OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

 

SPOŠTOVANI VSI, KI NISTE IZGUBILI UPANJA ZA SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD!

No, končno rečemo in tudi zavriskamo na ves glas, PRIŠEL JE GLAS RAZUMA iz demokratične Evrope! Slovenija je ena redkih post komunističnih držav, ki ni izvedla nikakršne LUSTRACIJE in zato ni bilo katarze med prejšnjim totalitarnim komunističnim režimom in demokracijo, ki naj bi se vzpostavila. No, to ni res, ker LUSTRACIJA  v Sloveniji vseskozi poteka, ampak v obratnem vrstnem redu, ko komunistični stari oblastniki preko svojih nameščencev v celotnem državnem sistemu in njihovi pomagači LUSTRIRAJO vsa ta leta vsakogar, ki se jim postavi po robu, zdravo pamet, dobre predloge in vse, kar bi dalo Sloveniji vetra v jadra za napredek, razvoj, blaginjo in duhovno rast.

Se bo končno obrnilo in bomo naredili samo to, kar smo bili dolžni storiti, da se ne bi zgodilo to, kar se nam zdaj dogaja, in je na te nevarnosti nerazgradnje posledic totalitarnega režima opozarjala Resolucija Sveta EU 1096, ki jo lahko preberete TUKAJ?

Tukaj javno sprašujemo celotno slovensko in mednarodno javnost, zakaj je ta resolucija z zahtevo po LUSTRACIJI narejena šele zdaj, ko je Slovenija popolnoma izropana, predzadolžena in moralno na kolenih? Sprašujemo tudi stranko SDS, na čelu z Janezom Janšo, zakaj ta stranka ali katera druga (za katero se šteje, da ni kontinuiteta prejšnjih nedemokratičnih sil) ni nikoli do sedaj predlagala izvedbo LUSTRACIJE oziroma odprave neupravičenih privilegijev, ki se vlečejo še iz časov enoumja?

Sprašujemo in terjamo dogovor, zakaj SDS in drugi, ki se imajo za demokratične sile, niso skočili od veselja do stropa, ko jim je magister Šček dostavil predlog Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma že davnega leta 1997, ali pa so ga lahko prebrali v njegovi knjigi z naslovom Gibanje novega tisočletja - OPS, Drugačna politika, ki je izšla leta 1998?

Zahtevamo dogovor SDS oziroma njenega vodje in vseh poslank in poslancev, ki so bili člani tedanjega DZ in so bili 1. maja 2011 javno pozvani (TUKAJ ZA OGLED), da se opredelijo do predloga Zakona o Odpravi Privilegijev Socializma in odprave privilegijev, ki so jih nekateri pridobili v času 20 let, za večino slovenskega naroda škodljive tranzicije in do brutalne medijske cenzure (TUKAJ ZA OGLED), ki se je zgodila, ko so vsi mediji posneli dogodek 28. aprila 2011, ko smo iz dveh civilnih iniciativ Zakon OPS vložili, dali izjave novinarjem, potem pa so vsi posnetki romali v medijske bunkerje, ničesar ni o tem zakonu, ki bo 80% ljudem izboljšal življenja, nihče objavil nič?

Sprašujemo vse, kako je možno, da iz Evrope zahtevajo LUSTRACIJO, ko vse stranke na slovenskem vedo in večina urednikov, da je t.i. LUSTRACIJSKI ZAKON v Državnem zboru blokiran že od 28. aprlila 2011 in je v medijih pogovor o tem stroga tabu tema?

In še zadnje vprašanje, na katerega bo treba dati odgovor, kje so podpisi vseh, ki so za LUSTRACIJO oziroma odpravo privilegijev, ko gospod tovariš Janša to na veliko razlaga že nekaj časa, pod PETICIJO ZA SPREJETJE ZAKONA OPS (TUKAJ ZA OGLED IN VAŠ PODPIS), ki jo vsak dan podpisujejo ljudje, ki že razumejo, da je nujno zarezati v rakasto tvorbo, odkrito v narodovem telesu, in jo z ostrim rezilom skalpela predlaganega Zakona OPS izrezati, da Slovenija in slovenski narod ne bosta končala v pogubi? 

 
PODPIŠITE PETICIJO ZA LUSTRACIJO IN OBVESTITE ČIM VEČ LJUDI IN JIH SPODBUDITE, DA STORIJO ENAKO (klik na sliko ZA Zakon OPS ali pa TUKAJ)!


Takole pa pravijo v največji stranki v evropskem parlamentu, ko upam, da ne mislijo s pomočjo tukajšnjih udbovskih prišepetovalcev se prinesti okoli, da bo predlagana kakšna druga lustracijska zakonodaja, kot jo predlagamo mi, da bi bil to slepilni manever udbokomunističnih premetencev za nekakšno kvazi lustracijo. Slovenija nujno potrebuje dosledno izrezati rakasto tvorbo, sicer ozdravitve ne bo.


EPP Resolution on the Situation in Slovenia (EPP Resolucija o stanju v Sloveniji)


1. Slovenia is in a difficult economic situation and needs a broad support in the Slovenian population to tackle the consequences of the financial crisis and to pursue the economic and other necessary reforms to overcame the crisis and conclude the transition. In May 2013, the European Commission stressed that the state of the Slovenian judicial system is unsatisfactory. It imposed a series of corrective measures to the Slovenian government.

(Slovenija se nahaja v težki gospodarski situaciji in potrebuje široko podporo slovenske populacije za reševanje posledic finančne krize in za izpeljavo gospodarskih in drugih nujnih reform za zmago nad krizo in za končanje tranzicije. Maja 2013 je Evropska komisija izjavila, da je stanje slovenskega pravosodja nezadovoljivo. Zato so slovenski vladi bili naloženi korektivni ukrepi v zvezi s tem).

2. Expresses its concerns regarding the condemnation of the President of the Slovenian Democratic Party (SDS), Janez Janša in first instance. Takes note of Janez Janša ́s appeal to second instance which will hopefully take place within prescribed term of 3 months. Reminds that the guarantee of a fair trial and presumption of innocence as fundamental rights. Expects that the on-going procedure will not lead to the exclusion of Janez Janša from political competition.

(Izraža zaskrbljenost glede na obsodbo predsednika Slovenske demokratske stranke (SDS), Janeza Janše na prvi stopnji. Izpostavlja, da se bo pritožba Janeza Janše zgodila v predpisanem trimesečnem roku in opominja, da bo v pritožbenem postopku upoštevana temeljna človekova pravica do poštenega sojenja in presumpcija nedolžnosti kot osnovne pravice. Pričakuje, da nadeljevanje sodnega procesa ni namenjen izločitvi predsednika SDS iz politične konkurence.)

3. Invites independent organisations, such as the Council of Europe and the OSCE, to follow closely the compatibility of the on-going procedure with the rule of law and international standards.

(Apelira na neodvisne organizacije kot sta Svet Evrope in OVSE, da spremljajo nadaljnji potek procesa ter skrbijo za skladnost postopkov z vladavino prava in s splošnimi evropskimi sodnimi standardi.)

4. The EPP fully supports its member party, Slovenian Democratic Party (SDS), which is a major player in Slovenian politics, as well as New Slovenia – Christian Democrats (N.Si) and Slovenian People ́s Party
(SLS).

(EPP v celoti podpira svojo članico Slovensko demokratsko stranko (SDS), ki je glavni igralec v slovenski politiki, kot tudi Novo Slovenijo – krščanske demokrate (NSi) in Slovensko ljudsko stranko (SLS).)

5. The EPP underlines the need of an impartial and independent judiciary in all Member States. In this context calls for the swift adoption of rigid lustration laws in all Member States which have not yet done so, as well as their thorough implementation, and for a transparent and public scrutiny of this process.

(EPP poudarja potrebo po nepristranskem in neodvisnem sodstvu v vseh državah EU. V tem kontekstu pozivamo na sprejem striktnih lustracijskih zakonov v vseh državah EU, ki tega še niso storile, kakor tudi na transparentnost in javno preglednost pri procesu implementacije takšnih zakonov).

6. Calls on the Commission to ensure that public procurement procedures in all Member States are following the requirements laid down in EU law, thus ensuring transparency and efficiency.

(Poziv Komisiji, da zagotovi, da so postopki javnih naročil v vseh državah članicah skladni z evropskimi zakoni, zaradi zagotavljanja preglednosti in učinkovitosti).

 

Vodilni člani EPP stranke

 

Vse dobro vam želi!

Ekipa OPS

DELUJMO, SODELUJMO in UKREPAJMO za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!