KORAK ŠTEVILKA 6 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024

PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST TER ČISTEJŠE OKOLJE

 

 

1. PRED VSTOPOM V EU SMO BILI PREKO 60% PREHRANSKO SAMOZADOSTNI, ZDAJ SMO MANJ KOT 30%. V NEKAJ LETIH BOMO POVRNILI PRIDELAVO ZDRAVE HRANE NA PROCENT, KI SMO GA ŽE IMELI, IN POVEČALI SAMOZADOSTNOST NA ŠE VEČJI PROCENT IN KONČNO DO POPOLNE SAMOZADOSTNOSTI, DA BI DOSEGLI STOPNJE, KO BOMO VIŠKE PRIDELAVE IZVAŽALI.

TO BOMO DOSEGLI S PRIMERNIMI SPODBUDAMI IN ZGLEDI, KI OBSTAJAJO ŽE DANES PO SLOVENIJI IN SVETU ZAVEDAJOČ SE, DA IMAMO KMETIJSKE POVRŠINE IN OSTALE NARAVNE DANOSTI, DA TO DOSEŽEMO ČIMPREJ;

2. SLOVENIJA IMA VODNE VIRE IN SMO NA TEM PODROČJU ZELO BOGATA DEŽELA. V POVEZAVI Z EKO KMETIJSTVOM, KO NE BO VEČ ONESNAŽEVANJA PODTALNICE S PESTICIDI IN DRUGIMI NESNAGAMI, BO VODA VSE BOLJ NEOPOREČNA IN BOLJ ČISTA. S STRATEŠKIM NAČRTOVANJEM BOMO POSPEŠILI IZDELAVO VODNIH VRTIN ŠE POSEBEJ NA PODROČJIH, KI SO BOLJ IZPOSTAVLJENA SUŠNIM TVEGANJEM Z NAMENOM, DA TUDI DALJŠE SUŠNO OBDOBJE NE BO PRIZADELO POLJŠČIN IN BO TUDI V ČASU SUŠE VODE DOVOLJ;

3. IZDELALI BOMO NACIONALNI STRATEŠKI NAČRT ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO IN SPODBUDE ZA VSAKEGA DRŽAVLJANA, DA SE BO DO PORABE ENERGIJE OBNAŠAL RACIONALNO IN VARČNO. VSE TE SPODBUDE ZA VARČEVANJE BODO VGRAJENE V ZAKONODAJO TUDI PRI PRIDOBIVANJU GRADBENIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO NOVIH OBJEKTOV IN OBNOVO STARIH. ŽE PREKO TEGA BOMO DOSEGLI VELIKE PRIHRANKE ENERGIJE. SLOVENIJA IMA OBNOVLJIVE VIRE KOT SO VODE, SONCE, VETER IN BIO MASA. PAMETNO IZKORIŠČANJE TEH NARAVNIH OBNOVLJIVIH VIROV NAM BO ZAGOTOVILA ENERGIJSKO SAMOZADOSTNOST, MOREBITNI PRIMANJKLJAJ BOMO PRIDOBILI IZ NOVIH SVETOVNIH ALTERNATIV, KOT JE V ZADNJEM ČASU ATOMSKI ENERGIJI PODOBNA IZNAJDBA FUNDACIJE KESHE, A BREZ STRANSKIH UČINKOV SEVANJA IN JEDRSKIH ODPADKOV. ZAGNALI BOMO ZAUSTAVITEV IN RAZGRADNJO NEVARNIH, ŠKODLJIVIH IN NERACIONALNIH POSTAJ ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE, KOT JE ATOMSKA CENTRALA V KRŠKEM IN TERMOELEKTRARNE.

4. SLOVENIJA JE ENA NAJBOLJ ONESNAŽENIH EVROPSKIH DRŽAV, KO NA TO VPLIVA VEČ DEJAVNIKOV, KI JIH BOMO ODSTRANILI. GRE ZA PREKOMEREN TOVORNI PROMET, NEREŠEN PREKOMEREN PROMET V MESTIH IN TUDI NEEKOLOŠKE NEOSVEŠČENE PROIZVODNJE, KO SE NA ŠKODO NARAVE IN LJUDI PREKOMERNO ONESNAŽUJE NAŠE BIVANJSKO OKOLJE. TEMU BOMO NAREDILI KONEC. Z DVIGOM ZAVESTI LJUDI ŽE OD VRTCA NAPREJ, PREKO MEDIJEV IN NA DRUGE NAČINE TER ZGLEDI POZITIVNIH PRAKS V SLOVENIJI IN SVETU, BOMO VSE BOLJ RAZUMELI, DA JE SKRB ZA OHRANJANJE ČISTEGA OKOLJA SPLOH TEMELJ ZA NAŠ KAKOVOSTEN RAZVOJ IN RAZVOJ PRIHAJAJOČIH GENERACIJ;

5. V NAVEZAVI Z VSEMI TEMI TOČKAMI JE NUJNO POVEDATI TUDI, KAR SE TIČE ZDRAVJA LJUDI, KI BODO SPODBUJANI NA VSE MOŽNE NAČINE, KAR SE TIČE PRIDELAVE ZDRAVE HRANE, PITJU ZDRAVE VODE, DIHANJU ČISTEGA ZRAKA IN PREVENTIVNI SKRBI ZA SVOJE ZDRAVJE, TAKO FIZIČNO, KOT DUŠEVNO. PREVENTIVNA SKRB ZA SVOJE ZDRAVJE, KAR BO SKRB TUDI DRŽAVE, DA ZA TO OMOGOČI POGOJE, JE ZAGOTOVILO ZA ZMANJŠANJE DANES OGROMNIH STROŠKOV, KI SE DNEVNO PORABLJAJO ZA LAJŠANJE POSLEDIC OBOLELIH LJUDI, KAR JE SAMO POSLEDICA ZARADI POMANJKANJA PREVENTIVE, KO JE VSE BOLJ JASNO IN VIDNO, DA JE INTERES LOBIJEV, DA BI BILO ČIM VEČ BOLNIH LJUDI, KER SO POTEM ZASLUŽKI PROIZVAJALCEV RAZLIČNIH KURATIVNIH IZDELKOV IN OPREME VSE VEČJI.

Pristopite na to zelo pomembno področje in dodajte svoj kamenček v mozaiku, ko se bo tudi na tem področju po oblikovanju tima strokovnjakov, ljubiteljev in drugih začelo s strokovnim delom v smislu priprave poštenih analiz - inventure stanja, izpostavitev dobrih praks, zakonskih rešitev in tudi slabih, dobrih praks iz tujine, ki bi jih morda prenesli v naše prakse, potem pa bodo izdelali VIZIJO področja ter povsem konkretne operativne načrte v smislu kratkoročnih, srednjeročnih ter dolgoročnih ukrepov v skladu z zmožnostmi, sredstvi in drugimi viri, človeškimi potenciali, znanostjo, ter opredelitvami rokov ter odgovornih za izpeljavo. Šlo bo za izdelavo celovitega programa, ki bo podlaga za strateško odločanje in ukrepanje za Slovenijo do leta 2023 in tudi dlje.

Za osvežitev vedenja, katere korake bomo še opravili za namen uresničevanja VIZIJE za Slovenijo za obdobje od 2013 - 2023, si preberite opis korakov od tega nazaj:

Korak številka 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARTVA - TUKAJ

Korak številka 4 - UVEDBA VSE VEČ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - TUKAJ

Korak številka 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE - TUKAJ

Korak številka 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

Korak številka 1 - VIZIJA - TUKAJ

O VIZIJI ŠE -  TUKAJ

O ZELO POMEMBNEM KORAKU ŠT. 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE ŠE TUKAJ

Pišite na naš naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Ekipa OPS


Osvobodimo, Očistimo in Preporodimo Slovenijo!