OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJISestanek na sedežu Evropske komisije v Bruslju z gospodom Vincentom Depaigne-om, Bruselj, Rue de Montoyer 59, petek 13. december 2013

Na misijo sva se podala samo dva predstavnika, in sicer zaradi velikega stroška za našo civilno, nevladno in neprofitno organizacijo Gibanje OPS. Predsednik Gibanja OPS Ladislav Troha in članica Gibanja OPS Andreja Repše.

 

Prihod na EC tako rekoč 5 pred dvanajsto (morda ima to kakšen pomenljiv pomen?). Prijava na sprejemu, poveva, da sva dogovorjena z gospodom Vincentom Depaigne-om, gospod ga pokliče, medtem pa sledi vpis v knjigo. Ne vprašajo po osebnem dokumentu, nobenega pregleda, kar nama je všeč, čeprav nama je malce čudno glede na splošno kontrolo povsod. Dobiva vsak svojo nalepko,

g. Depaigne pride,

pozdravimo se in greva z njim v dvigalo. Pridemo na njegov oddelek in se usedemo v njegovi pisarni za mizo za 4 osebe, pričakujeva, da bo na pogovoru prisoten še kdo. Začnemo s pogovorom.

Repše: G. Depaigne, prišla sva k vam na pogovor in bi o vsebini pogovorov želela seznaniti slovensko javnost, člane Gibanja OPS, skratka sestanek bi rada dokumentirala. Ali lahko posnameva, zato sva seboj prinesla videokamero? Naša civilna organizacija deluje  javno in transparentno, ne skrivamo ničesar. Vi pa tudi najbrž ne, bi pričakovala.

G. Depaigne: Sestanek ni formalen, v kolikor bi to želeli, bi se morali dogovoriti vnaprej.

Troha: G. Depaigne, ali vi govorite slovensko?

G. Depaigne: Ne, ne govorim slovensko.

Troha: Ali ni eden od uradnih jezikov v EU tudi slovenski?

G. Depaigne: Ja, je, ampak ne govorim slovensko.

Troha: Kako pa se bomo pogovarjali, najin materin jezik je slovenski, kje imate prevajalca?

G. Depaigne: Če bi želeli prevajalca, bi se morali dogovoriti vnaprej.
(Kakšna enakopravnost je to?)

Repše: G. Depaigne, prišla sva iz Slovenije k vam na pogovor s konkretnimi temami, s poskusi za sestanek smo začeli že aprila tega leta, nisva prišla na klepet ob kavi! (»Kava z Depaigne-om«???)

(Vsak sestanek v taki instituciji kot je Evropska komisija bi moral biti beležen, saj gre za javno institucijo, gre za uslužbence, ki so plačani tudi iz denarja davkoplačevalcev držav članic Evropske unije. Če že, bi pa po našem prepričanju gospod moral sam pojasniti vnaprej, kakšne so možnosti obiska Evropske komisije – uradni, neuradni obisk, pogoji za enega, pogoji za drugega, jasno je, da bi se odločili za uradnega. Ali bi človek, ki ne bi imel tehtnih razlogov, hotel v Bruselj na svoje stroške kar tako malo na kafetkanje??? Kaj si predstavniki Evropske komisije sploh mislijo? Kakšen odnos je to? Morali bi se zavedati, da prihod predstavnikov civilne organizacije, ki je v domovini popolnoma ignorirana in cenzurirana, o čemer so bili obveščeni, ni kar nekaj, pač pa da očitno ni bilo več drugih izhodov kot obisk Bruslja. Prevajanje, ne zato, ker ne bi znali angleško, temveč zato, ker je eden od uradnih jezikov EU tudi slovenski in imamo se pravico tudi zaradi nediskriminacije pogovarjati slovensko. Lahko bi se zgodilo, da bi prišla tja dva človeka iz katerekoli države EU in ne bi znala tujih jezikov.)

Kako bomo dokumentirali sestanek, se nismo mogli zmeniti, razen tega, da pač snemati ne moremo. Predlagal je, da narediva zapisnik midva in ga potem pošljeva njemu in on morda doda še kakšna dodatna pojasnila. V redu, dogovorjeno.

Potem smo začeli pogovor.

G. Depaigne: Torej, zaradi katerih razlogov ste prišli k nam?
(že to vprašanje je nakazovalo, da se gospod ni pripravil na sestanek, da ni prebral poslanega gradiva, kar se je pokazalo v nadaljevanju pogovora)

Troha: Sva predstavnika organizirane, neodvisne, nevladne in nepridobitne civilne organizacije Gibanje OPS -  Osveščeni Prebivalci Slovenije, jaz sem Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS, in z mano je gospa Andreja Repše, članica Gibanja OPS. G. Depaigne, prišla sva, da bi pojasnila ozadje za mnoge že nevzdržno situacijo v Sloveniji, ki je zelo komplicirana in vse bolj zapletena. Poglavitni razlogi za ta obisk in pogovor, ki so vam bili tudi poslani skupaj z nekaterimi povezavami na vsebine na naši spletni strani, so naslednji:

1. Blokada Zakona o odpravi privilegijev socializma in 22 let trajajoče za večino slovenskih državljanov škodljive tranzicije, ki je blokiran v parlamentu od 28. aprila 2011, blokiran pa je tudi medijsko;

2. Škandal na državni volilni komisiji ob zadnjih predsedniških volitvah, kjer je bilo ugotovljenih veliko nepravilnosti;

3. Represija državnih organov na civilno družbo, na predsednika civilne družbe in njegovo družino;

4. Bančna luknja v višini skoraj 5 milijard evrov (to točko sva dodala na licu mesta, ker je bila ravno prejšnji dan podana informacija o rezultatih stresnih testov).

Da bi razumeli srž problema blokade Zakona OPS, se je treba vrniti v zgodovino. Spomniti je treba na petdeset let trajajoč totalitarni komunistični režim v Sloveniji oziroma bivši Jugoslaviji. Resnica je, da v Sloveniji po letu 1945 nismo doživeli svobode, temveč so komunisti z zlorabo NOB in mnogih njenih pripadnikov leta 1945 prevzeli totalitarno oblast, katero so z represijo svoje politične policije UDBE vzdrževali vse do leta 1990, ko naj bi to nehali početi.

Zločinskost prejšnjega totalitarnega režima je bila prav v tem, da je tajna politična policija UDBA vcepila kolektivni strah v ljudi, kateri je v mnogih ljudeh naseljen še danes. To pa je pomenilo tiranijo nad narodom, kakršno so poznali vsi, ki so živeli v komunističnih režimih v raznih državah po Evropi. Katere države so imele bolj ali manj represiven komunistični režim, sploh ni pomembno, ker so vsi taki režimi držali ljudi v strahu, v komunistični propagandi in nedemokratičnih postopkih odločanja.

Leta 1990 – 91, ko se je Slovenija odcepila od bivše Jugoslavije in naj bi uvedli demokratični sistem, bi morali nekateri ljudje, ki so kreirali in z represijo vzdrževali totalitarizem, za svoja dejanja odgovarjati pred pravično pravno državo. Tudi in predvsem za množične umore političnih nasprotnikov, ki so jih zagrešili takoj po vojni leta 1945. Šlo je za zločin genocida nad slovenskim narodom, saj so komunistični povzpetniki umorili velik del slovenske inteligence, izobražence, intelektualce, učitelje, duhovnike ter podjetnike in tovarnarje (po preštetih mrtvih, a ta številka še ni dokončna, gre za okrog 40 tisoč ljudi). Z nasilnim razlaščanjem pa so v Sloveniji komunisti oziroma boljševiki prekinili ustvarjanje kapitala iz roda v rod. Tega nobena zahodna država ni doživela.

V Sloveniji smo imeli družbeno lastnino, katero smo ustvarjali ljudje z udarniškim delom, tudi ob sobotah, nedeljah in med prazniki. S samoprispevki in velikokrat v nemogočih zelo težkih in nezdravih delovnih pogojih. Delali smo predvsem navadni ljudje, ki nismo bili med komunističnimi privilegiranci, ki niso delali veliko, so pa ukazovali in nadzirali ter izvajali komunistično propagando in se trepljali po ramenih, ko je šlo za dosego norm in znanih petletnih planov. Narod je živel v večini v pomanjkanju, manjšina komunističnih privilegirancev pa v izobilju in razkošju na račun delavskega razreda.

Zato bi morali leta 1990 od vseh vzvodov odločanja odstraniti vse, ki so do takrat kreirali in vzdrževali totalitarni nedemokratični režim, mnogi pa bi morali odgovarjati za svoja dejanja zoper narod pred pravično pravno državo, ki bi se morala vzpostaviti po letu 1990 z novimi demokratičnimi kadri v vodstvu. To se ni zgodilo, zato so omenjeni kadri in ideologi komunizma uzurpirali oblast in so tudi po letu 1990 nadaljevali vladanje s staro komunistično miselnostjo, seveda z nadgradnjo svojih slabih navad in lastnosti, saj so uredili vse potrebno, da so družbeno lastnino spretno s špekulacijami in prirejenimi zakoni spravili v svojo last.

Bivši komunisti, ki svoje dominantne miselnosti in dejanj niso nikoli opustili, so po letu 1990 postali osrednji lastniki nekdaj družbenega premoženja. Torej po letu 1990 so isti ljudje s svojim podmladkom izvedli še eno ropanje narodovih žuljev. Leta 1945 iz privatnega v družbeno, nad katerim so imeli popoln nadzor in mnoge koristi zase, po letu 1990 pa iz družbenega v svoje privatne žepe. Ocena je, da smo v času za večino škodljive tranzicije, ki še vedno traja,  oškodovani za preko 100 milijard evrov premoženja.

To pomeni, da imamo ves čas opraviti v Sloveniji z nedelujočo pravno državo. Vodenje organov je prepuščeno ljudem, ki so bili izbrani iz zgolj 20% privilegiranega kadrovskega bazena po izključnih merilih pripadnosti staremu komunističnemu režimu. Negativna kadrovska selekcija se je po letu 1990 samo še razmahnila, saj je vse podrejeno osebnim, parcialnim interesom posameznikov in interesnih skupin v smislu največkrat sebičnih materialnih interesov.

Sprašujemo se, kako je  mogoče, da EU komisija ni zahtevala izvedbe resničnih demokratičnih sprememb v Sloveniji, predno je Slovenijo sprejela v polnopravno članstvo EU? Zagotovo lahko trdimo, da so strokovnjaki v EU za ta odprta vprašanja vedeli, ker so sproti pridobivali ustrezna opozorila posameznikov in skupin iz Slovenije, da demokratizacija ne bo uspela, če ne bo izvedena katarza med starim nedemokratičnim režimom in demokracijo. Zato je, očitno zaradi slabe vesti in vedenja, kaj se dogaja v Sloveniji, nastala Resolucija Sveta EU 1096, ko smo bili opozorjeni, kaj se bo zgodilo, če ne bomo odpravili posledic totalitarnega režima. Je pa to bilo samo opozorilo in priporočilo, naj to vendarle storimo, medtem ko nihče iz EU ni vztrajal, da moramo to storiti, čeprav se je vedelo, da so kršena temeljna demokratična načela in demokratični postopki v Sloveniji.

Težava je tudi ali predvsem v tem, da v Sloveniji nismo mogli odpravljati posledic totalitarnega režima, ker nismo nikoli odpravili vzrokov, in to so stari oblastniki, ki niso nikoli izpustili iz rok ključnih vzvodov odločanja, preko katerih so obdržali oblast v svojih rokah tudi po letu 1990. Gre za banke, energijska podjetja, naftne posle, ko preko teh vzvodov in te moči denarja izvajajo vseskozi kontrolo nad celotno politiko, sodno vejo oblasti, nad mediji in drugimi pomembnimi ustanovami za vzdrževanje oblasti. Lustrirali so in to počnejo tudi danes z vso možno zlorabo tako državnih organov, kot medijev, vsakogar, ki se je takemu početju uprl.


G. Depaigne: Kaj pa je to?

Troha: Kar se mene tiče in mojega delovanja za skupno dobro, je tukaj zgolj 10% kuvert sodnih pozivov, odredb, izvršb, izmišljenih kazenskih ovadb in montiranih sodnih postopkov. (Pokažem šop kuvert za ilustracijo in dodam, da sem v življenju v 32 let trajajoči vozniški karieri naredil morda pet bagatelnih prometnih prekrškov, za katere sem globe pošteno plačal.)

Tudi to je dokaz, kako v Sloveniji deluje demokracija. To je posledica stare komunistične miselnosti, s katero so pred letom 1990 in po letu 1990 skušali utišati vsakogar, ki se je režimu postavil po robu. Seveda ne z močjo argumenta, ampak z argumentom moči. Vzrok takega delovanja so komunistični kadri, ki so ostali na položajih tudi po letu 1990, in tisti, ki so bili mimo kriterijev stroke, morale in etike postavljeni s strani komunistične nomenklature zaradi pripadnosti komunistični ideologiji v času tranzicije, ki bi morala leta 1990 končati na smetišču zgodovine. Ti kadri so glavna ovira, da se demokracija v Sloveniji ni mogla razviti, kar se kaže v prekomerni centralizaciji, prekomerni regulaciji, negativni kadrovski selekciji, ki zajema kadre iz zgolj do 20% privilegiranega kadrovskega bazena. To pa povzroča v sistemu sodne veje oblasti, da nismo po pravni poti razčistili:

1. Izvensodne poboje političnih nasprotnikov leta 1945, ko je šlo za nezastarljiva kazniva dejanja genocida in vojnega hudodelstva. S tem v zvezi se ni postavila odgovornost za izginule arhive po letu 1990, ki bi služili kot dokazi, kdo je bil umorjen in kdo je ukazal moriti.

2. Ilegalno trgovino z orožjem, ko je bila naša država pod mednarodnim embargom.

3. Divje privatizacije in tajkunizacije (za lepši vtis pred mednarodno in slovensko javnostjo so nekatere od tajkunov sodno procesuirali, ampak to pomeni zgolj žrtvovanje nekaj njih, da bi narodu nasipali peska v oči).

Zato je Zakon OPS tako zelo pomemben in avtor magister Šček ga je izdelal že leta 1996, takoj za tem , ko je izšla Resolucija sveta EU 1096, da bi končno presekali s staro komunistično miselnostjo, ki je in še vedno vlada v vseh vrhovih slovenske države. Zakon OPS ukinja neupravičene privilegije, ki se vlečejo iz prejšnjega nedemokratičnega režima, med katere spada tudi in predvsem kadrovanje na odgovorna mesta mimo kriterijev dejanske stroke, morale in etike.

To se, kot rečeno, leta 1990 ni prekinilo, ampak se je taka oblika kadrovanja pospešeno nadaljevala. Žal so to prakso obdržale vse politične stranke, posledično se je v vseh vrhovih javne in državne uprave združilo neznanje in nepoštenje. Posledice tega pa so vse bolj vidne v uničenem gospodarstvu, uničenem kmetijstvu, velikih težavah na domala vseh drugih področjih, zelo slabi politični kulturi naroda, politični nepismenosti, apatiji in vse večji revščini.

Ne razumemo, kako si lahko velika in bogata Evropa dovoli tako grozno nazadovanje ene izmed članic, ko se to dogaja tako materialno kot moralno. Ne morete govoriti, da to ni vaš problem in so to naši notranji problemi. Veliko nas je, ki to razumemo, da EU namerno dopušča, da se to dogaja, saj je tako s strani EU korporacij lažje uveljaviti svoje materialne interese »velikih« držav.

To govorim tudi zaradi tega, ker se po 9-ih letih polnopravnega članstva Slovenije v EU zelo nazorno kaže, da so očitno naši pogajalci pri izpolnjevanju pogojev za vstop v EU sprejeli tudi takšne pogoje, ki so za Slovenijo škodljivi oziroma uničujoči. Na primer na področju samooskrbe s hrano smo iz preko 70% nazadovali na skoraj samo 20%. Torej je že pred časom nastala potreba po reviziji nekaterih pogojev in kasnejših uredb EU, ki so bile sprejete, in za Slovenijo ter naše nacionalne  interese niso dobre, temveč so škodljive.

Po sprejetju Zakona OPS bo veliko dela tudi na področju ugotavljanja, kaj vse je Slovenija sprejela in je v njeno škodo, ko bomo morali predlagati popravke, da odpravimo ovire, da bi se Slovenija razvijala enakopravno z drugimi članicami EU.

Toliko o tem, da bi razumeli, zakaj je Zakon OPS potrebno sprejeti in to po hitrem postopku. Seveda v Sloveniji ni bilo politične skupine, da bi Zakon OPS predlagala ljudstvu v sprejem vsaj po tem, ko je izšel v knjigi magistra Ščeka z naslovom »Drugačna politika«. Zgodilo se je to, da so avtorja knjige kmalu po izidu našli mrtvega in sum je, da so ga umorili.

Na mizah so Zakon OPS imeli že prej, ker ga je magister Šček vsem, za katere je menil, da so demokrati, poslal. To  je samo še en pokazatelj stanja demokracije v Sloveniji in demokratičnosti vodij političnih strank. Tistih, ki so nastale kot naslednice komunistične partije, ali pa novih, ki so se oklicale za pomladne demokratične stranke. Če pogledate njihova notranja pravila oziroma statute, hitro ugotovite, da v nobeni ni takih pravil, da bi jim res lahko rekli, da so demokratične. To se najbolj kaže v centralističnih kadrovskih postopkih.

Zakon OPS smo vložili dve civilni organizaciji leta 2011 in sicer 28. aprila. V Državnem zboru je blokiran od takrat, čeprav smo ga na zahtevo ustrezno dopolnili in dodatno argumentirali. Davkoplačevalci plačujemo pa tudi ustrezne pravne službe, ki bi morale civilnim organizacijam pomagati, da bi zakon še dodelali in bi bil pripravljen za parlamentarno obravnavo. Ni pa za dopolnitve in obrazložitve nobene dodatne potrebe, saj je Zakon OPS popolnoma usklajen z Resolucijo Sveta EU 1096. S tem v zvezi se je zgodila tudi popolna medijska cenzura, kar samo po sebi pove, da so mediji še vedno pod nadzorom starih političnih sil, ki se tega Zakona OPS močno bojijo, ker se bojijo izgubiti neupravičeno pridobljene privilegije.

Zakon OPS je v Sloveniji TABU tema, enako kot je še vedno v Sloveniji tabu tema tajna politična policija UDBA. Kljub pozivu vsakemu poslancu in poslanki posebej, naj se opredelijo do Zakona OPS in do popolne medijske cenzure, ni tega storil nihče od 90- ih poslank in poslancev. Skoraj neverjetno se zdi, da bi vsi bili podrejeni strankarski diktaturi, a očitno so, ker se je to pokazalo že večkrat, ko je šlo za zelo pomembne odločitve za usodo slovenskega naroda. Naj navedem primer posega v 90. člen ustave, ko so družno z veliko večino 88 poslank in poslancev tako rekoč ukinili možnost neposrednega odločanja na referendumu.

G. Depaigne: kot sem vam že v e-sporočilih napisal, mi vam lahko predstavimo svoj vidik in predstavimo naše kompetence. Napisal sem vam tudi, da za reševanje zadev, ki so na nacionalnem nivoju, nimamo kompetenc. Tu na tem mestu ne moremo delati nobenih zaključkov in sprejemati ne moremo nobenih odločitev.

Repše:  G. Depaigne, veliko zadev je bilo napisanih in poslanih na različne institucije EU, ampak odgovori so si neverjetno podobni: nihče ni za nič pristojen! Torej, za kakšne zadeve je Evropska komisija kompetentna?

G. Depaigne: Ekonomija, sodstvo, bančništvo, trgovina…So področja, kjer ima EK kompetence za izvajanje določenih ukrepov v posameznih državah članicah.
(zanimivo, da je najprej navedel ekonomijo).

Troha: G. Depaigne, Slovenija je v EU vstopila leta 2004. Da je vstopila, je morala izpolniti določene pogoje, med katerimi so bili tudi zagotovljeni demokratični postopki. Ampak poveva vam, da v Sloveniji ni demokracije, nismo niti pri črki D! Pravno formalno je vse tako kot drugje ali vsaj podobno. Imamo zakonodajno izvršno in sodno oblast, a povsem drugo vprašanje, kako vse skupaj deluje in kdo ima v teh vejah oblasti ter četrti, kar naj bi bili mediji, še vedno glavno besedo. Vsebinsko je to, kar imamo v Sloveniji, daleč od demokracije.

Tukaj imate konkreten primer blokade demokratične poti za uveljavljanje ljudske volje, ko so se oblastniki postavili nad Ustavo RS in nad zakone, da bi blokirali sprejem Zakona OPS, ki bo, ko bo sprejet, cca 80% ljudem izboljšal življenje, ukinil pa bo zgolj neupravičene komunistične privilegije in tiste, ki so se nakopičili nekaterim izbrancem v času za večino škodljive tranzicje. Sprašujem, kaj in kako bo Evropska komisija ukrepala, da se prekine s parlamentarno in medijsko blokado.

G. Depaigne: Očitno je Slovenija te pogoje izpolnjevala, sicer ne bi mogla vstopiti v EU.

Troha: Kako Evropska komisija nadzira, ali demokratični postopki v Sloveniji delujejo in niso ovirani, ko ponovno poudarjam, da imate pred sabo konkreten primer kršenja demokratičnih postopkov in sprašujeva, kako boste ukrepali, da se s tem prekine?

G. Depaigne: Jaz bom o tem sestanku obvestil nadrejene in vedno boste dobrodošli, da zopet pridete in pojasnite okoliščine na širšem uradnem sestanku tukaj.

Repše: Problem je tudi, da so po prej opisanih principih kadrovanja nameščeni komunistični kadri v našem imenu sprejeli tudi škodljive pogoje, ki so se po 9-ih letih Slovenije delovanja v EU izkazali za uničujoče! Podatki kažejo na to, da gre za načrtno uničevanje Slovenije. Doživljamo nov podtalen  genocid! Podatki kažejo in edina možna razlaga je, da je očiten cilj nekaterih v EU, da nas domači nesposobneži na položajih in pohlepneži spravijo na kolena, potem pa velike države – Nemčija, Francija in druge pokupijo vitalne dele države – podjetja kot je Telekom, energetska podjetja, banke, zavarovalnice, Luka Koper itd.

Zgleda, da so v EU vedeli, koga naj se v Sloveniji ohrani pri vzvodih odločanja, da se bodo lahko uresničevali interesi velikih držav! Mar za to EU ni vztrajala, da se v Sloveniji izvede lustracija, čeprav je vsakemu poznavalcu jasno, da ljudje, ki so desetletja vzdrževali enoumje, ne bodo mogli čez noč postati demokrati, ker bi se morali demokratičnih postopkov učiti od neobremenjenih ljudi, ki bi demokracijo dejansko udejanjali na vsakem koraku?!? Lažje je upravljati z obremenjenimi ljudmi s preteklostjo kot s suverenimi neobremenjenimi, ki bi bili resnično izbrani od ljudstva.

Troha: G. Depaigne, sprašujeva vas, kako smo lahko šli v EU, če so ob vašem vedenju vajeti v rokah obdržali ljudje, ki so kreirali in vzdrževali komunistični totalitarni režim??!! Ki so izvajali 50 let trajajočo tiranijo nad narodom?!? Naj ponovim, pred dvema letoma in pol, natančneje 28. aprila 2011, sta dve civilni organizaciji v parlament vložili Zakon o odpravi privilegijev socializma. Zakon je bil zavrnjen, potrebni so bili nekateri popravki, ki smo jih tudi naredili, ampak je bil brez razloga zavrnjen ponovno. Mediji so posneli dogodek, vendar o tem ni bilo v javnosti objavljeno nič! Evropska komisija ne bi smela dovoliti kršenja demokratičnih pravil in kakršnekoli medijske cenzure, saj je jasno, da brez delovanja demokratičnih postopkov odločanja in brez medijske svobode ni mogoče govoriti o demokraciji!!! Kaj boste storili, ponovno sprašujem.

G. Depaigne: Kot sem že povedal, Evropska komisija ima določene pristojnosti za vpliv na reševanje nekaterih zadev, vendar gre za notranje zadeve, za katere nimamo kompetenc.

Troha: G. Depaigne, vi ste v okviru evropske komisije zadolženi za varovanje človekovih pravice in pravic otrok. Zato bi morali vedeti, da je vsak neupravičen privilegij, ki ga ima nekdo na račun drugih, neupravičen in so kršene človekove pravice ljudi, ki teh privilegijev nimajo. Vi ste plačani tudi s strani davkoplačevalcev Slovenije za to, da tudi v Sloveniji ne bi bile kršene človekove pravice. Ali vi veste, g. Depaigne, da so ljudje, ki so kreirali in vzdrževali totalitarni režim, imeli privilegije v totalitarizmu in jih imajo še danes, v »demokratični« državi??!! Ali se vam to zdi v redu, da imajo še vedno privilegije, v tako imenovani demokraciji???

(G. Depaigne je v zadregi in samo gleda brez besed.)

V Sloveniji ni demokracije, nismo niti pri črki D!!! Ne vemo, ali tega v EC ne veste, ali ne vidite, ne smete videti, ne smete vedeti??!?? Demokracija v Sloveniji je virtualna, navidezna. Tisti, ki poznamo, kako vse skupaj deluje, ji rečemo demokratura.

G. Depaigne na to odgovori, da so to interne zadeve in da niso za to pristojni, začne razlagati, kako bo v naslednjem letu izboljšano opazovanje posameznih držav, začne listati po skoraj 3 cm debeli knjigi, formata A4, raziskovalni nalogi z naslovom »Study on how the memory of crimes committed by totalitarian regimes in Europe is dealt with in the Member States«, kjer je poročilo o izvedenih ukrepih v posameznih državah, ki so jih po priporočilih EU nekatere države uresničile oz. kaj od priporočenega so uresničile.)

Repše: G. Depaigne, ta poročila so narejena, vemo, kako, lahko kar nehate, to je »bullshit«. Oprostite.

Troha: Bančna luknja je naslednji konkreten primer. Stresni testi, cca 5 MLRD Evrov. Veste za ta podatek?

G. Depaigne: 5 MLRD Evrov???
(Njegov obraz pove več kot tisoč besed, ampak potem začne nekaj o finančni krizi, a ga hitro ustaviva:

Repše: G. Depaigne, v Sloveniji ni problem finančna kriza, problem je ropanje in neznanje komunističnih kadrov na položajih v vseh sferah naše države!!!

G. Depaigne: bančna luknja je področje, kjer bi Evropska komisija lahko posegla.

Troha: Kako bo posegla? A tako, da pravijo odgovorni, da bo Slovenija sama sanirala izropane banke, potem jih bomo pa poceni prodali velikim iz EU in Rusije? Seveda bomo že tretjič morali sanirati izropano slovenski davkopčalevaci, ki nas bodo še bolj zadolžili kot smo že. Vloženi Zakon o odpravi privilegijev socializma je ključ za ureditev temeljnih razmerij, ko bodo potem izvedene tudi potrebne revizije plenjenja narodovega premoženja in vračanje pokradenega. G. Depaigne, blokirana je demokratična pot, kršena so demokratična pravila. Blokiran je tako pomemben zakon tudi medijsko. Ali se vam zdi to v redu??? Kaj konkretno bo Evropska komisija naredila v zvezi s tem?

G. Depaigne: Glejte, sem že povedal večkrat in zdaj bom povedal zadnjič, ne bom več ponavljal…(spet sprenevedanje, kako niso pristojni za reševanje takih zadev).

Troha: g. Depaigne, v Sloveniji je situacija zelo težka, zelo komplicirana, zelo hitro se nam lahko zgodi, Bog ne daj, tudi državljanska vojna in morda konflikt z južnimi sosedi, saj imajo tudi tam podobne probleme. In kaj bo po tem??? Jeza med ljudmi narašča, ko jo dodatno podpihujejo tudi režimski mediji. Vse več je obubožanih in lačnih. Socialna situacija se močno slabša, ko dnevno izgubimo že 80 delovnih mest. Manjka samo še povod in ljudje bodo na ulicah in trgih, mediji pa kažejo vzglede iz Grčije, Španije in iz Ukrajine, kjer divja nasilje. To kažejo zato, da bi tudi mi sledili tem zgledom in bi delali enako, z nasiljem drug na drugega sproščali nakopičeno jezo.

Repše: G. Depaigne, mislim, da nimate veliko pojma,  za kaj gre v Sloveniji! Zgodil se je škandal na državni volilni komisiji, kot civilna organizacija, ki je opravila vpogled v postopek volitev, smo ugotovili kup nepravilnosti, sicer je stekla kriminalistična preiskava, poročilo je bilo oddano na tožilstvo, 2 meseca čakamo na to poročilo, nočejo nam ga izročiti! Mediji o tem nezaslišanem škandalu na Državni komisiji niso poročali, če tudi je potekala tam kriminalistična preiskava skoraj leto dni.  Ljudje, ki obveščamo z resnico, doživljamo represijo komunističnih organov! Prej ste videli šop modrih in rjavih kuvert organov, ki skušajo ustaviti naše zavzemanje za pravico in resnico in za dosego korenitih pozitivnih družbenih in političnih sprememb.

Troha: G. Depaigne, očitno je interes, da z neukrepanjem spravite Slovenijo na kolena, potem pa tujci pokupite za drobiž vitalne dele naše državnosti. Vendar: povejte svojim kolegom, svojim šefom, da tega v Sloveniji ne bomo dovolili!!! Vlada Alenke Bratušek ni nikoli dobila nobenega pooblastila slovenskega ljudstva za prodajo česarkoli, kar so ustvarjale generacije! Lahko proda edino svojo hišo v Kranju.

Obveščamo vas, da bodo vse pogodbe, vsi zakoni, ki so bili sprejeti proti slovenskemu narodu, razveljavljene, opravili bomo revizijo pristopnih pogajanj (ker so bili pogoji vstopa škodljivi!)! Ker so pogodbe podpisovali po nedemokratičnih principih totalitarizma postavljeni nekompetentni ljudje, ki jim je ves čas interes samo ostati na pozicijah, ko so za ta cilj pripravljeni velikim v EU prikimati in podpisati ter sprejeti tudi kakršenkoli ultimat, ki je za našo državo lahko tudi poguben.

Vse uredbe, pravila in zakone, kot tudi mednarodne pogodbe bomo revidirali in po strokovni oceni po potrebi razveljavili, še posebej tiste, kjer gre za privatizacije in najemanje kreditov na račun državljank in državljanov RS. Nihče v Republiki ni dobil bianco pooblastila za razprodajo imetja, ki so ga ustvarile generacije in za prekomerno zadolževanje, ki je vseskozi pokrivalo njihovo razsipništvo, previsoko javno porabo in njihovo nesposobnost dobrega gospodarjenja s podjetji, ki so imela potencial, a so jih s svojimi nameščenci uničili in razprodali.

Še najmanj imajo to pravico početi v imenu ljudstva aparatčiki prej opisanih oblastnikov iz ozadja, ki so posedli položaje, s katerih odločajo o usodi naroda. Vsem, ki se nismo pustili poneumiti in nam ni vseeno, kaj se dogaja z našo domovino, je jasno, da te pozicije, ki jih neupravičeno zasedajo, sploh niso posledica demokratičnih in transparentnih postopkov odločanja državljank in državljanov, ki imajo po Ustavi RS edini možnost izvajati oblast neposredno ali pa preko svojih izvoljenih predstavnikov.

Te neupravičeno zasedene odločilne pozicije so plod tajnih dogovorov, medijske propagande in prerivanja, kdo bo zasedel ključne položaje v družbi, ko je vsa pomembna kadrovska struktura izbrana iz do 20% privilegiranega kadrovskega bazena, vsi ostali smo diskriminirani in odrinjeni od toka dogajanja, mnogi pa tudi sodno in drugače preganjani.

Obvestim ga še, da bomo mi kot smo se dogovorili v začetku, izdelali zapisnik o tem pogovoru in ga bo dobil on in še kdo v EU, ko ponovim, da obžalujem, da tega niso bili pripravljeni storiti oni, ko bi lahko pogovor tudi posneli z videokamero, ker bi bil to najbolj verodostojen zapisnik.

G. Depaigne naju precej nejevoljno gleda in ne reče ničesar, potrdi pa, da se s tem strinja.

Repše: Da ne bomo predolgi, povejte, kako, kdaj in na koga naj se obrnemo za formalni sestanek s predstavniki Evropske komisije ali pa za predstavitev vsega, kar se dogaja v Sloveniji, v evropskem parlamentu.

G. Depaigne: Poskusite najprej na Evropski pisarni v Ljubljani.

Midva: V redu, hvala. Hvala, g. Depaigne.

Sestanek je bil zaključen ob cca 13:30.

Pospremi naju do vhodne avle, vprašam ga še, kako prideva na Rue de Commerce, kjer ima sedež Evropska ljudska stranka (EPP). Poslovimo se in se sprehodiva do EPP.Po nekaj minutah sprehoda prideva do stavbe, imava srečo, da ravno nekdo prihaja ven, in lahko vstopiva v predprostor. Pozvoniva, vendar ni odziva. Skozi vrata vstopi svetlolasa gospa, ki se mi zdi znana, lepo se pozdravimo, povem, kdo sva in od kje sva, vprašam po gospodu Lopezu - Isturizu in gospodu Briec-u. Povem še, da sva prišla iz Slovenije ter da sva bila ravnokar na Evropski komisiji in sva prišla pogledat (omenim ji tudi, da smo večkrat pisali, mislim, da tudi njej – ob tem začutim rahlo zadrego z njene strani, pa nismo prejeli nobenega odgovora) še k njim. Gospa nama prijazno pove, da omenjenih gospodov ni, vprašam, ali je kdo drug mogoče še tam. Odgovori, da je petek in da delajo do 13h. Priporoči nama, da v ponedeljek pokličemo.
Hvala, nasvidenje.

Tako, spoštovani pripadniki Gibanja OPS, misija OPS je bila, kot smo obljubili, opravljena. Stroški po najbolj preračunanih poteh okoli 600 evrov, brez kakšnega kosila in večerje. Sva bila bolj ob svojem in sendvičih. Nič ni predrago, ko gre za delovanje v korist svoje domovine.

Iz tega se menda da razbrati, za kaj gre v tej Evropi in kakšne koristi ima od tega lahko slovenski narod. Jih bo imel, če bomo pametni in bomo postavili stvari drugače, kar nam nedvomno omogočajo naše naravne danosti, odlična in zelo pomembna geostrateška lega, naša pamet, sposobnosti in delavnost našega naroda, ki je sposoben z zelo malo denarja narediti zelo veliko.

Glave pokonci in gremo naprej, ves čar je STOPITI SKUPAJ in ukrepati v Skladu z VIZIJO za Slovenijo do leta 2023, ki smo jo nedavno tega naredili v Gibanju OPS. Če hočemo ohraniti Slovenijo, vrniti državi in sebi ugled, narediti vse, kar smo napovedali veliki Evropi, potem je čas, da nehate cincati in se spravite k delu. Naša odgovornost je popolnoma enaka, ker živimo v isti širši družini, ki ji zaenkrat še rečemo Slovenija.Kliknite na sliko

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽEVANJE SLOVENSKEGA NARODA JE HOTENJE ZA SPREJEM ZAKONA OPS. ČE JE BILO SREDIŠČE ZDRUŽEVANJA LETA 1990 PLEBISCIT ZA USTANOVITEV SVOJE DRŽAVE SLOVENIJE, JE ZDAJ SREDIŠČE ZDRUŽEVANJE NARODA ZA OSVOBODITEV, OČIŠČENJE IN PREPOROD SLOVENIJE, KI SE BO ZAČEL S PRVIM KORAKOM SPREJEMA ZAKONA OPS. PRIDRUŽITE SE TUDI VI. (kliknite na deteljico)

Vse dobro in lepo pozdravljeni!

Andreja Repše in Ladislav Troha

Opomba: vir fotografije g. Vincenta Depaigne-a: www.memoryandconscience.eu

P.S.: Naj vas spomnimo še na delovanje naših medijskih trobil - očitno tudi, če bi nam uspela misija na Mars, o tem ugrabljena medijska trobila ne bi poročala.

 

Komentarjev 

 
#3 ana84 15:13 09-02-2014
Mislim da bi vam pri teh zadevah lahko pomagal gospod Michael Tellinger, ki se ukvarja da toži banke. Na osnosvi 4 točk. Poglejte si spodnji link in dajte na zadnjih 15 min, kjer razlaga kako so se oni lotili problema http://www.youtube.com/watch?v=gcD1h9DYitg
Citat
 
 
#2 lili 21:13 05-02-2014
Ni samo za zjokat naša država ampak tudi EU
Citat
 
 
#1 zdene 08:54 17-12-2013
Za zjokat je tale naša država.....
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 115 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?