PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST TER ?ISTEJŠE OKOLJE

 

 

1. PRED VSTOPOM V EU SMO BILI PREKO 60% PREHRANSKO SAMOZADOSTNI, ZDAJ SMO MANJ KOT 30%. V NEKAJ LETIH BOMO POVRNILI PRIDELAVO ZDRAVE HRANE NA PROCENT, KI SMO GA ŽE IMELI, IN POVE?ALI SAMOZADOSTNOST NA ŠE VE?JI PROCENT IN KON?NO DO POPOLNE SAMOZADOSTNOSTI, DA BI DOSEGLI STOPNJE, KO BOMO VIŠKE PRIDELAVE IZVAŽALI.

TO BOMO DOSEGLI S PRIMERNIMI SPODBUDAMI IN ZGLEDI, KI OBSTAJAJO ŽE DANES PO SLOVENIJI IN SVETU ZAVEDAJO? SE, DA IMAMO KMETIJSKE POVRŠINE IN OSTALE NARAVNE DANOSTI, DA TO DOSEŽEMO ?IMPREJ;

2. SLOVENIJA IMA VODNE VIRE IN SMO NA TEM PODRO?JU ZELO BOGATA DEŽELA. V POVEZAVI Z EKO KMETIJSTVOM, KO NE BO VE? ONESNAŽEVANJA PODTALNICE S PESTICIDI IN DRUGIMI NESNAGAMI, BO VODA VSE BOLJ NEOPORE?NA IN BOLJ ?ISTA. S STRATEŠKIM NA?RTOVANJEM BOMO POSPEŠILI IZDELAVO VODNIH VRTIN ŠE POSEBEJ NA PODRO?JIH, KI SO BOLJ IZPOSTAVLJENA SUŠNIM TVEGANJEM Z NAMENOM, DA TUDI DALJŠE SUŠNO OBDOBJE NE BO PRIZADELO POLJŠ?IN IN BO TUDI V ?ASU SUŠE VODE DOVOLJ;

3. IZDELALI BOMO NACIONALNI STRATEŠKI NA?RT ZA VAR?EVANJE Z ENERGIJO IN SPODBUDE ZA VSAKEGA DRŽAVLJANA, DA SE BO DO PORABE ENERGIJE OBNAŠAL RACIONALNO IN VAR?NO. VSE TE SPODBUDE ZA VAR?EVANJE BODO VGRAJENE V ZAKONODAJO TUDI PRI PRIDOBIVANJU GRADBENIH DOVOLJENJ ZA GRADNJO NOVIH OBJEKTOV IN OBNOVO STARIH. ŽE PREKO TEGA BOMO DOSEGLI VELIKE PRIHRANKE ENERGIJE. SLOVENIJA IMA OBNOVLJIVE VIRE KOT SO VODE, SONCE, VETER IN BIO MASA. PAMETNO IZKORIŠ?ANJE TEH NARAVNIH OBNOVLJIVIH VIROV NAM BO ZAGOTOVILA ENERGIJSKO SAMOZADOSTNOST, MOREBITNI PRIMANJKLJAJ BOMO PRIDOBILI IZ NOVIH SVETOVNIH ALTERNATIV, KOT JE V ZADNJEM ?ASU ATOMSKI ENERGIJI PODOBNA IZNAJDBA FUNDACIJE KESHE, A BREZ STRANSKIH U?INKOV SEVANJA IN JEDRSKIH ODPADKOV. ZAGNALI BOMO ZAUSTAVITEV IN RAZGRADNJO NEVARNIH, ŠKODLJIVIH IN NERACIONALNIH POSTAJ ZA PRIDOBIVANJE ENERGIJE, KOT JE ATOMSKA CENTRALA V KRŠKEM IN TERMOELEKTRARNE.

4. SLOVENIJA JE ENA NAJBOLJ ONESNAŽENIH EVROPSKIH DRŽAV, KO NA TO VPLIVA VE? DEJAVNIKOV, KI JIH BOMO ODSTRANILI. GRE ZA PREKOMEREN TOVORNI PROMET, NEREŠEN PREKOMEREN PROMET V MESTIH IN TUDI NEEKOLOŠKE NEOSVEŠ?ENE PROIZVODNJE, KO SE NA ŠKODO NARAVE IN LJUDI PREKOMERNO ONESNAŽUJE NAŠE BIVANJSKO OKOLJE. TEMU BOMO NAREDILI KONEC. Z DVIGOM ZAVESTI LJUDI ŽE OD VRTCA NAPREJ, PREKO MEDIJEV IN NA DRUGE NA?INE TER ZGLEDI POZITIVNIH PRAKS V SLOVENIJI IN SVETU, BOMO VSE BOLJ RAZUMELI, DA JE SKRB ZA OHRANJANJE ?ISTEGA OKOLJA SPLOH TEMELJ ZA NAŠ KAKOVOSTEN RAZVOJ IN RAZVOJ PRIHAJAJO?IH GENERACIJ;

5. V NAVEZAVI Z VSEMI TEMI TO?KAMI JE NUJNO POVEDATI TUDI, KAR SE TI?E ZDRAVJA LJUDI, KI BODO SPODBUJANI NA VSE MOŽNE NA?INE, KAR SE TI?E PRIDELAVE ZDRAVE HRANE, PITJU ZDRAVE VODE, DIHANJU ?ISTEGA ZRAKA IN PREVENTIVNI SKRBI ZA SVOJE ZDRAVJE, TAKO FIZI?NO, KOT DUŠEVNO. PREVENTIVNA SKRB ZA SVOJE ZDRAVJE, KAR BO SKRB TUDI DRŽAVE, DA ZA TO OMOGO?I POGOJE, JE ZAGOTOVILO ZA ZMANJŠANJE DANES OGROMNIH STROŠKOV, KI SE DNEVNO PORABLJAJO ZA LAJŠANJE POSLEDIC OBOLELIH LJUDI, KAR JE SAMO POSLEDICA ZARADI POMANJKANJA PREVENTIVE, KO JE VSE BOLJ JASNO IN VIDNO, DA JE INTERES LOBIJEV, DA BI BILO ?IM VE? BOLNIH LJUDI, KER SO POTEM ZASLUŽKI PROIZVAJALCEV RAZLI?NIH KURATIVNIH IZDELKOV IN OPREME VSE VE?JI.

Pristopite na to zelo pomembno podro?je in dodajte svoj kamen?ek v mozaiku, ko se bo tudi na tem podro?ju po oblikovanju tima strokovnjakov, ljubiteljev in drugih za?elo s strokovnim delom v smislu priprave poštenih analiz - inventure stanja, izpostavitev dobrih praks, zakonskih rešitev in tudi slabih, dobrih praks iz tujine, ki bi jih morda prenesli v naše prakse, potem pa bodo izdelali VIZIJO podro?ja ter povsem konkretne operativne na?rte v smislu kratkoro?nih, srednjero?nih ter dolgoro?nih ukrepov v skladu z zmožnostmi, sredstvi in drugimi viri, ?loveškimi potenciali, znanostjo, ter opredelitvami rokov ter odgovornih za izpeljavo. Šlo bo za izdelavo celovitega programa, ki bo podlaga za strateško odlo?anje in ukrepanje za Slovenijo do leta 2023 in tudi dlje.

Za osvežitev vedenja, katere korake bomo še opravili za namen uresni?evanja VIZIJE za Slovenijo za obdobje od 2013 - 2023, si preberite opis korakov od tega nazaj:

Korak številka 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARTVA - TUKAJ

Korak številka 4 - UVEDBA VSE VE? NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - TUKAJ

Korak številka 3 - POSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE - TUKAJ

Korak številka 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

Korak številka 1 - VIZIJA - TUKAJ

O VIZIJI ŠE -  TUKAJ

O ZELO POMEMBNEM KORAKU ŠT. 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE ŠE TUKAJ

Pišite na naš naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript.

Ekipa OPS


Osvobodimo, O?istimo in Preporodimo Slovenijo!