KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?


logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

Gibanje OPS

Ruska ulica 2

1000     Ljubljana

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

spletna stran: www.gibanje-ops.com

 

JAVNI POZIV

Predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju, Predsednici Vlade Republike Slovenije gospe Alenki Bratušek, ministrom Vlade Republike Slovenije, Predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije gospodu Janku Vebru, vsem 90 – im poslankam in poslancem v Državnem zboru RS. Predsedniku Ustavnega sodišča RS gospodu Miroslavu Mozetiču in vsem ustavnim sodnikom, Predsedniku vrhovnega sodišča gospodu Branku Masleši, vsem ostalim predsednikom okrožnih in okrajnih sodišč v RS, Vrhovnemu tožilcu gospodu Zvonku Fišerju in vsem vodjem  tožilstev v RS, Vodjem Državnega pravobranilstva, vodjem DURS, CARINE, vodji protikorupcijske komisije gospodu Goranu Klemenčiču, Varuhinji človekov pravic in temeljnih svoboščin gospe Vlasti Nüsdorfer, vsem predsednikom parlamentarnih in izvenparlamentarnih strank, vsem županjam in županom v RS,  vodjem vladnih in nevladnih organizacij, urednikom medijev in novinarjem, vodjem sindikatov, Rektorju Ljubljanske univerze gospodu Ivanu Svetliku, ostalim rektorjem univerz in dekanom fakultet, Predsedniku slovenske akademije znanosti in umetnosti gospodu Jožetu Trontlju, vodji Zveze društev upokojencev gospe Mateji Kožuh Novak, vodjem vseh stanovskih organizacij, vodjem vseh društev, vodjem gibanj ter vsem vodjem različnih civilnih  iniciativ v Republiki Sloveniji

Da se javno opredelijo, ali so ZA to ali NE, da v Sloveniji z ustreznim zakonom ukinemo vse neupravičene privilegije, ki so si jih nekateri posamezniki in skupine neupravičeno pridobili in jih uživajo na račun drugih neprivilegiranih državljank in državljanov še v času od leta 1945 do leta 1990 zaradi zaslug za izvedbo boljševistično-komunistične revolucije in zaradi zaslug za kreiranje in vzdrževanje totalitarnega komunistično – socialističnega režima od leta 1941 do 1990, in vse neupravičene privilegije, ki so jih posamezniki in skupine pridobili v času za večino slovenskega naroda škodljive tranzicije od leta 1990 in vse do danes.

Do tega javnega poziva se naj pozvani opredelijo tako, da nedvoumno zapišejo na naslov civilne organizacije Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije – OPS, Ruska 2, 1000 Ljubljana, z besedo DA, če so za to, da to storimo, ali pa z besedo NE, če ne želijo, da neupravičene privilegije ukinemo. Če bo odgovor NE, pričakujemo tudi pisno obrazložitev, zakaj ne želijo, da se neupravičeni privilegiji ukinejo. Odziv lahko pozvani pošljejo tudi na elektronski naslov:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Vsi tisti, ki bodo svojo voljo izrazili z DA, so s tem pozivom hkrati pozvani, da to svojo izkazano voljo potrdijo s svojim podpisom pod peticijo, jo posredujejo še drugim ter jih spodbudijo, naj podpišejo in širijo peticijo naprej.

http://www.pravapeticija.com/sprejem_zakona_ops_-_zakon_za_odpravo_vseh_privilegijev_v_rs

za sprejem Zakona OPS (Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma in vseh privilegijev, ki so pridobljeni v času, za večino slovenskega naroda, škodljive tranzicije) tako, da vpišejo v peticiji ime organizacije, ki jo vodijo, ali sebe, ko gre za osebno odločitev.

Z odzivi na ta javni POZIV bomo v nespremenjeni obliki sproti obveščali slovensko in mednarodno javnost na spletni strani Gibanja OPS.

Ta poziv bodo vsi, ki smo jih našteli z imeni in priimki in vodje parlamentarnih strank, sindikatov ter drugih večjih organizacij ter vodje institucij v javni in državi upravi dobili s klasično pošto s priporočeno pošiljko, da ne bo kakšnih izgovorov, da pošte niso prejeli. Čas za odgovor, ko bomo še šteli, da je odgovor pravočasen, je rok 8 dni od prejema pošiljke v elektronski obliki na javen naslov pozvanih oziroma organizacij, ki jih vodijo.

Gibanje OPS

Ladislav Troha, predsednik

podpis troha.jpg - 1.92 Kb

Ljubljana, 2. november 2013

ODGOVOR JE PODALA EDINO VARUHIINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN gospa tovarišica Vlasta Nussdorfer

Toda, preberite to sprenevedanje in na to naš odgovor:

 

Palača, v kateri je na Dunajski cesti v Ljubljani sedež Varuha ČP,

zaposlenih kakšnih 50 birokratov, ki varujejo "naše" pravice, krivic je

pa vse več. Vse to pač plačujemo davkoplačevalci.


Številka: 0.5 - 37 / 2013 - 2 - AD
Datum: 11.11.2013


GIBANJE OPS
Gospod Ladislav Troha
( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )


Spoštovani,

prejeli smo vaš javni poziv in zahtevo za jasen in nedvoumen odziv na vprašanje, ali se strinjamo, da se v Republiki Sloveniji z zakonom ukine vse neupravičene privilegije.
Seznanjamo vas, da Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primere kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih posameznikom povzročijo organi oblasti. Iz vašega dopisa ne izhaja, da gre za primer, ki bi ga lahko obravnaval Varuh.

Pojasnjujemo vam, da bi vaš poziv za sprejem zakona za ukinitev neupravičenih privilegijev lahko imel naravo peticije. Pravica do peticije je opredeljena v 45. členu Ustave RS, v skladu z njo pa ima vsak državljan pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega pomena. Ker predlagate sprejem zakona, menimo, da je primeren naslov za obravnavo vaše zadeve Državni zbor RS, ki v skladu z ustavno ureditvijo sprejema zakone.

Peticije, vloge in pritožbe, naslovljene na Državni zbor, najprej strokovno prouči pristojna služba, ki pripravi ustrezne podlage za delo komisije, ki je pristojna za obravnavo peticij. Ta komisija nato obravnava prispele peticije in druge predloge državljanov ter o tem obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora ter različne državne organe, ki jim predlaga različne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov. Dodajamo še, da v skladu z ustavno ureditvijo sprejem zakona lahko predlagajo vlada, vsak poslanec, 5000 volivcev ali državni svet.


Lep pozdrav


Vlasta Nussdorfer
varuhinja človekovih pravic
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC RS
Dunajska cesta 56
1109 Ljubljana
Telefon: +386 1 475 00 50
Faks: + 386 475 00 40
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Varuhinja ČP gospa tovarišica Vlasta Nussdorfer

Da ne bo kakšnega nesporazuma, z tovariši in tovarišicami se še vedno nazivajo med sabo komunistični privilegiranci. Zato ne more biti žaljivka, ker uporabljamo ta naziv tudi mi, a zgolj za ljudi na položajih, ki se sprenevedajo v nastopih v javnosti in pri odgovorih državljankam in državljanom oziroma davkoplačevalcem, ki ves ta megalomanski, neučinkovit, zbirokratiziran, drag in na svetu najbolj skorumpiran državni aparat financiramo.

Mednaroda raziskava o stanju korupcije v svetu

 

 

Spoštovana gospa, tovarišica Vlasta Nussdorfer!

Jasno in nedvoumno smo vas vprašali, ali ste za to, da v Sloveniji ukinemo socialistične privilegije in vse, ki so bili pridobljeni v času za večino škodljive tranzicije. Upamo, da niste tudi vi med 80% Slovenci, ki imajo težave s funkcionalno pismenostjo. Torej zahtevamo, da se nehate sprenevedati in odgovorite z da ali ne. Če je vaš odgovor ne, kar je popolnoma legitimno, še razložite, zakaj nočete, da se omenjeni privilegiji odpravijo.

V vašem dogovoru ste zapisali tudi ta stavek:

"Seznanjamo vas, da Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primere kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih posameznikom povzročijo organi oblasti. Iz vašega dopisa ne izhaja, da gre za primer, ki bi ga lahko obravnaval Varuh."

Se sploh zavedate, kaj ste zapisali? Varuh človekovih pravic ima nalogo bdeti tudi nad tem, da niso komu kršene temeljne človekove pravice, to veste tudi sami, a se tega  očitno zelo premalo zavedate. Oblastniki že leta in leta kršijo temeljne človekove pravice in temeljne svoboščine neprivilegiranim državljanom in državljankam, ker neupravičenih privilegijev tistim, ki jih neupravičeno imajo, ne ukinejo. Kdo je lahko v demokratični družbi privilegiran zaradi zaslug za kreiranje in vzdrževanje totalitarnega režima, ki je sistematično kršil temeljne človekove pravice in svoboščine? Nam na to vprašanje lahko jasno in nedvoumno odgovorite?

Odgovorite nam torej, ali ni kršenje temeljnih človekovih pravic tudi to, da so določeni državljani in državljanke privilegirani, drugi pa ne? In vi zelo dobro veste, kdo spada v kategorijo privilegirancev, ko ti izhajajo še iz časa totalitarnega režima. Tudi Ustava RS v svojem 14. členu jamči (kar bi kot nekdanja tožilka morali vedeti), da bi morali biti pred zakonom vsi enaki, in vaša skrb je, da kršitve v smislu diskriminacije preprečujete in jih onemogočate. Približno 80% nas je v tej državi, ki nimamo nobenega privilegija, razen plačevati vse višje davke, privilegiranih vas je okoli 20% in Zakon OPS, do katerega terjamo, da se opredelite, ureja prav to, da bomo končno v tej državi vsi enaki pred zakonom, z vsemi pravicami in dolžnostmi ter z vso odgovornostjo za svoja pretekla dejanja.

Zahtevamo (saj nimamo za kaj prositi, dokler vas mi plačujemo iz davkoplačevalskega denarja), da ne zavajate in ne manipulirate, pač pa se izjasnite, ali ste za to, da privilegije ukinemo, ko je vaša dolžnost pri tem pomagati, da ne bodo temeljne človekove pravice neprivilegiranim še naprej kršene. Zavedati se moramo, da plačevanje privilegijev tudi veliko stane. 

Ponovno pričakujemo nedvoumen in jasen odgovor ter  ukrepe za sprejem Zakona OPS, ker ste dolžni dati spodbudo drugim, ki se za razliko od vas nihče ni odzval na enaka vprašanja kot ste jih dobili vi. Oblastniški ego, napuh ali pa strah v tej državi res več ne poznajo meja. Polna usta so oblastnikov, kako se ne smemo bati povedati resnice, da so dovzetni do kritik, predlogov in ne vemo še česa. Na jeziku; ko pride do uresničitve, je pa pogrom na tistega, ki si dejansko drzne nastaviti oblastnikom ogledalo.

Gibanje OPS
Ladislav Troha, predsednik

p.s.

Želimo pa tudi sestanek v zvezi z nedavno (11. 11. 2013) prijavo tudi na Urad varuha človekovih pravic, ko so razbojniki v uniformah, ki sami sebe imenujejo "slovenska policija" in "gospodje v uniformah", ob cca 19.40 uri, torej v času teme, napadli vrata našega stanovanja, vznemirjali družino, v kateri sta tudi dva mladoletna otroka, ki smo ju ravno spravljali spat, in razloga za to razbojništvo še danes ne vemo.


Ekipa OPS