UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA

 

1. NEPOSREDNA DEMOKRACIJA BO OPREDELJENA ŽE V NOVI USTAVI PO ŠVICARSKEM ZGLEDU;

 

2. UREDITEV VSEH ZAKONOV IN PRAVIL ZA NEPOSREDNO VLADANJE LJUDSTVA;

3. SPREMEMBE ŠOLSKIH PROGRAMOV OD OSNOVNE ŠOLE NAPREJ ZA VZGOJO, USPOSABLJANJE IN SPODBUJANJE MLADIH V AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO, KAR JE POGOJ ZA UVAJANJE NEPOSREDNE DEMOKRACIJE;

3. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE U?ITELJEV IN PROFESORJEV ZA NAMEN UVAJANJA ŠOLSKIH PROGRAMOV ZA VZPOSTAVITEV NEPOSREDNE DEMOKRACIJE;

4. UVAJANJE PROGRAMOV V NACIONALNE IN DRUGE MEDIJE ZA NAMEN USPOSABLJANJA IN SPODBUJANJA LJUDI K AKTIVNEMU DELOVANJU V DRUŽBI IN POLITIKI, DA BI AKTIVNI ?IM LAŽJE IN KAKOVOSTNO ODLO?ALI PREKO VZVODOV NEPOSREDNE DEMOKRACIJE O SVOJI USODI;

5. UVAJANJE POTREBNIH KAKOVOSTNIH, A POCENI TEHNOLOGIJ ZA IZVAJANJE NEPOSREDNE DEMOKRACIJE, DA BI BILO TAKO ODLO?ANJE U?INKOVITO, POŠTENO, HITRO IN POCENI.

Tako kot na vseh drugih podro?jih bodo ljudje, ki jih to zanima, ki imajo znanje, izkušnje in voljo, tudi tukaj naredili korektne analize, kje smo trenutno na podro?ju neposrednega odlo?anja, izpostavili bodo dobre in tudi slabe rešitve, potem pa bo narejena VIZIJA na tem podro?ju, kot tudi KRATKORO?NI, SREDNJERO?NI IN DOLGORO?NI UKREPI ZA IZBOLJŠAVE TER NAPREDEK IN RAZVOJ LJUDOVLADE.

Ker se koraki navezujejo drug na drugega, si prosimo poglejte, kaj pravijo predhodni:

Korak števika 1 TUKAJ

Korak števika 2 TUKAJ

Korak številka 3 TUKAJ

Ekipa OPS

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije!