Dejavnosti Drugačna politika VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024. KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024. KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

NASLEDNJI KORAK PO TEM, KO SMO NAREDILI PRVEGA S POSTAVITVIJO VIZIJE ZA SLOVENIJO OD 2014 DO 2024, JE ZDAJ ČAS, DA PREDSTAVIMO KORAK ZA URESNIČITEV TE VIZIJE ŠTEVILKA 2.

Spoštovani!

Vprašanje za vas: Zakaj menite, da so šli ljudje prvič na Triglav? Zato, ker so verjeli, da je možno priti na to goro, ali zato, ker niso verjeli, da je možno splezati na vrh te gore? Odgovor je, verjeli so, da je možno priti na vrh te čudovite gore.

Zdaj pa pomislite na korake, ki so jih morali narediti, da so osvojili vrh. Brez prvega, ki je bil najbrž sestanek še z drugimi potencialnimi udeleženci pohoda, ne bi bilo niti drugega, ko so si priskrbeli in pripravili potrebno opremo v svoje nahrbtnike. Če ne bi bilo teh dveh korakov, ne bi bilo tretjega, ko so se morali pripeljati z nekim prevoznim sredstvom do podnožja gore in so temu rekli morda prva etapa. Bil pa je to v bistvu že tretji korak.

Zakaj vam to govorimo? Zato, da bi lažje pojasnili naslednje korake za uresničevanje pričujoče VIZIJE, ki bo pomenila Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije. Uresničevati jo bomo začeli šele, ko bomo s konsenzom sprejeli odločitev, da je prava in jo tako hočemo uresničiti. Torej, odločili se bomo zavestno za pohod proti cilju, ki si ga bomo določili, ko je to VIZIJA Slovenije za izhod iz te blodnje v temi in je VIZIJA za razvoj in uspeh države Slovenije in vseh naših intelektualnih in delovnih potencialov. Zavedali se bomo oziroma upamo, da se že, da brez prvega koraka, tudi drugega in naslednjih ne bo.

Lahko pa ponazorimo hoteno še s kakšno drugo prispodobo, na primer, da je naš cilj se postaviti ob bok najbolj razvitim državam Evrope, kot je na primer Švica in druge in je potem to tisti naš vrh, ki ga bomo po korakih osvojili. To pa pomeni, da bomo lahko Švicarje in druge tudi kaj vprašali v zvezi z njihovimi vzponi in padci, ko so plezali na vrh svetovno najbolj razvitih, da se ne bi učili na lastnih napakah in da ne bi izumljali tople vode, ker je že izumljena na mnogih področjih. 

Ko bo to določeno, kam sploh hočemo, bomo razumeli, da brez potrebnih korakov do tega cilja sploh ni mogoče priti. In še rek: »KDOR NE VE KAM, MU NOBEN VETER NE POMAGA!« Če bi leta 1990 vedeli, kam, ne bi potovali s tem slovenskim Titanikom proti ledeni gori. Vprašajte se, kdo je ta Titanik upravljal, kdo se je brez kompetenc in sposobnosti prerinil med člane posadke??? Oziroma bolje rečeno, kdo je postavil in menjal vsake toliko člane in vodje nesposobnih posadk za krmilom???

V tej fazi predstavitve korakov za uresničitev zgornje VIZIJE bomo predstavili predlog po našem prepričanju najbolj pomembnega koraka, brez katerega ni možno narediti nobenega naslednjega. To je zelo podobno kot bi kirurg odkril pri bolniku rakasto tvorbo, ko se potem zavedal, da bo nujno to rakasto tvorbo izrezati, da bo bolnik ozdravil. Slovenija ima tumor in ta tumor se kaže ravno v dolgoletni negativni kadrovski selekciji, ki ji lahko rečemo po domače rak rana naše družbe.

Zato je nujno to rakasto tvorbo odstraniti, potem pa z dolgoletnim obsevanjem (nadzorom neodvisnih institucij) zagotoviti, da se znova ne razraste. Popolnoma vidni so pa tudi 22 letni rezultati takega početja, ko se boste zagotovo strinjali z nami, da če bi vodili Slovenijo usposobljeni, strokovni, etični ter moralni kadri in bi taki delovali tudi v nadzornih institucijah, ne bi nihče ukradel enega centa in Slovenija bi pokala po šivih od uspehov in pozitivnih presežkov. Tako pa je vsem jasno, da je Slovenija zavožena. Odgovorni so pa vsi na vodilnih in vodstvenih mestih v sistemu. Eni, ker so načrtno delali zoper narod, drugi zato, ker so opustili dolžna ravnanja, da se to, kar se je, ne bi zgodilo. Zato druge možnosti sploh ni, pa če morda zgleda še tako boleče, hudo, nasilno, nedemokratično, bomo naredili:

Korak številka 2 = KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

Vsaka sprememba Slovenije, Evrope ali Sveta se začne pri slehernem posamezniku ali posameznici. Očistimo in Prenovimo Sebe je prvi  pomen kratice Gibanja OPS. Torej, ko bi vsi začeli razumeti, da se je treba ozreti vase in se vprašati tudi, kako sem prišel na kakšen pomemben položaj v družbi in kaj tam počnem za skupno dobro, bi mnogi jutri rekli -  ODSTOPAM. To bi pomenilo, da so se ozrli vase in se nad sabo tudi zamislili.

Seveda tega pri tako nizki stopnji samokritičnosti ljudi na položajih ni realno pričakovati, zato bo treba nekaterim v vrhovih do tega koraka pomagati. Jih v to preprosto prisiliti, saj si ne moremo dovoliti, da bi skupnosti škodo delali še naprej. Še enkrat opozarjamo, da imejte v mislih rezultate, ki jih vidimo vsak dan in nam kažejo, kje Slovenija in njeni ljudje danes smo. Pred prepadom.

Kako začeti urejati kadrovske probleme, kar je temelj, da bomo potem lahko nadaljevali z naslednjimi koraki? To bomo naredili z ZAKONOM. Z zakonom bomo vse kadre v javni upravi in državni upravi in širše v institucijah, ki vplivajo na usodo naroda (jih bomo podrobno našteli pri operacionalizaciji tega koraka) do tretjega nivoja vodenja (vodja, namestnik, pomočnik, v gospodarskih družbah v državni lasti pa so to nadzorni sveti in člani uprav), da bodo lahko vodenje prevzeli kadri, poslej skrbno izbrani izključno na podlagi javnih  internih in eksternih razpisov in selekcionirani na poštenih izborih na podlagi ostrih strokovnih, etičnih in moralnih standardov.

Tak zakon, ki bo to uredil v samem bistvu problema in hkrati odpravil neupravičene privilegije določenim ljudem v tisti družbeni skupini, v kateri so ljudje, ki so imeli privilegije že v prejšnjem nedemokratičnem sistemu, in tisti, ki so do njih prišli neupravičeno v času 22 let trajajoče, za večino škodljive, tranzicije, je bil VLOŽEN V PARLAMENT 28.04. 2011 s strani dveh civilnih iniciativ in je v Državnem zboru obtičal blokiran s strani oblastnikov, ko niso dovolili niti, da bi ga dali v javno obravnavo. Prav tako pa so mediji že posnet dogodek in izjave akterjev tega zakona prikrili javnosti! Zakon je tako medijsko kot tudi parlamentarno blokiran. To pa bi mora za osveščeno ljudstvo s politično kulturo omeniti, da se je OBLASTNIK postavil nad Ustavo RS in zakone, ki veljajo, in je blokiral demokratične poti za uveljavljenje ljudske volje. Kar je v demokratični družbi nedopusten in nezaslišan škandal, ki ga ne smemo tolerirati in si ga ne smemo dovoliti.

Zato je nastopil popolnoma upravičen in legitimen razlog zaradi katerega bi moral protestirati vsak vsak malo ozaveščen državljan te države in vsi, ki imajo vsaj malce domovinske zavesti in politične kulture:

1. DA Z JAVNIM VSESLOVENSKIM PROTESTOM ZBRANI NA EN DAN V LJUBLJANI ZAHTEVAMO DE-BLOKADO MEDIJEV IN ZAHTEVAMO, DA PREDSTAVNIKI CIVILNIH ORGANIZACIJ DOBIJO PROSTOR V VSAJ NACIONALNIH MEDIJIH, DA SE RAZLOŽI LJUDSTVU, KAJ TA ZAKON POMENI, KAJ UREJA IN KAKŠNE KORISTI BO PRINESEL ZA SKUPNOST.

2. DA ZAHTEVAMO, DA PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA TAKOJ RAZPIŠE 60 DNEVNI ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV, DA JIH NA UPRAVNIH ENOTAH ZBEREMO 5.000 IN BO TAKO ZAKON SPROŠČEN V PARLAMENTARNO PROCEDURO, KO BOMO POJASNILI NAŠE ARGUMENTE, ZAKAJ GA JE POTREBNO SPREJETI PO NUJNEM POSTOPKU IN GA, ČE NE BO ŠLO DRUGAČE SPREJELI NA REFERENDUMU.

Naj ponovimo, ta najbolj pomemben zakon po letu 1990, bo od vseh vzvodov odločanja oziroma z vseh odgovornih mest v javni in državni upravi ter gospodarskih družbah v večinski državni lasti in v pravnih subjektih, ki se s svojim delovanjem dotikajo ali pa  vplivajo na usodo naroda, odstranil do tretjega nivoja vodenja vse, ki so odgovorni in soodgovorni za katastrofalno stanje v RS. Ne pozabite, ne ukrepanje proti nepravilnostim je enaka odgovornost, ker to pomeni opustitev dolžnih ravnanj.

Dosedanji zgoraj omenjeni kadri so, roko na srce, postavljeni  na podlagi politične pripadnosti ter na podlagi sorodstvenih in drugih znanih ali neznanih povezav. To je bila rak rana slovenske družbe že dolga desetletja v prejšnjem enopartijskem režimu in je eden ključnih problemov 22 let trajajoče tranzicije. Negativno kadrovsko selekcijo bomo ukinili in izkoreninili, saj bodo poslej na vsa mesta s poštenimi selekcijami selekcionirani, izključno  na podlagi ostrih strokovnih, etičnih in moralnih meril najboljši kadri, ki jih Slovenija premore doma in po svetu.

K temu koraku spadajo tudi racionalizacije javne in državne uprave in vseh drugih uprav, ki se dotikajo porabe davkoplačevalskega denarja. Namreč tako obsežne javne porabe prav na področju struktur javne in državne uprave ne more financirati nobeno, še tako donosno ali dobro gospodarstvo.

Brez tega drugega koraka ne moremo narediti naslednjega, ki je izredno pomemben, če hočemo spet narediti potem naslednjega. S strokovnimi, vestnimi, etičnimi in moralnimi ljudmi, ki bodo zasedli sproščena VODILNA IN VODSTVENA DELOVNA MESTA, bomo začeli vzpostavljati na vseh področjih življenja in dela, ki so pomembna za naše ljudi, poštene analize trenutnega stanja, izpostavljene bodo dobre rešitve in na drugi strani slabe, ki jih bomo potem čim prej eliminirali. Uvedli bomo v življenje in delo pozitivne prakse, ki so v uporabi v drugih državah.

Vzpostavili bomo red, čiščenje balasta iz obstoječe zakonodaje, racionalizacijo zakonodaje, preglednost in logičnost ter enostavnost, da jo bo lahko razumel vsak, ki ima vsaj osnovno šolo, zavedamo se, da je zelo malo demokracije v državi, če imamo prekomerno regulacijo, zapleteno in nepregledno zakonodajo, kar samo pomeni, da je želela oblast državljanom vse predpisati, ker nas imajo zato (ker sodijo po sebi) na sumu, da smo vsi nepošteni.

Po drugi strani pa je namerno stvari zakomplicirala, ker v kalnem lahko ribarijo prevaranti in tatovi ter premeteni odvetniki. Potreben bo tudi kak nov člen ali pa cel zakon, ampak samo tam, kjer zadeve niso urejene, ker je to nekoga interes. Bistveno pa je, da se z novo ali modificirano zakonodajo doseže preglednost, enostavnost, logičnost, uspeh in razvoj ter neodvisen nadzor.

Vse to bomo naredili na podlagi poštenih analiz trenutnega stanja, izkušenj doma in v tujini, kar bo podlaga za izdelavo VIZIJ, STRATEGIJ in konkretnih operativnih KRATKOROČNIH, SREDNJEROČNIH IN DOLGOROČNIH NAČRTOV OZ. PLANOV S KONKRETNIMI ROKI IN NOSILCI, ODGOVORNE OSEBE Z IMENI IN PRIIMKI ZA IZVEDBO.

Kmalu o naslednjem koraku, ki se bo glasil: Korak številka 3: VZPOSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE (Predlog nove ustave, sprememba volilne zakonodaje, ostalih pomembnih zakonov, pregon in obsodba vseh kriminalcev, vračanje pokradenega narodu, poprava krivic oškodovancem)

Ekipa OPS

P.s.

Uvod in korak števila 1 = VIZIJA ZA SLOVENIJO 2013 DO 2023, si preberite TUKAJ

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije!

 

 

Komentarjev 

 
#32 Amelia 19:49 09-07-2020
Excellent blog you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the
same topics talked about in this article? I'd really like to be a
part of group where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest.


If you have any suggestions, please let me know.

Many thanks!
Citat
 
 
#31 Edna 19:42 09-07-2020
Good post however I was wondering if you could write a litte more on this
subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit
further. Many thanks!
Citat
 
 
#30 Cierra 19:36 09-07-2020
Hi it's me, I am also visiting this web site on a regular
basis, this web page is truly nice and the people are genuinely sharing fastidious
thoughts.
Citat
 
 
#29 Richie 19:30 09-07-2020
Hi it's me, I am also visiting this web site on a regular
basis, this web page is truly nice and the people are
genuinely sharing fastidious
thoughts.
Citat
 
 
#28 Lorri 19:25 09-07-2020
Excellent blog you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the
same topics talked about in this article? I'd really like
to be a
part of group where I can get responses from other knowledgeable people that share the same interest.


If you have any suggestions, please let me know.

Many thanks!
Citat
 
 
#27 Kai 19:24 09-07-2020
Good post however I was wondering if you could write a litte more on this
subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit
further. Many thanks!
Citat
 
 
#26 Elias 19:21 09-07-2020
Excellent blog you have here but I was curious if you knew of any discussion boards
that cover the
same topics talked about in this article? I'd really like to be a
part of group where I can get responses from other knowledgeable people that share the same
interest.

If you have any suggestions, please let me know.

Many thanks!
Citat
 
 
#25 Brandi 19:15 09-07-2020
Hi it's me, I am also visiting this web site on a regular
basis, this web page is truly nice and the people are genuinely sharing fastidious
thoughts.
Citat
 
 
#24 Harrison 19:11 09-07-2020
Good post however I was wondering if you could write a litte more on this
subject? I'd be very thankful if you could elaborate
a little bit
further. Many thanks!
Citat
 
 
#23 Jeramy 19:07 09-07-2020
Good post however I was wondering if you could write a litte more on this
subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit
further. Many thanks!
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 97 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?