ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV, OČIŠČENJE IN PREPOROD RTV SLO - NE PLAČAMO VSILJENEGA RTV PRISPEVKA/DAJATVE/DAVKA!

 

 

10. marca 2014 nas je pet iz Gibanja OPS končno dobilo možnost pogovora z glavno odgovorno urednico gospo Ksenijo Horvat Petrovčič. To se je zgodilo zato, ker smo se vsak dan tri tedne ob 11.55 uri pojavili na RTV in zahtevali pogovor o tem, kdaj bodo razkrili skrite TABU teme, začeli objavljati popravke, ki so jih po Ustavi dolžni, in kdaj bodo prenehali z diskriminacijo vseh, ki nismo na partijski liniji in imamo predloge rešitev za izhod Slovenije iz te blodnje v temi.

Obljubila je, da bodo v naslednji oddaji DOSJE objavili popravek Zveze domoljubnih društev Hervardi, ki so bili v tej oddaji z naslovom KOALICIJA SOVRAŠTVA označeni kot neonacisti. To so po Ustavi RS dolžni storiti v 48 urah, ko so tak popravek dobili. Oddaja je bila predvajana v aprilu, a popravka ni bilo. Torej se je zlagala.

V prejšnjem posnetku pa ste videli, da je obljubila, da bodo odprli medijski prostor, ko smo bili dogovorjeni, da bodo pripravili oddajo, na kateri bomo predstavniki različnih civilnih iniciativ podali naše ocene stanja v državi, oceno, kje je vzrok, da smo Slovenci tako močno zašli, in predloge za rešitev te vse bolj zavožene situacije.

Dogovor je bil, da bodo to naredili v aprilu. Tudi od te obljube ni nič, kar pomeni, da se je tudi to zlagala. Vse to skupaj nedvomno kaže, da o tem, kaj bo na TV in kaj ne bo, ne odloča glavna odgovorna urednica, ampak očitno nekdo drug. Kako lahko nacionalni mediji drugim nastavljajo ogledalo, če njihovi najodgovornejši ljudje dobesedno lažejo, zavajajo in ne držijo besede?

Tudi g. Ladislav Troha je prisilni zavezanec za plačilo RTV prispevka, za katerega se ne ve, kaj v bistvu je, prispevek, dajatev ali davek? Tudi on je vložil reklamacijo, na katero je dobil povsem neustrezen odgovor pravne službe RTV SLO dela citiranega zakona o RTV, v kateri navajajo, kdaj je kdo upravičen do neplačevanja RTV SLO. Na ta odgovor se je odzval z novo razširjeno reklamacijo, na katero je v petek, 25. 04. 2014, prejel nov odgovor, v katerem se odhajajoči direktor RTV SLO močno spreneveda, zavaja in grozi, da bodo delali izvršbe, da bodo tožili gospoda Troho, ker hujska narod in povzroča škodo javnemu zavodu, ki dokazano krši zakone in Ustavo RS. Tega, kar mu očitajo povsem brez osnov, ne dela on, ampak je (kar smo mislili, da je prav) to naredilo več ljudi, ki sodelujemo, ker nam ni vseeno, kaj se dogaja. 

Gospod Filli je že v prejšnjih svojih izjavah povedal, da gre za nekakšno dajatev kot je dajatev za šolstvo, šport, vojsko, policijo ali kulturo. Tukaj si bomo sposodili argumentacijo gospoda Tomaža Predikake, ki jo je podal v komentarju na naši spletni strani. 

"Dne 25.03.2014 sem si ogledal oddajo na prvem programu nacionalne TV z naslovom:«Dobra ura«, kjer je g. Marko Filli poudaril, da RTV prispevek ni plačilo za storitev, temveč dajatev za javno storitev in se reklamacije kot je takšne smatrajo za brezpredmetne in jih služba za obračun RTV-prispevka uradno zavrača.

Kot je g. Filli opisoval RTV prispevek kot: »...neka taka javna dajatev«, v celoti zavračam vse obveznosti plačil, saj (kot je sam G. Filli javno utemeljil) ti ne izražajo točnosti zahtevkov na plačilnih nalogih. Plačilni nalogi Javnega zavoda saj se nanašajo na RTV-prispevek in ne na posebno javno dajatev, kar pa sta dve različni zadevi, ki utemeljujta dva različna pojma.

In kot je g. Filli razlagal, da ima tovrstni prispevek podobnosti s plačevanjem davkov v šolstvu, zdravstvu, policiji, vojski, v celoti pravno ne zadrži vode, saj za šolstvo, zdravstvo, policijo, vojsko... itd. plačujem DAJATVE in ne prispevke.

Prispevek je lahko oblika enkratnega plačila za nekaj ali pa kot periodično plačilo za nakup storitev. In javni zavod Radiotelevizija Slovenija zaračunava storitve v okviru predpisanega zakona in ker kot zgoraj opisane storitve niso bile v celoti ali pravilno opravljene, imam kot, če že ne drugače, prisiljen uporabnik/potrošnik teh storitev pravico do reklamacije.

Kot slovar slovenskega knjižnega jezika opisuje je prispevek:
prispévek -vka m (ẹ̑) 1. denarna vsota ali kaka stvar, ki se za kaj da, prispeva: dati svoj prispevek za novo šolo; zbirati denarne prispevke za izlet; podpreti kaj s prispevkom; letni, mesečni prispevek; prispevek v blagu, obleki / prostovoljni prispevek // dajatev za zadovoljevanje skupnih potreb: odmeriti, predpisati prispevek; plačati prispevke; določiti stopnjo prispevka; dajatve in prispevki / komunalni prispevek za kritje stroškov komunalne ureditve zazidalnega zemljišča; stanovanjski prispevek;

4. Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka:
V navezavi na točko 3 razloga zavrnitve plačila je kot sam g. Marko Filli javno utemeljil; da je Radiotelevizija Slovenije neodvisna ustanova in je neodvisna od države, torej potrjuje še eno dejstvo, da brez mojega pisnega soglasja kljub zakonu neka neodvisna institucija ne more mene kot Državljana Republike Slovenije prisilit v plačevanje nečesa, če teh storitev ne uporabljam. Zakon ji nalaga samo okvir njenih pristojnosti, nikakor pa ne absolutno pravico samoodločanja."


V REKLAMACIJI smo pravno utemeljili in dokazali, da RTV krši več členov zakona o RTV, zakona o medijih in celo Ustave RS, kar pomeni, da se odgovorni, ki jih plačujemo v javnem zavodu RTV SLO, požvižgajo na zakonodajo in celo Ustavo ter delujejo samovoljno in samopašno, ko tudi na izrecna pisna opozorila niso pripravljeni spremeniti svoje proti pravne prakse. Kljub obljubi glavne odgovorne urednice, da bodo ravnali drugače, se to ni zgodilo. Posneli so sicer vnovično vlaganje Zakona OPS, a so iz posnetega gradiva pripravili manipulativen in zavajajoč ter pomanjkljiv prispevek. Kljub temu, da smo zahtevali popravek, ki so ga po Ustavi RS dolžni objaviti, tega niso storili in nas znova vehementno ignorirajo.

Nadaljuje se medijska cenzura v vseh točkah, ki so navedene v REKLAMACIJI in pridružile so se še nove, med drugim nova, ko gre za kršenje Ustave, ker nočejo objaviti popravka v zvezi s poročanjem o vnovičnem vlaganju Zakona OPS v Državni zbor.

VSE VEČ LJUDI NAM SPOROČA, DA JIM IZ RTV SLO NA VLOŽENE REKLAMACIJE NE ODGOVARJAJO, KAR SO PO ZAKONU DOLŽNI STORITI, PA TUDI, ČE BI BILA REKLAMACIJA POVSEM ZGREŠENA. AMPAK NI ZGREŠENA, KER JE PRAVNO UTEMELJENA, SAJ ODGOVORNI V JAVNEM ZAVODU ZAVESTNO KRŠIJO PREDPISE IN ZAKONODAJO. Na to so bili večkrat opozorjeni, pisno in ustno ter so se sodeč po pogovorih zavedali, da je to problem.

V vnovičnem odgovoru na reklamacijo generalni direktor RTV - SLO pravi, da ne gre za napake, ki jih zatrjujemo v reklamaciji, ampak za uredniške odločitve. No, če so uredniške odločitve prepuščene zavestnemu kršenju zakonov in Ustave RS, potem imamo tudi prisilni plačevalci RTV prispevka/dajatve/davka (gospod Filli še sam ne ve, kaj je to) pravico, da JAVNEGA DRŽAVNEGA ZAVODA, V KATEREM ODGOVORNI KRŠIJO ZAKONE IN USTAVO, NE PLAČUJEMO.

Gospod Filli z vehemenco oblastniškega samodržca zavrne povsem dokazane kršitve zakona in Ustave RS z besedami, da se pač uredniki tako odločajo, do česar imajo po njegovem popolno pravico. Pa na njegovo žalost ni tako, ker so zakoni in Ustava RS tisti, ki določajo, kaj urednik sme in kaj ne, in samo ta pravila ter kodeks novinarjev Slovenije ter mednarodni standardi določajo, kje so meje samovolje urednikov in novinarjev. Poleg tega pa je glavna odgovorna urednica očitno dojela problem, obljubila, da bo drugače, a je oblastniški ego njenih nadrejenih preprečil, da bi se kaj pozitivnega zgodilo na podlagi obljub, ki jih je dala pred kamero 10. marca na RTV SLO. Še dobro, da smo sestanek posneli na svojo kamero, ker sicer bi zdaj lajali v luno in bi nas imel kdo še za lažnivce.

Mimogrede še, Zakon OPS ni bil dvakrat zavržen kot napačno navaja, ampak je bil dvakrat zavrnjen z izgovori takratnega predsednika Državnega zbora, ideološko obremenjenega gospoda Pavla Gantarja, ki so bili zgolj izgovori, da ni razpisal 60 dnevnega roka za zbiranje 5.000 podpisov podpore, kar bi morali neodvisni mediji problematizirati. To so storili tako, da so javnosti prikrili, da sva ga dve civilni iniciativi vložili. To pa je totalitarno obnašanje in vračanje v enoumje.

V delu odgovora tudi navede, da zaradi tega, ker razmerje med prisilnimi plačniki RTV prispevka/dajatve/davka/ ne podlegajo Zakonu o obligacijskih razmerjih, nimajo zaradi tega do RTV SLO nobenih pravic, RTV SLO pa do plačevalcev nobenih dolžnosti. Si lahko zamišljate, kakšen odnos imajo ljudje na RTV, ki jim davkoplačevalci dajemo plačo in to ne majhno, in to za to, da že desetletja manipulirajo, zavajajo, poneumljajo!? In počnejo ravno to, kar v svojem pamfletu pravi generalni direktor: "RTV Slovenija ne more in ne sme biti orodje politične in svetovnonazorske propagande posameznikov", da ne morejo in ne smejo početi.

Ko bo nekoč narejena analiza najbolj odmevnih navijaških oddaj in prispevkov družbeno političnih delavcev na RTV SLO, ki to nikoli niso nehali biti v glavah (čast redkim izjemam, ki pa nimajo nobenega vpliva), bo vsem jasno, kako so vzdrževali tako rekoč enoumje tudi po letu 1990 vse do danes, ker so vedno favorizirali posameznike in politične skupine iz gnezda komunistično udbovske nomenklature, vse druge pa so ignorirali, jih cenzurirali ter jih diskreditirali.

SAMI SE BOSTE ODLOČILI, GOSPE IN GOSPODJE, ALI BOSTE ŠE NAPREJ PRENAŠALI TA NEVERJETEN NAPUH LJUDI, KI ŽIVIJO OD NAŠEGA DENARJA. SAMI BOSTE PRESODILI, ALI RES MORAMO IN ALI NAS RES LAHKO KDO PRISILI PLAČEVATI JAVNI ZAVOD, KI NE DELUJE V SKLADU Z USTAVO IN ZAKONI. KAR SE TIČE GIBANJA OPS IN POSAMEZNIKOV V NJEM, KI SO TUDI PRISILNI ZAVEZANCI ZA PLAČEVANJE RTV PRISPEVKA, SMO ODLOČENI, DA TEGA NE PLAČAMO VEČ, PA TUDI ČE NAS DAJO IZ KOŽE.

DOVOLJ JE RAZLOGOV, DA 5. MAJA 2014 OB 11.55 URI ZAČNEMO Z NOVIM PROTESTOM PRED STAVBO RTV SLO NA KOLODVORSKI 2 V LJUBLJANI, KATEREGA BOMO VSAK DAN STOPNJEVALI IN ZAOSTROVALI, VSE DOKLER NE BO SPLAHNEL OBLASTNIŠKI NAPUH LJUDI, KI SO ODGOVORNI EDINO LJUDSTVU, IN BODO ALI ODPRLI MEDIJSKI PROSTOR, DA BODO VANJ BREZ DISKRIMINACIJE VSTOPALI VSI RELEVANTNI DELEŽNIKI, KI IMAJO SLOVENSKEMU LJUDSTVU POVEDATI RESNICO O TEM, KAJ SE TUKAJ PRAVZAPRAV DOGAJA, ALI PA BODO ODGOVORNI ODSTOPILI, DA BO LJUDSTVO IZBRALO NOVE ODGOVORNE LJUDI, KI SE BODO ZAVEDALI SVOJE ODGOVORNOSTI DO LJUDSTVA.

Radio televizija pa bo ZAČELA DELOVATI ZA LJUDI V SKLADU Z USTAVO IN ZAKONI, KODEKSI IN MEDNARODNIMI STANDARDI, KO BODO ZARADI TEGA POTEM NA VOLITVAH LAHKO ZMAGALI TUDI TAKI, KI DO SEDAJ ZARADI NAČRTNE DISKRIMINACIJE in CENZURE ter DISKREDITACIJ NISO IMELI NOBENIH MOŽNOSTI.

Ne gre zgolj za plačilo 12,70 eura na mesec, kar je na letni ravni sicer kar 153 evrov, in je to za mnoge prevelik strošek, temveč gre za veliko več. Gre za to, ali bo končno RTV SLO začela delovati samostojno, neodvisno, strokovno in v korist res širše javnosti, ne pa kot deluje zdaj za ozke interese oblastniške nomenklature - lobijev, škodljivih združb, skrivnih lož in klik.

Kar se tiče plačevanja, predlagamo zaradi več sugestij raznih ljudi, ki so nam pisali, naj RTV kodira svoje programe in jih ponudi na trg, da si jih bodo ljudje kupili pri operaterjih. Najbolj nenavadno je, da ljudje plačujmo zaradi digitalizacije naročnino kabelskim operaterjem, ki imajo v svojih shemah tudi programe RTV SLO, potem pa še vsiljeni RTV prispevek direktno na RTV SLO. Koliko operaterji kabelskih sistemov plačujejo RTV naročnine, nam ni znano. Skratka, vse v tej državi je obrnjeno na glavo, ljudje plačujemo dvojno, trojno, vse več in TEGA JE RES ŽE PREVEČ IN DOVOLJ.

5. MAJA in dneve po tem BOMO TAKO ALI DRUGAČE SKUŠALI TO NORIJO USTAVITI. ALI SE BOSTE PRIDRUŽILI, JE TUDI VAŠA SVOBODNA ODLOČITEV, DO KATERE IMATE PRAVICO PO USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI PRAVI V ENEM IZMED ČLENOV, DA JE JAVNO ZDRUŽEVANJE SVOBODNO. NIKOGAR NE HUJSKAMO, DA NAJ KRŠI ZAKONSKE DOLOČBE AMPAK SKUŠAMO PREPREČITI, DA ZAKONSKIH IN USTAVNIH DOLOČB NE BI ŠE NAPREJ KRŠILI ODGOVORNI V DRŽAVI IN TUDI V JAVNEM ZAVODU RTV SLO. TO JE NAŠ EDINI NAMEN IN POPOLNA PRAVICA PO TUDI ZDRAVI PAMETI, KI JE NEKATERE ŽE DAVNO TEGA ZAPUSTILA. DRUGIM OČITAJO, DA HUJSKAMO LJUDI, NAJ KRŠIJO ZAKONSKE DOLOČBE, SAMI PA NAM KAŽEJO, KAKO SE TO V RESNICI NEKAZNOVANO POČNE.

VABLJENI, MI BOMO TAM VSAK DAN, SICER PA NE GLEDE NA TO, ALI PRIDETE ALI NE, POVEMO, DA JE BOLJE HODITI PO PRAVI POTI V PRAVO SMER SAM KOT SKUPAJ Z NEŠTETO SOMIŠLJENIKOV V PREPAD.

(s klikom na plakat pridete do skupine na facebook-u)

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!