VIZIJA

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

I. Zahteve, ki jih bomo dosegli z nepretrganim protestom do uveljavitve:

1. ZAHTEVA

DE-BLOKADO Zakona OPS s strani oblastniške kaste, ki smo ga vložili v DZ 28. aprila 2011, ki bo, ko bo sprejet, omogo?il:

a. UKINITEV VSEH NEUPRAVI?ENIH PRIVILEGIJEV, KI SI SO SI JIH PRIPADNIKI PRIVILEGIRANE DRUŽBENE SKUPINE NAGRABILI V ?ASU PREJŠNJEGA TOTALITARNEGA KOMUNISTI?NEGA REŽIMA IN V ?ASU ZA VE?INO 22 LET TRAJAJO?E TIRANIJSKE TRANZICIJE;

b. DA BODO Z VSEH ODGOVORNIH POLOŽAJEV V JAVNI IN DRŽAVI UPRAVI, GOSPODARSKIH DRUŽBAH V VE?INSKI LASTI IN V PRAVNIH SUBJEKTIH, KI SE TI?EJO DRŽAVE, UMAKNJENI DO TRETJEGA NIVOJA VODENJA VSI, KI SO ODGOVORNI IN SOODGOVORNI ZA ZAVOŽENO SLOVENIJO. ENI, KER SO DELALI PROTI NARODU IN DRUGI, KER SO OPUSTILI DOLŽNA RAVNANJA IN S TEM NISO PREPRE?ILI ŠKODLJIVEGA RAVNANJA;

c. DA BOMO POSTAVILI PRAVI?NO PRAVNO DRŽAVO, KI BO SPROŽILA POSTOPKE ZA ODGOVORNOST PRAVIH TATOV IN VRA?ANJE POKRADENEGA PREMOŽENJA NARODU, TER BO POPRAVILA KRIVICE OŠKODOVANCEM;

d. RAZPAD OBLASTNIŠKIH LOBIJEV, KLIK IN ŠKODLJIVIH ZDRUŽB;

e. DA ZAŽENEMO VSE INTELEKTUALNE IN GOSPODARSKE POTENCIALE, DA BO SLOVENIJA POSTALA GOSPODARSKO MO?NA IN U?INKOVITA DRŽAVA, LJUDJE PA MATERIALNO PRESKRBLJENI;

f. DA SE PREHRANSKO, VODOOSKRBNO IN ENERGETSKO SLOVENIJA OSAMOSVOJI;

g. DA VZPOSTAVIMO VSE BOLJ NEPOSREDNO DEMOKRACIJO OZIROMA OBLAST LJUDI;

h. DA SE SLOVENIJA DUHOVNO, ETI?NO IN MORALNO PREPORODI.

2. ZAHTEVA

DE - BLOKADA MEDIJEV, DA BOMO V NEPOSREDNEM PRENOSU LAHKO POJASNILI LJUDSTVU POMEMBNOST SPREJETJA ZAKONA OPS.

3. ZAHTEVA

OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAKONA V DRŽAVNEM ZBORU PO HITREM POSTOPKU, V PRIMERU ZAVRNITVE ZA?ETEK POSTOPKOV ZA REFERENDUM.

 

II. Postavitev VIZIJE, javna razprava, predstavitve po Sloveniji in spodbujanje ljudi, da jo ponotranjijo, jo vzamejo za svojo in jo z navdušenjem širijo med soljudi doma in v tujini;

III. Definiranje klju?nih korakov, ki jih bomo opravili, drugega za drugim, da pri?ujo?o VIZIJO ?imprej uresni?imo. Priprava in distribucija publikacije v vsako slovensko gospodinjstvo s spodbudo sodelovanja vsakogar, ki bo razumel in soglašal s samo vizijo in za?rtanimi koraki za uresni?itev. Izvajanje predstavitev po Sloveniji z namenom pridobivanja somišljenikov in somišljenic ter aktivnih sodelavcev in sodelavk. 

IV. Povabilo vsem v KOALICIJO KARANTANIJA za zmago na volitvah (posamezniki, posameznice, društva, gibanja, združenja, izvenparlamentarne politi?ne skupine, drugi).

PROSIMO, SPORO?ITE NAM, ALI BI ŽELELI, DA TUDI V VAŠEM KRAJU OPRAVIMO PREDSTAVITEV VIZIJE IN KORAKOV ZA NJENO URESNI?ITEV. POVABITE SOMEŠ?ANE, SOKRAJANE IN USKLADITE TERMIN, DA SE SRE?AMO. Naš naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. ÄŚe ga Ĺľelite videti, omogoÄŤite Javascript. , preko katerega nam sporo?ite, kje in kdaj bi se sre?ali za predstavitev. Minimalno število zainteresiranih naj bo vsaj pet. Bodite akter sre?anja, saj gre vendar za vse nas, ki v tej državi živimo. Natisnite VIZIJO in ljudi obvestite z dodatkom, kje in kdaj bo predstavitev.

Ve? o sami VIZIJI (zakaj, s ?im, kdo in kako?) si  lahko preberete TUKAJ

Korak številka 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

Korak številka 3 - POSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE - TUKAJ

Korak številka 4 - UVEDBA VSE VE? NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - TUKAJ

Korak številka 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARTVA - TUKAJ

Korak številka 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ?ISTEJŠE OKOLJE - TUKAJ

Korak številka 7 - DUHOVNI, ETI?NI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE - TUKAJ

 

DELUJTE, SODELUJTE IN UKREPAJTE ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije!

Ekipa OPS