Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

 

"Pravica do obveščenosti – temeljna človekova pravica

Ustava RS v drugem odstavku 39. člena daje vsakomur pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. Pravica do svobodnega izražanja, ki vključuje tudi pravico sprejemanja in sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti (10. člen konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope) oziroma pravico prostega iskanja, sprejemanja in širjenja vsakovrstnih informacij in idej (19. člen mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah OZN) nedvomno sodi med temeljne človekove pravice."

Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin v RS, Ivan Bizjak

18. september 1998

Lani ta čas smo se v Gibanju OPS trudili, da bi v Sloveniji odprli medijski prostor in bi RTV SLO, ki jo moramo plačevati, prekinila z diskriminacijo drugače mislečih in drugače delujočih neodvisnih civilnih iniciativ in posameznikov. Zahtevali smo pogovor z vodstvom RTV SLO, a ga kljub vsakdanjemu protestu pred stavbo celih 14 dni nismo dočakali. Zato smo sprožili pobudo med ljudmi, naj vložijo REKLAMACIJO za zavrnitev in povrnitev že plačanih vsiljenih RTV prispevkov, ker RTV SLO krši Ustavo RS in zakone, ki urejajo to področje. RTV SLO je nekaterim vlagateljem REKLAMACIJE odgovorila, mnogim pa sploh ne in še to z nekakšnimi pojasnili, kdaj smo upravičeni do neplačevanja. Z odgovorom niso negirali naših argumentov o tem, da ne mislimo plačevati javnega zavoda, ki krši temeljne človekove pravice, pač pa so gladko naše argumente ignorirali in nadaljevali s staro prakso cenzure in diskriminacije ter tabuiziranja tem, ki bi morale priti kot informacije javnega značaja v slovenske domove. To so počeli kljub temu, da nas je po več, kot štirinajst dnevem protestu vsak dan ob 12-ih pred RTV sprejela glavna odgovorna urednice gospa Hrovat in je zagotovila, da bo odprla medijski prostor z oddajo na katero bo povabila nas in še kakšno drugo civilno iniciativo. Lagala je v našo kamero kar si lahko ogledate TUKAJ.

Ljudje ste se na pobudo za vložitev upravičene REKLAMACIJE množično odzvali:

Odziv vodstva RTV SLO pa je bil povsem napačen, aroganten in podcenjujoč do vseh, ki moramo plačati vsak mesec 12,75 evra, kar znese na letni ravni 153 evrov, v desetih letih pa vam je davek na poneumljanje, zavajanje, cenzuro in ustvarjanje izkrivljene resničnosti odnesel v RTV-jevsko blagajno 1.530 evrov. Za ta denar bi se dalo privoščiti marsikaj drugega kot gledanje in poslušanje oddaj, ki so mnoge žaljive za normalnega človeka, da o tem, kar ne izvemo, pa bi morali, sploh ne govorimo. Tukaj v argumentaciji  REKLAMACIJE je zapisano nekaj takih stvari.

Se spomnite, kako so morale obvezno članarino ukiniti Gospodarska in druge zbornice? Je Rtv prispevek kaj drugega kot prisiljevanje, da plačuješ nekaj, česar nisi naročil in mnogi tudi ne uporabljajo, saj živimo v informacijski dobi in se dobijo vse informacije drugje in še neizkrivljene so? V demokratični družbi ne sme nobena institucija vsiliti, da plačuješ neko storitev, ki je nisi naročil. Se vam zdi logično, da plačate nekaj, česar niste naročili? Bi plačali drva, ki bi vam jih nekdo stresel na dvorišče, pa jih ne bi naročili? Sporen je tudi naziv "prispevek", saj vendar tisti, ki prispeva, to stori s prostovoljnim prispevkom.

Mi moramo plačevati še en davek in to davek - vsiljen RTV prispevek, ki se nam začne zaračunavati, ko v hišo oz. gospodinjstvo, dobimo električni števec. Sporno iz vidika varovanja osebnih podatkov je, da kar elektro podjetje naše osebne podake posreduje tretji osebi, v tem primeru RTV SLO. To tako ne gre in je ustavno in zakonsko sporno. Zakonodajalec bo to socialistično različico pobiranja davka moral ukiniti in omogočiti, da bo vsak, ki želi, programe RTV naročil in jih bo tudi plačal glede na čas gledanja, če ne bo pavšala. In še nekaj je treba spomniti, da plačujemo mnogi dvojno. Enkrat operaterju kabelskih storitev, ki ima v shemi RTV SLO programe, in drugič še RTV-ju. Zakaj operaterji ne plačajo pravic RTV-ju, če ti tržijo programe?!

Ne pozabimo, tuje RTV delajo program, da bi dobile denar, naš neprestrukturiran socialistični mastodont s 1900 zaposlenimi zahteva in nam na silo pobira naš denar, da z njim delajo program, ki je v večini žal slab. Naj naredijo pošteno anketo med gledalci in poslušalci, v kateri naj vprašajo, koliko ljudi bi naročilo RTV programe, če bi bili prostovolno plačljivi, da bodo izmerili, koliko so danes vredni na trgu. Treba je RTV SLO preurediti tako, da bo vsak hotel naročiti programe RTV SLO in jih plačevati.

Da skrajšamo, ker je treba ukrepati:

Vložili bomo tožbo na ustrezno sodišče in pobudo za oceno ustavnosti pobiranja vsiljenega RTV prispevka na Ustavno sodišče RS. Ni druge.

Vložili bomo kar kolektivno tožbo:

"Petnajsto poglavje
SOSPORNIKI
191. člen
Več oseb lahko toži oziroma je lahko toženih z isto tožbo (sosporniki):
1.     če so glede na sporni predmet v pravni skupnosti ali če se opirajo njihove pravice oziroma obveznosti na isto dejansko in pravno podlago ter če gre za solidarne terjatve ali solidarne obveznosti;
2.     če so predmet spora zahtevki oziroma obveznosti iste vrste, ki se opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, in velja stvarna in krajevna pristojnost istega sodišča za vsak zahtevek in za vsakega toženca;
3.     če drug zakon tako določa.
Do konca glavne obravnave se lahko ob pogojih iz prvega odstavka tega člena pridruži tožniku nov tožnik ali se tožba razširi na novega toženca, če v to privoli.
Kdor se pridruži tožbi oziroma na kogar se tožba razširi, mora prevzeti pravdo v tistem stanju, v katerem je, ko stopi vanjo."

Glede na lahko dokazljivost, da RTV SLO krši Ustavo RS, Zakon o RTV, Zakon o medijih in mednarodne deklaracije ter pravne akte s konkretnimi primeri medijske nedopustne cenzure in diskriminacije skupin in posameznikov, bomo vtoževali odškodnino ter zahtevali povračilo že vplačanih vsiljenih RTV "prispevkov".

Da bi to lahko storili, vas prosimo za sodelovanje na način, da donirate minimalen znesek recimo vsaj 10 evrov, ker zbiramo denarna sredstva, da bi lahko plačali odvetnike, ki bodo morali pripraviti ustrezno tožbo z vsemi argumenti in dokazi ter pobudo za oceno ustavnosti vsiljenega RTV prispevka in to zastopati pred sodišči. Morda se bo treba po izčrpanju vseh pravnih sredstev v Sloveniji obrniti tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, če ne bodo domača sodišča ugotovila nezakonitosti, protiustavnosti in kršenje temeljnih človekovih pravic, kar smo v reklamaciji nedvomno dokazali. Po tem smo znova poskušali in vabili RTV SLO, da predstavi javnosti naše akcije, poglede in predloge za izhod Slovenije iz nezavidljive situacije, a je vse naletelo na gluha ušesa. 

Drugače pa prosimo, da razumete, Gibanje OPS je civilna organizacija, ki deluje popolnoma brez rednih denarnih sredstev ali rednih podpor. Če boste pogledali na SUPERVIZOR Komisije za preprečevanje korupcije, boste videli, da nismo v vseh letih, kar delujemo, od države prejeli niti centa. Vse smo do sedaj financirali sami in s pomočjo skromnih prispevkov tistih, ki razumejo, da brez denarja ni mogoče delovati. Če hočemo gledati oblastnikom pod prste in se še bolje organizirati, je treba delovati skupaj, si pomagati in se zavedati, da brez organizirane civilne družbe ni demokracije. Kot rečeno, vse, kar vidite na teh spletnih straneh, je delo nekaj entuziastov, ki se zavedamo, da v Sloveniji niso stvari v redu in smo dolžni zavoljo tudi naših otrok poskrbeti, da razmere korenito spremenimo in jih uredimo. To počnemo ob vseh obveznostih v službah in doma.

Pozivamo vas, da se vključite in delujete tudi vi na kakršenkoli način, če ne drugače, pa vsaj z minimalno donacijo.

 

PROSTOVOLJNE PRISPEVKE ZBIRAMO NA NAŠEM TRANSAKCIJSKEM RAČUNU - NE ODLAŠAJTE!

(BIC) SI 56 1914 6501 1737 734 
(SWIFT) SZKBSIXX

Namen nakazila: Prispevek za plačilo stroškov izdelave tožbe in pobude na US za ukinitev RTV prispevka in delovanje Gibanja OPS

Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana

Za dodatne informacije lahko pokličete na: 031 274 419031 274 419

PRISPEVAJTE TUDI VI IN SPODBUDITE, DA TO STORIJO ŠE DRUGI PRISILNI PLAČEVALCI RTV PRISPEVKA IN DRUGI, KI JIM NI VSEENO!

Ekipa OPS