Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Dobili smo pišmeuhovski odgovor na naše tri prijave hude državne korupcije, v katero so vpleteni tudi najvišji državni funkcionarji. Prva prijava je bila podana lani septembra, zadnja letos julija. Odgovor so podali ne da bi zapisali, na katero prijavo se nanaša.

 

Podali smo prijave in ne zgolj eno prijavo, ko niti ne pojasnijo, na katero izmed treh prijav so sprejeli tako odločitev. To je, gospe in gospodje, za nas direktno norčevanje in to ljudi, ki so na položajih in so od nas plačani, da delajo vestno, pošteno, strokovno in v skladu z Ustavo RS in zakoni.

 

Poklicali smo na KPK in zahtevali pogovor s šefom komisije g. tov. Štefanecom. Tajnica je vehementno odgovorila, da to ne bo mogoče. Vprašali smo, če je morda Bog in se ne zavedajo vsi skupaj, kdo jih plačuje. Še nekaj razlag je izvedela, kako bi se morali uradniki obnašati do davkoplačevalcev in smo ji napovedali, da bomo prišli skupinsko tja in bomo videli, ali se bo hotel z nami pogovarjati ali se bodo še naprej norčevali iz ljudi, ker ta dopis, ki smo ga prejeli, je čisto norčevanje. Potem se je umirila in obljubila, da nas bo poklicala nazaj. Tega obljubljenega klica tisti dan ni bilo, kot pričakovano, saj se redno dogaja, da razne tajnice različnih vsemogočnežev po pravilu ne držijo besede. Poklicali smo drugo jutro, na kar je vezala brez ugovora g. tov. Štefaneca.

Stekel je trd pogovor s celo kopico sprenevedanj s strani visokega uradnika in o tem, da ni dolžen se sploh pogovarjati z nami, da lahko on odloča, s kom bo komuniciral in na kakšen način, ali pred kamero ali ne itd. Ko mu je bilo razloženo, da tudi on opušča dolžna ravnanja in bo za to pač kasiral kazensko ovadbo (sicer je bilo povedano, da se tega najbrž ne boji, ker ga skorumpirani organi ščitijo), ampak zavoljo nekih drugih časov, ki bodo prišli, je znižal ostrino svojega prepametnega nastopa in prosil, da mu vse napišemo in pojasnimo ter naj mu pošljemo zapisano na njegov osebni naslov. (Kaj naj bi to pomenilo, da se zaveda, da je pod nadzorom???)

To smo storili s tem dopisom:

logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

ZDRUŽENJE V GIBANJU OPS – Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ruska ulica 2
1000 LJUBLJANA
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Telefon: 031 274 419

Gospod Boris Štefanec
Komisija za preprečevanje korupcije v RS
Dunajska cesta 56

1000 LJUBLJANA


Zadeva: Telefonski pogovor 11. 09. 2012 -  pojasnila glede naših prijav sumov korupcije in glede odgovora KPK z dne 8.09.2015, kar jemljemo kot norčevanje iz vseh, ki vas člane KPK plačujemo.

Spoštovani gospod Štefanec!

Skladno z najinim dogovorom, ko sva se pogovorila 11.09.2015 po telefonu, podajam nekaj konkretnih pojasnil v zvezi z našimi prijavami sumov korupcije najvišjih državnih funkcionarjev in Vas pozivamo, da odgovorite na naša konkretna vprašanja.

Prvo prijavo smo podali na sedežu KPK 24.09.2014 in na prijavo smo najmanj dvakrat vmes podali urgenco, ko smo vedno dobili enak odgovor, češ, da je naša prijava v obravnavi. Vaš odgovor, ki smo ga prejeli, pa je odgovor, ki bi ga lahko dali že tri dni po naši prijavi, češ, da ni resen in ga ne boste obravnavali. Lahko bi nam to razložili že v fazi prijave, saj menda vaši strokovni sodelavci vedo, kaj je resna in kaj neresna prijava.

V telefonskem pogovoru ste dejali, da v preteklosti res država ni naredila vsega, kar bi lahko oziroma bi morala, da se nekatere stvari ne bi zgodile, a so žal mnoge stvari zastarale. To ne drži popolnoma, saj je, kar se tiče divjih privatizacij, bil v DZ leta 2000 sprejet zakon, da s področja divjih privatizacij ni več zastaralnih rokov. Je pa problem nekje drugje in to zelo zadeva tudi našo prijavo. Gre za opuščanje dolžnih ravnanj, ker servis, ki ga davkoplačevalci plačujemo, ne opravlja svojega dela strokovno, neodvisno in dosledno in to ne glede, kdo je osumljen, da je storil kaznivo dejanje.

Ni volje in lahko si visoki funkcionarji, ki se ne zavedajo, kdo jih plačuje, dovolijo opustitev dolžnega ravnanja. Imamo konkreten primer, ko je šlo za divje lastninjenje družbenega podjetja Geoplin d.d. Najbrž vam je gospa Pavlin, ki je zbrala vse dokaze tudi o korupciji, poslala opis in kronologijo dogodkov, ko je očitno v korupcijski škandal vpleteno tudi Ustavno sodišče, ki ji je nazadnje vehementno, tako rekoč, brez potrebne razlage zavilo pritožbo, ko je na vseh nižjih instancah pogorela, čeprav ima vse potrebne argumente, da je šlo za divjo privatizacijo.

Tukaj na povezavi si lahko preberete, kaj se je dogajalo in kako se odgovorni sprenevedajo:
http://www.gibanje-ops.com/prispevki-razlicnih-avtorjev/41-prispevki-razlicnih-avtorjev/541-je-nain-lastninjenja-geopilna-formula-za-izvedbo-celotne-prihvatizacije-oziroma-rop-stoletja-v-sloveniji

Sprašujemo, kaj boste naredili, da se z vašo preiskavo ugotovi koruptivna ravnanja oziroma opustitev dolžnih ravnanj točno določenih oseb na položajih, ki so očitno organizirani v kriminalno združbo, da se ne opravi revizije in se ne popravi krivic, ki so jih doživeli drugi deležniki, ki so bili izrinjeni?
V zvezi s tem se je naša prijava nanašala še na tri druga področja:

1.    Izginotje arhivov UDBE in OZNE;
2.    Ilegalna trgovina z orožjem, ko je bila RS pod embargom OZN;
3.    Divje lastninjenje naših podjetji;
4.    Ropanje slovenskih bank.

Kar se tiče izginotja za slovenski narod neprecenljivega dokumentarnega in zgodovinskega gradiva, kar pomeni z dejanjem uničenja ali odtujitve izvršen kulturni genocid. V vzhodni Nemčiji še danes lepijo koščke 5% razrezanih arhivov tajne politične policije STASI, čeprav so 95% arhivov uspeli obvarovati pred nameravanim uničenjem. Tako pomemben je vsak dokument, da bodo rešili tudi 5% že zrezanih. Pri nas pa so bili uničeni ali skriti dokumenti, ki pričajo o množičnih umorih, mestih, kjer so bili nesrečni ljudje umorjeni, kdo so bili ti ljudje in kdo je to počel oziroma dal ukaze za množične in posamične umore. Pa se do tega obnašamo kot bi šlo za uničenje ali skritje nekih nepomembnih papirjev, ki nikomur ne bi mogli koristiti. Če je v teh dokumentih samo en dnevnik nekega našega rojaka, to pomeni, da je bila uničena ali skrita naša kulturna dediščina in to iz časa, ko smo bili Slovenci obsojeni na biti ali ne biti, in iz obdobja, ko smo bili soočeni z državljansko vojno in je brat moril brata.

Samo na prvi pogled zgleda, da so zadeve zastarale, saj so na tem  področju uničenja poslovnih in drugih listin zastaralni roki zelo kratki. Se zdi, da namenoma, ko v KZ ne najdete člena, ki bi, kar se tiče uničenja listin narodove kulturne dediščine in dokumentarnega gradiva iz pol pretekle zgodovine, postavili drugačno kategorizacijo, kar se tiče zastaralnih rokov. Ker je šlo v primeru uničenja ali skrivanja arhivov v obsegu kulturnega genocida, saj tako arhivskega gradiva pomembnega dela naše zgodovine tako rekoč ni, bi se morali organi pregona nad svojim ravnanjem temeljito zamisliti. Iz tega izvirnega greha, ki je botroval nepostavitvi  pravične pravne države že takoj v začetku, se vidi, da nismo imeli v Sloveniji nikoli neodvisnih vej oblasti, ki bi morale vsaka zase strokovno, neodvisno, dosledno opravljati svoje delo s poslanstvom, ki jim je namenjen s strani državljanov. To pa je delo za korist in obvarovanje pred vsemi oblikami kaznivih dejanj oziroma sankcioniranje, če do njih pride, ne glede na to, kdo jih je storil. 

Zakaj trdimo, da pregon ni zastaral, ko je možnost  tudi ta, da poslanci sprejmejo zakon, da so omenjeni arhivi posebnega družbenega pomena in pregon storilcev, ki so jih uničili ali skrili, še ni zastaral in ne bo zastaral.

Naša prijava pa je povsem dovolj dobro argumentirana v smislu verižnega opuščanja dolžnih ravnanj, tako kar se tiče arhivov kot drugih treh naštetih, lahko rečemo travm slovenskega pravosodja. Ko imamo pred očmi izginotje arhivov, kar je splošno znano dejstvo, se moramo vprašati, kaj so po tem, ko se je to izvedelo, storili organi pregona in javni funkcionarji. Nič. Pa si lahko v demokratični državi privoščimo, da se tak zločin – kulturni genocid, povezan z vojnim hudodelstvom in zločinom nad človečnostjo, pomete pod preprogo in nihče od organov pregona in javnih funkcionarjev, ne stori ničesar? Ko tudi mediji tega ne problematizirajo? Je to mogoče,  da ima nekdo tako moč v državi, da prepreči pregon uradno pregonljivih kaznivih dejanj?

To je nezaslišano in kaže na korupcijo najhujše vrste, ko se akterje opuščanja dolžnih ravnanj že v tem primeru označi za hudodelsko združbo, ki naklepno ne preganja storilce najhujših kaznivih dejanj. In kdo so osrednji odgovorni, če odmislimo vse ostale, ki so subjektivni krivci, da se je to zgodilo. Kot smo v prijavi navedli, gre za vse dosedanje Generalne državne tožilce, ki so si dovolili in niso sprožili kazenskih postopkov po uradni dolžnosti. Prvi generalni državni tožilec je bil gospod Drobnič, v njegovem času se je izvedelo, da je 80% arhivov tajne politične policije UDBE in njunih predhodnic OZNE oz. VOS izginilo.

Javno se je govorilo, da naj bi arhivsko in dokumentarno gradivo nacionalnega pomena uničevali v zaprtem območju Gotenice in Kočevske Reke na Kočevskem. Celo o imenih so govorili, Maček Matija in njegovi sodelavci naj bi to počeli, takoj po tem, ko se je vzpostavila nova oblast leta 1990 po pravih demokratičnih volitvah. Vladna komisija (enega od članov osebno poznamo) je po prihodu v podzemne objekte, kjer so hranili ta obsežni arhivski in dokumentarni material, naletela na prazne police, na njih pa so bili razprostrti Paloma robčki (češ, jokajte!).

Vse to je in še več so bila splošno znana dejstva, o tem se je govorilo s posmehom tudi na javni radio televiziji. Tožilci oziroma Generalni državni tožilec niti kdo drug ni sprožil v zvezi s tem nobene kazenske preiskave. Kako se reče temu v jeziku preprečevanja korupcije in če preberemo Kazenski zakonik RS, ki govori v dveh členih o opuščanju dolžnega ravnanja uradnih pooblaščenih oseb ter opustitve ovadbe teh oseb, ki bi morali po uradni dolžnosti to storiti.

Generalnemu tožilcu je potekel mandat, nasledil ga je novi, ki bi moral že zoper predhodnika sprožiti ustrezen kazenski postopek, ker ni opravil svojega dela po uradni dolžnosti in novi tožilec bi moral sprožiti to, kar ni njegov predhodnik. Je to storil? Ni? In tako so kot ste dejali kazniva dejanja v zvezi z uničenimi ali odtujenimi ter skritimi arhivi zastarala, a novi naslednji tožilec znova ni sprožil kazenskih postopkov za zlorabo položaja predhodnikov, ki niso opravili svojega dela korektno in pošteno, za kar jih davkoplačevalci plačujemo.

Perverzno je razmišljati pri tako pomembni stvari kot je kulturni genocid, da če pač tožilec ni opravil svojega dela, se mu za to nič ne more, njegovi nasledniki pač nimajo nič s tem. Enaka zgodba se ponavlja v Sloveniji tudi, kar se tiče pregona storilcev in naročnikov za izvršene povojne množične umore, ko niso pripeljali na zaslišanje osumljencev niti v sodni preiskavi, kaj šele na glavne javne obravnave. Imamo zločin, imamo posmrtne ostanke tisoče ljudi, nimamo odkritih storilcev teh okrutnih sprevrženih dejanj. To je bilo možno prakticirati v totalitarni državi in je očitno možno tudi danes, ko smo že 25 let v demokraciji. Samo treba se je vprašati, kdo ima koga za norca, ko nam vsi pomembni funkcionarji razlagajo, da je Slovenija urejena pravna država.

Sprašujemo, kaj boste naredili, da ugotovite enako, kot smo v prijavi zapisali, da je šlo za načrtno opuščanje dolžnih ravnanj in zlorabe položaja in pravic določenih oseb z javnimi pooblastili, da lahko in morajo preganjati storilce kaznivih dejanj, ne glede na to, kdo jih je storil?

Enaka zgodba je pri ilegalni nedovoljeni trgovini z orožjem, katera se vleče kot jara kača v medijih in na družbenih omrežjih, nikoli pa kljub dokumentom napisanim knjigam, živim pričam, ni doživela epiloga na sodišču, ker ni bilo s strani organov nobene resne strokovno vodene preiskave in sojenja glavnim akterjem, ki so bili takrat na položajih v državi, da so za lastne koristi v imenu nje to lahko počeli. Razlog, da ni bilo nobene resne preiskave, je samo en, celoten takratni državni vrh je bil vpleten, organi pregona pa so očitno ves čas na povodcu. In znova smo pri verižnem opuščanju dolžnih ravnanj. Točno določene osebe z imeni in priimki niso sprožile ustreznih postopkov, da bi prišli kazenski postopki do epiloga. In to bi morala obravnavati KPK. Enako je z divjim lastninjenjem in ropanjem naših bank.

Kaj boste storili, da boste javnost obvestili, kaj je vzrok, da se v Sloveniji ni postavila pravična pravna država?

Naša prijava 3.11.2014, ko je predsednica Vlade RS najela nov kredit na račun davkoplačevalcev po skoraj 7% obrestni meri. Vsak, ki ima vsaj malce občutka za dobro gospodarjenje, ne more razumeti, da nek predsednik Vlade s tako lahkotnostjo najame kredit na račun državljanov, ki ga doma ne bi niti v sanjah. Spodbuda za prijavo je bila še toliko večja, ker smo naleteli na ugledno gospo, ki nam je zaupala, da se je najavila na sestanek na vladi, da bi jim predstavila kreditorja, ki bi nam posodil milijarde po 1% obrestni meri, pa so jo gladko zavrnili, ker je očitno bilo že vse vnaprej dogovorjeno.

In zdaj je vprašanje, kdo si bo upal jasno in glasno povedati, da to, kar je bilo storjeno, je korupcija in predsednik Vlade, katerikoli, ki izreče prisego pred ljudstvom, da bo po svojih najboljših močeh deloval za blaginjo slovenskega naroda, si kaj takega ne bi smel nikoli privoščiti. Tudi, če je vpletena ekonomska velesila kot so ZDA, bi ne smela biti ovira za KPK, da nedvomno ugotovi, da je šlo za korupcijo, s katero je bila povzročena ogromna škoda slovenskim ljudem.

Kaj boste storili, boste preiskali zadevo, boste povabili gospo na razgovor, da vam razloži, kako so stvari potekala in je bil kreditor, ki nas ne bi oskubil pri obrestih, zavrnjen? Boste zaslišali bivšo predsednico Vlade RS, kaj jo je vodilo, da je morala pod tako groznimi pogoji zadolžiti nas in naše otroke, ki bodo plačevali visoke obresti za najete kredite?

In še zadnja prijava, ki zgleda na prvi pogled neresna. Zglasil sem se bolj zaradi urgence zaradi prijav iz lanskega leta in prijavil sem še sum koruptivnega obnašanja predsednika Vlade gospoda Cerarja. Ta je na eni takratnih sej Državnega zbora izjavil, da so v državnem podjetju Telekom številne pijavke in zaradi tega propada. Znova moram spomniti na opustitev dolžnega ravnanja, ker če predsednik Vlade ve, da so v državnem podjetju pijavke, ki ga uničujejo, je njegova zakonska odgovornost, da o tem obvesti organe pregona, izvede revizije, da se pijavke izžene iz podjetja, ki je last ljudstva .

Tako preprosto je to, če se znova spomnimo na prisego tudi predsednika Vlade, ki pred nastopom funkcije izreče znane besede, da bo po svojih močeh deloval za blaginjo slovenskega naroda. On pa prostodušno razlaga narodu, da Telekom propada, ker ga izčrpavajo številne pijavke, ki so nanj prisesane.

Kaj boste naredili, ker je predsednik Vlade RS opustil dolžno ravnanje, ko je izvedel, da Telekom uničujejo pijavke? Boste naredili preiskavo, kaj je kdo naredil, da bi se uničevanje Telekoma prekinilo, da bi uničevalci (pijavke) vrnili izsesano? Boste vprašali predsednika Vlade RS, če se mu je zareklo in kaj je storil, da bi iztrebili pijavke iz državnega podjetja?

Spoštovani gospod Štefanec, prosim, da na ta vprašanja odgovorite v čim krajšem času, za vsa dodatna vprašanja sem na voljo, ko predlagam srečanje, da se pogovoriva še širše o stvareh, ki jih tukaj nisem zapisal. Imate veliko priložnost, da pomagate narodu pri njegovem osveščanju in definiranju vzrokov, ki so pripeljali Slovenijo v tako močno nezavidljiv položaj. Če je tako kot pravite, da niste nikomur nič dolžni, da nimate stricev v ozadju, da ste samostojni in neodvisni pri svojem delu, potem ne vidim nobenega razloga, da ne ukrepate v skladu s stroko, moralo in etiko ter po svoji vesti v luči tega, kar je dobro za narod, ki vas plačuje in je edini nad vami.

V Sloveniji bo slej kot prej prišlo do prepotrebnih korenitih, pozitivih sprememb, kritična masa ljudi, ki že razumejo, zakaj pravzaprav v tej zavoženi državi gre, narašča vsak dan. Vabim vas, da ste del te intelektualne kritične mase in ne zaščitnik dejanj ali ne dejanj tistih, ki so odgovorni, da je Slovenija na robu prepada. Tudi sami ste že naleteli na težave, ko ste obveščali javnost o stvareh, ki so daleč od moralnih in etičnih, zato najbrž si znate predstavljati, kaj smo doživeli nekateri žvižgači, ki smo si drznili javno povedati, kaj se dogaja v sistemu. Ker ni bilo zaščite takih, so stvari eskalirale do razsežnosti, ki jih lahko ustavi samo še skupno ukrepanje naroda in ljudi v sistemu države, ki ste neobremenjeni in imate pogum. Med take štejemo tudi Vas, gospod Štefanec, zato na vaša dobra in odločna dejanja brezpogojno računamo.

Vse dobro in lepo pozdravljeni!

OPS - Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije
Ladislav Troha, predsednik  


V Ljubljani, 15. 09. 2015


In odgovor? Znova v stilu boljševikov, ki natančno potrjuje našo trditev, da je tudi ta organ za trošenje davkoplačevalskega denarja in ne more v ničemer prispevati k umaknitvi Slovenije s seznama najbolj skorumpiranih držav na svetu. Zdaj je še bolj jasno, kdo je prvi, ki mora v zapor zaradi korupcije, skorumpirani najvišji državni funkcionarji in uradniki. To pa se bo zgodilo, ko se boste vsi začeli zavedati, da imamo opravka z organizirano kriminalno združbo, ki bo onemogočena takrat, ko bodo zaposleni na nižjih nivojih zbrali pogum ob množični podpori ljudstva, da prevzamejo njihove vloge. Za nas je zadeva zaključena, v tej državi ni nikogar, ki bi preganjal goljufe najhujše vrste, ki sedijo v foteljih, ki jih plačujemo davkoplačevalci, in se delajo, da so oni tisti, ki preganjajo tatove in skorumpirance. Tukaj imate še en dokaz, da je tudi šefa KPK postavila mafija, ki ji zvesto služi. Se je po vaše razkril ali ne?

Ni odgovorov na konkretna vprašanja, ker če bi se spustil v vsebino, bi bila zadeva kmalu jasna. Sprenevedanje brez primere je tole. Skrpucalo, ki je enako tistemu odgovoru zgoraj. To vi plačujete, ko je to popolnoma enako kot bi plačevali doma pet varnostnikov, pa bi vsi hodili spat namesto, da bi vam varovali premoženje.

In kam zdaj? Zagotovo boste rekli, prijavite zadevo na Evropsko komisijo. Seveda smo to že storili, a pride vedno enak odgovor. To so notranji problemi vaše države, v katere se Evropska komisija ne more vtikati. Torej?

Takole se sprenevedajo na naša pisanja evropski demokrati:


"Dear Major Troha,

The President of the European Parliament (EP), Mr Martin Schulz, received your email of 10 July 2014 concerning your hunger strike and your demands relating to the situation in Slovenia.

President Schulz has asked us, the Citizens’ Enquiries Unit of the European Parliament, to reply to you. He would like to thank you for sharing your concerns with him.

However, the European Parliament is not in a position to take action with regard to your demands. Your demands concern national issues in Slovenia, which arose to a large extent even before Slovenia's accession to the European Union. Such issues fall primarily into the responsibility of national authorities in Slovenia, not the European Parliament. Please also note that the European Parliament, as a political and legislative body of the European Union, does not possess any judiciary or law enforcement powers.

President Schulz can therefore only express his hope that you will come to mutually satisfying solutions with the competent authorities.

We would also like to inform you that Martin Schulz visited Slovenia earlier this year. On 14 March, he gave a speech to the Slovenian Parliament, which you can access on the website of the European Parliament.

On behalf of President Schulz, we thank you again for your letter and your trust.

Yours sincerely,

Citizens' Enquiries Unit

European Parliament"


PREVOD:

"Predsednik Evropskega parlamenta (EP), Martin Schulz je prejel vaše e-sporočilo z dne 10. julij 2014 o vaši gladovni stavki in vaših zahtevah v zvezi z razmerami v Sloveniji.

Predsednik Schulz nas je prosil, Unijo za državljane Evropskega parlamenta, da vam odgovorimo. Rad bi se vam zahvalil za delitev vaših skrbi z njim.

Vendar pa Evropski parlament ni v položaju, da sprejme ukrepe v zvezi z vašimi zahtevami. Vaše zahteve se nanašajo na nacionalna vprašanja v Sloveniji, ki so nastala v veliki meri še pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Takšna vprašanja sodijo v prvi vrsti v pristojnosti nacionalnih organov v Sloveniji, ne Evropski parlament. Upoštevajte tudi, da Evropski parlament kot politični in zakonodajni organ Evropske unije nima nobenih sodstvenih pooblastil ali pooblastil kazenskega pregona.

Predsednik Schulz zato lahko samo izrazi upanje, da boste prišli do obojestransko zadovoljivih rešitev s strani pristojnih organov.

Prav tako bi rad, da vas obvestimo, da je Martin Schulz Slovenijo obiskal v začetku letošnjega leta. 14. marca je imel govor v Slovenskem parlamentu, kar si lahko ogledate na spletni strani Evropskega parlamenta.

V imenu predsednika Schulz-a še enkrat hvala za vaše pismo in vaše zaupanje."

Zelo podobna sprenevedanja smo dvakrat dobili tudi iz EU komisije, ki jih ni vredno niti objavljati. Bili pa smo tudi tam in je odgovor vedno isti. OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

Odgovor, kaj storiti, si preberite TUKAJ


 

Ekipa OPS

 

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 168 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?