Poročilo kriminalistične policije iz opravljene preiskave na Državni volilni komisiji - norčevanje iz stroke, morale, etike in vseh volilnih upravičencev ter celotnega slovenskega naroda!

Fotografija, narejena ob obisku OPS na DVK. Modre škatle so last g. Danila Türka, rjave oz. bež so last g. Boruta Pahorja. Vpogleda v notranjost nismo dobili, ker so se sklicevali na varovanje osebnih podatkov.

Spoštovane volivke in volivci!

V tej državi ne gre nič več, ne da bi morali prositi, moledovati in naposled koga prijaviti, naj se nad njegovim delom opravi službeni nadzor. Ko smo to naredili v primeru tožilke na Okrožnem tožilstvu v Ljubljani pred nekaj dnevi, kar je zapisano TUKAJ, je v nekaj dneh prispela pošta s tega tožilstva, s katero smo prejeli to famozno poročilo kriminalistov, ki so ga spisali po skoraj leto dni trajajoči kriminalistični preiskavi na Državni volilni komisiji ali bolje rečeno na Službi državne volilne komisije.

Preden boste brali naprej, če vas zanima, kako potekajo na tej državni instituciji postopki in kako jih izvajajo nepooblaščene osebe, najprej preberite osnoven zapis TUKAJ

V tem videu lahko vidite, koliko škatel so iz štaba prinesli na DVK in s kakšno neverjetno lahkoto jih je najbrž gospod Aleksej Skok premikal z eno roko po mizi. Spodaj je zapisnik z zaslišanja, v katerem pravi, da je prinesel predsednikov štab s seboj 13 ali 14 škatel. Da se nekdo zmoti za eno ali dve, bi človek še razumel. Da se zmoti za polovico, pa je malce huda. In kaj ima odvetnik g. Zakonjšek s pooblaščanjem predsednikovih zaupnikov tudi ni jasno!?

 

Kriminalistov takšna razhajanja med stanjem, ki ga prikazuje video posnetek in trditvami, ki jih navaja zaslišani, ne motijo.

V nadaljevanju objavljamo odgovor kriminalistom gospe Mujagić, ko je poročala o prisotnosti zaposlenih na dan 11.10.2012, iz katerega sledi, da sta bili dve sodelavki, in sicer ga. Ira Mašič in ga. Maruša Črešnovar, članici v komisiji za preštevanje in ugotavljanje kakovostnega pregleda, a sta ti dve osebi zunanji sodelavki Službe državne volilne komisije.

Služba državne volilne komisije in tam stalno zaposleni so pravzaprav tehnično osebje Državni volilni komisiji (lahko prenašajo škatle, pišejo zapisnike po nareku odgovornih,  skuhajo kavo, ko člani Državne komisije delajo), ki jo vsakokrat za pet letni mandat imenuje in postavi Državni zbor Republike Slovenije. To pa pomeni, da so izključno člani Državne volilne komisije in nikakor zaposleni v Službi DVK edini pristojni preštevati in kakovostno ugotavljati število podpor volivk in volivcev, ko gre za volivna opravila v zvezi z volitvami, v kar spada tudi ugotavljanje, ali so kandidati, ki nameravajo kandidirati za predsednika Republike Slovenije, prinesli dovoljšnje število podpor, kar je njihova podlaga za uradno kandidaturo.

Torej bi morali biti na zapisnikih o kakovostnem in številčnem pregledu podpisani člani Državne volilne komisije ali njihovi namestniki, nikakor pa tega ne bi smeli početi uslužbenci v Službi državne volilne komisije, kaj šele zunanje sodelavke te službe. Gre za direktno kršenje Zakona o volitvah predsednika republike (ZVPR), ki pravi v enem izmed členov tole:

"17. člen

Predlog kandidature se vloži neposredno pri Državni volilni komisiji najkasneje petindvajseti dan pred dnevom glasovanja.

Državna volilna komisija preizkusi zakonitost vloženih kandidatur. Za preizkus zakonitosti se smiselno uporabljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor."

Torej preizkus zakonitosti vloženih kandidatur so v primeru predsedniških kandidatov gospoda Zvera, gospoda Türka in gospoda Pahorja ugotovili kar uslužbenci Službe državne volilne komisije, ko se člani ali namestniki Državne volilne komisije sploh niso sestali, le predsednik te komisije gospod Frantar se je pojavil v foto terminu.

NO, ČE JE TO VSEENO, JE PAČ VSE VSEENO V TEJ DRŽAVI. MNOGI BODO DEJALI, AH, TO JE ŽE MIMO, NI POMEMBNO, SAJ TUDI TüRK NI ZMAGAL...VEHEMENCA IN NEZAVEDANJE, DA SE TAKO PO DOMAČE NA ENI NAJPOMEMBNEJŠIH INSTITUCIJ ZA DEMOKRACIJO PAČ NE SME DELATI. TAKO POČETJE JE ŠKANDAL PRVE VRSTE!!!

Člani komisije, ki bi morali biti podpisani na zapisnikih, so tile:

Anton Gašper Frantar, predsednik
Peter Golob, namestnik predsednika
dr. Marko Kambič, član
Slavko Vesenjak, član
Sašo Stojanovič Lenčič, član
Miroslav Pretnar, član
Miha Klun, član
Vesna Fister, namestnica člana
Marija Levstek, namestnica člana
Igor Bordon, namestnik člana
Aleš Vehar, namestnik člana
Ksenija Vencelj, namestnica člana

V primeru za volitve predsednika republike pa so zakonitost vloženih kandidatur opravili kar zaposleni v Službi DVK, kar pomeni, da je to opravilo kar tehnično osebje na Državni volilni komisiji, od tega celo dve zunanji sodelavki. Po tem, ko smo jih uspeli ob obisku spoznati, bi rekli, da gre za dve študentki. No, to pa je med drugim kaznivo dejanje, saj sta nepooblaščeni osebi dobili vpogled v osebne podatke volivk in volivcev, ki so dali podporo kandidatoma. Tako to je, če v tej državi velja še sploh kakšen zakon, razen vsi, ki veljajo za navadne smrtnike, ko naredijo kaj napak.Ko smo prišli trije člani Gibanja OPS v pregled števila obrazcev, so se uslužbenci na Službi DVK takoj sklicevali na varstvo osebnih podatkov in so nas potem tudi z odločbo zavrnili, da nismo mogli ugotoviti dejanske količine oddanih podpor.

TUDI TO, DA STA PREGLEDOVALI OSEBNE PODATKE NEPOOBLAŠČENI OSEBI, ZA SLOVENSKE KRIMINALISTE NI SPORNO IN NI ZNAKOV, KOT SO NAVEDLI V SVOJEM FAMOZNEM POROČILU, KI JE NASTAJAL SKORAJ LETO DNI, KAKRŠNIH KOLI KAZNIVIH DEJANJ.

Pri kriminalistični preiskavi je sporno tudi to, da kriminalisti niso zahtevali od Upravnih enot poročila, koliko volivk in volivcev je v dneh, ko sta gospod Türk in gospod Pahor zbirala podpise, prišlo overit svoj podpis v ta namen, saj vsakega, ki to stori, zavedejo v poseben računalniški program. Gospod Türk  in njegov štab so zatrdili, da so v pičlih devetih delovnih dneh, ko vemo, da samo ob sredah delajo Upravne enote do 17h, zbrali 13.080 podpisov. Po podatkih, ki jih imamo mi, je bilo teh podpor na dan po celi Sloveniji zbranih do 120. Ta razglasitev tako močne domnevne podpore nas je tudi navedla, da smo odšli v pregled, ker se je na samih volitvah pokazalo, da je bilo s to tako rekoč javnomnenjsko anketo nekaj zelo narobe. Če bi držalo, da je v pičlih 9-ih dneh predsednik zbral tako veliko število podpor, bi moral na volitvah zmagati v prvem krogu. Je pa volitve izgubil.

Zelo sporno pri tej kriminalistični preiskavi, ki je potekala skoraj leto dni, ko o tem noben medij ni poročal, je tudi to, da niso zaslišali nikogar od treh članov Gibanja OPS, ki smo bili v pregledu. Niti po tem, ko smo na naši spletni strani objavili, da nam je nekdo iz Službe državne volilne komisije preko družbenega omrežja Faceboook namignil, da smo prišli preveriti prave stvari. Imena in priimka tega človeka nismo javno objavili, ker smo čakali, da to povemo kriminalistom, ko nas bodo kot prijavitelje suma kaznivih dejanj zaslišali. Nihče se ni oglasil in tudi v poročilu ni nikakršne omembe, zakaj ni bilo potrebno zaslišanje prijavitelja. So se bali, da bi zvedeli še kaj, kar bi bilo treba preiskati in razkriti? Da, zagotovo je bil to razlog, da nas niso povabili na uradni pogovor, kar je praksa v vsaki taki ali podobni preiskavi.

Poročilo, s katerim ne bi smela biti zadovoljen noben tožilec ali tožilka, objavljamo v celoti. Zadevo je tožilka gospa Manja Prezelj dala AD ACTA, ker je pri svojem delu povsem samostojna in neodvisna, zavezana je samo zakonu in Ustavi. Ko pozorno preberete, se je kriminalistka ukvarjala z nebistvenimi stvarmi, kdaj je bil napisan kakšen zapisnik in kako čas beleži računalnik. Pa kljub temu so nesporno ugotovili, da je bil zapisnik o količini in kakovosti podpor za gospoda Pahorja narejen šele tik za tem, ko smo opravili pregled dokumentacije člani Gibanja OPS in nam v času pregleda tega zapisnika niso mogli predati, ker ga sploh niso imeli. Tudi to je pokazatelj, kako deluje tehnično osebje v Službi na državni volilni komisiji.

Torej, kriminalistična policija je v skoraj enem letu preiskav na par straneh pisarij ugotovila, da ni nič spornega in je avtomatsko verjela zapisnikom, ki so nastali v Službi državne volilne komisije. Niso šli sami kot pooblaščene uradne osebe prešteti in ugotavljati pristnost podpor za predsedniška kandidata, niti niso zaslišali prijavitelja suma kaznivih dejanj, niti spornosti tega, da so izvajale kakovostni pregled nepooblaščene osebe ter, da svojega dela, ki jim ga nalaga zakon, niso naredili od Državnega zbora imenovani člani ali namestniki Državne volilne komisije.

Res je zanimivo pri vsem skupaj že to,  da se je toliko vleklo, saj je iz tega jasno, da treba čim dlje zavleči, da mine vsaj polovico mandata predsednika, ki je bil izvoljen, ko je potem tako in tako vse vseeno. Toda vedite, v nobeni vsaj na pol demokratični državi bi se to ne zgodilo, ampak bi volitve razveljavili zaradi naštetih dejstev kršenja zakona in občih norm, ki veljajo že v poslovnem svetu.

Zelo neverjetno je, da tega, kar na podlagi neizpodbitnih dejstev problematiziramo v OPS, ne problematizira niti policija, niti tožilstvo, in kar je najbolj zanimivo, da tudi noben medij, čeprav so vsi o tem nezaslišanem početju obveščeni. Že dejstvo, da je kriminalistična preiskava na tako pomembni instituciji potekala in tega niste izvedeli iz medijev, je hudo problematično iz vidika korektnega obveščanja o pomembnih dogodkih v državi, v kateri živite. 

Kruta in milorečena srhljiva pa je neobčutljivost ljudstva, ko ima na dlani dejstva, da se v tej državni instituciji, ki je srce demokracije, ker se tukaj ugotavljajo volilni in referendumski izidi, dogaja marsikaj, kar je grozljivo. Vsaka senca dvoma na korektnost, ko gre tukaj za direktno kršenje zakonodaje in neverjetno šlamparijo, da delajo preglede volilnih rezultatov kar študentke in se zapisniki pišejo kar za nazaj, bi morala v vseh nas pognati kri po žilah, da bi zahtevali mednarodno preiskavo ter razveljavitev volitev. Tako pa verjamemo, da se boste mnogi zadovoljili kar s temle zmazkom, ki mu rečejo pri nas kriminalisti poročilo o opravljeni kriminalistični preiskavi. Farsa je to, gospe in gospodje, volivke in volivci, in nas vse mora biti strah take države in takih organov za pregon kriminala. Torej se ne gre čuditi, da je zmanjkalo po kriminalnih poteh iz te države preko 100 milijard evrov, polne zapore imamo pa kurjih tatov. Očitno so nekateri tudi na Državni volilni komisiji nedotakljivi, kar je nesporno pokazal policijsko sodni postopek, ko sta oba akterja kriminalnega početja gospod Frantar in gospod Golobič ostala nekaznovana in sta oba še vedno na Državni volilni komisiji zaposlena. Gospod Frantar je še vedno predsednik te zelo pomembne komisije. Zakaj je šlo in je na podlagi tega bila spisana tudi obtožnica, ki je končala v okroglem fasciklu, pa izvolite prebrati TUKAJ. Omenjena gospoda sta si za delo, ki je bilo opravljeno v roku službe, dala izplačati milijonski nagradi in to kar preko zasebnega podjetja Much d.o.o. In kaj, kdo komu kaj lahko stori v tej državi, če gre pa za gospoda tovariša, ki je eden celo vrhovni sodnik.

Je morda potrebno še kaj dodati k tej FARSI???

Vse dobro vam želimo!

Ekipa OPS v službi slovenskega naroda