KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?


logo za ops dopis.jpg - 3.38 Kb

Gibanje OPS

Ruska ulica 2

1000     Ljubljana

e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

spletna stran: www.gibanje-ops.com

 

JAVNI POZIV

Predsedniku Republike Slovenije gospodu Borutu Pahorju, Predsednici Vlade Republike Slovenije gospe Alenki Bratušek, ministrom Vlade Republike Slovenije, Predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije gospodu Janku Vebru, vsem 90 – im poslankam in poslancem v Državnem zboru RS. Predsedniku Ustavnega sodišča RS gospodu Miroslavu Mozetiču in vsem ustavnim sodnikom, Predsedniku vrhovnega sodišča gospodu Branku Masleši, vsem ostalim predsednikom okrožnih in okrajnih sodišč v RS, Vrhovnemu tožilcu gospodu Zvonku Fišerju in vsem vodjem  tožilstev v RS, Vodjem Državnega pravobranilstva, vodjem DURS, CARINE, vodji protikorupcijske komisije gospodu Goranu Klemenčiču, Varuhinji človekov pravic in temeljnih svoboščin gospe Vlasti Nüsdorfer, vsem predsednikom parlamentarnih in izvenparlamentarnih strank, vsem županjam in županom v RS,  vodjem vladnih in nevladnih organizacij, urednikom medijev in novinarjem, vodjem sindikatov, Rektorju Ljubljanske univerze gospodu Ivanu Svetliku, ostalim rektorjem univerz in dekanom fakultet, Predsedniku slovenske akademije znanosti in umetnosti gospodu Jožetu Trontlju, vodji Zveze društev upokojencev gospe Mateji Kožuh Novak, vodjem vseh stanovskih organizacij, vodjem vseh društev, vodjem gibanj ter vsem vodjem različnih civilnih  iniciativ v Republiki Sloveniji

Da se javno opredelijo, ali so ZA to ali NE, da v Sloveniji z ustreznim zakonom ukinemo vse neupravičene privilegije, ki so si jih nekateri posamezniki in skupine neupravičeno pridobili in jih uživajo na račun drugih neprivilegiranih državljank in državljanov še v času od leta 1945 do leta 1990 zaradi zaslug za izvedbo boljševistično-komunistične revolucije in zaradi zaslug za kreiranje in vzdrževanje totalitarnega komunistično – socialističnega režima od leta 1941 do 1990, in vse neupravičene privilegije, ki so jih posamezniki in skupine pridobili v času za večino slovenskega naroda škodljive tranzicije od leta 1990 in vse do danes.

Do tega javnega poziva se naj pozvani opredelijo tako, da nedvoumno zapišejo na naslov civilne organizacije Gibanje Osveščeni Prebivalci Slovenije – OPS, Ruska 2, 1000 Ljubljana, z besedo DA, če so za to, da to storimo, ali pa z besedo NE, če ne želijo, da neupravičene privilegije ukinemo. Če bo odgovor NE, pričakujemo tudi pisno obrazložitev, zakaj ne želijo, da se neupravičeni privilegiji ukinejo. Odziv lahko pozvani pošljejo tudi na elektronski naslov:   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Vsi tisti, ki bodo svojo voljo izrazili z DA, so s tem pozivom hkrati pozvani, da to svojo izkazano voljo potrdijo s svojim podpisom pod peticijo, jo posredujejo še drugim ter jih spodbudijo, naj podpišejo in širijo peticijo naprej.

http://www.pravapeticija.com/sprejem_zakona_ops_-_zakon_za_odpravo_vseh_privilegijev_v_rs

za sprejem Zakona OPS (Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma in vseh privilegijev, ki so pridobljeni v času, za večino slovenskega naroda, škodljive tranzicije) tako, da vpišejo v peticiji ime organizacije, ki jo vodijo, ali sebe, ko gre za osebno odločitev.

Z odzivi na ta javni POZIV bomo v nespremenjeni obliki sproti obveščali slovensko in mednarodno javnost na spletni strani Gibanja OPS.

Ta poziv bodo vsi, ki smo jih našteli z imeni in priimki in vodje parlamentarnih strank, sindikatov ter drugih večjih organizacij ter vodje institucij v javni in državi upravi dobili s klasično pošto s priporočeno pošiljko, da ne bo kakšnih izgovorov, da pošte niso prejeli. Čas za odgovor, ko bomo še šteli, da je odgovor pravočasen, je rok 8 dni od prejema pošiljke v elektronski obliki na javen naslov pozvanih oziroma organizacij, ki jih vodijo.

Gibanje OPS

Ladislav Troha, predsednik

podpis troha.jpg - 1.92 Kb

Ljubljana, 2. november 2013

ODGOVOR JE PODALA EDINO VARUHIINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC IN TEMELJNIH SVOBOŠČIN gospa tovarišica Vlasta Nussdorfer

Toda, preberite to sprenevedanje in na to naš odgovor:

 

Palača, v kateri je na Dunajski cesti v Ljubljani sedež Varuha ČP,

zaposlenih kakšnih 50 birokratov, ki varujejo "naše" pravice, krivic je

pa vse več. Vse to pač plačujemo davkoplačevalci.


Številka: 0.5 - 37 / 2013 - 2 - AD
Datum: 11.11.2013


GIBANJE OPS
Gospod Ladislav Troha
( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )


Spoštovani,

prejeli smo vaš javni poziv in zahtevo za jasen in nedvoumen odziv na vprašanje, ali se strinjamo, da se v Republiki Sloveniji z zakonom ukine vse neupravičene privilegije.
Seznanjamo vas, da Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primere kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih posameznikom povzročijo organi oblasti. Iz vašega dopisa ne izhaja, da gre za primer, ki bi ga lahko obravnaval Varuh.

Pojasnjujemo vam, da bi vaš poziv za sprejem zakona za ukinitev neupravičenih privilegijev lahko imel naravo peticije. Pravica do peticije je opredeljena v 45. členu Ustave RS, v skladu z njo pa ima vsak državljan pravico do vlaganja peticij in do drugih pobud splošnega pomena. Ker predlagate sprejem zakona, menimo, da je primeren naslov za obravnavo vaše zadeve Državni zbor RS, ki v skladu z ustavno ureditvijo sprejema zakone.

Peticije, vloge in pritožbe, naslovljene na Državni zbor, najprej strokovno prouči pristojna služba, ki pripravi ustrezne podlage za delo komisije, ki je pristojna za obravnavo peticij. Ta komisija nato obravnava prispele peticije in druge predloge državljanov ter o tem obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora ter različne državne organe, ki jim predlaga različne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov. Dodajamo še, da v skladu z ustavno ureditvijo sprejem zakona lahko predlagajo vlada, vsak poslanec, 5000 volivcev ali državni svet.


Lep pozdrav


Vlasta Nussdorfer
varuhinja človekovih pravic
VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC RS
Dunajska cesta 56
1109 Ljubljana
Telefon: +386 1 475 00 50
Faks: + 386 475 00 40
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Varuhinja ČP gospa tovarišica Vlasta Nussdorfer

Da ne bo kakšnega nesporazuma, z tovariši in tovarišicami se še vedno nazivajo med sabo komunistični privilegiranci. Zato ne more biti žaljivka, ker uporabljamo ta naziv tudi mi, a zgolj za ljudi na položajih, ki se sprenevedajo v nastopih v javnosti in pri odgovorih državljankam in državljanom oziroma davkoplačevalcem, ki ves ta megalomanski, neučinkovit, zbirokratiziran, drag in na svetu najbolj skorumpiran državni aparat financiramo.

Mednaroda raziskava o stanju korupcije v svetu

 

 

Spoštovana gospa, tovarišica Vlasta Nussdorfer!

Jasno in nedvoumno smo vas vprašali, ali ste za to, da v Sloveniji ukinemo socialistične privilegije in vse, ki so bili pridobljeni v času za večino škodljive tranzicije. Upamo, da niste tudi vi med 80% Slovenci, ki imajo težave s funkcionalno pismenostjo. Torej zahtevamo, da se nehate sprenevedati in odgovorite z da ali ne. Če je vaš odgovor ne, kar je popolnoma legitimno, še razložite, zakaj nočete, da se omenjeni privilegiji odpravijo.

V vašem dogovoru ste zapisali tudi ta stavek:

"Seznanjamo vas, da Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava primere kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih posameznikom povzročijo organi oblasti. Iz vašega dopisa ne izhaja, da gre za primer, ki bi ga lahko obravnaval Varuh."

Se sploh zavedate, kaj ste zapisali? Varuh človekovih pravic ima nalogo bdeti tudi nad tem, da niso komu kršene temeljne človekove pravice, to veste tudi sami, a se tega  očitno zelo premalo zavedate. Oblastniki že leta in leta kršijo temeljne človekove pravice in temeljne svoboščine neprivilegiranim državljanom in državljankam, ker neupravičenih privilegijev tistim, ki jih neupravičeno imajo, ne ukinejo. Kdo je lahko v demokratični družbi privilegiran zaradi zaslug za kreiranje in vzdrževanje totalitarnega režima, ki je sistematično kršil temeljne človekove pravice in svoboščine? Nam na to vprašanje lahko jasno in nedvoumno odgovorite?

Odgovorite nam torej, ali ni kršenje temeljnih človekovih pravic tudi to, da so določeni državljani in državljanke privilegirani, drugi pa ne? In vi zelo dobro veste, kdo spada v kategorijo privilegirancev, ko ti izhajajo še iz časa totalitarnega režima. Tudi Ustava RS v svojem 14. členu jamči (kar bi kot nekdanja tožilka morali vedeti), da bi morali biti pred zakonom vsi enaki, in vaša skrb je, da kršitve v smislu diskriminacije preprečujete in jih onemogočate. Približno 80% nas je v tej državi, ki nimamo nobenega privilegija, razen plačevati vse višje davke, privilegiranih vas je okoli 20% in Zakon OPS, do katerega terjamo, da se opredelite, ureja prav to, da bomo končno v tej državi vsi enaki pred zakonom, z vsemi pravicami in dolžnostmi ter z vso odgovornostjo za svoja pretekla dejanja.

Zahtevamo (saj nimamo za kaj prositi, dokler vas mi plačujemo iz davkoplačevalskega denarja), da ne zavajate in ne manipulirate, pač pa se izjasnite, ali ste za to, da privilegije ukinemo, ko je vaša dolžnost pri tem pomagati, da ne bodo temeljne človekove pravice neprivilegiranim še naprej kršene. Zavedati se moramo, da plačevanje privilegijev tudi veliko stane. 

Ponovno pričakujemo nedvoumen in jasen odgovor ter  ukrepe za sprejem Zakona OPS, ker ste dolžni dati spodbudo drugim, ki se za razliko od vas nihče ni odzval na enaka vprašanja kot ste jih dobili vi. Oblastniški ego, napuh ali pa strah v tej državi res več ne poznajo meja. Polna usta so oblastnikov, kako se ne smemo bati povedati resnice, da so dovzetni do kritik, predlogov in ne vemo še česa. Na jeziku; ko pride do uresničitve, je pa pogrom na tistega, ki si dejansko drzne nastaviti oblastnikom ogledalo.

Gibanje OPS
Ladislav Troha, predsednik

p.s.

Želimo pa tudi sestanek v zvezi z nedavno (11. 11. 2013) prijavo tudi na Urad varuha človekovih pravic, ko so razbojniki v uniformah, ki sami sebe imenujejo "slovenska policija" in "gospodje v uniformah", ob cca 19.40 uri, torej v času teme, napadli vrata našega stanovanja, vznemirjali družino, v kateri sta tudi dva mladoletna otroka, ki smo ju ravno spravljali spat, in razloga za to razbojništvo še danes ne vemo.


Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#4 Andreja 12:29 11-11-2013
No, do danes niso rekli še nič. Se delajo, kot da se njih nič ne tiče...Ignoranca. Žiga žaga veja,ha ha ha
Citat
 
 
#3 BINE 12:14 11-11-2013
Gospod Grega, ali ne bi še kaj prebrali najprej, preden brcate...Zakon OPS je bil vložen v DZ 28. aprila 2011 in je tam obtičal blokiran. Prav tako pa so mediji dobili nalogo stričkov, da se o tem ne govori javno. Celo dogodek vlaganja so posneli a so vsi posnetki romali v medijske bunkerje. Kakšno moč imajo eni še vedno, da ukažejo tako brutalno medijsko cenzuro.

Tukaj je predlog Zakona OPS:

http://www.gibanje-ops.com/nujen-projekt-ops/zakon-ops

Pa peticija, da bo ob ponovni vložitvi pritisk na pajace mafije večji:

http://www.pravapeticija.com/sprejem_zakona_ops_-_zakon_za_odpravo_vseh_privilegijev_v_rs
Citat
 
 
#2 Grega78 07:43 11-11-2013
Mislim, da obstajajo načini, kako lahko državljani predlog zakona spravijo v parlamentarno proceduro. Najprej je seveda ta predlog treba pripraviti. Objavite najprej to...
Citat
 
 
#1 BINE 17:13 05-11-2013
No, da slišimo kaj bodo rekli poštenjakoviči?
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 103 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?