VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024. KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

NASLEDNJI KORAK PO TEM, KO SMO NAREDILI PRVEGA S POSTAVITVIJO VIZIJE ZA SLOVENIJO OD 2014 DO 2024, JE ZDAJ ČAS, DA PREDSTAVIMO KORAK ZA URESNIČITEV TE VIZIJE ŠTEVILKA 2.

Spoštovani!

Vprašanje za vas: Zakaj menite, da so šli ljudje prvič na Triglav? Zato, ker so verjeli, da je možno priti na to goro, ali zato, ker niso verjeli, da je možno splezati na vrh te gore? Odgovor je, verjeli so, da je možno priti na vrh te čudovite gore.

Zdaj pa pomislite na korake, ki so jih morali narediti, da so osvojili vrh. Brez prvega, ki je bil najbrž sestanek še z drugimi potencialnimi udeleženci pohoda, ne bi bilo niti drugega, ko so si priskrbeli in pripravili potrebno opremo v svoje nahrbtnike. Če ne bi bilo teh dveh korakov, ne bi bilo tretjega, ko so se morali pripeljati z nekim prevoznim sredstvom do podnožja gore in so temu rekli morda prva etapa. Bil pa je to v bistvu že tretji korak.

Zakaj vam to govorimo? Zato, da bi lažje pojasnili naslednje korake za uresničevanje pričujoče VIZIJE, ki bo pomenila Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije. Uresničevati jo bomo začeli šele, ko bomo s konsenzom sprejeli odločitev, da je prava in jo tako hočemo uresničiti. Torej, odločili se bomo zavestno za pohod proti cilju, ki si ga bomo določili, ko je to VIZIJA Slovenije za izhod iz te blodnje v temi in je VIZIJA za razvoj in uspeh države Slovenije in vseh naših intelektualnih in delovnih potencialov. Zavedali se bomo oziroma upamo, da se že, da brez prvega koraka, tudi drugega in naslednjih ne bo.

Lahko pa ponazorimo hoteno še s kakšno drugo prispodobo, na primer, da je naš cilj se postaviti ob bok najbolj razvitim državam Evrope, kot je na primer Švica in druge in je potem to tisti naš vrh, ki ga bomo po korakih osvojili. To pa pomeni, da bomo lahko Švicarje in druge tudi kaj vprašali v zvezi z njihovimi vzponi in padci, ko so plezali na vrh svetovno najbolj razvitih, da se ne bi učili na lastnih napakah in da ne bi izumljali tople vode, ker je že izumljena na mnogih področjih. 

Ko bo to določeno, kam sploh hočemo, bomo razumeli, da brez potrebnih korakov do tega cilja sploh ni mogoče priti. In še rek: »KDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!« Če bi leta 1990 vedeli, kam, ne bi potovali s tem slovenskim Titanikom proti ledeni gori. Vprašajte se, kdo je ta Titanik upravljal, kdo se je brez kompetenc in sposobnosti prerinil med člane posadke??? Oziroma bolje rečeno, kdo je postavil in menjal vsake toliko člane in vodje nesposobnih posadk za krmilom???

V tej fazi predstavitve korakov za uresničitev zgornje VIZIJE bomo predstavili predlog po našem prepričanju najbolj pomembnega koraka, brez katerega ni možno narediti nobenega naslednjega. To je zelo podobno kot bi kirurg odkril pri bolniku rakasto tvorbo, ko se potem zavedal, da bo nujno to rakasto tvorbo izrezati, da bo bolnik ozdravil. Slovenija ima tumor in ta tumor se kaže ravno v dolgoletni negativni kadrovski selekciji, ki ji lahko rečemo po domače rak rana naše družbe.

Zato je nujno to rakasto tvorbo odstraniti, potem pa z dolgoletnim obsevanjem (nadzorom neodvisnih institucij) zagotoviti, da se znova ne razraste. Popolnoma vidni so pa tudi 22 letni rezultati takega početja, ko se boste zagotovo strinjali z nami, da če bi vodili Slovenijo usposobljeni, strokovni, etični ter moralni kadri in bi taki delovali tudi v nadzornih institucijah, ne bi nihče ukradel enega centa in Slovenija bi pokala po šivih od uspehov in pozitivnih presežkov. Tako pa je vsem jasno, da je Slovenija zavožena. Odgovorni so pa vsi na vodilnih in vodstvenih mestih v sistemu. Eni, ker so načrtno delali zoper narod, drugi zato, ker so opustili dolžna ravnanja, da se to, kar se je, ne bi zgodilo. Zato druge možnosti sploh ni, pa če morda zgleda še tako boleče, hudo, nasilno, nedemokratično, bomo naredili:

Korak številka 2 = KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

Vsaka sprememba Slovenije, Evrope ali Sveta se začne pri slehernem posamezniku ali posameznici. Očistimo in Prenovimo Sebe je prvi  pomen kratice Gibanja OPS. Torej, ko bi vsi začeli razumeti, da se je treba ozreti vase in se vprašati tudi, kako sem prišel na kakšen pomemben položaj v družbi in kaj tam počnem za skupno dobro, bi mnogi jutri rekli -  ODSTOPAM. To bi pomenilo, da so se ozrli vase in se nad sabo tudi zamislili.

Seveda tega pri tako nizki stopnji samokritičnosti ljudi na položajih ni realno pričakovati, zato bo treba nekaterim v vrhovih do tega koraka pomagati. Jih v to preprosto prisiliti, saj si ne moremo dovoliti, da bi skupnosti škodo delali še naprej. Še enkrat opozarjamo, da imejte v mislih rezultate, ki jih vidimo vsak dan in nam kažejo, kje Slovenija in njeni ljudje danes smo. Pred prepadom.

Kako začeti urejati kadrovske probleme, kar je temelj, da bomo potem lahko nadaljevali z naslednjimi koraki? To bomo naredili z ZAKONOM. Z zakonom bomo vse kadre v javni upravi in državni upravi in širše v institucijah, ki vplivajo na usodo naroda (jih bomo podrobno našteli pri operacionalizaciji tega koraka) do tretjega nivoja vodenja (vodja, namestnik, pomočnik, v gospodarskih družbah v državni lasti pa so to nadzorni sveti in člani uprav), da bodo lahko vodenje prevzeli kadri, poslej skrbno izbrani izključno na podlagi javnih  internih in eksternih razpisov in selekcionirani na poštenih izborih na podlagi ostrih strokovnih, etičnih in moralnih standardov.

Tak zakon, ki bo to uredil v samem bistvu problema in hkrati odpravil neupravičene privilegije določenim ljudem v tisti družbeni skupini, v kateri so ljudje, ki so imeli privilegije že v prejšnjem nedemokratičnem sistemu, in tisti, ki so do njih prišli neupravičeno v času 22 let trajajoče, za večino škodljive, tranzicije, je bil VLOŽEN V PARLAMENT 28.04. 2011 s strani dveh civilnih iniciativ in je v Državnem zboru obtičal blokiran s strani oblastnikov, ko niso dovolili niti, da bi ga dali v javno obravnavo. Prav tako pa so mediji že posnet dogodek in izjave akterjev tega zakona prikrili javnosti! Zakon je tako medijsko kot tudi parlamentarno blokiran. To pa bi mora za osveščeno ljudstvo s politično kulturo omeniti, da se je OBLASTNIK postavil nad Ustavo RS in zakone, ki veljajo, in je blokiral demokratične poti za uveljavljenje ljudske volje. Kar je v demokratični družbi nedopusten in nezaslišan škandal, ki ga ne smemo tolerirati in si ga ne smemo dovoliti.

Zato je nastopil popolnoma upravičen in legitimen razlog zaradi katerega bi moral protestirati vsak vsak malo ozaveščen državljan te države in vsi, ki imajo vsaj malce domovinske zavesti in politične kulture:

1. DA Z JAVNIM VSESLOVENSKIM PROTESTOM ZBRANI NA EN DAN V LJUBLJANI ZAHTEVAMO DE-BLOKADO MEDIJEV IN ZAHTEVAMO, DA PREDSTAVNIKI CIVILNIH ORGANIZACIJ DOBIJO PROSTOR V VSAJ NACIONALNIH MEDIJIH, DA SE RAZLOŽI LJUDSTVU, KAJ TA ZAKON POMENI, KAJ UREJA IN KAKŠNE KORISTI BO PRINESEL ZA SKUPNOST.

2. DA ZAHTEVAMO, DA PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA TAKOJ RAZPIŠE 60 DNEVNI ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV, DA JIH NA UPRAVNIH ENOTAH ZBEREMO 5.000 IN BO TAKO ZAKON SPROŠČEN V PARLAMENTARNO PROCEDURO, KO BOMO POJASNILI NAŠE ARGUMENTE, ZAKAJ GA JE POTREBNO SPREJETI PO NUJNEM POSTOPKU IN GA, ČE NE BO ŠLO DRUGAČE SPREJELI NA REFERENDUMU.

Naj ponovimo, ta najbolj pomemben zakon po letu 1990, bo od vseh vzvodov odločanja oziroma z vseh odgovornih mest v javni in državni upravi ter gospodarskih družbah v večinski državni lasti in v pravnih subjektih, ki se s svojim delovanjem dotikajo ali pa  vplivajo na usodo naroda, odstranil do tretjega nivoja vodenja vse, ki so odgovorni in soodgovorni za katastrofalno stanje v RS. Ne pozabite, ne ukrepanje proti nepravilnostim je enaka odgovornost, ker to pomeni opustitev dolžnih ravnanj.

Dosedanji zgoraj omenjeni kadri so, roko na srce, postavljeni  na podlagi politične pripadnosti ter na podlagi sorodstvenih in drugih znanih ali neznanih povezav. To je bila rak rana slovenske družbe že dolga desetletja v prejšnjem enopartijskem režimu in je eden ključnih problemov 22 let trajajoče tranzicije. Negativno kadrovsko selekcijo bomo ukinili in izkoreninili, saj bodo poslej na vsa mesta s poštenimi selekcijami selekcionirani, izključno  na podlagi ostrih strokovnih, etičnih in moralnih meril najboljši kadri, ki jih Slovenija premore doma in po svetu.

K temu koraku spadajo tudi racionalizacije javne in državne uprave in vseh drugih uprav, ki se dotikajo porabe davkoplačevalskega denarja. Namreč tako obsežne javne porabe prav na področju struktur javne in državne uprave ne more financirati nobeno, še tako donosno ali dobro gospodarstvo.

Brez tega drugega koraka ne moremo narediti naslednjega, ki je izredno pomemben, če hočemo spet narediti potem naslednjega. S strokovnimi, vestnimi, etičnimi in moralnimi ljudmi, ki bodo zasedli sproščena VODILNA IN VODSTVENA DELOVNA MESTA, bomo začeli vzpostavljati na vseh področjih življenja in dela, ki so pomembna za naše ljudi, poštene analize trenutnega stanja, izpostavljene bodo dobre rešitve in na drugi strani slabe, ki jih bomo potem čim prej eliminirali. Uvedli bomo v življenje in delo pozitivne prakse, ki so v uporabi v drugih državah.

Vzpostavili bomo red, čiščenje balasta iz obstoječe zakonodaje, racionalizacijo zakonodaje, preglednost in logičnost ter enostavnost, da jo bo lahko razumel vsak, ki ima vsaj osnovno šolo, zavedamo se, da je zelo malo demokracije v državi, če imamo prekomerno regulacijo, zapleteno in nepregledno zakonodajo, kar samo pomeni, da je želela oblast državljanom vse predpisati, ker nas imajo zato (ker sodijo po sebi) na sumu, da smo vsi nepošteni.

Po drugi strani pa je namerno stvari zakomplicirala, ker v kalnem lahko ribarijo prevaranti in tatovi ter premeteni odvetniki. Potreben bo tudi kak nov člen ali pa cel zakon, ampak samo tam, kjer zadeve niso urejene, ker je to nekoga interes. Bistveno pa je, da se z novo ali modificirano zakonodajo doseže preglednost, enostavnost, logičnost, uspeh in razvoj ter neodvisen nadzor.

Vse to bomo naredili na podlagi poštenih analiz trenutnega stanja, izkušenj doma in v tujini, kar bo podlaga za izdelavo VIZIJ, STRATEGIJ in konkretnih operativnih KRATKOROČNIH, SREDNJEROČNIH IN DOLGOROČNIH NAČRTOV OZ. PLANOV S KONKRETNIMI ROKI IN NOSILCI, ODGOVORNE OSEBE Z IMENI IN PRIIMKI ZA IZVEDBO.

Kmalu o naslednjem koraku, ki se bo glasil: Korak številka 3: VZPOSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE (Predlog nove ustave, sprememba volilne zakonodaje, ostalih pomembnih zakonov, pregon in obsodba vseh kriminalcev, vračanje pokradenega narodu, poprava krivic oškodovancem)

Ekipa OPS

P.s.

Uvod in korak števila 1 = VIZIJA ZA SLOVENIJO 2013 DO 2023, si preberite TUKAJ

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!