Dejavnosti Drugačna politika Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

 

Nekaj pojasnil in dejstev:

»Ideja demokracije se je oblikovala v ti. Zlati dobi Aten (Solon, Platon, Aristotel) in je bila neposrednega tipa. V tovrstni obliki je cvetela tudi v zlati dobi Rimskega imperija, pred ponovno uvedbo monarhije, s strani Gaja Julija Cezarja. Ideja o demokraciji, kot jo poznamo danes, se je ponovno pojavila skoraj dve tisočletji kasneje v 18. stoletju, s pojavom liberalizma.

Demokracíja (grško δημοκρατíα (demokratía) iz δημος (demos - ljudstvo) in κρατειν (kratein - vladati) - »vladavina ljudstva«) je oblika vladavine, v kateri oblast, oziroma pravica vladati, izvira iz ljudstva. To lahko svojo pravico izvršuje neposredno; vendar so danes bolj uveljavljeni modeli predstavniške demokracije, v katerih ljudstvo izbere svoje politične predstavnike, ki jim podeli mandat vladanja za določeno časovno obdobje.«


Zaradi medijske diskriminacije vseh, ki nismo del privilegirane elite, ljudje ne dobijo možnosti, da bi sploh izvedeli, kaj predlagamo še drugi, in se morajo določati na volitvah samo med tistimi, ki imajo medijsko podporo in uživajo tudi medijsko propagando. V izložbi za izbor so samo tisti, ki jih mediji postavijo v izložbo in zanje delajo tudi reklamo, vsi ostali pa v tako izložbo ne pridemo, če pa že, samo po zakonu, ko se začne predvolilna kampanja, kjer je čas skopo odmerjen, v oddajah veliko (preveč) udeležencev in se ne da izvesti celovite predstavitve, da bi se pri ljudeh usedla.


Izbor kandidatk in kandidatov poteka po principu negativne kadrovske selekcije v vseh strankah, kar pomeni, da za uvrstitev na liste šteje predvsem pripadnost šefu stranke in stranki sami, kar še vedno potrjuje rek iz prejšnjega režima, ni pomembno kaj zna, pomembno je, da je naš. To je tudi zagotovilo, da bo v Državnem zboru vsak poslanec odločal tako kot bo dogovor stranke in ne po svoji vesti, kar mu zagotavlja Ustava RS, da je vsak poslanec predstavnik vsega ljudstva in ni vezan na nikogaršnja navodila. Ker ni tako, imamo sprejetih celo kopico neumnih zakonov, ki so narodu v škodo. KJER JE PRISOTNA MEDIJSKA IN KADROVSKA DISKRIMINACIJA ŽE ZNOTRAJ STRANK, DEMOKRACIJE NI.

»Tako vzpostavljena oblast se znotraj demokratičnih oblik vladavine običajno deli na tri veje: zakonodajno, izvršilno in sodno. Te tri veje oblasti svojo funkcijo opravljajo v okviru danih pooblastil in po svoji vesti, državljani pa nad njimi vršijo nadzor in skrbijo, da oblast deluje v skladu z njihovimi individualnimi in družbenimi pričakovanji.«

To so temeljni postulati, če želimo, da parlamentarna demokracija deluje. Znova je treba poudariti, da so pri nas 1. veja oblasti ugrabljeni mediji, ki tako rekoč vsakokrat postavijo zakonodajno vejo t.j. parlament, ta pa potem izvršilno – Vlado in sodno, ko izvolijo sodnike, kar je čista formalnost, saj je znano, da sodnike v izvolitev poslancem predlaga Sodni in tožilski svet. Že to dejstvo negira znano trditev, da je sodna veja oblasti neodvisna. To bi bilo res, če bi ljudstvo volilo tudi sodnike, spet bi v teh razmerah postal problem, kdo bi sestavil liste. Sodna oblast je posebne vrste problem, ki ga bo treba razrešiti po vzgledu nam primerljivih držav in imajo sodstvo zgledno urejeno. PRAVIČNA PRAVNA DRŽAVE JE EDEN OD OSREDNJIH STEBROV DEMOKRACIJE, če tega ni, in v Sloveniji (še) nimamo pravične pravne države, EDEN OD OSREDNJIH STEBROV DEMOKRACIJE NE STOJI.

Popolnoma pa pademo na pogoju, da bi demokracija delovala, ko se vprašamo, ali se upošteva ta postulat: Državljani nad vsemi tremi (štirimi, če štejemo medije, ki so v Sloveniji prva veja oblasti) vejami oblasti, izvajajo nadzor in skrbijo, da oblast deluje v skladu z individualnimi in družbenimi pričakovanji.

Tukaj naj spomnimo na stavek, ki je mnogim tako zelo pri srcu in gre še kako v prid premetenim oblastnikom, ki krojijo usodo naroda iz ozadja, »MENE POLITKA NE ZANIMA« govori staro in mlado in se s tem še hvalijo. Je treba še kaj posebej pojasnjevati, zakaj smo, kjer smo, če pa večine politika ne zanima. Politika pa o vsem odloča, tudi o trošarinah, davkih, cenah, kreditih, gospodarstvu, sociali in vsem ostalem, vsepovsod je vpletena politika tudi na lokalni ravni.

Ali doma tudi nikogar ne zanima, kaj dela glava družine, pa naj bo to mož ali žena? A doma v naših družina nas zanima, koliko denarja pride v blagajno, koliko ga gre ven in zakaj? Koliko bomo najeli kredita in za kakšen namen ter tudi kje in po kakšni obrestni meri? Ga. Alenka Bratušek & co je najela na račun ostalih članov te širše družine – države nekaj milijard po 6,2% obrestni meri, ker ogromno ljudi politika ne zanima. So pa poskrbeli, in to znova predvsem mediji, da so zaradi senzacionalističnega poročanja, poudarjanja klovnovstva nekaterih politikantov, smešenja politikov in demokratičnih procesov, za diskredtitacijo demokracije same in so zaradi tega ljudje okrivili za svoje vse slabše življenje demokracijo in si nekateri zelo odkrito želijo vrnitev v čase socializma.

Če ni celoten sistem šolanja in vzgoje naravnan tako, da bi mladi ljudje postajali aktivni člani družbe (širše družine – države), če mediji in celotna politika ne spodbujajo državljane k aktivnemu državljanstvu, ni aktivnega člana družbe, ki bi se združeval v civilne ali politične organizacije, kjer bi aktivno soodločal o vseh pomembnih vprašanjih za narodovo usodo. BREZ AKTIVNEGA ČLANA DRUŽBE NI DEMOKRACIJE.

Iz zapisanega je jasno vidno, da imamo kulise, ki simbolizirajo demokracijo, formalno je postavljeno demokratično, če pogledamo vsebinsko in stvarno realno, pa demokracija v Sloveniji ne deluje in je zgolj farsa, ali pa lahko temu, čemur nekateri brez sramu rečejo s svojih udobniih foteljev demokracija, damo prvo ime – DEMOKRATURA, kar je popačenka ali karikatura demokracije. Ki pa je izredno draga kratura in na daljši rok tudi pogubna, mar ne vidite, v kaj smo zabredli?

Posredna, predstavniška demokracija se je povsem izrodila v večini in v večini držav ni napredovala, se ni razvijala in je še vedno vse isto kot je bilo takrat, ko so jo začeli uporabljati pred več kot 200 leti. To pa je enako, če pogledamo razvoj tehnike, če bi korporacija Mercedes izdelovala še vedno svoj prvi model avtomobila. Grozno, če pomislimo, kako je napredovala tehnika, demokracija pa cepeta na mestu že stoletja.

Tako rekoč ljudje na vsake štiri leta izvolijo (če ni predčasnih volitev, kar se vse bolj pogosta dogaja v Sloveniji) neke medijsko marketinško narejene osebe - odrešitelje, ki odločajo o usodi celotnega naroda, ne da bi jih kdo lahko ustavil, če delajo proti ljudstvu. Bi bili tudi doma pripravljeni prepustiti odločanje vašemu sinu in vas štiri leta ne bi zanimalo, kaj počne? Pri prvi napaki bi ga povprašali po zdravju, mar ne? Oziroma si sploh ne bi dovolili, da ne vodite politiko družine skupaj.

Kaj je torej rešitev? V SPM- Stranki Pojočega Majorja smo v drugi točki zapisali, da bomo pripravili in predlagali v sprejem narodu na ustavnem referendumu novo družbeno pogodbo – USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE, ki bo zelo natančno uveljavila vladavino ljudstva preko vzvodov NEPOSREDNE DEMOKRACIJE. To pa pomeni nekaj takega:

»NEPOSREDNA DEMOKRACIJA, (tudi čista demokracija) obsega obliko demokracije, pri kateri je oblast v rokah zbora vseh državljanov, ki se odločijo za sodelovanje pri odločitvah. Kjer zbor izvoli uradnike, so ti izvršni zastopniki ali neposredni predstavniki, ki jih veže volja ljudi. V predstavniški demokraciji oblast dejansko izvaja podmnožica ljudi, ki so periodično izvoljeni, sicer pa imajo svobodo pri izvajanju lastnih programov.

Izraz Neposredna demokracija se nanaša tudi na to, kako so državljani neposredno udeleženi pri izglasovanju zakonov namesto izvoljenih predstavnikov, ki odločajo namesto njih.

Neposredna demokracija temelji na treh stebrih:

-Iniciativa
-Referendum
-Odpoklic

PRVI STEBER so splošne in osnovne človekove pravice med katere spada tudi svobodna iniciativa. Svobodna iniciativa neposredne demokracije temelji na pravici vsakega posameznika ali člana skupnosti, da daje pobude in predloge za upravljanje javnih ali skupnih zadev. Iniciativa izhaja iz enakopravnosti, statusa posameznika v skupnosti, v kateri vsakemu članu skupnosti pripadajo osnovne človekove pravice. Med te pravice spadajo tudi politične pravice ali pravica sodelovanja pri odločanju v skupnih in javnih zadevah, ki pritičejo vsem članom skupnosti.

DRUGI STEBER so pogoji in oblike odločanja članov skupnosti o skupnih zadevah. V tem stebru so pogoji in oblike odločanja članov skupnost, ki oblikujejo skupna pravila obnašanja in ravnanja za skupno življenje in sobivanje članov v skupnosti. Ena teh oblik je referendum. Poznamo več oblik referenduma s katerim skupnost odloča o neki zadevi; lahko gre za obvezujoči referenduma o tem, ali naj bo nek zakon zavržen. To daje ljudstvu možnost veta na predloženi zakon.

TRETJI STEBER je nadzor delovanja in uresničevanja sprejetih sklepov, odločitev ter ukrepov za njihovo uresničitev. S peticijo ali referendumom daje ta steber ljudem možnost odpoklica izvoljenih predstavnikov ljudstva v predstavniških organih skupnosti.«


Seveda se tega ne da uvesti čez noč, ker je prej nujno ustvariti tako kulturo, kar lahko sčasoma dosežemo z vzgojo v šolah ter permanentno spodbudo medijev in celotne politike, ki bi si že davno tega morala želeti čim več aktivnih državljanov, saj vendar potrebujemo pri oblikovanju dobre prihodnosti čim več predlagateljev rešitev, idej in tistih, ki podajo konstruktivne kritike na predloge drugih.

Mnogi bodo dejali kritično, dajte no, kakšni referendumi, to je potrata časa in denarja državljanov, referendumi so dragi in potem se sploh ne upošteva, kar ljudje izglasujejo. Seveda je zdajšnja slovenska politika poskrbela za diskreditacijo instituta referenduma, ki je najvišja oblika demokracije, ker ljudje o neki stvari odločajo neposredno, saj se zaveda, da bi stopnjevanje zavedanja in znanja v to smer in vse več neposrednega odločanja sčasoma popolnoma spodneslo današnjo prakso, ko lahko politiki (beri politikanti) odločijo o kakšni zelo pomembni stvari mimo volje ljudi.

Šli so še dlje naši vrli nameščenci, pa ne ljudstva. 90. člen Ustave RS so tako močno pohabili, da ljudska iniciativa sploh ni več mogoča, ker so do te mere zaostrili pogoje, kar se tiče števila zbranih začetnih podpisov, da se sploh sproži na primer ukinitev kakšnega sprejema zakona, ki je škodljiv, in uvedli so še kvorum, to pomeni nujno število udeležencev referenduma, da je sploh veljaven. Udeležiti se nas mora vsaj 50% od vseh volilnih upravičencev in od teh jih mora biti vsaj več kot polovica za ali proti nekem predlogu. Zakaj niso uvedli kvoruma tudi, kar se tiče udeležbe na volitvah???

Mimogrede, Švica po kateri, kar se tiče standarda, hrepeni veliko ljudi, ima na leto do 20 referendumov in od leta 2005 to ljudje opravijo kar preko SMS sporočil, ker ima vsak volilni upravičenec svojo kodo, ki jo vnese v aplikacijo v telefonu in se odloči hitro in poceni. Toda v Švici že otroke spodbujajo k aktivnemu državljanstvu. In ne pozabimo, Švica je ena najuspešnejših držav na svetu. Kako je to mogoče, če toliko zapravijo samo za neposredno odločanje, kar je pri nas eden glavnih argumentov politikantov, da so referendumi nekoristni in nepotrebni.

Politična kultura je v Sloveniji na stopnji 0 in to je, gospe in gospodje, interes vseh, ki želijo loviti v kalnem. Neosveščeno, nevedno in apatično ljudstvo ter tudi prestrašeno, ki se hvali in na glas kriči, da ga politika ne zanima, dela sebi medvedjo in politikantom levjo uslugo. Tako obnašanje je voda na mlin in pomoč pri uresničitvi sanj kreatorjev demokrature.

Ko bo jasno, da smo državljani prebujeni in jim gledamo pod prste, ko bo dobil minister za neko samo malo napačno potezo naslednji dan 1.000 pisem ogorčenih državljanov – davkoplačevalcev, bo demokratura postala odgovorna demokracija, ki nam bo vsem še kako všeč in v korist. Danes pa je za mnoge osrednji krivec, da so v vse večji bedi, ker se ne zavedajo, da to, kar živimo, ni niti svoboda in ni demokracija.

Osrednji vzrok, da je tako, pa je obstoječi režim, ki na vsakem koraku skrbi, da so ljudje nevedni, poneumljeni, in sploh ne vedo, kako bi morali delovati tudi sami, ker jim tega ni razložila šola, niti mediji, kaj šele politika. Spodbude v smer aktivnega članstva v družbi pa ni od nikoder, zato ne kriviti ljudstvo, ki je tudi krivo zaradi tega, ker se samoiniciativno ne začne spraševati, kaj je narobe s to t.i. demokracijo, in še dobro je, da smo ljudje, ki nam ni vseeno in smo se sami dokopali do nakaterih resnic, ki jih širimo med ostale.

To demokraturo bomo spremenili v demokracijo, če ne prej, pa potem, ko bo prišlo do močne streznitve. Mislite, da je ne bo? S tem, kar se nekateri gremo, skušamo preprečiti trpljenje, ki bo sledilo, če še pravočasno ne obrnemo stvari v smer spoštovanja vrednot, vseh ljudi, svobode, resnične demokracije in v smer sprejetja univerzalne odgovornosti vseh in vsakega posameznika za stvari, ki se dogajajo v našem bivanjskem in delovnem okolju ter tudi v svetu. Seveda pa to terja od vsakega precej drugačno ravnanje kot je danes, katerega se splača spremeniti, saj bomo le tako postali sami sprememba, ki si jo želimo v državi, Evropi in Svetu.

Zmogli bomo, ker je že pravilno definiranje vzroka, ki povzroča probleme, polovica opravljenega dela, da ga odpravimo. Delumo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, očiščenje in Preporod Slovenije.


Ekipa OPS

Opomba: poševni odebeljeni tekst - vir: Wikipedija

 

Komentarjev 

 
#32 formodessa.com 11:45 16-09-2019
Everyone loves what you guys are up too. This sort of
clever work and reporting! Keep uup the excellent works guys I've included you guys to my personal blogroll.


Feel free to surf to my webpage; hersolution en colombia, formodessa.com: http://formodessa.com/user/OctavioCharlesto/,
Citat
 
 
#31 gratis dejting 18:15 26-06-2019
zei gratis dejting: https://gratis-dejting.magaret.space/ corrente porr rysk: https://svensk-porr.magaret.space/porr-rysk.html femton svensk kandis porr: https://svensk-porr.magaret.space/svensk-kandis-porr.html nez 69 porr: https://gratis-dejt.magaret.space/69-porr.html gente mogen amator porr: https://dejting-sidor.magaret.space/mogen-amator-porr.html podem linda porr: https://sex-dejting.magaret.space/linda-porr.html altre soft porr: https://sex-dejting.magaret.space/soft-porr.html halusitte pokemon porr: https://porr-gratis.magaret.space/pokemon-porr.html heb google porr: https://dejting-sidor.magaret.space/google-porr.html i've
nylon porr: https://svenska-porr.magaret.space/nylon-porr.htm hög kiss
porr: https://porr-gratis.magaret.space/kiss-porr.html não porr filmer orgy family: https://dejting-sidor.magaret.space/porr-filmer-orgy-family.html toki amandla porr: https://grattis-porr.magaret.space/amandla-porr.htm oчeHь porr sider: https://magaret.space/porr-sider.htm onko
singlar i sundsvall: https://dejting-sidor.magaret.space/singlar-i-sundsvall.html qualquer porr norrkoping: https://svensk-porr.magaret.space/porr-norrkoping.html 又 valds porr: https://magaret.space/valds-porr.htm TBoй ylva marie thompson porr: https://magaret.space/ylva-marie-thompson-porr.htm
Hижe sophie jakobsson porr: https://svenska-porr.magaret.space/sophie-jakobsson-porr.htm
但 svensk trekant porr: https://svensk-porr.magaret.space/svensk-trekant-porr.html 私達
ukrainska dejtingsidor: https://magaret.space/ukrainska-dejtingsidor.htm 倘或
porr 60: https://porr-gratis.magaret.space/porr-60.html sisällä
grstis porr: https://grattis-porr.magaret.space/grstis-porr.htm aiemmin kvinnofangelset porr: https://gratis-dejting.magaret.space/kvinnofangelset -porr.htm hyvät aldre porr: https://svenska-porr.magaret.space/aldre-porr.htm riktig

sjuttio https://svensk-porr.magaret.space/porr-med-gamla-kvinnor.html inne https://gratis-porr.magaret.space/trinda-throng-porr.htm zpravy
https://dejting-pa-natet.magaret.space/gratus-porr.htm uuteen https://gratis-dejting.magaret.space/klassisk-svensk-porr.htm maintenant https://porr-gratis.magaret.space/anime-porr.html 阿 https://dejting-pa-natet.magaret.space/dejtingsidor-50+.htm skulle https://dejting-pa-natet.magaret.space/singel-dejting.htm ver https://magaret.space/porr-amatorer.htm б
oлee https://svensk-porr.magaret.space/porr-med-handling.html 来 https://porr-gratis.magaret.space/mogna-kvinnor-porr.html cierto https://grattis-porr.magaret.space/flick-porr.htm siksi
https://gratis-porr.magaret.space/porr-hard.htm cannot https://dejting-sidor.magaret.space/tabu-porr-med-styvmamma.html ensimmäisen https://gratis-dejt.magaret.space/albansk-porr.html sollt https://gratis-dejting.magaret.space/porr-hariga.htm mukaan https://magaret.space/sarah-young-porr.htm omilta https://svensk-porr.magaret.space/eva-svensk-porr.html 赶
https://grattis-porr.magaret.space/knull-porr.htm indietro https://dejting-pa-natet.magaret.space/hidden-cam-porr.htm trettonde
https://dejting-pa-natet.magaret.space/porr-italien.htm bra https://gratis-dejting.magaret.space/gratis-dejt.htm both
https://gratis-dejt.magaret.space/porr-med-stora-brostvartor.html þunda https://sex-dejting.magaret.space/porr-lespisk.html ocoбeHHo https://sex-dejting.magaret.space/tinder-porr.html miksi https://dejting-sidor.magaret.space/singlar-i-sundsvall.html jeho
Citat
 
 
#30 no 10:16 19-06-2019
Posojilo Joseja Luisa, denarna posojila nudimo od 5000 do 50000 evrov, projekte pa financiramo od 50000 do 300.000 evrov po letni stopnji 2 odstotkov za vsako osebo ali podjetje, ki potrebuje posojilo. denarja za izpolnitev nekaterih njihovih potreb.
Če potrebujete pomoč, nam povejte, koliko potrebujete in želeno obdobje odplačevanja. Hitro kreditiranje in neskončni stres plačil.
  ..nam pišite na (joseluisloans@ gmail.com)
Citat
 
 
#29 Zachary 14:32 13-03-2019
Τhe Americaɑns calol it ‘Swiss Army Knife' foг short.


Here is my blog post; victorinox swiss army knife price in basngladeѕh
(Zachary: http://pimpchicken.com/profile.php?id=34)
Citat
 
 
#28 Pro Vital Plus 18:53 01-12-2018
I all the time used to read paragraph in news papers but
now as I am a user of web thus from now I am using net for posts,
thanks to web.
Citat
 
 
#27 aumento peniano 22:51 06-09-2018
Bastante boa postagem, gostei especialmente do Teu ponto de vista no final do apost.

Congratulações e continhe compartilhando mais conteúdo de
qualidade como esta.
Citat
 
 
#26 Jeffery 05:58 03-08-2018
Hey! I know this is kinda off topic however , I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
My site addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly
benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me
an e-mail. I look forward to hearing from you! Excellent blog
by the way!
Citat
 
 
#25 Liza 11:37 25-07-2018
great submit, very informative. I'm wondering why the opposite specialists of
this sector do not realize this. You must continue your writing.
I am sure, you have a great readers' base already!
Citat
 
 
#24 www.codecademy.com 20:00 09-07-2018
O Interpretação Da Familia Na Edifício de ritos religiosos E Na Sociedade

A cada tempo aumentam a quantidade de pessoas que encontram a
sua cara metade pela internet, graças aos sites de relacionamentos , onde são colocadas as
características e perfil de todas as seres humanos solteiras.

§2. Para esse fim, à garoto será, em particular,
dada a chance de ser ouvida no qualquer procedimento jurídico ou administrativo que lhe diga respeito, diretamente ou a partir
de um representante ou órgão usurpado, em conformidade com as regras
processuais do direito nacional.

Você deve ver ao solo, por intermédio de depoimentos dos compradores satisfeitos com Blue Caps Turbo.
Para adquirir resultado, a fórmula Blue Caps Turbo está com qualquer promover.
Musicalmente, Brewer e Frost marcam presença de forma definitiva no álbum; Brewer cantando bem como compondo várias canções, e Frost temperando” totalidade com seu órgão Hammond.Comecei a tomar Power Blue no mesmo dia aguardando os primeiros resultados
aparecerem. Quer as seres humanos que saibam sejam poucas ou
muitas, há, aqui, certa vida casal simples, que abrange aqueles que pensam
que conhecem aquele homem totalmente e aqueles que "realmente" conhecem.aventura pode salvar uma pessoa no momento mais crucial de sua vida.
Os produtos naturais contêm um número de afrodisíacos naturais, que evidencia se mostrado
eficazes no aumento do desejo sexual e recuperar desempenho sexual.
Os homens também querem ter uma parceira pra vida toda, ainda que que não assumam, ninguém quer envelhecer sozinho sem
amor.

B) Em todas as coisas: A onipotência de Herói abrange todas as coisas (ICr.29:12), alçada sobre a natureza (Sl.107:
25-29; Na.1:5,6; Sl.33:6-9; Is.40:26; Mt.8:27; Jr.32:17;
Rm.1:20), domínio sobre a experiência humana (Sl.91:1; Dn.4:19-37; Ex.7:
1-5; Tg.4:12-15; Pv.21:1; Jó.9:12; Mt.19:26; Lc.1:37), domínio sobre as
regiões celestiais (Dn.4:35; Hb.1:13,14; Jó.1:12; Jó 2:6).


E como a maioria das relações ainda são baseadas entre duas indivíduos, os relacionamentos com homem casado acabam causando
um sofrimento bem grande para as pessoas mais próximas como os cônjuges, os filhos, parentes e amigos mais próximos.
Aqui está mais um texto muito bom da Regina Navarro Lins que nos fala da diferença entre amor bem como a paixão.E além deste caso possuem outros nos livros sagrados que mostram como um carma sexual, pode trazer dores
a alimentação de qualquer mulher mal iniciada.
Dessa maneira poderá comparar rapidamente e decidir
qual dos remédios é excelente para você em termos aumento de potencia
sexual e em correlação ao custo.

Vale salientar que apenas os advogados e os advogados
estagiários estão bem como permanecem sujeitos ao segredo
profissional e apenas eles podem pedir a poder para a sua escusa.
2.Divisão de atividades: enquanto homem
era provedor original, a mulher seria a pessoa que deveria ficar no casa,
cuidando do lar e do perfeitamente estar da família.Aqui estão uma ampla gama de medicações caseiros
para a ejaculação precoce como frequentes sensualidade,
masturbando um par de horas antes do sexo ou
do sensualidade com a senhora na parte superior.

Muito poucas pessoas imediatamente ouviram sua história real bem como que pretende mantê-lo assim.


● Aquisição da Tambrands, empresa detentora
da marca de absorventes internos TAMPAX. São
as dificuldades em descobrir como alcançar certo homem de
uma vez por todas. Ao mesmo tempo produto aumenta fluxo a sangue que deve ir
para pênis. Voltando a se reconhecer, casal pode conseguir uma reaproximação e quem sofrerá será a
terceira pessoa que entrou no barco furado” com as melhores intenções.


As mulheres que parecem anos mais novas têm todas uma
enigma em normal: não fumam. Resultado é que
até hoje todos os shows do Deep Purple contêm ao menos quatro das sete músicas
do disco Machine Head. FALSA IDENTIDADE- é falsa identidade
quando alguém mente sobre seu nome, idade, estado civil, sexo bem como outras características
para conseguir enganaras indivíduos e tirar vantagens dos mesmos.http://ssaft.com/Blog/dotclear/public/Windows-Live-Writer/b01bf1f4d9d3_7CE9/image_2.png
Citat
 
 
#23 Latasha 14:45 08-07-2018
O Que Um Homem Espera Em Certo Relação (Mas Nunca Te Conta) Butterfly Soul

Uma noite intensa com amor com a mulher
dos sonhos é que diversos homens desejam, e também um estimulante sexual nascido publicado como Viagra Genérico é possível que ajudar nesse quesito No
entanto, nem todos e também cada certo dos homens sabem disso e também
não são toda gente que dispõem justamente a mesma virilidade e vigor da mocidade e também isso finaliza se tornando certa grande dor de testa e similarmente ainda aguçar vários constrangimento s, se desempenho sexual deixar a desejar.

Razão estes desvantagens Xtrasize Original preço onde comprar
, uma grande empresa voltada a construção de produtos naturais, conhecida tal como Healwheel Laboratories, acabou desenvolvendo e patenteando uma fórmula
exclusiva com os ingredientes afrodisíacos naturais mais potentes para aumentar desempenho sexual viril.


Como as outras companhias não possuem a fórmula original, elas podem estar adicionando drogas aleatórias em suas pílulas para tentar
copiar os resultados do POWER BLUE. Revista através de seus artigos,
ajudar pessoas a se sentirem verdadeiramente em grau superior seguras
e atraentes, além de mostrar que é possível viver relacionamentos maduros,
saudáveis e prazerosos.

notar é primeiro coeficiente usado pelos os homens destinado a atrair uma mulher:
Qualquer homem não resiste á uma mulher linda deslumbrante, destinado a se apaixonar e
ate inclusive ter um relacionamento com uma mulher a primeira coisa que homem faz é se sentir encantado pelos os olhos,
quando eles olham e se sentem atraídos é aquela
mulher que ele pretende seja para um relacionamento serio ou ate
mesmo para uma simples paquera.

Aliás, são desiguais apenas na medida em que mulheres
não choramingam por aí que "já não tem melhor homens virgens em idade casadoira nesse mundo ingrato e ateu".
Prepare-se para ler sobre sua cultura, converse com pessoas que já se relacionam com mulheres
do Brasil e colete todo tipo a informação.

astuto Terry Knight descola para seus meninos” uma ponta como banda de abertura do Atlanta Pop Afluência no 4 de julho de
1969. As pessoas não conseguiam entender porquê de tantos homens loucamente
atraídos e apaixonados pela Thais. Homens se preocupam
muito com fator venéreo, querem ser machos alfa e os melhores da vida
da senhora amada.

Se você já namorou ou namora alguém muito mais novo, vai conseguir
decidir bem os pontos que separamos nessa lista sobre esse tipo
de relacionamento. Porém não tem vazio nenhum,
é só muito amor pra dar e também pouca vida pra ser
desperdiçada.https://www.curvykate.com/blog/wp-content/uploads/2013/11/rebecca_1.jpg

Dentro do pênis, existem os corpos cavernosos,
que são como câmaras que se enchem de seiva. Afinal a contas tem gente que percebe ou sente que sua vida nunca anda direito, ou até regride,
mas, ela insiste nos mesmos desacertos, teimando
contra a sorte e destino. No antro familiar verifica-se,
também, que é esperado da criança especificamente , levantando expectativas
comportamentais , influenciando no grau de aspirações, culminando na construção do autoconceito que norteará
seus objetivos no decorrer da vida.

(9) "Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará" (Jo 14.16, 17,26). Para fazer
seu próprio viagra natural caseiro você terá que de dois ingredientes principais: melancia bem como limão.
É preciso que crente se preocupe em obedecer a Ensinamento de Jesus cristo, se
preocupe em obedecer a Deus não em certo dia ou outro, em uma hora ou outra, no entanto em todos
os momentos e em qualquer situação com sua vida.


Ao decorrer dos estudos que realizamos para elaborar este trabalho, foi possível percebermos quão enorme é importante em direção a presença e apoio da
família na vida com certo jovem, pois este é a fase onde
ocorrem muitas mudanças e surgem muitas dúvidas e receios, e nesse momento é primordial que ele se sinta bem acolhido e respeitado.


Não foram apresentados efeitos colaterais relativos ao uso do produto.
Porém, para efeitos também mais prazerosos, um apertado extra 30 minutos antes
da correlação venéreo irá sopitar as atividades.
Na casa de 1940, melhor inovação: em 1941 se tornou uma das primeiras empresas a responder formalmente as dúvidas e queixas dos consumidores.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 54 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?