VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024. KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

NASLEDNJI KORAK PO TEM, KO SMO NAREDILI PRVEGA S POSTAVITVIJO VIZIJE ZA SLOVENIJO OD 2014 DO 2024, JE ZDAJ ČAS, DA PREDSTAVIMO KORAK ZA URESNIČITEV TE VIZIJE ŠTEVILKA 2.

Spoštovani!

Vprašanje za vas: Zakaj menite, da so šli ljudje prvič na Triglav? Zato, ker so verjeli, da je možno priti na to goro, ali zato, ker niso verjeli, da je možno splezati na vrh te gore? Odgovor je, verjeli so, da je možno priti na vrh te čudovite gore.

Zdaj pa pomislite na korake, ki so jih morali narediti, da so osvojili vrh. Brez prvega, ki je bil najbrž sestanek še z drugimi potencialnimi udeleženci pohoda, ne bi bilo niti drugega, ko so si priskrbeli in pripravili potrebno opremo v svoje nahrbtnike. Če ne bi bilo teh dveh korakov, ne bi bilo tretjega, ko so se morali pripeljati z nekim prevoznim sredstvom do podnožja gore in so temu rekli morda prva etapa. Bil pa je to v bistvu že tretji korak.

Zakaj vam to govorimo? Zato, da bi lažje pojasnili naslednje korake za uresničevanje pričujoče VIZIJE, ki bo pomenila Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije. Uresničevati jo bomo začeli šele, ko bomo s konsenzom sprejeli odločitev, da je prava in jo tako hočemo uresničiti. Torej, odločili se bomo zavestno za pohod proti cilju, ki si ga bomo določili, ko je to VIZIJA Slovenije za izhod iz te blodnje v temi in je VIZIJA za razvoj in uspeh države Slovenije in vseh naših intelektualnih in delovnih potencialov. Zavedali se bomo oziroma upamo, da se že, da brez prvega koraka, tudi drugega in naslednjih ne bo.

Lahko pa ponazorimo hoteno še s kakšno drugo prispodobo, na primer, da je naš cilj se postaviti ob bok najbolj razvitim državam Evrope, kot je na primer Švica in druge in je potem to tisti naš vrh, ki ga bomo po korakih osvojili. To pa pomeni, da bomo lahko Švicarje in druge tudi kaj vprašali v zvezi z njihovimi vzponi in padci, ko so plezali na vrh svetovno najbolj razvitih, da se ne bi učili na lastnih napakah in da ne bi izumljali tople vode, ker je že izumljena na mnogih področjih. 

Ko bo to določeno, kam sploh hočemo, bomo razumeli, da brez potrebnih korakov do tega cilja sploh ni mogoče priti. In še rek: »KDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!« Če bi leta 1990 vedeli, kam, ne bi potovali s tem slovenskim Titanikom proti ledeni gori. Vprašajte se, kdo je ta Titanik upravljal, kdo se je brez kompetenc in sposobnosti prerinil med člane posadke??? Oziroma bolje rečeno, kdo je postavil in menjal vsake toliko člane in vodje nesposobnih posadk za krmilom???

V tej fazi predstavitve korakov za uresničitev zgornje VIZIJE bomo predstavili predlog po našem prepričanju najbolj pomembnega koraka, brez katerega ni možno narediti nobenega naslednjega. To je zelo podobno kot bi kirurg odkril pri bolniku rakasto tvorbo, ko se potem zavedal, da bo nujno to rakasto tvorbo izrezati, da bo bolnik ozdravil. Slovenija ima tumor in ta tumor se kaže ravno v dolgoletni negativni kadrovski selekciji, ki ji lahko rečemo po domače rak rana naše družbe.

Zato je nujno to rakasto tvorbo odstraniti, potem pa z dolgoletnim obsevanjem (nadzorom neodvisnih institucij) zagotoviti, da se znova ne razraste. Popolnoma vidni so pa tudi 22 letni rezultati takega početja, ko se boste zagotovo strinjali z nami, da če bi vodili Slovenijo usposobljeni, strokovni, etični ter moralni kadri in bi taki delovali tudi v nadzornih institucijah, ne bi nihče ukradel enega centa in Slovenija bi pokala po šivih od uspehov in pozitivnih presežkov. Tako pa je vsem jasno, da je Slovenija zavožena. Odgovorni so pa vsi na vodilnih in vodstvenih mestih v sistemu. Eni, ker so načrtno delali zoper narod, drugi zato, ker so opustili dolžna ravnanja, da se to, kar se je, ne bi zgodilo. Zato druge možnosti sploh ni, pa če morda zgleda še tako boleče, hudo, nasilno, nedemokratično, bomo naredili:

Korak številka 2 = KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

Vsaka sprememba Slovenije, Evrope ali Sveta se začne pri slehernem posamezniku ali posameznici. Očistimo in Prenovimo Sebe je prvi  pomen kratice Gibanja OPS. Torej, ko bi vsi začeli razumeti, da se je treba ozreti vase in se vprašati tudi, kako sem prišel na kakšen pomemben položaj v družbi in kaj tam počnem za skupno dobro, bi mnogi jutri rekli -  ODSTOPAM. To bi pomenilo, da so se ozrli vase in se nad sabo tudi zamislili.

Seveda tega pri tako nizki stopnji samokritičnosti ljudi na položajih ni realno pričakovati, zato bo treba nekaterim v vrhovih do tega koraka pomagati. Jih v to preprosto prisiliti, saj si ne moremo dovoliti, da bi skupnosti škodo delali še naprej. Še enkrat opozarjamo, da imejte v mislih rezultate, ki jih vidimo vsak dan in nam kažejo, kje Slovenija in njeni ljudje danes smo. Pred prepadom.

Kako začeti urejati kadrovske probleme, kar je temelj, da bomo potem lahko nadaljevali z naslednjimi koraki? To bomo naredili z ZAKONOM. Z zakonom bomo vse kadre v javni upravi in državni upravi in širše v institucijah, ki vplivajo na usodo naroda (jih bomo podrobno našteli pri operacionalizaciji tega koraka) do tretjega nivoja vodenja (vodja, namestnik, pomočnik, v gospodarskih družbah v državni lasti pa so to nadzorni sveti in člani uprav), da bodo lahko vodenje prevzeli kadri, poslej skrbno izbrani izključno na podlagi javnih  internih in eksternih razpisov in selekcionirani na poštenih izborih na podlagi ostrih strokovnih, etičnih in moralnih standardov.

Tak zakon, ki bo to uredil v samem bistvu problema in hkrati odpravil neupravičene privilegije določenim ljudem v tisti družbeni skupini, v kateri so ljudje, ki so imeli privilegije že v prejšnjem nedemokratičnem sistemu, in tisti, ki so do njih prišli neupravičeno v času 22 let trajajoče, za večino škodljive, tranzicije, je bil VLOŽEN V PARLAMENT 28.04. 2011 s strani dveh civilnih iniciativ in je v Državnem zboru obtičal blokiran s strani oblastnikov, ko niso dovolili niti, da bi ga dali v javno obravnavo. Prav tako pa so mediji že posnet dogodek in izjave akterjev tega zakona prikrili javnosti! Zakon je tako medijsko kot tudi parlamentarno blokiran. To pa bi mora za osveščeno ljudstvo s politično kulturo omeniti, da se je OBLASTNIK postavil nad Ustavo RS in zakone, ki veljajo, in je blokiral demokratične poti za uveljavljenje ljudske volje. Kar je v demokratični družbi nedopusten in nezaslišan škandal, ki ga ne smemo tolerirati in si ga ne smemo dovoliti.

Zato je nastopil popolnoma upravičen in legitimen razlog zaradi katerega bi moral protestirati vsak vsak malo ozaveščen državljan te države in vsi, ki imajo vsaj malce domovinske zavesti in politične kulture:

1. DA Z JAVNIM VSESLOVENSKIM PROTESTOM ZBRANI NA EN DAN V LJUBLJANI ZAHTEVAMO DE-BLOKADO MEDIJEV IN ZAHTEVAMO, DA PREDSTAVNIKI CIVILNIH ORGANIZACIJ DOBIJO PROSTOR V VSAJ NACIONALNIH MEDIJIH, DA SE RAZLOŽI LJUDSTVU, KAJ TA ZAKON POMENI, KAJ UREJA IN KAKŠNE KORISTI BO PRINESEL ZA SKUPNOST.

2. DA ZAHTEVAMO, DA PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA TAKOJ RAZPIŠE 60 DNEVNI ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV, DA JIH NA UPRAVNIH ENOTAH ZBEREMO 5.000 IN BO TAKO ZAKON SPROŠČEN V PARLAMENTARNO PROCEDURO, KO BOMO POJASNILI NAŠE ARGUMENTE, ZAKAJ GA JE POTREBNO SPREJETI PO NUJNEM POSTOPKU IN GA, ČE NE BO ŠLO DRUGAČE SPREJELI NA REFERENDUMU.

Naj ponovimo, ta najbolj pomemben zakon po letu 1990, bo od vseh vzvodov odločanja oziroma z vseh odgovornih mest v javni in državni upravi ter gospodarskih družbah v večinski državni lasti in v pravnih subjektih, ki se s svojim delovanjem dotikajo ali pa  vplivajo na usodo naroda, odstranil do tretjega nivoja vodenja vse, ki so odgovorni in soodgovorni za katastrofalno stanje v RS. Ne pozabite, ne ukrepanje proti nepravilnostim je enaka odgovornost, ker to pomeni opustitev dolžnih ravnanj.

Dosedanji zgoraj omenjeni kadri so, roko na srce, postavljeni  na podlagi politične pripadnosti ter na podlagi sorodstvenih in drugih znanih ali neznanih povezav. To je bila rak rana slovenske družbe že dolga desetletja v prejšnjem enopartijskem režimu in je eden ključnih problemov 22 let trajajoče tranzicije. Negativno kadrovsko selekcijo bomo ukinili in izkoreninili, saj bodo poslej na vsa mesta s poštenimi selekcijami selekcionirani, izključno  na podlagi ostrih strokovnih, etičnih in moralnih meril najboljši kadri, ki jih Slovenija premore doma in po svetu.

K temu koraku spadajo tudi racionalizacije javne in državne uprave in vseh drugih uprav, ki se dotikajo porabe davkoplačevalskega denarja. Namreč tako obsežne javne porabe prav na področju struktur javne in državne uprave ne more financirati nobeno, še tako donosno ali dobro gospodarstvo.

Brez tega drugega koraka ne moremo narediti naslednjega, ki je izredno pomemben, če hočemo spet narediti potem naslednjega. S strokovnimi, vestnimi, etičnimi in moralnimi ljudmi, ki bodo zasedli sproščena VODILNA IN VODSTVENA DELOVNA MESTA, bomo začeli vzpostavljati na vseh področjih življenja in dela, ki so pomembna za naše ljudi, poštene analize trenutnega stanja, izpostavljene bodo dobre rešitve in na drugi strani slabe, ki jih bomo potem čim prej eliminirali. Uvedli bomo v življenje in delo pozitivne prakse, ki so v uporabi v drugih državah.

Vzpostavili bomo red, čiščenje balasta iz obstoječe zakonodaje, racionalizacijo zakonodaje, preglednost in logičnost ter enostavnost, da jo bo lahko razumel vsak, ki ima vsaj osnovno šolo, zavedamo se, da je zelo malo demokracije v državi, če imamo prekomerno regulacijo, zapleteno in nepregledno zakonodajo, kar samo pomeni, da je želela oblast državljanom vse predpisati, ker nas imajo zato (ker sodijo po sebi) na sumu, da smo vsi nepošteni.

Po drugi strani pa je namerno stvari zakomplicirala, ker v kalnem lahko ribarijo prevaranti in tatovi ter premeteni odvetniki. Potreben bo tudi kak nov člen ali pa cel zakon, ampak samo tam, kjer zadeve niso urejene, ker je to nekoga interes. Bistveno pa je, da se z novo ali modificirano zakonodajo doseže preglednost, enostavnost, logičnost, uspeh in razvoj ter neodvisen nadzor.

Vse to bomo naredili na podlagi poštenih analiz trenutnega stanja, izkušenj doma in v tujini, kar bo podlaga za izdelavo VIZIJ, STRATEGIJ in konkretnih operativnih KRATKOROČNIH, SREDNJEROČNIH IN DOLGOROČNIH NAČRTOV OZ. PLANOV S KONKRETNIMI ROKI IN NOSILCI, ODGOVORNE OSEBE Z IMENI IN PRIIMKI ZA IZVEDBO.

Kmalu o naslednjem koraku, ki se bo glasil: Korak številka 3: VZPOSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE (Predlog nove ustave, sprememba volilne zakonodaje, ostalih pomembnih zakonov, pregon in obsodba vseh kriminalcev, vračanje pokradenega narodu, poprava krivic oškodovancem)

Ekipa OPS

P.s.

Uvod in korak števila 1 = VIZIJA ZA SLOVENIJO 2013 DO 2023, si preberite TUKAJ

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!

 

 

Komentarjev 

 
#9 мужская футболка 10:23 05-12-2021
I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your blog?
Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you
could a little more in the way of content so people could
connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures.

Maybe you could space it out better?
Citat
 
 
#8 Lea Ruhl 00:04 05-12-2021
http://www.jawalgulf.com/ask/?qa=255726/ondansetron-comprar-farmacia-linea-con-seguridad-nicaragua
http://www.jawalgulf.com/ask/?qa=222974/comprar-gen%C3%A9rico-piridostigmina-mestinon-entrega-portugal
http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=560224&qa_1=kaufen-sie-hochwertige-glucophage-sr-metformin-500-mg
http://www.jawalgulf.com/ask/?qa=224299/comprar-donaton-60-mg-sin-receta-barato-estados-unidos
http://www.jawalgulf.com/ask/?qa=202636/comprar-neurontin-internet-qualquer-gabapentin-farmacia
http://www.jawalgulf.com/ask/?qa=200111/ramipril-vrai-bas-prix-achat-prix-du-ramipril-original
https://answers.gomarry.com/118717/zyloprim-300mg-donde-comprar-con-seguridad-ecuador-comprar-zyloprim-online-generico
https://answers.gomarry.com/123180/sie-k%C3%B6nnen-generische-exelon-rivastigmin-dringend-kaufen-exelon-per-rechnung-bestellen
https://answers.gomarry.com/131492/onde-posso-comprar-desogen-0-15mg-sem-receita-comprar-desogen-e-ethinyl-estradiol-and-desogestrel
http://www.jawalgulf.com/ask/?qa=199225/como-comprar-generico-telmisartan-40mg-por-internet-m%C3%A9xico
http://q2a.sydt.com.tw/index.php?qa=610290&qa_1=zydalis-tadalafil-40-mg-como-comprar-on-line-brasil
http://www.jawalgulf.com/ask/?qa=238768/hydroxyuree-ligne-acheter-rapide-hydroxyuree-luxembourg
http://www.jawalgulf.com/ask/?qa=229688/farmacia-comprar-generico-sildenafil-citrate-comprar-culiacan
http://bioimagingcore.be/q2a/348508/achat-express-beglan-0-025mg-salmeterol-suisse-acheter
https://answers.gomarry.com/119632/ivermectin-en-ligne-bon-prix-rapide-ivermectin-sans-ordonnance-belgique
Citat
 
 
#7 sandix 23:29 04-12-2021
It's the best time to make some plans for the long run and
it is time to be happy. I've learn this submit and if I may I wish to counsel you few
attention-grabbing things or advice. Maybe you can write subsequent articles referring to
this article. I wish to learn even more issues
approximately it!
Citat
 
 
#6 a 23:28 04-12-2021
Thanks in favor of sharing such a good opinion, article is nice,
thats why i have read it entirely

http://ugreshlib.ru/user/benjincyin
http://talabulilm.de/forum_new/user-63018.html
https://beldanga.allads.co.in/user/profile/588468
https://gumroad.com/searynsole/p/5-qualities-the-best-people-in-the-a-industry-tend-to-have
Citat
 
 
#5 ser verified lists 21:58 04-12-2021
This blog was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.
Thanks a lot!
Citat
 
 
#4 bitcoin 10:20 04-12-2021
Bitcoin is a decentralized electronic currency that is used to make payments and transfer worth.
It has no reserve bank or manager, as well as you can move
cash from one customer to another on the peer-to-peer bitcoin network.
This suggests that there is no middleman to manage. Some individuals find this system intimidating.
This write-up will clarify why bitcoin is the most effective choice for those who are brand-new to the globe of electronic money.
It will likewise offer you some insight into how bitcoin jobs.


Unlike traditional money, bitcoin transactions are entirely
confidential as well as do not need a bank or
3rd party. This is a big benefit for some people, and also presents a safety
risk for some individuals. Some merchants are not
able to accept on-line transactions for anxiety of scams. Without the financial institution or 3rd party, deals through bitcoin can be risk-free and also anonymous
. Those that are worried concerning the safety of this digital currency need to discover the protection of the network.


Bitcoin's key advantage is its lack of intermediary. This indicates that deals do not have to go through governments or financial institutions .
This protects the anonymity of individuals. This attribute is useful to some
people, but some people do not wish to compromise their personal privacy.
Some crooks utilize Bitcoin to execute their prohibited activities.
The only drawback is that this cryptocurrency is completely anonymous, however it has
some potential benefits. Why is bitcoin so prominent?
This article will certainly review the benefits and drawbacks
of utilizing bitcoin.


Bitcoin is a decentralized electronic currency that is made use
of to make repayments and also transfer value.
It has no main bank or manager, as well as you can transfer money from one individual to
one more on the peer-to-peer bitcoin network. Unlike traditional currencies, bitcoin purchases are entirely confidential
and also do not require a bank or third celebration.http://d99.web-site-guarantee.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=kiwiservice.ru%2Fuser%2Fh1jykty591
http://maps.google.mw/url?q=https://start01.ru/user/l3nxsbv356
http://www.myrestorationleads.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=uzb-film.com%2Fuser%2Fp8xwwys786
https://mlaaazo2r3ot.i.optimole.com/tr5izzc.7UoO~518eb/w:auto/h:auto/q:90/https://185.212.128.66/user/y3zgoob607
http://www.tcytlongan.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&nvvithemever=d&nv_redirect=aHR0cDovL2RybW92aWUucnUvdXNlci9mMGJldHZyNjA1
https://www.google.bj/url?sa=i&url=https://www.phone-bookmarks.win/the-mining-bitcoin-awards-the-best-worst-and-weirdest-things-we-ve-seen
http://st-okuda.com/?wptouch_switch=mobile&redirect=http://diz-kuhni.ru/user/y3zgsez976
http://tools.teleline.co.il/revive/www/delivery/ck.php?ct=1&oaparams=2__bannerid=882__zoneid=30__cb=018e58708a__oadest=http%3a%2f%2fukraine-doctor.info%2Fuser%2Fc0bxjtj092
http://milla-rus.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://zoe-beauty.be/user/b7ctwry299
https://forum.aimjunkies.net/redirect-to/?redirect=http%3a%2f%2froof22.ru%2Fuser%2Fs5kgatm973
http://shatford.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sok-news.top%2Fuser%2Fg9aphsj424
http://interpr.it/__media__/js/netsoltrademark.php?d=tradersrating.ru%2Fuser%2Fy7ysumg508
https://autoplus74.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://msk-mebel.ru/user/i8hofpu356
https://fabricom.ru/bitrix/redirect.php?goto=https://sergeybrega.ru/user/u6ibamu713
http://pin-tees.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.sanjansaya.kz%2Fuser%2Fu6kkokp730
http://thinkbywire.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=sp-khodzha.ru%2Fuser%2Fx8bzdvx903
http://stephenaxelrod.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=poigrala.ru%2Fuser%2Fq3kkftp962
https://portalsity.ru/redirect?url=https://investor.kolokoltsev.net/user/j6nnxon651
https://vrachirf.ru/away?key=3e23243e-362c-4d3e-b723-51f13ae0ac3e&distid=1513&to=https://5playplus.ru/user/t1itusc648
https://dezniopik.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://xn--26-jlc6c.xn--p1ai/user/d0rdkgb015
http://www.timepaymentcorporation.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=pravapatsientov.ru%2Fuser%2Fv0barlb541
http://thegreenroom.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=b77706vw.bget.ru%2Fuser%2Fu0yurwo702
http://idtoligos.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.nvotnt.me%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditemlist%26task%3Duser%26id%3D415303
http://shushapost.az/az/news/go/?url=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvbmUtYm9va21hcmtzLndpbi8xNC1jb21tb24tbWlzY29uY2VwdGlvbnMtYWJvdXQtbWluaW5nLWJpdGNvaW4
http://apps.stablerack.com/flashbillboard/redirect.asp?url=http://www.court.za.gov.mn/user/a1kksxg469
http://www.tampapropertymanagers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=webcamera.ru%2Fuser%2Fk3bfapj946
http://moshoztorg.ru/bitrix/redirect.php?goto=http://xn--101-8cd4f0b.xn--p1ai/user/u0aymob402
http://technol4z1.b2btrade4you.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=b7029414.bget.ru%2Fuser%2Fo7sgqsv909
http://jillbusny.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.yankee-bookmarkings.win%2F14-businesses-doing-a-great-job-at-mining-bitcoin
http://slh.me/bitcoin190554
Citat
 
 
#3 bitcoin 02:33 04-12-2021
If you're not acquainted with bitcoin, it is a electronic currency
that is decentralized, which implies it has no central financial institution or administrator.
If you're believing of offering or buying bitcoin, check out on to discover out more regarding the
money.

Unlike conventional currencies, Bitcoin has several advantages.
It is a worldwide money that does not close on weekend breaks, as well as it has no approximate restrictions or access costs.

It is likewise non-reversible, implying that the individual sending out a
purchase can not reverse it. While this is a legit advantage, it likewise
develops a greater danger for fraudulence and enhanced charges.
It's worth keeping in mind that Bitcoin is made use of for lawful purchases.
Although it has actually been utilized for illegal purposes, it has been prohibited from use by federal government firms.Just like any type of electronic money, there are some advantages and also negative aspects to making use of Bitcoin for transactions.
The greatest benefit is that it is extremely difficult to map and also is a safe and secure means to
send out as well as obtain funds online. Nonetheless, the main disadvantage
is that it's hard to discover people who use Bitcoin for unlawful purposes.
It's still a good suggestion to utilize this cryptocurrency intelligently.
If you do not wish to shed all of your money, you can simply make use of
various other approaches to buy and also offer
it.

Given that Bitcoin is a globally money, it is not limited by regional governments, boundaries, or time areas.

Because Bitcoin is confidential, it is excellent for illicit task.
While there are genuine uses of bitcoin,
it's crucial to keep in mind that this electronic money is not ideal.The downside of Bitcoin is that it's not a standardized procedure.
It has actually gone through several alterations throughout its
lifetime, and there are formal treatments in position to update it.
The factor for this is that bitcoin is not a standard system as well as
it's not as controlled as other electronic money. A significant downside is
that it's impossible to change its code. The
exact same is true for the blockchain. By altering the policies, Bitcoin can be quickly altered.


As a digital currency, Bitcoin is totally independent of the traditional financial system.

Its purchases are totally confidential and also don't need banks or governments to
clear. Since it's confidential, Bitcoin is an excellent
option for unlawful activities. As a matter of fact, it is the initial
cryptocurrency that is readily available for usage in the world.
Just how does this modern technology job? Its fundamentally different
from other digital currencies. As with all various other kinds of electronic
currency, it is hard to trace, that makes it a wonderful choice for offenders.If you're not acquainted with bitcoin, it is a digital currency that is decentralized, which means
it has no main bank or administrator. If you're thinking of offering or getting bitcoin, check out on to discover out
even more concerning the currency.

As with any type of digital money, there are some negative aspects and advantages to making use of Bitcoin for purchases.
While there are reputable uses of bitcoin, it's important to keep in mind that this digital currency is not excellent.As a digital currency, Bitcoin is totally independent of the typical financial system.
Citat
 
 
#2 bitcoin 19:05 03-12-2021
Bitcoin is a decentralized digital currency.
Instead, customers obtain and also send out bitcoin directly between themselves utilizing a peer-to-peer network.
If you're interested in obtaining a Bitcoin budget, you can read our overview to obtaining your initial one below.


It is largely anonymous due to the fact that bitcoin functions outside of the traditional financial
system. It is not backed by a federal government or nationwide currency because it doesn't go through banks or federal governments .
This privacy is a advantage to some, however additionally allows criminals to utilize it to conceal their identities.

Despite why you're taking into consideration converting your funds,
the process is straightforward . And also as soon as you've grasped bitcoin, you're on your way to
earning money with it.

There are numerous reasons to get Bitcoin. The first is
that it's a relatively small possession. The need for it is limited.
It's tough to manipulate the rate due to the fact that of its restricted supply.
This implies that if you wish to trade bitcoin, you ought to have a good
quantity of cash money. A little amount of cash is required to relocate the
cost up or down. You should consider this if you're taking
into consideration buying or marketing a Bitcoin.


Bitcoin is a decentralized digital currency. If
you're interested in getting a Bitcoin pocketbook,
you can review our guide to acquiring your initial one here.


Due to the fact that bitcoin functions outside of the typical monetary system, it is
greatly confidential.
Citat
 
 
#1 Stoyan 12:15 15-03-2013
vsem mora biti jasna ena stvar;
Brez sprejetja zakona o lustraciji se v tej državi ne bo nič spremenilo. Od parlamenta, preko policije in sodstva je vse korupcijsko-klientelistično povezano, zato oni ne morejo nič spremeniti, ker jim je njihov edini cilj obdržati svoje stolčke in dobro plačane službe. Slovenija je še zadnja država v EU, ki ni sprejela tega zakona, zato tudi je na robu bankrota, ker se še naprej veselo sistemsko krade kjerkoli se da.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 229 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?