Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!

TAKO, TO JE PA RES MAJNIŠKA DEKLARACIJA - VIZIJA CIVILNE DRUŽBE Osveščenih Prebivalcev Slovenije, KI NISMO PODALJŠANA ROKA NOBENE POLITIKE.

9. Maj 2014.

Podpišite, povabite, naj se podpišejo še drugi, saj ko bo imelo dovolj ljudi v glavi to VIZIJO, jo bomo tudi uresničili. Poznate čudežno moč podzavesti? Kar si damo v podzavest, da hočemo, se potem začne uresničevati, seveda, če delamo v želeni smeri. Toda nekaj je potrebno vedeti, podzavest ne pozna morale niti etike, ponudi nam tudi rešitve do zastavljenih ciljev, ki niso etični in moralni.

Torej gremo k cilju, a nikoli na škodo drugih narodov in nikoli na škodo kogarkoli. Ko se ponudi rešitev za korak naprej, je potrebno vedno vklopiti razum in pretehtati, ali se je ponudila dobra rešitev, ki je etično in moralno sprejemljiva.

Tukaj so začrtani potrebni koraki, da zgornjo VIZIJO čim prej URESNIČIMO!

ZAČNITE VERJETI V TAKO SLOVENIJO, KI JE ZGORAJ ZAPISANA, V PRISPODOBI SPODAJ NARISANA!

PODPIŠI IN POVEJ NAPREJ!

POZOR! PROSIMO, DA V RUBRIKE NE VPIŠETE ŠUMNIKOV (Č,Š,Ž)

Ime *
Priimek *
Kraj bivanja *
Država *
Telefon če želite, da vas obveščamo preko kraktih SMS sporočil
E-mail *Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!