Osnovno šolanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev, kaj smo torej dolžni plačevati starši šoloobveznih otrok? NIČ!!!

Spoštovani starši osnovnošolcev in vsi ostali, ki vam ni vseeno!

Na to našo pobudo za sestanek, na katerem bi pred kamero razčistili, kaj moramo, če sploh kaj, financirati starši osnovnošolcev, smo prejeli odgovor, ki ga objavljamo spodaj. Gre za dodatek k prejšnjemu odgovoru, ki pa je v nekaterih delih kar prekopiran in se ponavljajo. Komentirali smo ga in dodali razlago Ustavnega sodišča, ki je povsem jasno in nedvoumno.

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 VRHNIKA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Telefon: 031-274-419

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Masarykova cesta 16, 1000 LJUBLJANA
Poslano na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Veza: Vaš dopis št. 092-5/2015/349


Zadeva: Financiranje osnovnega šolstva s strani staršev – zaprosilo za sestanek

Spoštovani!

Prejeli smo vaš odgovor, ki je v nekaterih delih opremljen z izrazi kot so: »šola lahko določi prispevke«, »razen za storitve, za katere je tako določeno z zakonom«, »se načeloma zagotavljajo«, »starši pa otrokom praviloma priskrbijo«, »šola se s starši lahko dogovori« itd.

Kar nas bega in bi želeli te stvari razčistiti v luči dikcije 57. člena Ustave RS, ki je v delu, ki govori o obveznosti osnovnega šolstva in financiranja tega iz javnih sredstev, povsem jasen. Citat drugega odstavka omenjenega člena:

»Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev«.

Ker je zadeva širšega družbenega pomena, ki zadeva mnoge slovenske družine, želimo razjasniti, kako si vi razlagate ta drugi odstavek 57. člena temeljne družbene pogodbe glede na konkretne primere iz prakse.

Želimo, da nam sporočite dan in uro ter kraj, kamor naj se oglasimo, da nam bodo kompetentne osebe naslovnega ministrstva podale jasne in nedvoumne odgovore na naša dodatna vprašanja. Ker delamo v širšo družbeno korist in zato povsem transparentno, želimo, da se srečanje z odgovornimi odvije pred našo kamero, saj bo tako prihranjen tudi čas, ki bi ga porabili za izdelavo zapisnika.

Za vaše hitro prijazno povabilo na pogovor se že vnaprej najlepše zahvaljujemo!


Gibanje Osveščenih Prebivalcev Slovenije OPS
Ladislav Troha, predsednik

Na Vrhniki, 5.10.2015

Kaj nas si mislimo o tem odgovoru, ob katerem se lahko primemo samo za glavo? Zadeva se je še bolj zapletla. Namreč pojasnilo, kako si oni tolmačijo 57. člen Ustave RS kot so zapisali, je strah vzbujajoče neznanje in hkrati pišmeuhovski odnos do najvišjega pravnega akta države, saj namreč pribijejo, da to pomeni zgolj to, da se za osnovno šolo ne plačuje šolnine. Razlaga aktivnega ustavnega sodnika g. Jana Zobca v zvezi z neko drugo zadevo sicer, a se dotika razlage 2. odstavka 57. člen,a je sicer popolnoma jasna in nedvoumna.

"6. Ko je tako, ne sme biti pomembno, kdo je izvajalec izobraževanja. Edino, kar šteje, je izobraževanje na podlagi javno akreditiranih programov. Če bi ustavodajalec meril na kaj drugega, bi bila dikcija 57. člena Ustave drugačna. Glasila bi se npr. "osnovnošolsko izobraževanje v javnih šolah se financira iz javnih sredstev", ali pa bi bila uporabljena tehnika zakonskega pridržka: "Izobraževanje se financira iz javnih sredstev pod pogoji, ki jih določa zakon". Iz besedila drugega odstavka 57. člena zato ne izhaja, da bi bilo financiranje izvajanja osnovnošolskega izobraževanja iz javnih sredstev podvrženo kakršnimkoli omejitvam. Ustavna določba, da se osnovnošolsko izobraževanje financira iz javnih sredstev, je nedeljiva in zato resnična, veljavna in učinkovita v celoti ter brezpogojno."

Komentar Ustave RS prav tako ne govori o kakršnemkoli zakonskem pridržku in je prav tako v korist nas staršev, ki nam nalagajo vse več za plačilo v zvezi z obveznim osnovnim šolanjem naših otrok.

"6. Ustava sama v 2. odstvaku 57. člena postavlja posebno omejitev pri svobodi osnovnošolskega izobraževanja, kjer odločitev o udeležbi ni prepuščena svobodni izbiri učencev oziroma njihovih staršev, ampak je osnovnošolsko izobraževanje obvezno. Hkrati ista ustavna določba zavezuje državo, da osnovnošolsko izobraževanje financira iz javnih sredstev."

To pomeni, da ni pogojev, kar bi pomenilo, da se sicer financira osnovna šola iz javnih sredstev, razen stroškov, ki jih določa zakon. Zakonski pridržek, tehnika zakonskega pridržka je v Ustavi velikokrat uporabljena. Naprimer vsakomur je zagotovljena osebna svoboda, ki pa mu je lahko odvzeta pod pogoji, ki jih določa zakon. To je zakonski pridržek ustavnega člena. V primeru 2. odstavka 57. čelna pa takega ali podobnega zakonskega pridržka ni. »Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev«. Nobeno izgovarjanje, sprenevedanje in prilagajanje ne pride v poštev, dokler je to tako zapisano v Ustavi RS. Vsak, ki si je dovolil staršem nalagati kakršnekoli stroške v zvezi z obveznim osnovnim šolanjem naših otrok, pa se mora zavedati, da krši najvišji pravni akt države, kar je nedopustno in tudi kaznivo, saj je s takim posegom prekoračil svoja pooblastila in je zlorabil svoj položaj in pravice, ki jih sicer kot pooblaščena uradna oseba ima.

Povsem nekorektno je, da se na zaprosilo za sestanek odzovejo na tak način, ko se niti ne opravičijo in ne obrazložijo, zakaj tak sestanek ni potreben, če mislijo, da ni. Imamo še več vprašanj, med drugim tudi, kaj storiti, da se takoj prekine s kršenjem Ustavne pravice vseh staršev osnovnošolcev, in dogovorom, kako povrniti vsem staršem določeno odškodnino, ki so vsa ta leta plačevali nekaj, kar se mora financirati in nam to jamči Ustava RS, iz javnih sredstev. Dejstvo je, da vsega tega ne bi smeli plačevati.

Nobenega dvoma ni, da je to tako. Zdaj je samo še vprašanje, da se dogovorimo, ali v tej državi temeljna družbena pogodba velja ali ne. Se spoštuje ali ne. Če se je ne drži država, potem je popolnoma jasno, da se je ne rabimo držati tudi državljani.

Naš napotek je, da nihče od staršev ne plača več nobene položnice. Nič, kar je v zvezi z obveznim šolanjem, in nič, za kar se sami ne odločamo, ko dobimo ponudbo šole, da plačamo, kajti vse, kar je v zvezi z osnovnošolskim obveznim izobraževanjem, se mora financirati zgolj in samo iz javnih sredstev, PIKA! Tudi obutev, obleka, šolska torba, vse potrebščine, ki jih mora otrok obvezno imeti, prehrana, prevoz, vstopnine, skratka vse, kar je obvezno.

NIHČE OD VAS NE SME IN NE MORE OD VAS PLAČILA, KER VAS PRED TEM ŠČITI 2. ODSTAVEK 57. ČLENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE. O TEM NI VEČ NOBENEGA NAJMANJŠEGA DVOMA.

In še:

USTAVA RS

"15. člen
(uresničevanje in omejevanje pravic)

Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave.

Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine.

Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava.

Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve.

Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri.

Je kaj čudnega, da so našo prošnjo za sestanek preprosto ignorirali, da bi v našo kamero pojasnili vsem nam, zakaj kršijo USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE?"

Ekipa OPS