KORAK ŠTEVILKA 3 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024

POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE

 

1. SPREJEM NOVE USTAVE PO ŠVICARSKEM IN PO ZGLEDU DRUGIH UREJENIH IN DEMOKRATIČNIH DRŽAV, VKLJUČUJOČ SVOJE IZKUŠNJE TER POVSEM UPOŠTEVAJOČ VOLJO LJUDSTVA;

2. UREDITEV ZAKONOV V SKLADU Z NOVO USTAVO, RACIONALIZACIJE ZAKONOV, POENOSTAVITEV, UKINITEV NESMISLOV, SPREJEM NOVIH POTREBNIH ZAKONOV, A PREGLEDNIH, ENOSTAVNIH, EKSAKTNIH, RAZUMLJIVIH VSAKOMUR, KI IMA SREDNJO ŠOLO;

3. ŠOLANJE, USPOSABLJANJE IN URJENJE KADROV ZA DEMOKRATIZACIJO, UČINKOVITOST IN PRAVIČNOST SODSTVA;

4. UKINITEV ZASTARALNIH ROKOV ZA VELIKE AFERE IZ PRETEKLOSTI;

5. SOJENJE VSEM, KI SO DELALI ZOPER SLOVENSKI NAROD, IN TISTIM, KI SO OPUSTILI DOLŽNA RAVNANJA;

6. VRAČANJE POKRADENEGA PREMOŽENJA NARODU IN POSAMEZNIKOM;

7. POPRAVA KRIVIC OŠKODOVANCEM.

8. UKINITEV VSEH NEUPRAVIČENIH PRIVILEGIJEV.

Dopolnite, če kaj manjka. Seveda bo pa tudi na tem področju narejena korektna analiza stanja - inventura. Ko bodo v njej izpostavljene dobre prakse, slabe prakse, vzgledi iz tujine...potem pa VIZIJA za 10 let ter strategija, KRATKOROČNI, SREDNJEROČNI IN DOLGOROČNI NAČRTI TER PLANI in UKREPI Z NOSILCI IN ROKI za uresničitev.

 

Poglejte še korak številka 1  TUKAJ

Korak številka 2   TUKAJ

Ekipa OPS

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Oavoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!