KORAK ŠTEVILKA 2 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024

KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

 

drugi korak 2014.jpg - 27.27 Kb

 

1. De-blokada Zakona OPS in sprejem tega zakona na REFERENDUMU, ki bo odpravil neupravičene privilegije in vse odgovorne z vseh ključnih položajev v javni in državi upravi in z vseh vodilnih in vodstvenih delovnih mest, s katerih se odloča o usodi naroda, ki so krivi in sokrivi za zavoženo Slovenijo; (Zakon OPS, ki kadrovske probleme ureja v temelju, je od 28. aprila 2011 blokiran v Državnem zboru, ravno tako so vsi mediji prikrili, da je bil sploh vložen v postopek, kar je nezaslišano in je prvovrstni škandal)

2. De-blokada nacionalnih medijev, ki jih plačujemo odjemalci elektrike in bodo poslej v naši službi;

3. Kadrovanje na vsa vodilna in vodstvena delovna mesta in na vsa druga po izključno znanih, jasnih in poštenih merilih STROKE, MORALE in ETIKE preko javnih, tudi mednarodnih razpisov preko neodvisnih kadrovskih komisij in javnih poštenih selekcij in izborov.

4. Racionalizacije formacij javne in državne uprave, nove poštene kadrovske selekcije, uvedba postopnega, glede na potrebne delovne izkušnje ter sprotne ocene za možnost napredovanja, vrednotenje dobrega in manj dobrega dela in pošteno nagrajevanje;

5. Izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih za prehod na delovanje izključno v korist davkoplačevalcev, ko ne bodo uslužbenci več razmišljali, da so oblast, ampak servis za državljanke in državljane.

6. V kazenski zakonik RS bodo dodani členi, ki bodo opredelili, kaj je koruptivno, nepotistično in klientelistično ravnanje, ko bo zagrožena kazen zapor.

7. Vsi uslužbenci v javni in državi upravi in vsi, ki delajo v zvezi z državo, bodo obveščeni, da je njihova pravica in dolžnost prijaviti tovrstna in druga kazniva dejanja. Če se bo ugotovilo, da so s tem preprečili nastanek materialne škode, bodo od ocenjene vrednosti preprečitve škode prejeli na svoj TRR 1/5 delež skupne vsote, ki bi v nasprotnem končala v kakšnem izmed žepov nepridipravov.

Vsekakor bo tudi na tem področju pred kakršnimkoli ukrepom, potem, ko bo Zakon OPS pod streho, narejena poštena ocena trenutnega stanja, izpostavljene bodo dobre in slabe plati - prakse. Narejene bodo primerjalne analize z nam podobnimi državami iz tujine, predstavljene dobre prakse, ki bi se jih dalo uporabiti pri našem delu. Potem pa bo narejena VIZIJA področja, v skladu z generalno VIZIJO za Slovenijo, STRATEGIJA in povsem operativni kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni načrti in ukrepi za izhod iz te situacije, po tem pa za razvoj, napredek in uspeh s konkretnimi nosilci in roki izvedbe.

V okviru Gibanja OPS bomo postavili tega in druga področja, v katera se boste v strokovno delo vključevali vsi zainteresirani, da bi že delali potrebne analize in drugo za kasnejše delovanje preko KOALICIJE KARANTANIJA v politiki. Zato vas vabimo že danes, da se vključite in prispevate svoje znanje, izkušnje in modrost, da pridemo do potrebnega zagona.

Namreč prepričani smo, da so potrebni ljudje, ki bodo zraven od začetka snovanja programa pa do same realizacije, ko bo delo potekalo v okviru ministrstev. V takšnih timih se bodo avtomatično oblikovali tudi vodje, ki bodo potem pretendenti za najvišje funkcije, ker bodo to, kar so v preteklosti načrtovali s svojimi ekipami, izvajali v prakso. Danes je problem, ker programe strank napiše peščica entuziastov, ki jih potem, ko je treba vse te lepo zveneče besede iz programov uresničiti v praksi, sploh ni zraven.

Nekaj več o tem zelo pomembnem koraku št 2, izvolite prebrati TUKAJ

Korak številka 1 TUKAJ

Ekipa OPS

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Prepodor Slovenije!

Skupina Facebook je TUKAJ