KORAK ŠTEVILKA 7 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024

DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

 

1. SLOVENIJE NI MOŽNO SPREMENITI Z NOBENIMI UKREPI, ČE NE BOMO POGLEDALI NAJPREJ VSAK VASE IN SE VPRAŠALI, KAJ LAHKO PRI SEBI SPREMENIMO IN ALI JE VSAK IZMED NAS PRIPRAVLJEN IN SPOSOBEN SE VSAK DAN SPREMINJATI NA BOLJE.

Superbia: NAPUH

Avaritia: POHLEP

Luxuria: POHOTA

Ira: JEZA

Gula: POŽREŠNOST

Invidia: ZAVIST

Acedia: LENOBA

To so naštete navlake starega sveta, ki se bo z evolucijo poslovil in mnogi, ki ne bodo mogli odvreči teh navlak starega sveta, bodo pogubljeni. Smo pripravljeni opustiti zgoraj naštete SLABE lastnosti, ki nas bremenijo, da bi zaživeli v medsebojnem spoštovanju, razumevanju, solidarnosti in ljudbezni?

2. Z DRUGAČNIMI ZGLEDI KAR SE TIČE POLITIKOV IN DRUGIH JAVNIH OSEBNOSTI IN S SPODBUJANJEM S STRANI NACIONALNIH MEDIJEV K POGOVOROM O TEH VPRAŠANJIH, KAZANJU POZITIVNIH ZGLEDOV, POGOSTEJŠIH IZOBRAŽEVALNIH ODDAJAH O NAŠIH ODNOSIH V DRUŽINI, MED PARTNERJI, MED RAZLIČNIMI SKUPINAMI, V SLUŽBAH, V POLITIKI, BO VSE VEČ POZITIVNIH IMPULZOV, KI BODO V PODUK ZA UČENJE VSEM, DA SE OSVOBODIMO STRAHU IN VSEH TEH NAVLAK STAREGA SVETA. ŠOLA BO POSTALA ŠOLA ZA ŽIVLJENJE, KO BODO K TEMU PRIPOMOGLI DRUGAČNI ŽIVLJENJSKI ŠOLSKI PROGRAMI IN USPOSOBLJENI TER ZGLEDNI UČITELJI IN PROFESORJI.

3. POMAGALO NAM BO TUDI VSE BOLJ MOČNO PRODIRANJE NOVE DUHOVNOSTI, KATERA BO V POMOČ PRI DVIGU NAS VSEH NA VIŠJO DUHOVNO RAVEN, KAR BO POMENILO TUDI VIŠJO RAVEN ZAVEDANJA.

ČLOVEK BO PREBUJEN IN VSE BOLJ OZAVEŠČEN!

NOVA DUHOVNA SPOZNANJA, KI SO NAVEDENA TUKAJ, KO MIMOGREDE NIMAJO NOBENE ZVEZE Z RIMSKO KATOLIŠKO CERKVIJO, KVEČJEM TOLIKO, DA SE BO MORALA TA POVSEM ZMATERIALIZIRANA INSTITUCIJA GLOBOKO OZRETI VASE IN SE VPRAŠATI, V PRVI VRSTI, KAM SO ODŠLI JEZUSOVI NAUKI. MORALA BO ISKATI IN NAJTI BOGA V SEBI IN TAKO POTEM SODELOVATI PRI POMOČI, DA BO VSAK POSAMEZNIK POISKAL DOBRO (BOGA) V SEBI IN BO TO VSAK DAN NADGRAJEVAL IN KREPIL.

3. NE DELAJ DRUGEMU TISTEGA, KAR NE ŽELIŠ, DA BI DRUGI DELALI TEBI, RESNIČNO ŽIVLJENJE V SKLADU S STARIMI ETIČNIMI IN MORALNIMI ZAPOVEDMI JE ZAGOTOVILO ZA VARNO, USPEŠNO IN ZDRAVO ŽIVLJENJE. DUHOVEN ČLOVEK PA NI TISTI, KI VSAK DAN MRMRA OČE NAŠE V CERKVI, AMPAK TISTI, KI ŽIVI POŠTENO, DELOVNO, NAPREDNO, USTVARJALNO IN POGUMNO ŽIVLJENJE S CILJI ZA PRIHODNOST V SOZVOČJU Z OSTALIMI LJUDMI IN NARAVO. DUHOVEN ČLOVEK IMA VEDNO V NAJVEČJI MOŽNI MERI USKLAJENE MISLI, BESEDE IN DEJANJA. KAR POMENI, DA POZITIVNO MISLI, TAKO TUDI GOVORI IN TAKO TUDI DELA. KAKO JE Z VAMI?

Tudi na tem področju, ki je pravzaprav najpomembnejše, naš čaka ogromno dela. Zaradi velikih napak mnogih zaradi napačnega vedenja in kršenja obče človeških vrednot smo kot družba zašli v močno moralno in etično krizo. To je posledično povzročilo vse ostale krize. Zato je skrajni čas, da se tega v polni meri zavemo in začnemo od jutri drugače in zdaj po pameti. Nihče nima pravice nikogar spreminjati, vsak o tem ali bo začel misliti, govoriti in delovati drugače, odloča sam. Toda to pač še ne pomeni, da lahko dobri ljudje dopustimo, da so posamezniki in skupine in to na visokih položajih in nam z njih povzročajo škodo. Pravica in dolžnost je, da jim nadaljnje delanje škode preprečimo.

Tudi to področje bomo pošteno ocenili, izpostavili bomo dobre stvari in tudi slabe, ki jih bomo čim prej skušali odpraviti. Vse z dobrimi zgledi in praksami tudi iz tujine. Tudi tukaj bo potrebna VIZIJA za časovno obdobje, kot tudi konkretni načrti z nosilci in roki. Zato vas vabimo, da pristopite in začnete delovati in sodelovati.

Poglejte in preberite tudi VIZIJO, razlago VIZIJE in ostale korake, ki jih bomo opravili, da jo čim prej uresničimo:

Korak številka 6 - PREHRANSKA, VODOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST TER ČISTEJŠE OKOLJE - TUKAJ

 

Korak številka 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARTVA - TUKAJ

Korak številka 4 - UVEDBA VSE VEČ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - TUKAJ

Korak številka 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE - TUKAJ

Korak številka 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

Korak številka 1 - VIZIJA - TUKAJ

O VIZIJI ŠE -  TUKAJ

O ZELO POMEMBNEM KORAKU ŠT. 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE ŠE TUKAJ

 

Ekipa OPS

Osvobodimo, Očistimo in Preporodimo Slovenijo!