logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

 

Gibanje OPS

Ruska ulica 2
1000 Ljubljana
www.gibanje-ops.com
info@gibanje-ops

Republika Slovenija
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Vodja tožilstva ga. Tamara Gregor?i?
Slovenska c. 41
1000 Ljubljana
Zadeva: Zahteva za službeni nadzor nad delom okrožne državne tožilke svetnice Manje Prezelj

Dne 08.01. 2014 smo zaprosili za fotokopiranje dokumentov iz spisa v zadevi, ki jo vodite pod številko KTR 124/13 in nam do danes to s strani imenovane tožilke ni bilo omogo?eno.

Dne 24.01.2014 smo zahtevali sestanek z gospo Manjo Prezelj ali s komerkoli drugim, ki ji je nadrejen, pa do danes ni nikakršnega odgovora na našo zahtevo.

Ker je gospa tožilka v službi slovenskega naroda, ki jo pla?uje, da dela v skladu z ustavo in zakoni, in tudi njo oziroma organ zavezujejo enako kot nas državljane postavljeni roki, ki jih ne spoštuje, podajamo zahtevo za službeni nadzor nad njenim delom.

Pri?akujemo, da službeni nadzor uvedete in zadevo, ki se ti?e Škandala na državni volilni komisiji, predate v obravnavo drugi tožilki ali tožilcu, ki bo sposoben delovati strokovno, korektno v duhu stroke, morale in etike. Državna volilna komisija in njena služba je zelo pomemben državni organ, ki ureja vse potrebno za izvedbo volitev in referendumov in ugotavlja volilne in referendumske rezultate.

Vsaka senca dvoma o korektnosti njihovega delovanja pomeni velik problem, ker se s tem ruši zaupanje državljank in državljanov v poštenost ugotovljenih rezultatov. Naša kontrola izvedena 3.12. 2012 je pokazala, da je na službi državne volilne komisije marsikaj hudo narobe.

Tudi to, ?esar kriminalisti?na preiskava ni zaznala, da so pregled obrazcev podpore predsedniškima kandidatoma izvajale nepooblaš?ene osebe, ki v službi državne volilne komisije niti niso redno zaposlene. Že to predstavlja kaznivo dejanje, ker gre za kršenje varovanja osebnih podatkov. O našem utemeljenem sumu, da je šlo pri številu podpor za laž, pa je zanimivo tudi to, da kriminalisti?na preiskava, ki je potekala skoraj celo leto, ni zajela niti zaslišanja nas kot prijaviteljev suma kaznivih dejanj. Imeli bi še kaj zaupati kriminalistom, a nas ni nih?e k temu povabil.

Imenovano okrožno državno tožilko o?itno ne motijo tako o?itne pomanjkljivosti in nestrokovnosti kriminalisti?ne preiskave, da v vsem tem ?asu ni zahtevala dodatne preiskave, saj s tem poro?ilom ne more biti zadovoljen nih?e, kdor se zaveda svoje odgovornosti do slovenskega ljudstva in je v njegovi službi.

Ladislav Troha, predsednik Gibanja  OPS

Priloge:

Zaprosilo za fotokopiranje dokumentov iz spisa
Zahteva za sestanek s tožilko

Poslano:

Predsednik Republike Slovenije
Predsednica vlade RS
Predsednik DZ RS
Poslanke in poslanci RS
Vrhovno državno tožilstvo RS
Okrožno državno tožilstvo RS
Mediji doma in v tujini
Posamezniki in skupine v EU

***************************************************************
Tukaj lahko preberete zakaj je šlo ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI