BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

 

Slovenije je po zadnjem poročilu evropskega sodišča za človekove pravice največja kršiteljica človekovih pravic od vseh evropskih držav. Včeraj so se o tem pogovarjali v Odmevih na RTV SLO.
Nekdo bo moral sprejeti odgovornost, ko bomo po visoki zmagi na poštenih volitvah zmagali ter uveljavili prve tri ključne točke PROGRAMA NARODNE ENOTNOSTI OOPS - Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!

"1.    KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE. Ko bomo zmagali na volitvah z vsaj 51% večino, samostojno ali še z višjo prednostjo s koalicije strank, list in drugih iniciativ povezanih v KOALICIJO KARANTANIJA, bodo vsi vodje in namestniki v sistemu javne in državne uprave postali V.D. (vršilci dolžnosti). Začelo se bo kadrovanje na novo po ostrih merilih stroke morale in etike ter na podlagi programov za odpravljanje nakopičenih problemov, ki jih bodo kandidatke in kandidati predstavili, na področju katerega obvladajo.

Čas je, da ustvarimo razmere v katerih bodo na najodgovornejša mesta začeli prihajati najboljši kadri s srčno kulturo, znanjem, kompetencami ter z zavedanjem, da pomeni delati dobro za skupnost posledično delati dobro zase.

2.    SPREJEM NOVE DRUŽBENE POGODBE – USTAVE.
Sprejeta bo nova, zares demokratična USTAVA, ki bo zagotovila VLADAVINO LJUDSTVA z vse več neposredne demokracije.
Čas je, da šolski sistem, mediji in vsi politiki naredimo vse, da bodo državljani vse bolj aktivni člani v naši skupnosti. Brez aktivnega državljana, ki ima svojo usodo v svojih rokah in se združuje z drugimi in soodloča o vseh pomembnih vprašanjih za skupno dobro, ni demokracije in posledično ne more biti dobrega napredka. Država je zgolj naša širša družina v kateri imamo vsi pravico in dolžnost sodelovati in soodločati o vseh pomembnih vprašanjih za našo skupno usodo.

3.    POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE.
Z večinoma novimi kadri na vrhu institucij države, bomo VZPOSTAVILI PRAVIČNO PRAVNO DRŽAVO.

Pred roko pravice bomo pripeljali vse, ki so delovali zoper interese slovenskega naroda ter vse tatove narodovega premoženja. Povrnili bomo najmanj 70% od preko 150 milijard narodu pokradenega premoženja. Narod vse dokaze hrani, zato bomo zlahka, ko ustvarimo pozitivno klimo, opravili vse potrebne revizije. Vsem bomo popravili krivce, ki so jih doživeli do danes zaradi sodnega kriminala, opuščanja dolžnih ravnanj ali malomarnosti katerega koli državnega organa. Prijava koruptivnega ravnanja ali katere koli druge barabije zoper narod ali posameznika bo nagrajena tudi z finančno nagrado.

Čas je, da postanemo vsi enaki pred zakonom z vsemi pravicami in dolžnostmi in z vso odgovornostjo za svoja dejanja ali opustitev dolžnih ravnanj v preteklosti. Skrajni čas je, da postanemo urejena in moderna pravična pravna država."

Oblastniki z mišicami ugrabljenih organov nad ljudstvo, ljudstvo pa z ZDRUŽITVIJO Z DEMOKRATIČNIM PROGRAMOM ZA DRUGAČNO SLOVENIJO. KDO BO KOGA? MAŠČEVALI SE BOMO Z POSTAVITVIJO PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE PRED KATERO BO VSAK OD OBLASTNIKOV ODGOVORJAL ZA SVOJA PRETEKLA DEJANJA ALI PA ZA TO, KER NEKATERIH DEJANJ NI OPRAVIL PA BI JIH MORAL.

NAS JE 80% NEPRIVILEGIRANIH, NJIH JE 20% PRIVILEGIRANIH. KDO BO NA KONCU ZMAGAL?

VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPRIVLEGIRANI NEPREMAGLJIVI!

Delite, obveščajte, delujte in ukrepajte!!!

 

Kliknite na plakat

Ekipa OPS