KORAK ŠTEVILKA 5 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024

ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV - RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

1. ZA ZAGON VSEH POTENCIALOV, PREDVSEM GOSPODARSKIH, BOMO NAJPREJ ZAGOTOVILI, KO BODO NEPRIDIPRAVI VRNILI POKRADEN DENAR, KAR BO ZAGOTOVLJENO S KORAKOM ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE;

2. PO OPRAVLJENEM TRETJEM KORAKU BODO NASTALE TUDI MOŽNOSTI ZA VLAGANJE V SLOVENIJO S STRANI NAŠIH LJUDI, (zdaj tega niso hoteli in upali, ker so se bali, da bi bili okradeni) KI SO SE UVELJAVILI V TUJINI. POVABILI JIH BOMO IN POSKRBELI ZA PRIJAZNE POGOJE PRI ZAGONU PROJEKTOV, SOFINANCIRANJU TEH IN TUDI ZA NIZKE DAVKE IN PRISPEVKE.

3. SLOVENIJA BO GOSPODARSKO RAZVIJALA V TRI GLAVNE SMERI OD KATERIH BOMO VSI ZELO DOBRO ŽIVELI:

a) Drobno gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo in vrhunskimi tehnologijami;

b) Eko kmetovanjem in izvozom viškov;

c) Vrhunskim eko turizmom.

Za to imamo na voljo vse potenciale, ogromno potenciala v ljudeh, ki so inovatorji, projektanti, znanost bomo usmerili, da bo delovala, kot najtrdnejši podporni podjetjem. Imamo pa tudi veliko naravnih danosti za pridobitev surovin, kot je na premer les, ki se danes izvaža v večinoma v obliki hlodovine. Izvoz neobdelanega lesa bomo prepovedali. Druga pomembna tudi industrijska surovina, ki ima veliko perspektivo je konoplja. 

Koncesije za izkoriščenje naravnih bogastev bodo ukinjene. Ustanovljena bodo državna podjetja z najboljšimi kadri v vrhu, ki bodo racionalno in gospodarno ustvarjala dobiček, ki bo porabljen v skupno dobro. Teza o tem kako je država slab lastnik zdrži samo v primeru, da v vodstva kadrujejo po vseh drugih kriterijih, razen po kriterijih stroke, morale in etike.

4. RACIONALIZIRALI BOMO JAVNO IN DRŽAVNO UPRAVO IN JO PRILAGODILI NA TRŽNE RAZMERE. (Naša državna uprava je prava cokla razvoja, niti delovnega časa še niso prilagodili na spremenjene razmere, saj večina ljudi danes dela do 16. 17. ure.

5. ZNIŽALI BOMO DAVKE IN PRISPEVKE IN DVIGNILI PRIHODKE. MINIMALNA PLAČA BO NAJKASNEJE DO KONCA DESET LETNEGA OBDOBJA RAZVOJA IN NAPREDKA V SKLADU Z VIZIJO ZNAŠALA 1.500 ZDAJŠNJIH EVROV. NAJNIŽJA POKOJNINA 1.000 EVROV;

6. UVEDLI BOMO LASTNO VALUTO, KI BO IMELA POKRITJE V PLEMENITIH KOVINAH;

7. GOSPODARSKE DRUŽBE BODO DELOVALE V SIMBIOZI Z NARAVO NE PROTI NJEJ;

8. DELITEV DOBIČKA BO Z ZAKONOM DOLOČENA TAKO, DA BODO PRI DELITVI DOBIČKA UDELEŽENI VSI, KI SO GA USTVARILI. VEČ GA BODO USTVARILI, A NE NA ŠKODO KOGARKOLI, VEČ BODO DELILI.  PREDLOG JE, DA 1/3 DOBI LASTNIK, DRUGO GRE V RAZVOJ IN NAKUP NOVIH TEHNOLOGIJ, TRETJO PA MED ZAPOSLENE. TO POMENI KONEC NEBRZDANEMU POHLEPU PO DOBIČKU IN IZKORIŠČANJE DELAVK IN DELAVCEV.

Dopolnite, če kaj manjka. Seveda bo pa tudi na tem področju narejena korektna analiza stanja - inventura. Ko bodo v njej izpostavljene dobre prakse, slabe prakse, vzgledi iz tujine...potem pa VIZIJA za 10 let ter strategija, KRATKOROČNI, SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI NAČRTI TER PLANI Z NOSILCI IN ROKI za uresničitev.

KDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!!!

Predhodni koraki:

Korak številka 4  - TUKAJ

Korak številka 3 - TUKAJ

Korak števika 2 - TUKAJ

Korak številka 1 - TUKAJ

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!!!

Facebook skupina je TUKAJ