SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

btz protes.jpg - 11.83 Kb

 

PODPIŠITE PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA, KI BO, KO BO SPREJET, ODPRAVIL VSE OBLASTNIŠKE NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE, PRIDOBLJENE V ČASU KOMUNISTIČNEGA REŽIMA IN V ČASU ZA VEČINO ŠKODLJIVE TRANZICIJE, KI ŠE VEDNO TRAJA! NE DOPUSTITE SI PLAČEVATI PRIVILEGIRANE BURŽUJE, KI VAM POVRHU VSEGA ŠE ROPAJO IN SE NAD VAMI IZŽIVLJAJO.

ZA KAJ GRE IN ZA KAJ JE ZAKON OPS TAKO ZELO POMEMBEN? Zakon OPS je točka - SREDIŠČE združevanja vseh nas, ki nismo privilegirani državljani, in naša groba ocena je, da nas je tukaj v Sloveniji in drugje po svetu kakšnih 80%. Gre za združevanje in sodelovanje SLOVENK in SLOVENCEV, državljank in državljanov, ki nimamo nikakršnih privilegijev, pač pa zgolj obveznosti in dolžnosti do države, in se zavedamo, da nima pravice nihče v tej državi, če je demokratična, uživati oblastniške privilegije na naš račun.

Ne glede na politična prepričanja, ne glede na narodnost, veroizpoved se na točki Zakona OPS združujemo ljudje, ki nam je bistven samo cilj, da omenjene privilegije z ZAKONOM UKINEMO. To posledično pomeni, da bomo s tem odpravili ključne vzroke za nastalo nevzdržno situacijo v državi. Vse to, kar Zakon OPS prinaša, je obrazloženo v samem zakonu in v spremnih pojasnitvah Zakona OPS.

ZAKAJ JE POMEMBNO, DA PODPIŠETE ELEKTRONSKO PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA OPS?

V tej fazi ključno za to, da damo Zakonu OPS večjo težo, ko ga bomo ponovno vložili v državni zbor z zahtevo po obravnavi in sprejemu, in zato, da boste sproti obveščeni, ker je v peticiji obvezen vaš elektronski naslov, kaj se s Zakonom OPS trenutno dogaja in kaj je treba še storiti, da pride do obravnave v DZ, glasovanja in morebitnega referenduma, če drugače ne bo šlo.

Več podpisov podpore peticije pomeni tudi vse večji pritisk na oblastnike, ki so do sedaj naredili vse, da je Zakon OPS obtičal v predalu v DZ in da so ga tudi medijsko blokirali, ko ste najbrž opazili, da o tem najbolj pomembnem zakonu po letu 1945 za večino slovenskega naroda ni niti ene informacije, da se v zvezi z njim sploh kaj dogaja.

Si predstavljate, da se ob našem pravem angažiranju pojavi na tej peticiji nekaj 10 tisoč podpisov? Si predstavljate, kakšno moč bo dobilo organizirano ljudstvo, ki ima jasen in neomajen cilj, da uredimo temeljne stvari po mirni poti, po črki Ustave in zakona? Veste, kaj pomeni rast politične kulture in hkratno združevanje v okviru sprejemanja tako pomembnega zakona, ko se nam lahko zgodi novi plebiscit, in če bomo pametni, bomo na njem sprejemali tudi novo družbeno temeljno pogodbo- USTAVO, ki je že v pripravi?

ŽELITE SODELOVATI PRI TAKO VELIKIH POZITIVNIH PREMIKIH ZA SVOJ NAROD? PODPIŠITE NAJPOMEMBNEJŠO PETICIJO, KI NE BO KONČALA KOT VSE DRUGE V OKROGLEM FASCIKLU, AMPAK BO ZAPISANA V ZGODOVINO NAŠEGA NARODA Z ZLATIMI ČRKAMI.

KORAKI, KI JIH BOMO NAREDILI, DA PRIDEMO DO OBRAVNAVE ZAKONA OPS V DRŽAVNEM ZBORU IN DO SPREJEMA, ČE NE DRUGAČE, PA Z REFERENDUMOM.

1. Naredili bomo vse, kar je v naših najboljših močeh, da  vključimo  vse zdrave sile na Slovenskem in v tujini  za močno internetno in kampanjo preko drugih razpoložljivih medijev za dvig zavesti in samega delovanja vseh NE-PRIVILEGIRANIH državljank in državljanov, da se začne peticija za sprejem Zakona OPS širiti po Sloveniji kot virus in jo bo podpisalo čim več ljudi. To že delamo, do sedaj imamo 1.302 podpisnic in podpisnikov. 

Ne čakajte, da bodo drugi to storili namesto vas, pošiljajte, obveščajte in spodbujajte, ZA ZDRUŽEVANJE  MED SABO RAZDELJENEGA IN SKREGANEGA SLOVENSKEGA NARODA GRE. Seveda so bile te delitve povzročene namenoma s kreganjem različnih politikantov na levi in desni, da bi lažje vladali sprtemu in razdeljenemu narodu.

srce_slovenije.jpg - 247.13 Kb


Uporabili bomo vsa legalna in »nelegalna« sredstva za obveščanje in širjenje »virusa« OPS, ki nosi seboj sporočilo, da je Zakon OPS točka združevanja poniževanih, razžaljenih, osramočenih, okradenih in ne-privilegiranih tu živečih ljudi in vabi vse podpisu peticije ZA sprejem tega najbolj pomembnega zakona za večino slovenskega naroda po letu 1945.

2. Ko zberemo v peticiji vsaj spodobno število podpisnikov, bo Zakon OPS vložen ponovno v Državni zbor, ko bo potem razpisan 60 dnevni rok za zbiranje podpisov na Upravnih enotah, v zelo kratkem času prinesti  5.000 overjenih potrebnih podpisov, ki jih potrebujemo za to, da bo zakon obravnavan po hitrem postopku v DZ.

3. V parlamentu bodo Zakon OPS pregledale  strokovne službe, glede na to, da smo ga popolnoma dopolnili in argumentirali potrebnost sprejema (vse to smo že naredili po prvi vložitvi zakona 28. aprila 2011, a je še vedno blokiran, zato zbiramo podpise s peticijo in ga bomo ponovno še dopolnjenega in dodatno argumentiranega vložili v DZ) in pričakujemo, da bo predsednik Državnega zbora razpisal, tokrat brez odlašanja, v 15–ih dneh 60 dnevni rok za zbiranje 5.000 overjenih podpisov podpore na Upravnih enotah in bomo te podpise glede na sprotno obveščanje preko elektronskih naslovov iz peticije in drugače zbrali zelo hitro.

4. Ko bo zbranih 5.000 overjenih podpisov na UE, bo Zakon OPS prišel z  našo zahtevo po obravnavi po hitrem postopku v parlamentarno obravnavo, v kateri bo predlagatelj dobil možnost, da ga podrobno pojasni in argumentira potrebnost sprejema tega, za večino odrešujočega zakona, in pove, kaj bo konkretno dobrega in konkretnega prinesel za večino državljank in državljanov RS.

To bo točka preloma, saj bomo Zakon OPS pojasnili tako s srčno kulturo, strokovno in argumentirano, da bodo ljudje, ki bodo sejo spremljali preko neposrednega prenosa RTV SLO po tem  razumeli, da je predlagani Zakon OPS nujno čim prej sprejeti.

Upamo in verjamemo, da bo nacionalni medij RTV glede na število tudi podpisnikov v peticiji ukinil cenzuro in bo zagotovil neposreden prenos seje DZ, ko bo tekla beseda o Zakonu OPS. Vsekakor pa bomo neposreden prenos zagotovili preko internetnega kanala USTREAM ali katerega drugega, da bodo ljudje neposredno na računalnikih spremljali to zelo pomembno zasedanje Državnega zbora RS.

4. Po obravnavi bo šel zakon na glasovanje in na tej točki se bo pokazalo, kdo v resnici so POSLANKE IN POSLANCI. Prav radi bi videli, kdo od nji se bo upal glasovati proti Zakonu OPS, ki bo ZAGOTOVIL ODPRAVO VSEH KOMUNISTIČNIH in drugih neupravičenih privilegijev. Glasovanje proti Zakonu OPS bo pomenilo glasovanje za podporo privilegijem in privilegirancem.

Morebitna zavrnitev Zakona OPS s strani poslank in poslancev, ki so po Ustavi RS predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikogaršnja navodila, bi moralo pomeniti streznitev za narod in takojšnje ukrepanje za referendum, ki pa po izmaličenem Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi ni več možen. Ko poslanci nek predlagan zakon zavrnejo z večino,  pravno formalno po zdajšnjem podzakonskem aktu ZRLi referendum ni možen.

Toda nič skrbeti, ker je USTAVA RS še vedno najvišji pravni akt in ta v 3. členu pravi, da ima oblast v rokah ljudstvo, ki jo izvršujemo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Člen Ustave pa pravi naslednje:

»90. člen
(zakonodajni referendum)
Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma.

Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volivcev.
(Po novi spremembi tega člena letos, poslanci ne morejo več predlagati referenduma).

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.
Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali.«
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.


(ZRLi (Zakon o referendumu in ljudski iniciativi so poslanke in poslanci izmaličili, da referendum po tem zakonu ni več mogoč v primerih, da poslanci zavrnejo predlagani zakon, a ta zakon je v neskladju z  Ustavo RS, kar pomeni, da ga ljudstvo ne rabi spoštovati in se po njem ravnati. Ustava nam referendum še vedno jamči, torej bomo zbrali 40 tisoč podpisov in gremo na referendum).

ŠE ENKRAT, ZAKAJ JE TAKO ZELO POMEMBNO PODPISATI PETICIJO, DA IMAMO ELEKTRONSKE NASLOVE, S KATERIMI OBVEŠČAMO PODPISNIKE, KAJ SE DOGAJA IN KAJ JE KAKŠEN HIP NUJNO STORITI. GRE ZA POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN UKREPANJE VSEH NAS, KI NISMO PRIVILEGIRANI.

Ne glede na versko, politično, rasno, narodnostno ali kakšno drugo pripadnost ali opredelitev, ko to sploh ni bistveno, ko gre za odpravo neupravičenih privilegijev, ampak je bistveno samo, ali ste za odpravo neupravičenih privilegijev ali ne. Če sami nimate privilegijev in se zavedate, da nima nihče pravice v demokratični državi imeti privilegije na račun vas, boste PODPISALI PETICIJO IN BOSTE NAREDILI VSE POTREBNE KORAKE V NADALJEVANJU SKUPAJ Z NAMI IN OSTALIMI, DA NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE ODPRAVIMO.

Naloga  nas vseh je, da o peticiji in tem zakonu obvestimo čim več ljudi, da se Zakon OPS razširi kot virus. Zakon OPS je točka združevanja dobromislečih v Sloveniji. Če je bil leta 1990 središče združevanja plebiscit za osamosvojitev, ko smo se Slovenke in Slovenci zedinili in se ga udeležili v ogromnem številu, je to zdaj Zakon OPS, ki je morda še bolj pomemben v tem trenutku, ker gre za to, da Slovenijo sploh obvarujemo pred propadom, se osvobodimo spon stare miselnosti in privilegirancev prejšnjega režima, očistimo Slovenijo nakopičene tranzicijske navlake in se duhovno, moralno, etično  ter tudi materialno preporodimo.

O vseh korakih in dogajanjih boste sproti obveščeni, ker ste s podpisom peticije uvrščeni na listo tistih, ki sporočila prejemajo. Tako boste v vsakem trenutku tudi vedeli, kateri korak je narejen in katerega je potrebno narediti, da pridemo do končnega cilja, ki smo si ga zastavili. To je, po demokratični poti doseči Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije.

Od oblastnikov pa je odvisno, ali se bodo odločili še naprej blokirati uresničevanje ljudske volje po demokratični z Ustavo zajamčeno pot, ko bo ob tej organizaciji, ki smo jo zastavili, zdaj to povsem nemogoče. Zakon bomo sprejeli tako ali drugače. Kdor bo na tej naši poti samo poskušal dvigniti meč, bo z njim pokončan.

DELUJMO, SODELUJMO ZA OSVOBODITEV, OČIŠČENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

Za spodbudo in dodatno osveščanje si pozorno in v miru preberite zapis na tej povezavi, ki bi moral vsakemu, ki je PRIPRAVLJEN IN MU NI VEČ VSEENO, odpreti oči.

Za vse, ki vam je jasna vizija in strategija za uresničitev,  pa prosimo, da ne odlašate, podpišite peticijo in o njej obvestite vse vaše sorodnike, prijatelje,  sodelavce in znance ter jih spodbudite, da naredijo enako. Če ste že podpisali, pa vas še enkrat spodbujamo, da brez odlašanja širite PETICIJO IN S TEM "VIRUS" OPS. Do peticije pridete  s klikom na fotografijo spodaj.

Ne računajte, da bi mediji karkoli pomagali pri obveščanju javnosti, in vprašajte se, koga plačujete, ko nakažete RTV naročnino.
NAJ KONČNO ZMAGA SLOVENSKI NAROD! UDBO-KOMUNISTI PA NAJ POSTANEJO NAVADNI DRŽAVLJANI, BREZ NEUPRAVIČENIH PRIVILEGIJEV, Z VSEMI PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI TER POPOLNO ODGOVORNOSTJO ZA VSA SVOJA PRETEKLA DEJANJA ZOPER SLOVENSKI NAROD!

Vse dobro vam želi ekipa OPS

p.s.

Če želite pomagati z donacijami, ker vse, kar delamo, je plod odrekanja vseh nas v ekipi OPS. Ves čas, potovanja na sestanke, dogovore in sestanke opravljamo zaradi odrekanja, ko trpi naše delo za ustvarjanje možnosti za preživetje, saj za vse porabljamo svoj lasten denar. Od države ni nič, razen kazni. Če se lahko odrečete kakršnemu koli znesku, nam bo prišlo še kako prav in vsak cent, ki ga bomo porabili, bo zapisan v računovodskih izkazih, kam je bil porabljen. 

Podatki za morebitno nakazilo donacije, ki jo lahko prikažete kot strošek, ker smo neprofitna civilno družbena organizacija, so tile:

Naslovnik: Gibanje OPS, Ruska cesta 2, 1000 Ljubljana

A-banka Vipa 

Slovenska cesta 58 Ljubljana

Transakcijski račun (BIC): SI56 0510 0801 2916 997          SWIFT: ABANSI2X

Že v naprej najlepša hvala!