SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

btz protes.jpg - 11.83 Kb

 

PODPIŠITE PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA, KI BO, KO BO SPREJET, ODPRAVIL VSE OBLASTNIŠKE NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE, PRIDOBLJENE V ČASU KOMUNISTIČNEGA REŽIMA IN V ČASU ZA VEČINO ŠKODLJIVE TRANZICIJE, KI ŠE VEDNO TRAJA! NE DOPUSTITE SI PLAČEVATI PRIVILEGIRANE BURŽUJE, KI VAM POVRHU VSEGA ŠE ROPAJO IN SE NAD VAMI IZŽIVLJAJO.

ZA KAJ GRE IN ZA KAJ JE ZAKON OPS TAKO ZELO POMEMBEN? Zakon OPS je točka - SREDIŠČE združevanja vseh nas, ki nismo privilegirani državljani, in naša groba ocena je, da nas je tukaj v Sloveniji in drugje po svetu kakšnih 80%. Gre za združevanje in sodelovanje SLOVENK in SLOVENCEV, državljank in državljanov, ki nimamo nikakršnih privilegijev, pač pa zgolj obveznosti in dolžnosti do države, in se zavedamo, da nima pravice nihče v tej državi, če je demokratična, uživati oblastniške privilegije na naš račun.

Ne glede na politična prepričanja, ne glede na narodnost, veroizpoved se na točki Zakona OPS združujemo ljudje, ki nam je bistven samo cilj, da omenjene privilegije z ZAKONOM UKINEMO. To posledično pomeni, da bomo s tem odpravili ključne vzroke za nastalo nevzdržno situacijo v državi. Vse to, kar Zakon OPS prinaša, je obrazloženo v samem zakonu in v spremnih pojasnitvah Zakona OPS.

ZAKAJ JE POMEMBNO, DA PODPIŠETE ELEKTRONSKO PETICIJO ZA SPREJEM ZAKONA OPS?

V tej fazi ključno za to, da damo Zakonu OPS večjo težo, ko ga bomo ponovno vložili v državni zbor z zahtevo po obravnavi in sprejemu, in zato, da boste sproti obveščeni, ker je v peticiji obvezen vaš elektronski naslov, kaj se s Zakonom OPS trenutno dogaja in kaj je treba še storiti, da pride do obravnave v DZ, glasovanja in morebitnega referenduma, če drugače ne bo šlo.

Več podpisov podpore peticije pomeni tudi vse večji pritisk na oblastnike, ki so do sedaj naredili vse, da je Zakon OPS obtičal v predalu v DZ in da so ga tudi medijsko blokirali, ko ste najbrž opazili, da o tem najbolj pomembnem zakonu po letu 1945 za večino slovenskega naroda ni niti ene informacije, da se v zvezi z njim sploh kaj dogaja.

Si predstavljate, da se ob našem pravem angažiranju pojavi na tej peticiji nekaj 10 tisoč podpisov? Si predstavljate, kakšno moč bo dobilo organizirano ljudstvo, ki ima jasen in neomajen cilj, da uredimo temeljne stvari po mirni poti, po črki Ustave in zakona? Veste, kaj pomeni rast politične kulture in hkratno združevanje v okviru sprejemanja tako pomembnega zakona, ko se nam lahko zgodi novi plebiscit, in če bomo pametni, bomo na njem sprejemali tudi novo družbeno temeljno pogodbo- USTAVO, ki je že v pripravi?

ŽELITE SODELOVATI PRI TAKO VELIKIH POZITIVNIH PREMIKIH ZA SVOJ NAROD? PODPIŠITE NAJPOMEMBNEJŠO PETICIJO, KI NE BO KONČALA KOT VSE DRUGE V OKROGLEM FASCIKLU, AMPAK BO ZAPISANA V ZGODOVINO NAŠEGA NARODA Z ZLATIMI ČRKAMI.

KORAKI, KI JIH BOMO NAREDILI, DA PRIDEMO DO OBRAVNAVE ZAKONA OPS V DRŽAVNEM ZBORU IN DO SPREJEMA, ČE NE DRUGAČE, PA Z REFERENDUMOM.

1. Naredili bomo vse, kar je v naših najboljših močeh, da  vključimo  vse zdrave sile na Slovenskem in v tujini  za močno internetno in kampanjo preko drugih razpoložljivih medijev za dvig zavesti in samega delovanja vseh NE-PRIVILEGIRANIH državljank in državljanov, da se začne peticija za sprejem Zakona OPS širiti po Sloveniji kot virus in jo bo podpisalo čim več ljudi. To že delamo, do sedaj imamo 1.302 podpisnic in podpisnikov. 

Ne čakajte, da bodo drugi to storili namesto vas, pošiljajte, obveščajte in spodbujajte, ZA ZDRUŽEVANJE  MED SABO RAZDELJENEGA IN SKREGANEGA SLOVENSKEGA NARODA GRE. Seveda so bile te delitve povzročene namenoma s kreganjem različnih politikantov na levi in desni, da bi lažje vladali sprtemu in razdeljenemu narodu.

srce_slovenije.jpg - 247.13 Kb


Uporabili bomo vsa legalna in »nelegalna« sredstva za obveščanje in širjenje »virusa« OPS, ki nosi seboj sporočilo, da je Zakon OPS točka združevanja poniževanih, razžaljenih, osramočenih, okradenih in ne-privilegiranih tu živečih ljudi in vabi vse podpisu peticije ZA sprejem tega najbolj pomembnega zakona za večino slovenskega naroda po letu 1945.

2. Ko zberemo v peticiji vsaj spodobno število podpisnikov, bo Zakon OPS vložen ponovno v Državni zbor, ko bo potem razpisan 60 dnevni rok za zbiranje podpisov na Upravnih enotah, v zelo kratkem času prinesti  5.000 overjenih potrebnih podpisov, ki jih potrebujemo za to, da bo zakon obravnavan po hitrem postopku v DZ.

3. V parlamentu bodo Zakon OPS pregledale  strokovne službe, glede na to, da smo ga popolnoma dopolnili in argumentirali potrebnost sprejema (vse to smo že naredili po prvi vložitvi zakona 28. aprila 2011, a je še vedno blokiran, zato zbiramo podpise s peticijo in ga bomo ponovno še dopolnjenega in dodatno argumentiranega vložili v DZ) in pričakujemo, da bo predsednik Državnega zbora razpisal, tokrat brez odlašanja, v 15–ih dneh 60 dnevni rok za zbiranje 5.000 overjenih podpisov podpore na Upravnih enotah in bomo te podpise glede na sprotno obveščanje preko elektronskih naslovov iz peticije in drugače zbrali zelo hitro.

4. Ko bo zbranih 5.000 overjenih podpisov na UE, bo Zakon OPS prišel z  našo zahtevo po obravnavi po hitrem postopku v parlamentarno obravnavo, v kateri bo predlagatelj dobil možnost, da ga podrobno pojasni in argumentira potrebnost sprejema tega, za večino odrešujočega zakona, in pove, kaj bo konkretno dobrega in konkretnega prinesel za večino državljank in državljanov RS.

To bo točka preloma, saj bomo Zakon OPS pojasnili tako s srčno kulturo, strokovno in argumentirano, da bodo ljudje, ki bodo sejo spremljali preko neposrednega prenosa RTV SLO po tem  razumeli, da je predlagani Zakon OPS nujno čim prej sprejeti.

Upamo in verjamemo, da bo nacionalni medij RTV glede na število tudi podpisnikov v peticiji ukinil cenzuro in bo zagotovil neposreden prenos seje DZ, ko bo tekla beseda o Zakonu OPS. Vsekakor pa bomo neposreden prenos zagotovili preko internetnega kanala USTREAM ali katerega drugega, da bodo ljudje neposredno na računalnikih spremljali to zelo pomembno zasedanje Državnega zbora RS.

4. Po obravnavi bo šel zakon na glasovanje in na tej točki se bo pokazalo, kdo v resnici so POSLANKE IN POSLANCI. Prav radi bi videli, kdo od nji se bo upal glasovati proti Zakonu OPS, ki bo ZAGOTOVIL ODPRAVO VSEH KOMUNISTIČNIH in drugih neupravičenih privilegijev. Glasovanje proti Zakonu OPS bo pomenilo glasovanje za podporo privilegijem in privilegirancem.

Morebitna zavrnitev Zakona OPS s strani poslank in poslancev, ki so po Ustavi RS predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na nikogaršnja navodila, bi moralo pomeniti streznitev za narod in takojšnje ukrepanje za referendum, ki pa po izmaličenem Zakonu o referendumu in ljudski iniciativi ni več možen. Ko poslanci nek predlagan zakon zavrnejo z večino,  pravno formalno po zdajšnjem podzakonskem aktu ZRLi referendum ni možen.

Toda nič skrbeti, ker je USTAVA RS še vedno najvišji pravni akt in ta v 3. členu pravi, da ima oblast v rokah ljudstvo, ki jo izvršujemo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Člen Ustave pa pravi naslednje:

»90. člen
(zakonodajni referendum)
Državni zbor lahko o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan na izid referenduma.

Državni zbor lahko razpiše referendum iz prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, državni svet ali štirideset tisoč volivcev.
(Po novi spremembi tega člena letos, poslanci ne morejo več predlagati referenduma).

Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico.
Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali.«
Referendum se ureja z zakonom, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.


(ZRLi (Zakon o referendumu in ljudski iniciativi so poslanke in poslanci izmaličili, da referendum po tem zakonu ni več mogoč v primerih, da poslanci zavrnejo predlagani zakon, a ta zakon je v neskladju z  Ustavo RS, kar pomeni, da ga ljudstvo ne rabi spoštovati in se po njem ravnati. Ustava nam referendum še vedno jamči, torej bomo zbrali 40 tisoč podpisov in gremo na referendum).

ŠE ENKRAT, ZAKAJ JE TAKO ZELO POMEMBNO PODPISATI PETICIJO, DA IMAMO ELEKTRONSKE NASLOVE, S KATERIMI OBVEŠČAMO PODPISNIKE, KAJ SE DOGAJA IN KAJ JE KAKŠEN HIP NUJNO STORITI. GRE ZA POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN UKREPANJE VSEH NAS, KI NISMO PRIVILEGIRANI.

Ne glede na versko, politično, rasno, narodnostno ali kakšno drugo pripadnost ali opredelitev, ko to sploh ni bistveno, ko gre za odpravo neupravičenih privilegijev, ampak je bistveno samo, ali ste za odpravo neupravičenih privilegijev ali ne. Če sami nimate privilegijev in se zavedate, da nima nihče pravice v demokratični državi imeti privilegije na račun vas, boste PODPISALI PETICIJO IN BOSTE NAREDILI VSE POTREBNE KORAKE V NADALJEVANJU SKUPAJ Z NAMI IN OSTALIMI, DA NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE ODPRAVIMO.

Naloga  nas vseh je, da o peticiji in tem zakonu obvestimo čim več ljudi, da se Zakon OPS razširi kot virus. Zakon OPS je točka združevanja dobromislečih v Sloveniji. Če je bil leta 1990 središče združevanja plebiscit za osamosvojitev, ko smo se Slovenke in Slovenci zedinili in se ga udeležili v ogromnem številu, je to zdaj Zakon OPS, ki je morda še bolj pomemben v tem trenutku, ker gre za to, da Slovenijo sploh obvarujemo pred propadom, se osvobodimo spon stare miselnosti in privilegirancev prejšnjega režima, očistimo Slovenijo nakopičene tranzicijske navlake in se duhovno, moralno, etično  ter tudi materialno preporodimo.

O vseh korakih in dogajanjih boste sproti obveščeni, ker ste s podpisom peticije uvrščeni na listo tistih, ki sporočila prejemajo. Tako boste v vsakem trenutku tudi vedeli, kateri korak je narejen in katerega je potrebno narediti, da pridemo do končnega cilja, ki smo si ga zastavili. To je, po demokratični poti doseči Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije.

Od oblastnikov pa je odvisno, ali se bodo odločili še naprej blokirati uresničevanje ljudske volje po demokratični z Ustavo zajamčeno pot, ko bo ob tej organizaciji, ki smo jo zastavili, zdaj to povsem nemogoče. Zakon bomo sprejeli tako ali drugače. Kdor bo na tej naši poti samo poskušal dvigniti meč, bo z njim pokončan.

DELUJMO, SODELUJMO ZA OSVOBODITEV, OČIŠČENJE IN PREPOROD SLOVENIJE!

Za spodbudo in dodatno osveščanje si pozorno in v miru preberite zapis na tej povezavi, ki bi moral vsakemu, ki je PRIPRAVLJEN IN MU NI VEČ VSEENO, odpreti oči.

Za vse, ki vam je jasna vizija in strategija za uresničitev,  pa prosimo, da ne odlašate, podpišite peticijo in o njej obvestite vse vaše sorodnike, prijatelje,  sodelavce in znance ter jih spodbudite, da naredijo enako. Če ste že podpisali, pa vas še enkrat spodbujamo, da brez odlašanja širite PETICIJO IN S TEM "VIRUS" OPS. Do peticije pridete  s klikom na fotografijo spodaj.

Ne računajte, da bi mediji karkoli pomagali pri obveščanju javnosti, in vprašajte se, koga plačujete, ko nakažete RTV naročnino.
NAJ KONČNO ZMAGA SLOVENSKI NAROD! UDBO-KOMUNISTI PA NAJ POSTANEJO NAVADNI DRŽAVLJANI, BREZ NEUPRAVIČENIH PRIVILEGIJEV, Z VSEMI PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI TER POPOLNO ODGOVORNOSTJO ZA VSA SVOJA PRETEKLA DEJANJA ZOPER SLOVENSKI NAROD!

Vse dobro vam želi ekipa OPS

p.s.

Če želite pomagati z donacijami, ker vse, kar delamo, je plod odrekanja vseh nas v ekipi OPS. Ves čas, potovanja na sestanke, dogovore in sestanke opravljamo zaradi odrekanja, ko trpi naše delo za ustvarjanje možnosti za preživetje, saj za vse porabljamo svoj lasten denar. Od države ni nič, razen kazni. Če se lahko odrečete kakršnemu koli znesku, nam bo prišlo še kako prav in vsak cent, ki ga bomo porabili, bo zapisan v računovodskih izkazih, kam je bil porabljen. 

Podatki za morebitno nakazilo donacije, ki jo lahko prikažete kot strošek, ker smo neprofitna civilno družbena organizacija, so tile:

Naslovnik: Gibanje OPS, Ruska cesta 2, 1000 Ljubljana

A-banka Vipa 

Slovenska cesta 58 Ljubljana

Transakcijski račun (BIC): SI56 0510 0801 2916 997          SWIFT: ABANSI2X

Že v naprej najlepša hvala! 

Komentarjev 

 
#13 web site 15:00 18-09-2020
My partner and I stumbled over here by a diffferent website and thought
I might as well check things out. I like what I see so i am just following
you. Look forward to looking into your web page yet again.
web site: https://lesliemedspa.ca/product/firm-skin-acai-moisturizer/ bet match betting
Citat
 
 
#12 MrM 01:27 21-03-2014
Za božjo voljo, ljudje božji :D!!!

Katastrofa! Slovenija noro potrebuje spremembe. Res, zadnji čas je, pa če že imamo to alternativo, po birokratski poti z zakonom OPS priti na čisto... jaz pravim, dejmo probajmo, dajmo dat ta bogi podpisek od sebe!

Politični svet je zgubil že zdavnaj stik z realnostjo, evo prav danes je Bratuškova izjavila
"Slovenija se nam je morda res zdela kot letalo ki leti proti tlom, a nam je uspelo letalo tik pred tlemi stabilizirati in obrniti v pravo smer"

Meslim, da slednja izjava je bolj primerna, "Slovenija je kot letalo s pilotom ki je pripopan na infuzijo in ima alzheimer, pri temu pa autopilot vozi letalo okoli in okoli v začaranem krogu, vsako tolko pride mimo letalo in mu po zraku natanka gorivo, in avijon leti dalje, brez servisiranja, in čas teče... pilot pojma nima da je sploh še živ, potniki pa v kritičnem stanju"
Citat
 
 
#11 boštjan v 11:45 19-03-2014
bravo čestitke se pridružujem in podpiram
Citat
 
 
#10 Borče 09:24 18-03-2014
Se popolnoma strinjam - treba je rešiti prihodnost naših otrok ter posledično usodo slovenskega naroda !! Pravično sodstvo v korist državljanov in ne sodstvo ki koristi vladajočim političnim opcijam !! Vse nakradeno premoženje(kate rega so z žulji, odrekanjem, prostovoljnimi akcijami ter prispevki ustvarili naši dedje,babice,ma tere in očetje), ki se načrtno skriva doma in v tujini vrniti v državno blagajno !!!Forumu 21 ter ostalim podobnim sektam prepovedat javno udejstvovanje, komentiranje ter vsakršno odločanje!!Pobr ati priviligirane pokojnine, dodatke ter razne priviligirane benificije!!Vla dnim veljakom, parlamentarcem ter raznim sebi namenjenim službam znižati dohodek za 50% !!Politične stranke naj si same najdejo svoj vir financiranja !!Dovolj je napajanja iz državnega korita za lastne interese !!!Razmisliti o izstopu iz EU, zaščiti vodnih virov,energetsk i samozadostnosti ,prehranski samooskrbi ter obvezni nacionalni banki semen....Lep pozdrav - 100% podpora
Citat
 
 
#9 MaMiMiMaFliMa 17:44 04-02-2014
Tako je! Dajmo jih že odstraniti: najprej vse v Forumu 21, potem pa še ostalo kradljivo, goljufivo, škodljivo bando na oblasti!
Citat
 
 
#8 Jon Zyvikull 13:44 20-01-2014
Ta udbovska drhal, golazen brez vesti se mora octraniti za vedno.Ne glede na vse , kaj in na kaksne nacin.K meni pridejo odprejo vrata s ključem in mi vso hrano zastrupijo.Podctavili so mi prisluskovalne naprave v tv v stolp intako naprej.POmagajo pa jim bosnaci , ki delajo za udbo napr pri meni v savljah 87 stanujejo bosanci samo zato, da so pri roki udbovcem sovi in policiji.Zato bom javno oznanil , kdo vse stanuje v savljah 87.Med tem , ko sova zastruplja hrano so bosanci , ki zivijo v tej vecstanovanski hiši, na straži.Stražo držijo na stopnicah , hodnik dvorišče in končno postajo 14.Nikoli nevem kdaj bodo ti bosanci vdrli k meni, zato sem se oborožil s orožjem.Rad doživel , da ko bo sova naslednic stegnila prste na savlje 87 - da ga zasacim v moji sobi in pošljem strel v glavo brez usmiljenja.Tole naj si prebere precdnik pahor -prasec udbovski- spolna suznja alenka bratuzek in sef drzavne varnosti , ki se bo zardi teh scen se nekoc zagovarjal na sodiscu.
Citat
 
 
#7 micla 17:35 05-01-2014
ČE SKUPAJ NE BOMO POSPRAVILI TO SODRGO NAM NI POMOČI
Citat
 
 
#6 matjaz123 10:14 30-12-2013
Bravo.
Takšne rabimo.
Pri vsebini pa manjka še postopek za podpis peticije. Ker večina ki se strinja s tem zakonom potem ne ve točno kako se pa zdaj to naredi. In da se potem ne premisli,je treba napisat jasna navodila.
Citat
 
 
#5 micla 19:01 29-11-2013
sem za da rešimo slovenijo
Citat
 
 
#4 BINE 15:34 04-11-2013
BRAVO, GREMO SLOVENIJA!
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 75 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?