ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Spoštovani!Predstavniki Zveze domoljubnih društev hervardi in Gibanja OPS smo danes, 19.03.2014, po skoraj treh letih medijske in parlamentarne blokade prve različice Zakona OPS, vnovič vložili predlog ZAKONA OPS v Državni zbor Republike Slovenije. Na ta dogodek smo povabili vse medije v državi, a odzvali so se samo iz RTV SLO z ekipo, ki pa v dveh poročilih ob 17.00 in 19.00 o tem, za 80% neprivilegiranih ljudi v Sloveniji, izjemno pomembnem zakonu, ki jim bo izboljšal življenja, niso poročali. Glavna tema danes vseh medijev je odločanje o zadevi Patria na višjem sodišču, ko mediji iz tega delajo novo afero JBTZ (Janša, Borštner, Tasič, Zavrl), ki se zdaj imenuje JKC (Janša, Krkovič, Crnkovič).

Vlaganje najbolj pomembnega zakona po letu 1945 v Državni zbor naj bi ljudem pokazali v nocojšnjih Odmevih. Kaj bodo predvajali in kaj so posnele kamere, bomo primerjali v teh dneh, ko pridobimo posnetke alternativnih snemalcev. Veseli smo, da vse več ljudi razume, zakaj je ZAKON OPS tako močna TABU tema, ko se tudi vse bolj jasno vidi, kakšna je svoboda medijev v tej vse bolj zavoženi državi.

Za celotno vsebino Zakona OPS kliknite na sliko

NAREDILI SMO, KAR JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST.
ZAKON, KI BO ODPRAVIL NEUPRAVIČENE KOMUNISTIČNE OBLASTNIŠKE PRIVILEGIJE 20% PRIVILEGIRANCEM IN BO S TEM 80% NEPRIVILEGIRANIM DRŽAVLJANKAM IN DRŽAVLJANOM IZBOLJŠAL ŽIVLJENJA, SMO VLOŽILI V PARLAMENT DRUGIČ.

Mnogi boste rekli, saj ga ne bodo sprejeli in boste pri tem pozabili, kdo je tisti, ki bi moral v tej državi sprejemati zakone. Tudi vse tiste, ki se tičejo financiranja naše države.
To jasno in nedvoumno določa 3. člen USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE, ki pravi.

"3. člen
Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno."


Ko boste razumeli pomen tega dela, ki govori, da ima v rokah oblast ljudstvo, katero izvršuje NEPOSREDNO in z volitvami pa ne bo problem razumeti, kdo lahko sprejeme ali zavrne sprejem ZAKONA OPS, ki bo vsem nam neprivilegiranim izboljšal življenja.

IMAMO SLOVENCI KONČNO SKUPNI IMENOVALEC, DA STOPIMO SKUPAJ, SE VNOVIČ PO DOLGIH LETIH ZDRUŽIMO IN OPRAVIMO, KAR JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST, BREZ KATERE SPLOH NE MOREMO NAPREJ.

TA SKUPNI IMENOVALEC JE STOPITI SKUPAJ ZA SPREJEM ZAKONA OPS.

ŠE VEDNO LAHKO PODPIŠETE POBUDO ZA SPREJEM ZAKONA OPS, KLIKNI NA SLIKO

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!

 

Po skoraj enem mesecu smo prejeli tale odgovor, brez uranega dopisa, brez jasnih navedb. Kako naj vzmememo tole, a kot norčevanje?


"Spoštovani,
Pri pregledu formalnih sestavin "Predloga zakona o odpravi privilegijev socialističnega sistema in tistih, ki so si jih neupravičeno pridobili določeni posamezniki in skupine v času 23 let za večino škodljive slovenske tranzicije" (ZOPS) je bilo moč razbrati, da:

1.        gre za ljudsko iniciativo – torej za obvestilo, dano predsedniku DZ, o pobudi volivcem za vložitev predloga zakona;

2.        to obvestilo oz. sam ZOPS ni posredovan na običajen način z dopisom pobudnikov, katerega priloga bi naj bil predlog zakona
→ ta dopis bi naj vseboval:
−        pravno podlago za začetek postopka za zbiranje podpisov volivcev in nadalje zakonodajnega postopka (88. člen Ustave RS, 114. člen PoDZ, 58. in 59. člen ZRLI);
−        navedbo, kdo od predlagateljev bo po vložitvi ZOPS v zakonodajni postopek sodeloval pri delu DZ in DT;
−        lahko tudi pričakovanje o določitvi roka za zbiranje podpisov (ni nujno, predsednika DZ zavezuje že sam ZRLI);

3.        sam ZOPS pa ima tudi naslednje pomanjkljivosti:
−        v oceni finančnih sredstev se navaja, da bodo za odškodnine in nagrade pri popravi krivic potrebna neznatna (koliko?) sredstva, ki naj bi bila poplačana iz vrnjenih sredstev (pokradeno premoženje) v proračun – glede na 3. in 4. alinejo tretjega odstavka 115. člena PoDZ bi bilo treba ta potrebna finančna sredstva oceniti vsaj okvirno in navesti, ali so sredstva v že sprejetih proračunih že zagotovljena (poplačilo iz vrnjenih sredstev ni primerno, saj gre za neobstoječ in zgolj pričakovan oz. negotov prihodek proračuna);
−        ni navedene prilagojenosti predlagane ureditve pravu EU, kot to določa 5. alineja alinejo tretjega odstavka 115. člena PoDZ, prav tako pa ureditev v drugih pravnih sistemih ni primerno prikazana (zgolj naštevanje držav, kjer je bila oz. ni bila izpeljana lustracija, v nadaljevanju pa se prikaže ureditev le v 2 (PoDZ določa 3) državah članicah EU in še ta ni popolna, saj vsebuje le povezave do spletnih strani, kar ne zadošča zahtevam PoDZ);

Glede na navedeno, vam bo morda v pomoč pri ustrezni dopolnitvi Predloga zakona tudi kateri izmed že vloženih predlogov zakonov, ki so objavljeni na spletni strani Državnega zbora.

S spoštovanjem,

Uršula Zore Tavčar
vodja
Oddelek za pripravo in izvedbo sej DZ ter delovnih teles
Odbor za zunanjo politiko "


Kaj storiti, ker se znova norčujejo, ker smo v obrazložitvah Zakona OPS vse pojasnili. Tukaj preberite. Zakon OPS