ljudje, ki nam ni vseeno, da se to čim prej zgodi?

Izrazili smo prepričanje, da je otrok najsrečnejši, kadar biva in se razvija v svoji družini z obema staršema in seveda brati in/ali sestrami. Naloga vseh uslužbencev pa je, da pomagajo staršema, da morebitna nesoglasja in probleme skupaj rešita, saj imate za to na razpolago veliko strokovnjakov.

In nenazadnje smo vas prosili tudi, da nam z argumenti zagotovite, da v vseh primerih ravnate enako, ko imamo v naši praksi žal izkušnje, da je toleranca v nekaterih primerih zelo velika, saj je znano dejstvo, da otroci Romov marsikje živijo v nemogočih razmerah, pa se CSD-ji v njihovo življenje ne vtikate, kar pomeni, da pomanjkljivo vzgojeni straši, ki ne znajo vzgajati svojih otrok v poštene in delovne državljane, kljub temu to počno, da ne govorimo, da se nad otroki Romov izvaja nasilje in še kaj drugega, pa vas to menda ne sme zanimati. Ustava RS pravi v svojem 14. členu, da smo vsi enaki pred zakonom. Smo res?!

V odgovoru ste nam poslali odločbo št. 12031-13/2013-35 z dne 1.04.2015, s katero ste odvzeli mladoletnega otroka staršema in ga iztrgali iz objema staršev, sestre, babice, prijateljev in znancev ter celo iz njegove šolske sredine. Odločbo ste, upamo, nenamerno fotokopirali tako, da smo prejeli strani samo z lihimi številkami, strani, ki imajo sode številke, pa so ostale pri vas oziroma jih sploh niste fotokopirali. Iz vsake druge strani pa se ne da razbrati, kaj natančno vas je vodilo, da ste otroka odvzeli, s čimer ste mu brez najmanjšega dvoma naredili veliko, morda celo nepopravljivo škodo. Njegova mama je na enem izmed prvih stikov po odvzemu ugotovila, da ima pogrizene nohte na rokah oziroma kožico okoli njih, kar je zapisano tudi v uradnem zaznamku, ki ga je zapisala vaša sodelavka. Če tega ni počel, preden ste ga odvzeli družini, je to lahko samo znak, da je otrok v hudi psihični stiski in bo to potrdil vsak psiholog. Poleg tega se omenja, da rad dlje spi, ko ni ugotovljeno, niti ni nihče starše vprašal, ali je to počel že prej, da je lahko to posledica močne depresije, v katero je lahko zapadel zaradi nenadne velike spremembe.

Če so bila nesoglasja med staršema, to še nikakor ne pomeni, da se zdaj otrok počuti bolje v njemu tuji družini. Naj vas opozorimo, da je vaša odločitev, ki zagotovo ni bila dovolj pretehtana, prevzem velike osebne odgovornosti vseh, ki ste se pod tako odločitev podpisali. Otrok je živo bitje s čustvi in ni stvar, ki bi jo lahko brezbrižno premikali sem ali tja. Nasilen odvzem ne da bi se o tem pogovorili in razložili tudi otroku, zakaj je kaj potrebno storiti in bi dobili pred administrativnim ukrepom razumevanje in soglasje otroka, lahko tako dejanje za vse življenje pohabi otroka. Iz zapisov ni videti, da bi kdorkoli vprašal kogarkoli, ali je otrok kdaj močil posteljo, ali morda to počne zdaj, kar bi strokovno delavko, ki spremlja življenje otroka v novi družini, moralo zanimati. Vemo, kdaj se to lahko zgodi.

Ustava RS v svojih členih varuje temeljne človekove pravice, posebnega varstva so po njej in po mednarodnih konvencijah še posebej deležni otroci. Izvajanje nasilnih izvršb nad otroki z rubežem niso zapisani v nobenih omenjenih krovnih pravnih aktih.
35. člen Ustave RS pravi: (varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic) Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Kako vi razumete ta člen ustave, gledano na to, da ste z nasilnim posegom brez privolitve staršev in otroka posegli v nedotakljivost otrokove predvsem duševne celovitosti? Menite, da niste naredili otroku s tem vašim psihičnim nasiljem več škode kot koristi? Če je vaša sposobnost uporaba mišic namesto argumentov, potem se morate resnično vprašati, kaj počnete v teh službah, ki jih financiramo davkoplačevalci, da bi delali strokovno, etično in moralno.

Ne razumemo tudi dejstva, da ste odločili, da se domnevno nezmožnima staršema za vzgojo otrok vzame oba otroka, nakar ste izvedli ugrabitev mlajšega Tiana. Mar to pomeni, da sta kljub temu zmožna vzgajati in preživljati enega otroka, mlajšega pa ne? To naj ne pomeni spodbudo, da boste ukrepali zdaj tudi zoper hčerko in jima odvzeli še njo, ampak naše začudenje, da sami svojih odločb ne spoštujete, kar že samo po sebi pove, da so zapisane brez tehtnega premisleka.

56. člen Ustave RS govori o posebni skrbi in varstvu otrokovih pravic in to je treba razumeti tudi, ko v pravice otrok posega država.

Če bi to razumeli vi na CSD Murska Sobota, bi otroka, ki je med drugim zelo navezan na svojo ljubečo babico, začasno namestili k njej in bi tako spremljali njegov razvoj. To bi bil povsem zadovoljiv ukrep, saj gre iz pomanjkljivo fotokopirane odločbe in uradnih zaznamkov razumeti, da ste otoka odvzeli zaradi nesoglasij med staršema. Vi pa ste nasilno odvzeli otroka iz družine, po kateri toži na vsakem stiku, želi nazaj, odtrgali ste ga od babice, na katero je navezan iz okolja, v katerem je bil vajen živeti, in celo iz šole, na katero je že bil navajen. Dali ste ga v rejništvo v drugi kraj, kar pomeni še huje, ker otrok po svojih predstavah misli, da so njegovi ljubi zelo daleč.

Tudi zakon vam omogoča, da bi zaradi koristi otroka lahko otroka začasno dodelili v skrb in vzgojo babici:

"7. Člen Zakona o Rejniški dejavnosti:
(1) Otrokov sorodnik lahko izvaja rejniško dejavnost, če center otroka glede na okoliščine posameznega primera ugotovi, da je to v otrokovo korist.
(2) Za otrokove sorodnike se po tem zakonu štejejo: stara mati, stari oče, stric, teta, brat in sestra."

Ali nam lahko pojasnite, kateri argumenti in katera zakonska podlaga vas je vodila, da niste izkoristili te možnosti, ki bi bila pa res v nedvomno korist otroku? Ste morda strokovno ugotavljali zmožnost otrokovega starega starša, da bi ga začasno sprejela v preživljanje in vzgojo in bi gospe babici dodelili potrebna sredstva, ki pripadajo rejnikom? Ste sploh pomislili na to možnost in zakaj niste? Tako bi imel dovolj tesen stik s svojima staršema in sestro, ki bi ga obiskovali kadar bi lahko. Lahko tudi pod nadzorom delavke CSD, a za to res ne vidimo nobenega razloga, ker starša nikoli nista ravnala s svojim sinom grdo, kaj šele surovo. Vsekakor bo zlonamerna kazenska zadeva zoper starša padla, ker ni znakov kaznivega dejanja, ki se jima očita.

Kaznivo dejanje zanemarjanja otrok in surovo ravnanje po 1. odstavku 192. člena KZ-1 stori starš, skrbnik, rejnik ali druga oseba, ki hudo krši svoje dolžnosti do otroka. Kaznivo dejanje se lahko stori LE Z NAKLEPOM. Izvršitveno dejanje po prvem odstavku je v zanemarjanju otroka s hudim kršenjem dolžnosti skrbi in vzgoje. Pravilo bo šlo za kaznivo dejanje takrat, ko bo s takšnim ravnanjem ogrožena vzgoja, razvoj in zdravje otroka. Zanemarjanje se kot storitvena oblika kaže v FIZIČNEM IN PSIHIČNEM MALTRETIRANJU OTROKA, V GROBIH POSTOPKIH, KI OČITNO PRESEGAJO MEJE OBIČAJNIH VZGOJNIH UKREPOV PROTI OTROKU, V OPUŠČANJU SKRBI ZA OSNOVNE POTREBE OTROKA, GLEDE NJEGOVE PREHRANE, NEGE, ZDRAVJA, OBLAČENJA itd. Zanemarjanje otroka v okviru obravnave inkriminacije po 1. odstavku je mogoče na splošno opredeliti kot USTVARJANJE STANJA RESNE IN TRAJNEJŠE OGROŽENOSTI VZGOJE, PREŽIVLJANJA, SKLADNEGA OSEBNEGA RAZVOJA ALI ŽIVLJENJA IN ZDRAVJA MLADOLETNIKA.

Ponovno vas prosimo, da nam podate jasne in nedvoumne odgovore na naša vprašanja, ki izhajajo iz Ustave RS in mednarodnih konvencij, ki ščitijo temeljne človekove pravice in svoboščine in še posebej pravice otrok ter Zakona o opravljanju rejniške dejavnosti.
Prosimo, da nam odgovorite, kdo je rejnica v smislu referenc, kdo je njen partner, kdo so ostali člani družine rejnice, katere so konkretne reference in nam predstavite vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev »koncesije« za izvajanje rejništva osebi, kateri ste zaupali Tiana v vzgojo in skrb.

Posredujte nam, prosimo, dokumente, ki dokazujejo usposobljenost dotične rejnice, ki izhajajo iz potrebnih usposabljanj, ki izhajajo iz prej omenjenega zakona. Vaše sklicevanje na CSD Ljutomer ni na mestu, saj bi morali o tem obvestiti starša otroka.
Pojasnite konkretno, katera zakonska podlaga vam je omogočila, da ste otroka nasilno odvzeli družini, saj iz navedenih členov v odločbi št. 12031-13/2013-35 to ne izhaja in naštejte vsaj tri konkretne razloge, da ste morali urgentno postopati z izvršbo.
Prosimo, da pojasnite, kaj je bil razlog, da ste otroka dodelili ravno zdajšnji rejnici in ste ga s tem iztrgali tudi iz sredine njegovih sošolk in sošolcev, ker ste ga preselili v drugi kraj.

Prosimo, da pojasnite, zakaj niste otroka začasno dodelili v vzgojo in skrb babici, na katero je otrok navezan, in zakaj starša niste niti vprašali, ali imajo še kakšnega sorodnika, ki bi lahko boljše poskrbel za sina?

Prosimo pa tudi za dokumentarno gradivo, iz katerega bo vidno, katere ukrepe in morebitna svetovanja ste opravili staršema, da bi v popolnosti razumela svoj in položaj njunih otrok ter svetovanje ali terapijo, da bi se njun odnos izboljšal.

Urgentno predlagamo, da se otroka nemudoma preseli k njegovi babici in se pristopi k celoviti obravnavi vzrokov, ki so pripeljali do razmer v tej in mnogih drugih družinah, saj vemo, da so finančne, gospodarske in socialne razmere v naši državi, še posebej na območju posebej ogroženih področij, kar Prekmurje je, katastrofalne. To pa še kako vpliva na osnovno celico naše družbe – družino, v katerih je pomanjkanje sredstev za preživljanje lahko eden osrednjih razlogov za nesoglasja med partnerjema, brezciljnost in neperspektivnost,  v smislu zaposlitev, lastnega razvoja in uspešnosti pa lahko privede k zatekanju v alkohol in tudi zlorabo drog.

S tem dejanjem ste povzročili staršema še dodatne tegobe, saj izguba in nova skrb za sina ni nekaj, kar bi lahko kar tako prenesli. Seveda čutita to kot krivico, ker krivica dejansko je. Kar se tiče pa njune privolitve v program dolgotrajnega zdravljenja od odvisnosti, pa vam povemo, da bo treba poiskati prave vzroke, ki so ju privedli do negativnih posledic, ki se kažejo oziroma so se kazali v preteklosti v zlorabi alkohola in drog ter nesoglasij v njunih medsebojnih odnosih. Ste se sposobni spoprijeti z navedenim izzivom, namesto, da grozite z »dolgotrajnim zdravljenjem«, ko bo treba za revizijo celotnega postopka angažirati tudi enega ali več izvedencev, saj je čutiti s strani staršev, da gre za pristransko izvedensko mnenje, ki naj bi »pokrilo« vaše enostranske odločitve.

Pričakujemo takojšnje urejanje zadeve, ki bo resnično v korist otroka, ki pogreša svoje starše, sestro in babico ter vrstnike iz soseske ter šole,  ki jih je proti svoji volji moral zapustiti. Rubež s strani državnih organov je pač grobo protiustavno dejanje, ker otrok ni stvar, ki se jo lahko premika sem ter tja kar tako. Se pa čudimo, ker so se na nas obrnili tudi drugi starši z enakimi ali zelo podobnimi problemi, med njimi je tudi starš, ki je izpolnil vse naložene pogoje, da bi dobil nazaj otroka, a vi ne ukrepate, da bi otroka vrnili.

Pristojnemu ministrstvu bomo predlagali izvedbo dolžnega službenega nadzora vašega dela, ker se iz tega primera kaže, da niste postopali v resnično korist otroka, ampak ste mu z nasilnimi dejanji povzročili morda celo nepopravljivo škodo, za kar bo moral nekdo izmed vas v končni posledici prevzeti kazensko in materialno odgovornost.


Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik  


V Ljubljani, 13. 09. 2015


V vednost s pobudo za ukrepanje:
Ministrstvo za delo, socialo in družino
Varuh človekovih pravic RS

Na ta dopis smo dobili od Varuha človekovih pravic naslednji odgovor:

 

 

Medtem smo ugotovili, da so postopki Centrov za socialno delo v nasprotju s Konvencijo o otrokovih pravicah Organizacije združenih narodov, o čemer smo obvestili Varuha človekovih pravic in smo dobili odgovor že v dveh dneh. Po proučitvi odgovora smo ugotovili in v odgovoru argumentirali, da gre za aboten izgovor in zaščito oblasti, ki je dodelila pristojnosti za odločanje o odvzemu otrok iz matičnih družin kar Centrom za socialno delo, morala pa bi o tem odločati sodišča. Celoten zapis, njihov odgovor in dodatno argumentacijo si preberite, prosimo, v tej povezavi. Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

Na našo argumentacijo, da nimajo prav, se niso odzvali tako hitro kot prejšnjič, ampak so rabili kar nekaj časa, da so še enkrat dokazali, da so zadrti in ne pristajajo na nikakršne argumente, saj nas niso niti poskušali demantirati, temveč še naprej trdijo, da mednarodna Konvencija o otrokovih pravicah ni kršena. Očitno pa tudi ne vedo, kaj so nam že pisali in kaj so njihove primarne dolžnosti, ko dobijo pobudo za ukrepanje. V zgornjem dopisu pišejo, da so seznanjeni, da je bila vložena s strani staršev pritožba in pravijo, da bo kmalu o njej odločeno. Poglejte, kar smo dali v rdeč okvir v zgornjem dopisu.

V tem spodnjem pa odgovarjajo, da ne vedo, ali je rok potekel, ker jim nismo poslali pritožbe, da bi to lahko pogledali. Pritožba oziroma dokaz, kdaj je bila pritožba vložena, je sestavni del našega prejšnjega dopisa, ko smo argumentirali kršenje Konvencije o otrokovih pravicah, iz katerega izhaja, da je ministrstvo pritožbo prejelo že 24. aprila 2015 takoj po tem, ko so otroka ugrabili v šoli, brez vednosti staršev.

Ponovno objavljamo povezavo TUKAJ na ta naš dopis, da si ga ogledate in si ga bo ogledala tudi velesposobna tovorišica Vlasta Nussdorfer, ki se spreneveda, da ne more presoditi, ali je potekel rok za odgovor na pritožbo, ki je 60 dni (skrajni), do danes, ko je poteklo skoraj 7 mesecev, pa odločitve še ni. SRAMOTA!!!! VIŠEK CINIZMA IN SPRENEVEDANJA MEDTEM KO JE OTROK V UJETNIŠTVU.

V vsakem novem dopisu se še bolj zapletajo in razkazujejo svoje oblastniške mišice, poleg tega pa vsej širni javnosti svojo nesposobnost, brezbrižnost, nečimrnost, aroganco, nesočutje do otrok in v prvi vrsti nedelovanje v skladu z Ustavo RS in nedelovanje v skladu, ki ga varuhu nalaga Zakon o Varuhu človekovih pravic in tudi ne v skladu s prisego, s katero pred Državnim zborom priseže varuh in njegovi namestniki. 

18. člen
Varuh in njegovi namestniki nastopijo funkcijo po prisegi, ki jo podajo pred državnim zborom in se glasi:
"Prisegam, da bom opravljal svojo nalogo na podlagi ustave in zakona, da bom varoval človekove pravice in temeljne svoboščine, da bom opravljal svoje delo vestno in nepristransko ter pri tem spoštoval načela pravičnosti in dobrega upravljanja."

V zadnjem dopisu, ki je skrajno žaljiv predvsem do zdrave pameti, nam tovorišica Vlasta Nussdorfer sporoča, kaj naj bi mi počeli kot zastopniki, sama, ki je plačana, pa vehementno krši določila Zakona o Varuhu človekovih pravic, kar pomeni grobo kršitev svojega lastnega zakona in to terja TAKOJŠNJE UKREPANJE DRŽAVNEGA ZBORA IN ODPOKLIC TAKO MALOMARNEGA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC, KI S SVOJIMI SKORAJ 50 VISOKO IZOBRAŽENIMI KADRI NI SPOSOBEN KOREKTNO IN PRAVIČNO S SVOJO PREISKAVO UGOTOVITI NITI TEGA, DA SO KRŠENI VSI ROKI ZA ODGOVOR VIŠJEGA UPRAVNEGA ORGANA.

Kaj bi morala opaviti gospa tovorišica, ki zase pravi, da varuje naše pravice?

"3. člen
Varuh se pri svojem delu ravna po določilih ustave in mednarodnih pravnih aktov o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Pri svojih intervencijah se lahko sklicuje tudi na načela pravičnosti in dobrega upravljanja.

4. člen
Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen.

6. člen
Državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organi) morajo varuhu na njegovo zahtevo zagotoviti vse podatke in informacije iz njihove pristojnosti ne glede na stopnjo zaupnosti in mu omogočiti izvedbo preiskave.

7. člen
Varuh lahko naslovi organom predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki so jih ti dolžni obravnavati in nanje odgovoriti v roku, ki ga določi varuh.

9. člen
Vsakdo, ki meni, da so mu z aktom organa kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu. Varuh lahko začne postopek tudi na lastno pobudo.
Varuh lahko obravnava tudi širša vprašanja, ki so pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost državljanov v Republiki Sloveniji.
Postopek pri varuhu je neformalen in za stranke brezplačen.
Varuh je dolžan voditi postopek nepristransko in v vsaki zadevi pridobiti stališča prizadetih strani.

28. člen
Ko varuh prejme pobudo za začetek postopka, opravi potrebne poizvedbe in na tej podlagi sklene, da:

1. o pobudi odloči po skrajšanem postopku;

2. začne preiskavo;

3. pobudo zavrne;

4. pobude ne vzame v obravnavo, ker je anonimna, prepozna, žaljiva in predstavlja zlorabo pravice do pritožbe.

Če varuh sklene, da pobudo zavrne ali je ne vzame v obravnavo iz razlogov po 3. ali 4. točki prejšnjega odstavka, je dolžan o tem v čim krajšem roku pobudnika obvestiti, mu pojasniti razloge za to in ga po možnosti napotiti na drugo ustrezno pot za rešitev zadeve.

33. člen
Ko se varuh odloči za začetek preiskave (2. točka prvega odstavka 28. člena), pošlje sklep o preiskavi pobudniku in organu ali organom, na katere se nanaša pobuda za začetek postopka, ter zahteva potrebna pojasnila in dodatne informacije.

Varuh določi rok v katerem mu mora organ poslati pojasnila in informacije iz prejšnjega odstavka. Ta rok ne more biti krajši od 8 dni. Če organ ne pošlje varuhu pojasnil oziroma informacij v zahtevanem roku, mora varuhu brez odlašanja sporočiti razloge, zaradi katerih ni ugodil njegovi zahtevi.

O zamudi roka iz prejšnjega odstavka lahko varuh obvesti neposredno nadrejeni organ.
Odklonitev ali nespoštovanje zahteve varuha se šteje za oviranje dela varuha.
Varuh lahko o tem poroča s posebnim poročilom pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora, državnemu zboru ali obvesti javnost.

34. člen
Vsi državni organi so dolžni pomagati varuhu pri izvedbi preiskave in mu nuditi na njegovo zahtevo ustrezno pomoč.

38. člen
Po opravljeni preiskavi varuh izdela osnutek poročila o svojih ugotovitvah in ga posreduje prizadetim strankam. Te lahko v roku, ki ga določi varuh, pošljejo svoje pripombe ali predloge za dopolnitev ugotovitev v poročilu.

V nujnih primerih in kadar oceni, na podlagi dokumentacije s katero razpolaga, da so dejstva nesporna, lahko varuh sprejme svoje ugotovitve in predloge brez predhodnega preverjanja iz prejšnjega odstavka."

Kaj od tega je storila tovorišica Nussdorfer, bivša tožilka, univerzitetna diplomirana pravnica, da bi zavarovala ustavnost in zakonitost ter mednarodne pravne norme, razen, da je ona in njeni nesposobni sodelavci, ki jih je blizu 50, iskala neumne izgovore, da bi pretentali nas in javnost, da je vse v najlepšem redu. V zadnji urgenci smo jo opozorili, da nam ni do tega, da bi o tako nesporni in hudi kršitvi Konvencije o otrokovih pravicah obveščali Organizacijo združenih narodov, ker je to sramota za našo državo. Zdaj bomo to storili, ker očitno se na to sramoto požvižgajo. Zanimivo pa je tudi to, da nihče od organov te države ni odgovoril na naše trditve, ker so očitno vsi zadovoljni z neumnim izgovorom njihove kolegice tovorišice Nussdorferjeve.

Napiše tudi, da morajo Centri za socialno delo kdaj ukrepati hitro in učinkovito. Tudi policija mora kdaj ukrepati hitro in učinkovito, ko gre za preiskave kaznivih dejanj, pa mora za to pridobiti odredbe sodišča. Najbrž pravnica Nussdorferjeva ni še nikoli slišala za začasne odredbe sodišč, ki jih ta izdajo na predlog organa. Ona to ve, ampak skuša zmanipulirati neuko javnost, da bi mislili, da res morajo CSD-ji ukrepati nemudoma in ni časa za sodne postopke. Premeteno sugeriranje, a nima podlage v Konvenciji o otrokovih pravicah OZN, ki je v Sloveniji nedvomno kršena.

Če potrebuje kdo na vse to še kakšna dodatna pojasnila, naj skliče sestanek, novinarje, kamere, pa bomo javno razčistili. Kje so novinarji, v katere luknje so se skrili, ni jasno, so jih pa polna usta, kako ubogi so otroci beguncev, medtem, ko jih kršenje otrokovih pravic lastnega naroda ne zanimajo. No, to je res težko verjeti. Upanje je, da bo gospa novinarka iz novega medija NOVA24 naredila, kar je obljubila.

Funkcionar na položaju, ki ni sposoben, ne sme, ne more ali noče opravljati svojega dela v skladu z Ustavo RS, mednarodnimi pravnimi akti in zakoni RS, to pa očitno gospa tovorišica Vlasta Nussdorfer v vlogi varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin v RS, ne razume, zato jo znova pozivamo, da NEPREKLICNO ODSTOPI in prepusti svoje mesto nekomu, ki bo v resnici neodvisen in ne bo zaščitnik oblastniških packarij in tiranije nad državljani Republike Slovenije. Sicer pa, ko uredimo ta hlev v državo, tega pregrešno dragega, samemu sebi namenjenega, še enega birokratskega aparata sploh ne bomo rabili, ker kršitev človekovih pravic ne bo.

To pa bo takrat, ko boste vsi razumeli, da plačujete ogromne denarje boljševističnim privilegirancem, ki so drug drugemu pravilno ideološko usmerjenemu pomagali v ospredje in imajo tako vse pod nadzorom, da tega ne boste več želeli početi in se boste temu uprli.

Naj se ve, v kakšnem hlevu, ki mu taki kot je privilegiranka tovorišica Nussdorfer in njeni pajdaši na položajih, brez sramu rečejo kar država, živite oziroma životarite. Ureditev tega hleva v državo pa je začrtan in pridete do tega načrta, če kliknete na VIZIJO za Slovenijo do leta 2024.

Pa srečno!

Ekipa OPS, ki vse, kar dela, dela za družbeno dobro, za to delo pa smo plačani z napadi organov, metanji polen pod noge, ignoranco medijev, globami in kaznimi ter montiranimi sodnimi postopki. Niti centa nismo še nikoli prejeli iz proračuna države.

 

Komentarjev 

 
#1 Seba Sebi 08:27 02-04-2016
Zoper tovarišico Vlasto nemudoma vložit kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic...jo jaz osebno spišem in vložim!!! In nadaljujem kazenski postopek z vložitvijo obtožnega predloga...
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 174 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?