Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Dobili smo pišmeuhovski odgovor na naše tri prijave hude državne korupcije, v katero so vpleteni tudi najvišji državni funkcionarji. Prva prijava je bila podana lani septembra, zadnja letos julija. Odgovor so podali ne da bi zapisali, na katero prijavo se nanaša.

 

Podali smo prijave in ne zgolj eno prijavo, ko niti ne pojasnijo, na katero izmed treh prijav so sprejeli tako odločitev. To je, gospe in gospodje, za nas direktno norčevanje in to ljudi, ki so na položajih in so od nas plačani, da delajo vestno, pošteno, strokovno in v skladu z Ustavo RS in zakoni.

 

Poklicali smo na KPK in zahtevali pogovor s šefom komisije g. tov. Štefanecom. Tajnica je vehementno odgovorila, da to ne bo mogoče. Vprašali smo, če je morda Bog in se ne zavedajo vsi skupaj, kdo jih plačuje. Še nekaj razlag je izvedela, kako bi se morali uradniki obnašati do davkoplačevalcev in smo ji napovedali, da bomo prišli skupinsko tja in bomo videli, ali se bo hotel z nami pogovarjati ali se bodo še naprej norčevali iz ljudi, ker ta dopis, ki smo ga prejeli, je čisto norčevanje. Potem se je umirila in obljubila, da nas bo poklicala nazaj. Tega obljubljenega klica tisti dan ni bilo, kot pričakovano, saj se redno dogaja, da razne tajnice različnih vsemogočnežev po pravilu ne držijo besede. Poklicali smo drugo jutro, na kar je vezala brez ugovora g. tov. Štefaneca.

Stekel je trd pogovor s celo kopico sprenevedanj s strani visokega uradnika in o tem, da ni dolžen se sploh pogovarjati z nami, da lahko on odloča, s kom bo komuniciral in na kakšen način, ali pred kamero ali ne itd. Ko mu je bilo razloženo, da tudi on opušča dolžna ravnanja in bo za to pač kasiral kazensko ovadbo (sicer je bilo povedano, da se tega najbrž ne boji, ker ga skorumpirani organi ščitijo), ampak zavoljo nekih drugih časov, ki bodo prišli, je znižal ostrino svojega prepametnega nastopa in prosil, da mu vse napišemo in pojasnimo ter naj mu pošljemo zapisano na njegov osebni naslov. (Kaj naj bi to pomenilo, da se zaveda, da je pod nadzorom???)

To smo storili s tem dopisom:

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Telefon: 031 274 419

Gospod Boris Štefanec
Komisija za preprečevanje korupcije v RS
Dunajska cesta 56

1000 LJUBLJANA


Zadeva: Telefonski pogovor 11. 09. 2012 -  pojasnila glede naših prijav sumov korupcije in glede odgovora KPK z dne 8.09.2015, kar jemljemo kot norčevanje iz vseh, ki vas člane KPK plačujemo.

Spoštovani gospod Štefanec!

Skladno z najinim dogovorom, ko sva se pogovorila 11.09.2015 po telefonu, podajam nekaj konkretnih pojasnil v zvezi z našimi prijavami sumov korupcije najvišjih državnih funkcionarjev in Vas pozivamo, da odgovorite na naša konkretna vprašanja.

Prvo prijavo smo podali na sedežu KPK 24.09.2014 in na prijavo smo najmanj dvakrat vmes podali urgenco, ko smo vedno dobili enak odgovor, češ, da je naša prijava v obravnavi. Vaš odgovor, ki smo ga prejeli, pa je odgovor, ki bi ga lahko dali že tri dni po naši prijavi, češ, da ni resen in ga ne boste obravnavali. Lahko bi nam to razložili že v fazi prijave, saj menda vaši strokovni sodelavci vedo, kaj je resna in kaj neresna prijava.

V telefonskem pogovoru ste dejali, da v preteklosti res država ni naredila vsega, kar bi lahko oziroma bi morala, da se nekatere stvari ne bi zgodile, a so žal mnoge stvari zastarale. To ne drži popolnoma, saj je, kar se tiče divjih privatizacij, bil v DZ leta 2000 sprejet zakon, da s področja divjih privatizacij ni več zastaralnih rokov. Je pa problem nekje drugje in to zelo zadeva tudi našo prijavo. Gre za opuščanje dolžnih ravnanj, ker servis, ki ga davkoplačevalci plačujemo, ne opravlja svojega dela strokovno, neodvisno in dosledno in to ne glede, kdo je osumljen, da je storil kaznivo dejanje.

Ni volje in lahko si visoki funkcionarji, ki se ne zavedajo, kdo jih plačuje, dovolijo opustitev dolžnega ravnanja. Imamo konkreten primer, ko je šlo za divje lastninjenje družbenega podjetja Geoplin d.d. Najbrž vam je gospa Pavlin, ki je zbrala vse dokaze tudi o korupciji, poslala opis in kronologijo dogodkov, ko je očitno v korupcijski škandal vpleteno tudi Ustavno sodišče, ki ji je nazadnje vehementno, tako rekoč, brez potrebne razlage zavilo pritožbo, ko je na vseh nižjih instancah pogorela, čeprav ima vse potrebne argumente, da je šlo za divjo privatizacijo.

Tukaj na povezavi si lahko preberete, kaj se je dogajalo in kako se odgovorni sprenevedajo:
http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/541-je-nain-lastninjenja-geopilna-formula-za-izvedbo-celotne-prihvatizacije-oziroma-rop-stoletja-v-sloveniji

Sprašujemo, kaj boste naredili, da se z vašo preiskavo ugotovi koruptivna ravnanja oziroma opustitev dolžnih ravnanj točno določenih oseb na položajih, ki so očitno organizirani v kriminalno združbo, da se ne opravi revizije in se ne popravi krivic, ki so jih doživeli drugi deležniki, ki so bili izrinjeni?
V zvezi s tem se je naša prijava nanašala še na tri druga področja:

1.    Izginotje arhivov UDBE in OZNE;
2.    Ilegalna trgovina z orožjem, ko je bila RS pod embargom OZN;
3.    Divje lastninjenje naših podjetji;
4.    Ropanje slovenskih bank.

Kar se tiče izginotja za slovenski narod neprecenljivega dokumentarnega in zgodovinskega gradiva, kar pomeni z dejanjem uničenja ali odtujitve izvršen kulturni genocid. V vzhodni Nemčiji še danes lepijo koščke 5% razrezanih arhivov tajne politične policije STASI, čeprav so 95% arhivov uspeli obvarovati pred nameravanim uničenjem. Tako pomemben je vsak dokument, da bodo rešili tudi 5% že zrezanih. Pri nas pa so bili uničeni ali skriti dokumenti, ki pričajo o množičnih umorih, mestih, kjer so bili nesrečni ljudje umorjeni, kdo so bili ti ljudje in kdo je to počel oziroma dal ukaze za množične in posamične umore. Pa se do tega obnašamo kot bi šlo za uničenje ali skritje nekih nepomembnih papirjev, ki nikomur ne bi mogli koristiti. Če je v teh dokumentih samo en dnevnik nekega našega rojaka, to pomeni, da je bila uničena ali skrita naša kulturna dediščina in to iz časa, ko smo bili Slovenci obsojeni na biti ali ne biti, in iz obdobja, ko smo bili soočeni z državljansko vojno in je brat moril brata.

Samo na prvi pogled zgleda, da so zadeve zastarale, saj so na tem  področju uničenja poslovnih in drugih listin zastaralni roki zelo kratki. Se zdi, da namenoma, ko v KZ ne najdete člena, ki bi, kar se tiče uničenja listin narodove kulturne dediščine in dokumentarnega gradiva iz pol pretekle zgodovine, postavili drugačno kategorizacijo, kar se tiče zastaralnih rokov. Ker je šlo v primeru uničenja ali skrivanja arhivov v obsegu kulturnega genocida, saj tako arhivskega gradiva pomembnega dela naše zgodovine tako rekoč ni, bi se morali organi pregona nad svojim ravnanjem temeljito zamisliti. Iz tega izvirnega greha, ki je botroval nepostavitvi  pravične pravne države že takoj v začetku, se vidi, da nismo imeli v Sloveniji nikoli neodvisnih vej oblasti, ki bi morale vsaka zase strokovno, neodvisno, dosledno opravljati svoje delo s poslanstvom, ki jim je namenjen s strani državljanov. To pa je delo za korist in obvarovanje pred vsemi oblikami kaznivih dejanj oziroma sankcioniranje, če do njih pride, ne glede na to, kdo jih je storil. 

Zakaj trdimo, da pregon ni zastaral, ko je možnost  tudi ta, da poslanci sprejmejo zakon, da so omenjeni arhivi posebnega družbenega pomena in pregon storilcev, ki so jih uničili ali skrili, še ni zastaral in ne bo zastaral.

Naša prijava pa je povsem dovolj dobro argumentirana v smislu verižnega opuščanja dolžnih ravnanj, tako kar se tiče arhivov kot drugih treh naštetih, lahko rečemo travm slovenskega pravosodja. Ko imamo pred očmi izginotje arhivov, kar je splošno znano dejstvo, se moramo vprašati, kaj so po tem, ko se je to izvedelo, storili organi pregona in javni funkcionarji. Nič. Pa si lahko v demokratični državi privoščimo, da se tak zločin – kulturni genocid, povezan z vojnim hudodelstvom in zločinom nad človečnostjo, pomete pod preprogo in nihče od organov pregona in javnih funkcionarjev, ne stori ničesar? Ko tudi mediji tega ne problematizirajo? Je to mogoče,  da ima nekdo tako moč v državi, da prepreči pregon uradno pregonljivih kaznivih dejanj?

To je nezaslišano in kaže na korupcijo najhujše vrste, ko se akterje opuščanja dolžnih ravnanj že v tem primeru označi za hudodelsko združbo, ki naklepno ne preganja storilce najhujših kaznivih dejanj. In kdo so osrednji odgovorni, če odmislimo vse ostale, ki so subjektivni krivci, da se je to zgodilo. Kot smo v prijavi navedli, gre za vse dosedanje Generalne državne tožilce, ki so si dovolili in niso sprožili kazenskih postopkov po uradni dolžnosti. Prvi generalni državni tožilec je bil gospod Drobnič, v njegovem času se je izvedelo, da je 80% arhivov tajne politične policije UDBE in njunih predhodnic OZNE oz. VOS izginilo.

Javno se je govorilo, da naj bi arhivsko in dokumentarno gradivo nacionalnega pomena uničevali v zaprtem območju Gotenice in Kočevske Reke na Kočevskem. Celo o imenih so govorili, Maček Matija in njegovi sodelavci naj bi to počeli, takoj po tem, ko se je vzpostavila nova oblast leta 1990 po pravih demokratičnih volitvah. Vladna komisija (enega od članov osebno poznamo) je po prihodu v podzemne objekte, kjer so hranili ta obsežni arhivski in dokumentarni material, naletela na prazne police, na njih pa so bili razprostrti Paloma robčki (češ, jokajte!).

Vse to je in še več so bila splošno znana dejstva, o tem se je govorilo s posmehom tudi na javni radio televiziji. Tožilci oziroma Generalni državni tožilec niti kdo drug ni sprožil v zvezi s tem nobene kazenske preiskave. Kako se reče temu v jeziku preprečevanja korupcije in če preberemo Kazenski zakonik RS, ki govori v dveh členih o opuščanju dolžnega ravnanja uradnih pooblaščenih oseb ter opustitve ovadbe teh oseb, ki bi morali po uradni dolžnosti to storiti.

Generalnemu tožilcu je potekel mandat, nasledil ga je novi, ki bi moral že zoper predhodnika sprožiti ustrezen kazenski postopek, ker ni opravil svojega dela po uradni dolžnosti in novi tožilec bi moral sprožiti to, kar ni njegov predhodnik. Je to storil? Ni? In tako so kot ste dejali kazniva dejanja v zvezi z uničenimi ali odtujenimi ter skritimi arhivi zastarala, a novi naslednji tožilec znova ni sprožil kazenskih postopkov za zlorabo položaja predhodnikov, ki niso opravili svojega dela korektno in pošteno, za kar jih davkoplačevalci plačujemo.

Perverzno je razmišljati pri tako pomembni stvari kot je kulturni genocid, da če pač tožilec ni opravil svojega dela, se mu za to nič ne more, njegovi nasledniki pač nimajo nič s tem. Enaka zgodba se ponavlja v Sloveniji tudi, kar se tiče pregona storilcev in naročnikov za izvršene povojne množične umore, ko niso pripeljali na zaslišanje osumljencev niti v sodni preiskavi, kaj šele na glavne javne obravnave. Imamo zločin, imamo posmrtne ostanke tisoče ljudi, nimamo odkritih storilcev teh okrutnih sprevrženih dejanj. To je bilo možno prakticirati v totalitarni državi in je očitno možno tudi danes, ko smo že 25 let v demokraciji. Samo treba se je vprašati, kdo ima koga za norca, ko nam vsi pomembni funkcionarji razlagajo, da je Slovenija urejena pravna država.

Sprašujemo, kaj boste naredili, da ugotovite enako, kot smo v prijavi zapisali, da je šlo za načrtno opuščanje dolžnih ravnanj in zlorabe položaja in pravic določenih oseb z javnimi pooblastili, da lahko in morajo preganjati storilce kaznivih dejanj, ne glede na to, kdo jih je storil?

Enaka zgodba je pri ilegalni nedovoljeni trgovini z orožjem, katera se vleče kot jara kača v medijih in na družbenih omrežjih, nikoli pa kljub dokumentom napisanim knjigam, živim pričam, ni doživela epiloga na sodišču, ker ni bilo s strani organov nobene resne strokovno vodene preiskave in sojenja glavnim akterjem, ki so bili takrat na položajih v državi, da so za lastne koristi v imenu nje to lahko počeli. Razlog, da ni bilo nobene resne preiskave, je samo en, celoten takratni državni vrh je bil vpleten, organi pregona pa so očitno ves čas na povodcu. In znova smo pri verižnem opuščanju dolžnih ravnanj. Točno določene osebe z imeni in priimki niso sprožile ustreznih postopkov, da bi prišli kazenski postopki do epiloga. In to bi morala obravnavati KPK. Enako je z divjim lastninjenjem in ropanjem naših bank.

Kaj boste storili, da boste javnost obvestili, kaj je vzrok, da se v Sloveniji ni postavila pravična pravna država?

Naša prijava 3.11.2014, ko je predsednica Vlade RS najela nov kredit na račun davkoplačevalcev po skoraj 7% obrestni meri. Vsak, ki ima vsaj malce občutka za dobro gospodarjenje, ne more razumeti, da nek predsednik Vlade s tako lahkotnostjo najame kredit na račun državljanov, ki ga doma ne bi niti v sanjah. Spodbuda za prijavo je bila še toliko večja, ker smo naleteli na ugledno gospo, ki nam je zaupala, da se je najavila na sestanek na vladi, da bi jim predstavila kreditorja, ki bi nam posodil milijarde po 1% obrestni meri, pa so jo gladko zavrnili, ker je očitno bilo že vse vnaprej dogovorjeno.

In zdaj je vprašanje, kdo si bo upal jasno in glasno povedati, da to, kar je bilo storjeno, je korupcija in predsednik Vlade, katerikoli, ki izreče prisego pred ljudstvom, da bo po svojih najboljših močeh deloval za blaginjo slovenskega naroda, si kaj takega ne bi smel nikoli privoščiti. Tudi, če je vpletena ekonomska velesila kot so ZDA, bi ne smela biti ovira za KPK, da nedvomno ugotovi, da je šlo za korupcijo, s katero je bila povzročena ogromna škoda slovenskim ljudem.

Kaj boste storili, boste preiskali zadevo, boste povabili gospo na razgovor, da vam razloži, kako so stvari potekala in je bil kreditor, ki nas ne bi oskubil pri obrestih, zavrnjen? Boste zaslišali bivšo predsednico Vlade RS, kaj jo je vodilo, da je morala pod tako groznimi pogoji zadolžiti nas in naše otroke, ki bodo plačevali visoke obresti za najete kredite?

In še zadnja prijava, ki zgleda na prvi pogled neresna. Zglasil sem se bolj zaradi urgence zaradi prijav iz lanskega leta in prijavil sem še sum koruptivnega obnašanja predsednika Vlade gospoda Cerarja. Ta je na eni takratnih sej Državnega zbora izjavil, da so v državnem podjetju Telekom številne pijavke in zaradi tega propada. Znova moram spomniti na opustitev dolžnega ravnanja, ker če predsednik Vlade ve, da so v državnem podjetju pijavke, ki ga uničujejo, je njegova zakonska odgovornost, da o tem obvesti organe pregona, izvede revizije, da se pijavke izžene iz podjetja, ki je last ljudstva .

Tako preprosto je to, če se znova spomnimo na prisego tudi predsednika Vlade, ki pred nastopom funkcije izreče znane besede, da bo po svojih močeh deloval za blaginjo slovenskega naroda. On pa prostodušno razlaga narodu, da Telekom propada, ker ga izčrpavajo številne pijavke, ki so nanj prisesane.

Kaj boste naredili, ker je predsednik Vlade RS opustil dolžno ravnanje, ko je izvedel, da Telekom uničujejo pijavke? Boste naredili preiskavo, kaj je kdo naredil, da bi se uničevanje Telekoma prekinilo, da bi uničevalci (pijavke) vrnili izsesano? Boste vprašali predsednika Vlade RS, če se mu je zareklo in kaj je storil, da bi iztrebili pijavke iz državnega podjetja?

Spoštovani gospod Štefanec, prosim, da na ta vprašanja odgovorite v čim krajšem času, za vsa dodatna vprašanja sem na voljo, ko predlagam srečanje, da se pogovoriva še širše o stvareh, ki jih tukaj nisem zapisal. Imate veliko priložnost, da pomagate narodu pri njegovem osveščanju in definiranju vzrokov, ki so pripeljali Slovenijo v tako močno nezavidljiv položaj. Če je tako kot pravite, da niste nikomur nič dolžni, da nimate stricev v ozadju, da ste samostojni in neodvisni pri svojem delu, potem ne vidim nobenega razloga, da ne ukrepate v skladu s stroko, moralo in etiko ter po svoji vesti v luči tega, kar je dobro za narod, ki vas plačuje in je edini nad vami.

V Sloveniji bo slej kot prej prišlo do prepotrebnih korenitih, pozitivih sprememb, kritična masa ljudi, ki že razumejo, zakaj pravzaprav v tej zavoženi državi gre, narašča vsak dan. Vabim vas, da ste del te intelektualne kritične mase in ne zaščitnik dejanj ali ne dejanj tistih, ki so odgovorni, da je Slovenija na robu prepada. Tudi sami ste že naleteli na težave, ko ste obveščali javnost o stvareh, ki so daleč od moralnih in etičnih, zato najbrž si znate predstavljati, kaj smo doživeli nekateri žvižgači, ki smo si drznili javno povedati, kaj se dogaja v sistemu. Ker ni bilo zaščite takih, so stvari eskalirale do razsežnosti, ki jih lahko ustavi samo še skupno ukrepanje naroda in ljudi v sistemu države, ki ste neobremenjeni in imate pogum. Med take štejemo tudi Vas, gospod Štefanec, zato na vaša dobra in odločna dejanja brezpogojno računamo.

Vse dobro in lepo pozdravljeni!

OPS - Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ladislav Troha, predsednik  


V Ljubljani, 15. 09. 2015


In odgovor? Znova v stilu boljševikov, ki natančno potrjuje našo trditev, da je tudi ta organ za trošenje davkoplačevalskega denarja in ne more v ničemer prispevati k umaknitvi Slovenije s seznama najbolj skorumpiranih držav na svetu. Zdaj je še bolj jasno, kdo je prvi, ki mora v zapor zaradi korupcije, skorumpirani najvišji državni funkcionarji in uradniki. To pa se bo zgodilo, ko se boste vsi začeli zavedati, da imamo opravka z organizirano kriminalno združbo, ki bo onemogočena takrat, ko bodo zaposleni na nižjih nivojih zbrali pogum ob množični podpori ljudstva, da prevzamejo njihove vloge. Za nas je zadeva zaključena, v tej državi ni nikogar, ki bi preganjal goljufe najhujše vrste, ki sedijo v foteljih, ki jih plačujemo davkoplačevalci, in se delajo, da so oni tisti, ki preganjajo tatove in skorumpirance. Tukaj imate še en dokaz, da je tudi šefa KPK postavila mafija, ki ji zvesto služi. Se je po vaše razkril ali ne?

Ni odgovorov na konkretna vprašanja, ker če bi se spustil v vsebino, bi bila zadeva kmalu jasna. Sprenevedanje brez primere je tole. Skrpucalo, ki je enako tistemu odgovoru zgoraj. To vi plačujete, ko je to popolnoma enako kot bi plačevali doma pet varnostnikov, pa bi vsi hodili spat namesto, da bi vam varovali premoženje.

In kam zdaj? Zagotovo boste rekli, prijavite zadevo na Evropsko komisijo. Seveda smo to že storili, a pride vedno enak odgovor. To so notranji problemi vaše države, v katere se Evropska komisija ne more vtikati. Torej?

Takole se sprenevedajo na naša pisanja evropski demokrati:


"Dear Major Troha,

The President of the European Parliament (EP), Mr Martin Schulz, received your email of 10 July 2014 concerning your hunger strike and your demands relating to the situation in Slovenia.

President Schulz has asked us, the Citizens’ Enquiries Unit of the European Parliament, to reply to you. He would like to thank you for sharing your concerns with him.

However, the European Parliament is not in a position to take action with regard to your demands. Your demands concern national issues in Slovenia, which arose to a large extent even before Slovenia's accession to the European Union. Such issues fall primarily into the responsibility of national authorities in Slovenia, not the European Parliament. Please also note that the European Parliament, as a political and legislative body of the European Union, does not possess any judiciary or law enforcement powers.

President Schulz can therefore only express his hope that you will come to mutually satisfying solutions with the competent authorities.

We would also like to inform you that Martin Schulz visited Slovenia earlier this year. On 14 March, he gave a speech to the Slovenian Parliament, which you can access on the website of the European Parliament.

On behalf of President Schulz, we thank you again for your letter and your trust.

Yours sincerely,

Citizens' Enquiries Unit

European Parliament"


PREVOD:

"Predsednik Evropskega parlamenta (EP), Martin Schulz je prejel vaše e-sporočilo z dne 10. julij 2014 o vaši gladovni stavki in vaših zahtevah v zvezi z razmerami v Sloveniji.

Predsednik Schulz nas je prosil, Unijo za državljane Evropskega parlamenta, da vam odgovorimo. Rad bi se vam zahvalil za delitev vaših skrbi z njim.

Vendar pa Evropski parlament ni v položaju, da sprejme ukrepe v zvezi z vašimi zahtevami. Vaše zahteve se nanašajo na nacionalna vprašanja v Sloveniji, ki so nastala v veliki meri še pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Takšna vprašanja sodijo v prvi vrsti v pristojnosti nacionalnih organov v Sloveniji, ne Evropski parlament. Upoštevajte tudi, da Evropski parlament kot politični in zakonodajni organ Evropske unije nima nobenih sodstvenih pooblastil ali pooblastil kazenskega pregona.

Predsednik Schulz zato lahko samo izrazi upanje, da boste prišli do obojestransko zadovoljivih rešitev s strani pristojnih organov.

Prav tako bi rad, da vas obvestimo, da je Martin Schulz Slovenijo obiskal v začetku letošnjega leta. 14. marca je imel govor v Slovenskem parlamentu, kar si lahko ogledate na spletni strani Evropskega parlamenta.

V imenu predsednika Schulz-a še enkrat hvala za vaše pismo in vaše zaupanje."

Zelo podobna sprenevedanja smo dvakrat dobili tudi iz EU komisije, ki jih ni vredno niti objavljati. Bili pa smo tudi tam in je odgovor vedno isti. OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

Odgovor, kaj storiti, si preberite TUKAJ


 

Ekipa OPS