Dejavnosti Drugačna politika ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV, OČIŠČENJE IN PREPOROD RTV SLO - NE PLAČAMO VSILJENEGA RTV PRISPEVKA/DAJATVE/DAVKA!

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV, OČIŠČENJE IN PREPOROD RTV SLO - NE PLAČAMO VSILJENEGA RTV PRISPEVKA/DAJATVE/DAVKA!

 

 

10. marca 2014 nas je pet iz Gibanja OPS končno dobilo možnost pogovora z glavno odgovorno urednico gospo Ksenijo Horvat Petrovčič. To se je zgodilo zato, ker smo se vsak dan tri tedne ob 11.55 uri pojavili na RTV in zahtevali pogovor o tem, kdaj bodo razkrili skrite TABU teme, začeli objavljati popravke, ki so jih po Ustavi dolžni, in kdaj bodo prenehali z diskriminacijo vseh, ki nismo na partijski liniji in imamo predloge rešitev za izhod Slovenije iz te blodnje v temi.

Obljubila je, da bodo v naslednji oddaji DOSJE objavili popravek Zveze domoljubnih društev Hervardi, ki so bili v tej oddaji z naslovom KOALICIJA SOVRAŠTVA označeni kot neonacisti. To so po Ustavi RS dolžni storiti v 48 urah, ko so tak popravek dobili. Oddaja je bila predvajana v aprilu, a popravka ni bilo. Torej se je zlagala.

V prejšnjem posnetku pa ste videli, da je obljubila, da bodo odprli medijski prostor, ko smo bili dogovorjeni, da bodo pripravili oddajo, na kateri bomo predstavniki različnih civilnih iniciativ podali naše ocene stanja v državi, oceno, kje je vzrok, da smo Slovenci tako močno zašli, in predloge za rešitev te vse bolj zavožene situacije.

Dogovor je bil, da bodo to naredili v aprilu. Tudi od te obljube ni nič, kar pomeni, da se je tudi to zlagala. Vse to skupaj nedvomno kaže, da o tem, kaj bo na TV in kaj ne bo, ne odloča glavna odgovorna urednica, ampak očitno nekdo drug. Kako lahko nacionalni mediji drugim nastavljajo ogledalo, če njihovi najodgovornejši ljudje dobesedno lažejo, zavajajo in ne držijo besede?

Tudi g. Ladislav Troha je prisilni zavezanec za plačilo RTV prispevka, za katerega se ne ve, kaj v bistvu je, prispevek, dajatev ali davek? Tudi on je vložil reklamacijo, na katero je dobil povsem neustrezen odgovor pravne službe RTV SLO dela citiranega zakona o RTV, v kateri navajajo, kdaj je kdo upravičen do neplačevanja RTV SLO. Na ta odgovor se je odzval z novo razširjeno reklamacijo, na katero je v petek, 25. 04. 2014, prejel nov odgovor, v katerem se odhajajoči direktor RTV SLO močno spreneveda, zavaja in grozi, da bodo delali izvršbe, da bodo tožili gospoda Troho, ker hujska narod in povzroča škodo javnemu zavodu, ki dokazano krši zakone in Ustavo RS. Tega, kar mu očitajo povsem brez osnov, ne dela on, ampak je (kar smo mislili, da je prav) to naredilo več ljudi, ki sodelujemo, ker nam ni vseeno, kaj se dogaja. 

Gospod Filli je že v prejšnjih svojih izjavah povedal, da gre za nekakšno dajatev kot je dajatev za šolstvo, šport, vojsko, policijo ali kulturo. Tukaj si bomo sposodili argumentacijo gospoda Tomaža Predikake, ki jo je podal v komentarju na naši spletni strani. 

"Dne 25.03.2014 sem si ogledal oddajo na prvem programu nacionalne TV z naslovom:«Dobra ura«, kjer je g. Marko Filli poudaril, da RTV prispevek ni plačilo za storitev, temveč dajatev za javno storitev in se reklamacije kot je takšne smatrajo za brezpredmetne in jih služba za obračun RTV-prispevka uradno zavrača.

Kot je g. Filli opisoval RTV prispevek kot: »...neka taka javna dajatev«, v celoti zavračam vse obveznosti plačil, saj (kot je sam G. Filli javno utemeljil) ti ne izražajo točnosti zahtevkov na plačilnih nalogih. Plačilni nalogi Javnega zavoda saj se nanašajo na RTV-prispevek in ne na posebno javno dajatev, kar pa sta dve različni zadevi, ki utemeljujta dva različna pojma.

In kot je g. Filli razlagal, da ima tovrstni prispevek podobnosti s plačevanjem davkov v šolstvu, zdravstvu, policiji, vojski, v celoti pravno ne zadrži vode, saj za šolstvo, zdravstvo, policijo, vojsko... itd. plačujem DAJATVE in ne prispevke.

Prispevek je lahko oblika enkratnega plačila za nekaj ali pa kot periodično plačilo za nakup storitev. In javni zavod Radiotelevizija Slovenija zaračunava storitve v okviru predpisanega zakona in ker kot zgoraj opisane storitve niso bile v celoti ali pravilno opravljene, imam kot, če že ne drugače, prisiljen uporabnik/potrošnik teh storitev pravico do reklamacije.

Kot slovar slovenskega knjižnega jezika opisuje je prispevek:
prispévek -vka m (ẹ̑) 1. denarna vsota ali kaka stvar, ki se za kaj da, prispeva: dati svoj prispevek za novo šolo; zbirati denarne prispevke za izlet; podpreti kaj s prispevkom; letni, mesečni prispevek; prispevek v blagu, obleki / prostovoljni prispevek // dajatev za zadovoljevanje skupnih potreb: odmeriti, predpisati prispevek; plačati prispevke; določiti stopnjo prispevka; dajatve in prispevki / komunalni prispevek za kritje stroškov komunalne ureditve zazidalnega zemljišča; stanovanjski prispevek;

4. Razlog za zavrnitev plačila RTV prispevka:
V navezavi na točko 3 razloga zavrnitve plačila je kot sam g. Marko Filli javno utemeljil; da je Radiotelevizija Slovenije neodvisna ustanova in je neodvisna od države, torej potrjuje še eno dejstvo, da brez mojega pisnega soglasja kljub zakonu neka neodvisna institucija ne more mene kot Državljana Republike Slovenije prisilit v plačevanje nečesa, če teh storitev ne uporabljam. Zakon ji nalaga samo okvir njenih pristojnosti, nikakor pa ne absolutno pravico samoodločanja."


V REKLAMACIJI smo pravno utemeljili in dokazali, da RTV krši več členov zakona o RTV, zakona o medijih in celo Ustave RS, kar pomeni, da se odgovorni, ki jih plačujemo v javnem zavodu RTV SLO, požvižgajo na zakonodajo in celo Ustavo ter delujejo samovoljno in samopašno, ko tudi na izrecna pisna opozorila niso pripravljeni spremeniti svoje proti pravne prakse. Kljub obljubi glavne odgovorne urednice, da bodo ravnali drugače, se to ni zgodilo. Posneli so sicer vnovično vlaganje Zakona OPS, a so iz posnetega gradiva pripravili manipulativen in zavajajoč ter pomanjkljiv prispevek. Kljub temu, da smo zahtevali popravek, ki so ga po Ustavi RS dolžni objaviti, tega niso storili in nas znova vehementno ignorirajo.

Nadaljuje se medijska cenzura v vseh točkah, ki so navedene v REKLAMACIJI in pridružile so se še nove, med drugim nova, ko gre za kršenje Ustave, ker nočejo objaviti popravka v zvezi s poročanjem o vnovičnem vlaganju Zakona OPS v Državni zbor.

VSE VEČ LJUDI NAM SPOROČA, DA JIM IZ RTV SLO NA VLOŽENE REKLAMACIJE NE ODGOVARJAJO, KAR SO PO ZAKONU DOLŽNI STORITI, PA TUDI, ČE BI BILA REKLAMACIJA POVSEM ZGREŠENA. AMPAK NI ZGREŠENA, KER JE PRAVNO UTEMELJENA, SAJ ODGOVORNI V JAVNEM ZAVODU ZAVESTNO KRŠIJO PREDPISE IN ZAKONODAJO. Na to so bili večkrat opozorjeni, pisno in ustno ter so se sodeč po pogovorih zavedali, da je to problem.

V vnovičnem odgovoru na reklamacijo generalni direktor RTV - SLO pravi, da ne gre za napake, ki jih zatrjujemo v reklamaciji, ampak za uredniške odločitve. No, če so uredniške odločitve prepuščene zavestnemu kršenju zakonov in Ustave RS, potem imamo tudi prisilni plačevalci RTV prispevka/dajatve/davka (gospod Filli še sam ne ve, kaj je to) pravico, da JAVNEGA DRŽAVNEGA ZAVODA, V KATEREM ODGOVORNI KRŠIJO ZAKONE IN USTAVO, NE PLAČUJEMO.

Gospod Filli z vehemenco oblastniškega samodržca zavrne povsem dokazane kršitve zakona in Ustave RS z besedami, da se pač uredniki tako odločajo, do česar imajo po njegovem popolno pravico. Pa na njegovo žalost ni tako, ker so zakoni in Ustava RS tisti, ki določajo, kaj urednik sme in kaj ne, in samo ta pravila ter kodeks novinarjev Slovenije ter mednarodni standardi določajo, kje so meje samovolje urednikov in novinarjev. Poleg tega pa je glavna odgovorna urednica očitno dojela problem, obljubila, da bo drugače, a je oblastniški ego njenih nadrejenih preprečil, da bi se kaj pozitivnega zgodilo na podlagi obljub, ki jih je dala pred kamero 10. marca na RTV SLO. Še dobro, da smo sestanek posneli na svojo kamero, ker sicer bi zdaj lajali v luno in bi nas imel kdo še za lažnivce.

Mimogrede še, Zakon OPS ni bil dvakrat zavržen kot napačno navaja, ampak je bil dvakrat zavrnjen z izgovori takratnega predsednika Državnega zbora, ideološko obremenjenega gospoda Pavla Gantarja, ki so bili zgolj izgovori, da ni razpisal 60 dnevnega roka za zbiranje 5.000 podpisov podpore, kar bi morali neodvisni mediji problematizirati. To so storili tako, da so javnosti prikrili, da sva ga dve civilni iniciativi vložili. To pa je totalitarno obnašanje in vračanje v enoumje.

V delu odgovora tudi navede, da zaradi tega, ker razmerje med prisilnimi plačniki RTV prispevka/dajatve/davka/ ne podlegajo Zakonu o obligacijskih razmerjih, nimajo zaradi tega do RTV SLO nobenih pravic, RTV SLO pa do plačevalcev nobenih dolžnosti. Si lahko zamišljate, kakšen odnos imajo ljudje na RTV, ki jim davkoplačevalci dajemo plačo in to ne majhno, in to za to, da že desetletja manipulirajo, zavajajo, poneumljajo!? In počnejo ravno to, kar v svojem pamfletu pravi generalni direktor: "RTV Slovenija ne more in ne sme biti orodje politične in svetovnonazorske propagande posameznikov", da ne morejo in ne smejo početi.

Ko bo nekoč narejena analiza najbolj odmevnih navijaških oddaj in prispevkov družbeno političnih delavcev na RTV SLO, ki to nikoli niso nehali biti v glavah (čast redkim izjemam, ki pa nimajo nobenega vpliva), bo vsem jasno, kako so vzdrževali tako rekoč enoumje tudi po letu 1990 vse do danes, ker so vedno favorizirali posameznike in politične skupine iz gnezda komunistično udbovske nomenklature, vse druge pa so ignorirali, jih cenzurirali ter jih diskreditirali.

SAMI SE BOSTE ODLOČILI, GOSPE IN GOSPODJE, ALI BOSTE ŠE NAPREJ PRENAŠALI TA NEVERJETEN NAPUH LJUDI, KI ŽIVIJO OD NAŠEGA DENARJA. SAMI BOSTE PRESODILI, ALI RES MORAMO IN ALI NAS RES LAHKO KDO PRISILI PLAČEVATI JAVNI ZAVOD, KI NE DELUJE V SKLADU Z USTAVO IN ZAKONI. KAR SE TIČE GIBANJA OPS IN POSAMEZNIKOV V NJEM, KI SO TUDI PRISILNI ZAVEZANCI ZA PLAČEVANJE RTV PRISPEVKA, SMO ODLOČENI, DA TEGA NE PLAČAMO VEČ, PA TUDI ČE NAS DAJO IZ KOŽE.

DOVOLJ JE RAZLOGOV, DA 5. MAJA 2014 OB 11.55 URI ZAČNEMO Z NOVIM PROTESTOM PRED STAVBO RTV SLO NA KOLODVORSKI 2 V LJUBLJANI, KATEREGA BOMO VSAK DAN STOPNJEVALI IN ZAOSTROVALI, VSE DOKLER NE BO SPLAHNEL OBLASTNIŠKI NAPUH LJUDI, KI SO ODGOVORNI EDINO LJUDSTVU, IN BODO ALI ODPRLI MEDIJSKI PROSTOR, DA BODO VANJ BREZ DISKRIMINACIJE VSTOPALI VSI RELEVANTNI DELEŽNIKI, KI IMAJO SLOVENSKEMU LJUDSTVU POVEDATI RESNICO O TEM, KAJ SE TUKAJ PRAVZAPRAV DOGAJA, ALI PA BODO ODGOVORNI ODSTOPILI, DA BO LJUDSTVO IZBRALO NOVE ODGOVORNE LJUDI, KI SE BODO ZAVEDALI SVOJE ODGOVORNOSTI DO LJUDSTVA.

Radio televizija pa bo ZAČELA DELOVATI ZA LJUDI V SKLADU Z USTAVO IN ZAKONI, KODEKSI IN MEDNARODNIMI STANDARDI, KO BODO ZARADI TEGA POTEM NA VOLITVAH LAHKO ZMAGALI TUDI TAKI, KI DO SEDAJ ZARADI NAČRTNE DISKRIMINACIJE in CENZURE ter DISKREDITACIJ NISO IMELI NOBENIH MOŽNOSTI.

Ne gre zgolj za plačilo 12,70 eura na mesec, kar je na letni ravni sicer kar 153 evrov, in je to za mnoge prevelik strošek, temveč gre za veliko več. Gre za to, ali bo končno RTV SLO začela delovati samostojno, neodvisno, strokovno in v korist res širše javnosti, ne pa kot deluje zdaj za ozke interese oblastniške nomenklature - lobijev, škodljivih združb, skrivnih lož in klik.

Kar se tiče plačevanja, predlagamo zaradi več sugestij raznih ljudi, ki so nam pisali, naj RTV kodira svoje programe in jih ponudi na trg, da si jih bodo ljudje kupili pri operaterjih. Najbolj nenavadno je, da ljudje plačujmo zaradi digitalizacije naročnino kabelskim operaterjem, ki imajo v svojih shemah tudi programe RTV SLO, potem pa še vsiljeni RTV prispevek direktno na RTV SLO. Koliko operaterji kabelskih sistemov plačujejo RTV naročnine, nam ni znano. Skratka, vse v tej državi je obrnjeno na glavo, ljudje plačujemo dvojno, trojno, vse več in TEGA JE RES ŽE PREVEČ IN DOVOLJ.

5. MAJA in dneve po tem BOMO TAKO ALI DRUGAČE SKUŠALI TO NORIJO USTAVITI. ALI SE BOSTE PRIDRUŽILI, JE TUDI VAŠA SVOBODNA ODLOČITEV, DO KATERE IMATE PRAVICO PO USTAVI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI PRAVI V ENEM IZMED ČLENOV, DA JE JAVNO ZDRUŽEVANJE SVOBODNO. NIKOGAR NE HUJSKAMO, DA NAJ KRŠI ZAKONSKE DOLOČBE AMPAK SKUŠAMO PREPREČITI, DA ZAKONSKIH IN USTAVNIH DOLOČB NE BI ŠE NAPREJ KRŠILI ODGOVORNI V DRŽAVI IN TUDI V JAVNEM ZAVODU RTV SLO. TO JE NAŠ EDINI NAMEN IN POPOLNA PRAVICA PO TUDI ZDRAVI PAMETI, KI JE NEKATERE ŽE DAVNO TEGA ZAPUSTILA. DRUGIM OČITAJO, DA HUJSKAMO LJUDI, NAJ KRŠIJO ZAKONSKE DOLOČBE, SAMI PA NAM KAŽEJO, KAKO SE TO V RESNICI NEKAZNOVANO POČNE.

VABLJENI, MI BOMO TAM VSAK DAN, SICER PA NE GLEDE NA TO, ALI PRIDETE ALI NE, POVEMO, DA JE BOLJE HODITI PO PRAVI POTI V PRAVO SMER SAM KOT SKUPAJ Z NEŠTETO SOMIŠLJENIKOV V PREPAD.

(s klikom na plakat pridete do skupine na facebook-u)

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!

 

 

Komentarjev 

 
#1 Franz Jazbinsek 10:59 02-05-2014
Spoštovani Gospod Troha,

Kakor mi je ves čas poznano vaše gibanje v okviru „OPS“ sem prepričan, da se gre za eno najpoglavitnejš ih ukrepov glede medijsske javnosti, ki je bila ves čas kar obstoja v korist vseh vrst manipulacij. Sam sem že podal komentar kako ne demokratsko deluje Država Slovenija, ko se gre za RTV prispevke.

Da sem pripadnik proti vsakemu monopolu in po vrhu še proti zakonskem načinu delovanja, kot je zlorabljanje nemoči slovenskega ljudstva, ki se v večina neznajo braniti vseh vrst načinov diktature, katera je načrtno namenjena kako slovenski Narod obvladovati pod vplivom strahu in stem prisilno sledidi plačevanju položnic. Podal sem tudi naši Nemški primer, da je lahko drugače, ko bi naj demokracija dobila upravičeno svoje mesto.

Medija katera se naslanja na finančne stebre nebo nikoli natočila čisto kupico pitne vode. Jaz izključujem Vokabel “VINO” in podajam na to mesto primernejšo besedo “VODA” saj se gre za trezno razmišljanje in ne kot ves čas do sem ob čisti kupici vina, ki je bil pogosti razlog, da je šlo in še gre vse narobe v večinskih primerih vsega vodilnega kadra. Če si pa hoče medija natočiti kupico čiste pitne vode pa mora vsebovati sprostitev, fleksibilnost, močan prisluh ljudstva po potrebi objavljanja vsega kar mora slovensko ljudstvo pod nujno biti seznanjeno.

Saj v slovenskem prostoru je momentalno veliko žrtev, ki so si jih ustvarili gajerji, ki krožijo ves čas nad njimi in dokler nebo Civilna incijativa dobila mesto svarenja v javnosti, žrtev nebo konec. Da imate močno izdelano vso transparentnost G. Troha, kako bo Vaše delo v primeru javnih poročanj delovalo, je dokaj jasno, da se tega sedanji udboštab še kako boji Vaših, načrtovanj. Vsekakor sem pa trdno prepričan, da nimajo ti udbovci nobene Chanse se še kakšno leto obdržati.

Vaš način kako dosešti Cilj potreb in želja slovenskega ljudstva je kristalno čist in sigurno dosegljiv. Z vso nabrano energijo do sem vam bo moč vspojiti še energijo slovenskega ljudstva tako bo prostor v RTV-SLO dobil ustreznejši vodilni kader. Kader, ki bo pa res moral služiti in stem mislim tudi delati samo v interesu celotnega prebivalstva Slovenije.

05. Maj vam naj pričel odpirati vrata v slovenski prostor javnosti in ko je to doseženo, bodo naslednje volitve izgledale povsem drugače. Ob mojem in našem spremljanu Slovencev izven Slovenije ob vsem nadljnem načrtovanju kako slovenijo očistiti od vsega nezaželjenega in nepravičnega Vam želimo G, Troha pogum in še vso potrebno vzdržnost.

Lep pozdrav
Franc Jazbinsek
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 99 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?