Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

 

Spoštovani zemljani, Evropejci, Slovenci, državljani in prebivalci Slovenije!

Kaj je takoj zdaj najbolj človeško, nujno, potrebno, smiselno, logično storiti v vseh državah planeta, če nam je mar za človeka, človeško vrsto, planet in za kakovostno življenje vseh ljudi? Najprej je treba začeti razmišljati in delovati v korist vsakega človeka in celega planeta. Zelo enostavno je le, če začne človeško bitje razmišljati. "Mislim, torej sem!" (latinsko Cogito ergo sum) je izrek filozofa Descartesa, ki je tudi zapisal, da razlike v mnenjih ne nastajajo zaradi razlik v inteligenci, ampak predvsem zaradi tega, ker uporabljamo različne pristope in upoštevamo različne stvari. Ni dovolj, da zgolj posedujemo pamet, moramo jo pametno uporabiti. Descartes je menil, da novega vedenja ne smemo graditi zgolj na starih spoznanjih. Iskati in postavljati je potrebno tudi nove temelje vednosti.

Dejstvo je, da trajajoča, vztrajajoča, nesmiselna, nepotrebna, ne-človeška problematika človeka in človeštva (na planetu Zemlja) neprestano ogroža človeška življenja OTROK IN ODRASLIH, človekovo zdravje, človeški potencial, medsebojne odnose, KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE, družbeno stanje in družbeni napredek, kot tudi sam planet, mora prenehati enkrat za vselej. Ali pa ima kdo boljši predlog?

Vse države PLANETA ZEMLJA ISTOČASNO; vsi politični voditelji in drugi politiki bi se morali takoj danes svojim državljanom, državljankam, prebivalcem in prebivalkam najprej OPRAVIČITI ZA STANJE V DRŽAVI in V SVETU, hkrati razglasiti izredno stanje in stanje žalosti ter sklicati nujne izredne seje političnih ODGOVORNIH ELIT, skupaj s civilno družbo (ki naj trajajo toliko časa, dokler ne bodo na papirju in uresničene v realnosti vse REŠITVE problematike) IN SICER:

* zaradi nesmiselnega preteklega in sedanjega vsakršnega TRPLJENJA LJUDI NA CELEM PLANETU, zaradi vseh njihovih solz;

* zaradi vseh nesmiselnih preteklih in sedanjih vojn, nepotrebnih pobitih/ubitih otrok in odraslih (tudi živali) z orožjem in uničene narave na planetu;

* zaradi vseh v preteklosti in sedanjosti živečih ljudi v nesmiselni revščini in lakoti;

* zaradi vseh z nesmiselnim orožjem in drugače nesmiselno umorjenih ljudi;

* zaradi dejstva, da je sploh kdaj obstajalo takšno nesmiselno orožje in takoj ukazati vsakršno orožje UNIČITI;

* zaradi vsakršnega nesmiselnega nasilja, tudi medijskega;

* zaradi nezaposlenosti;

* zaradi razlik med ljudmi, ki ljudi delijo na revne in bogate;

* zaradi vseh nepotrebnih civilizacijskih bolezni;

* zaradi napačnega medicinskega zdravljenja;

* zaradi vseh prezgodaj in po nepotrebnem umrlih otrok in odraslih;

* zaradi neupoštevanja človeških potreb vseh ljudi pri izvajanju politik;

* zaradi neupoštevanja mnenj, predlogov, vizij vseh ljudi;

* zaradi vseh diskriminacij, stigmatizacij, odvisnosti, deviantnosti,…..;

* zaradi izkoriščanja ljudi za profit kapitalistov;

* zaradi nečloveškega odnosa do so-človeka;

* zaradi izkoriščanja virov in surovin planeta, ki so last vseh ljudi na planetu, za bogatenje posameznikov;

* zaradi izkoriščanja in žalitve žensk-mater, ki rojevajo-mo otroke za družbo, ki ne omogoča ustreznih pogojev in razmer za zadovoljevanje človeških temeljnih in višjih potreb in s tem onemogoča zdrav razvoj človeške osebnosti in kakovostno življenje;

* ZARADI VSEGA, KAR ČLOVEKU JEMLJE DOSTOJANSTVO IN KRŠI ČLOVEKOVE PRAVICE.
OB TEM JE NUJNO POTREBNO TAKOJ VZPOSTAVITI SVETOVNI MIR BREZ OROŽJA, ODPRAVITI DENARNI SISTEM (ki povzroča pomanjkanje, revščino, lakoto, pohlep, tekmovalnost, uničuje medsebojne odnose, sproža vojne, povzroča samomore in umore,….), NAHRANITI IN OBLEČI VSE LJUDI, JIH OZDRAVITI, ODPRAVITI BREZDOMSTVO, MIGRACIJE IN DELOŽACIJE, LJUDI NAUČITI SAMOSPOŠTOVANJA IN SPOŠTOVANJA SO-ČLOVEKA; 24 UR NA DAN NAJ VSI MEDIJI O TEM POROČAJO, TELEVIZIJA NAJ IZOBRAŽUJE, OSVEŠČA IN OPOGUMLJA LJUDI, KI SO BILI TOLIKO ČASA ZATIRANI;

* pri tem naj sodelujejo vsi inteligentni, humani, genialni, dobri, razumni ljudje. Vzpostaviti je nujno potrebno nov družbeni sistem, za katerega projekti so že ustvarjeni, ki ne bo več spregledal nobenega posameznika, v katerem bo vsak človek imel prost dostop do vseh dobrin in storitev in v katerem bo ponos in čast BITI ČLOVEK (in ne ponižanje) v ČLOVEŠKI DRUŽBI. Čas je za HUMANIZEM (lat. humanitas, človeškost, ljudskost, bistvo človeka) in GENIOKRACIJO (naj geniji vodijo ta svet, geniji še niso imeli te priložnosti, dosedanji družbeni in politični sistemi naj odidejo v pozabo). Ali pa imate boljši predlog? UPORABLJAJTE PAMET, MISLITE, RAZMIŠLJAJTE, PREMISLITE, DELUJTE! Hvala.

»Absurdnost naše situacije je v tem, da se mora človek opravičevati, da je še živ."

(R. Kapuščinski)

Jacque Fresco in Roxanne Meadows nam v filmu Raj ali opustošenje predstavita celovito vizijo družbene ureditve, ki za svoje delovanje ne bi potrebovala denarja. Z znanjem in tehnologijo bi namreč lahko že danes vsem prebivalcem planeta brezplačno zagotovili dostojno preživetje brez pomanjkanja. Nahajamo se na planetu z omejenimi viri, uporabljamo pa zastarele metode gospodarjenja. Mar naj se še naprej oklepamo sistema nenehne gospodarske rasti in brezbrižnega trošenja, vse le zavoljo nekega fiktivnega dobička? Ali smo zmožni kot družba napisati pravila igre drugače, bolj trajnostno, sonaravno, humano in pravično, ali pa se bomo prepustili sicer neizogibnemu opustošenju, ki nam grozi za vogalom?

Vir: Varen svet.si

 

Dodatek OPS:

Slovenija je lahko vzorčni primer, kako ideje, ki jih vsebuje tudi projekt VENUS, spraviti v življenje, a je to po našem trdnem prepričanju narediti samo po vrstnem redu OPS.

OPS - Očistimo in Prenovimo Sebe!

OPS - Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

OPS - Očistimo in Prenovimo Svet!


Torej je nujno spodbuditi preporod vsakega človeka, kar najlažje naredimo s šolskim sistemom, s pomočjo medijev in vzglednih politikov in verskih voditeljev. Kdor ni sposoben dojeti tega, ne more biti niti učitelj, niti urednik ali novinar, niti politik in tudi ne verski vodja.

Slovenija je že sama po sebi naravni butik. Če se potrudimo, bo postala še povsem čisti naravni rezervat, ko imamo področja, oaze, ki to že so. Motijo to čistost le zunanji dejavniki kot je onesnaževaje iz letal, avtomobilov in neekoloških tovarn.

Prepričani smo, da lahko zaradi naravnih danosti, delovnih ljudi, novih tehnologij ustvarimo toliko vsega, da ne bo nihče živel v pomanjkanju. Tukaj je VIZIJA, ki jo je treba dobro prebrati in jo razumeti, jo sprejeti in razmišljati, kaj lahko vsak naredi, da jo začnemo uresničevati. Ima kdo kakšen boljši predlog?

V filmu, ki ga lahko pogledate v nadaljevanju, so zagotovo mnoge zares odlične ideje. A z vidika Slovenije, ki je poseljena in ima obstoječa mesta, bi bilo res maloumno ta podreti in zgraditi nova po predlogu projekta Venus. Lahko pa obstoječa mesta uredimo tako, da bodo stavbe sčasoma postopno postale nesporne za bivanje, jih uredimo tako, nadomestimo z novimi, ki bodo grajene iz materialov, ki jih imamo pred nosom. Les naprimer.

Da bi lahko delili med vse, smo dolžni vsi ustvarjati, spodbuditi ljudi, jih naučiti, da bodo ustvarjali in vodje bodo pri temu zgled, ne pa kot je sedaj, da živijo od dela drugih. Ali pa, ko tovariša Pahorja snemajo, češ kako je delaven (v resnici pa gre za degradacijo ljudi, ki v različnih poklicih delajo že desetletja in jih tovariš Pahor lahko zamenja. Morda bo jutri zamenjal celo kirurga ali pilota jambo jeta).

Vse možnosti v Sloveniji imamo kljub temu, kar se je zgodilo. Bodimo zgled drugim in naredimo iz te lepe države še lepšo in veliko boljšo ali če hočete, raj na zemlji.

Ekipa OPS