logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb
Združenje v Gibanju OPS (Osveš?eni Prebivalci Slovenije)
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana
www.gibanje-ops.com
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


                    

ZVEZA DOMOLJUBNIH DRUŠTEV HERVARDI
Miklavška ulica 26
2000 Maribor

 

Miro Cerar
Zavod 14
Cankarjeva 4
1000 Ljubljana
e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Zadeva: Javna vprašanja novodobnim politikom


Spoštovani gospod Miro Cerar!

Podali ste se v politi?ne vode in kot predstavniki civilne družbe Vam želimo postaviti nekaj vprašanj, da bi Vas lahko sodržavljanke in sodržavljani bolje spoznali, kako razmišljate in delujete, oziroma kaj ste po?eli do sedaj. Prosimo Vas, da nam v ?im krajšem ?asu odgovorite na naslednja vprašanja, ki jih bomo objavili na spletnih straneh obeh civilnih organizacij:

1. Koliko ?asa ste bili sodelavec v Zakonodajno-pravni službi DZ in kako je to potekalo, kakšna je bila vaša pozicija in koliko ste bili za to pla?ani?

2. Koliko zakonov je DZ sprejel od leta 1991 do danes? Koliko zakonov ste dali skozi svoje roke?

3. Ali ste svetovali tudi v postopkovnih primerih, kjer je šlo za referendumske pobude in zahteve? Koliko je bilo pobud in koliko zahtev? Kaj so bili glavni razlogi, da so bile pobude zavrnjene?

4. Ali priznavate dejstvo, da je zbiranje podpisov za referendume in kandidatne liste urejeno na protiustaven na?in, z obveznim potrjevanjem na Upravnih enotah?

5. Ali ste glede omejevanja referendumov res izjavili, da "ljudstvo že ne more odlo?ati o vseh stvareh"?

6. Ali ste pri spreminjanju 90. ?lena Ustave kot vodja Strokovne komisije Ustavne komisije DZ res ignorirali  vsa opozorila civilne družbe? Lahko re?emo, da je bil zaradi te grobe postopkovne kršitve postopek spreminjanja Ustave nelegitimen in v nasprotju z na?eli mednarodnih konvencij, ki varujejo pravico do sodelovanja pri urejanju javnih zadev (res publica)?

7. Verjamete v vladavino strokovnjakov ali v vladavino ljudstva?

8. Ali poznate dejstvo, da politi?ne stranke ne morejo ve? pridobivati sredstev s strani pravnih oseb, po drugi strani pa se sredstva iz državnega in ob?inskih prora?unov delijo na diskriminatoren na?in, torej protiustavno? Ste glede meje 1% za finan?no-politi?no diskriminacijo seznanjeni z mnenjem Varuha enakih možnosti, g. Boštjana Vernika?

9. Ali podpirate ureditev, da politi?ne stranke dobijo dolo?en delež vnaprej zagotovljenih sredstev, in se tako otresejo potrebe po animiranju vsakega volilca posebej, ali pa podpirate idejo financiranja politi?nih strank po na?elu "1 glas = 1 cent", kjer volilci s svojimi glasovi dolo?ajo "tržno vrednost" politi?nim strankam?

10. Glede na to, da je vaša stranka izven parlamentarna, sprašujemo, ali boste tako kot DL in PS na prejšnjih volitvah, tudi vi nastopili skupaj z velikimi strankami, ali boste sprejeli vlogo izven parlamentarnih strank, ki jim je skupaj namenjen le del medijskega prostora na RTV SLO?

11. Ali ra?unate na boljše pokrivanje pri zasebnih medijih, kjer ni zakonskih pravil za uravnoteženo predstavitev kandidatnih list?

12. Koliko ?asa ste sodelovali kot zunanji svetovalec odvetniške pisarne Mira Senice? Koliko denarja ste zaslužili v tem ?asu za to svetovanje? Lahko naštejete 10 najbolj pomembnih ustavnih vprašanj, ki ste jih reševali preko te odvetniške pisarne?

13. Koliko ?asa ste bili ?lan in koliko ?asa predsednik Sodnega sveta Slovenije? Koliko javnih sredstev ste prejeli v tem ?asu? Lahko naštejete 5 najbolj pomembnih kadrovskih odlo?itev (imen sodnikov ni potrebno naštevati, gre zgolj za boljšo predstavo volilk in volilcev o tem, kaj ste dejansko po?eli), ki so bile sprejete v vašem mandatu?

14. Lahko pojasnite odpiranje in zapiranje in ponovno odpiranje vašega s.p. podjetja? Koliko denarja ste zaslužili preko vseh svojih s.p. v vsem ?asu?

15. Lahko pojasnite, kako je bilo sodelovati pri vzpostavljanju samostojne in neodvisne države (1991), in kako je bilo sodelovati pri predaji politi?ne(2004), vojaške(2004) in ekonomske(2007) suverenosti Slovenije? Kateri postopek vam je osebno dal ve? zadovoljstva?

16. Ste zadovoljni, ker ste sodelovali pri argumentaciji za prepre?itev referenduma o Lizbonski pogodbi? Še vedno mislite, da je bilo dobro, da tega referenduma ni bilo? Bi se po vaše ljudstvo odlo?ilo napa?no?

17. Ali še sodelujete z Evropskim centrom za reševanje sporov in koliko denarja ste zaslužili pri tem?

18. Koliko ?asa ste zaposleni na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in kakšna je bila vaša kariera na tem podro?ju? Koliko sredstev ste zaslužili s pedagoškim delom?

19. Ali verjamete, da lahko ?lovek dobro opravlja le eno funkcijo naenkrat in da bi morali ljudje dati drugim priložnost na ta na?in, da se sami kakšni funkciji odpovedo? Kaj bi bilo eti?no in kaj moralno, v tem primeru?

Hvala vnaprej za kratke, nedvoumne in jasne odgovore.

Vse dobro in lepo pozdravljeni!

Združenje domoljubnih društev Hervardi in Gibanje OPS