Posega v Ustavo RS, konkretno v 90. člen, da bi zmanjšali pravice odločanja ljudstva, ne bomo dovolili!

 

Spoštovane Slovenke, cenjeni Slovenci in vsi, ki se zavedate, kaj pomeni vladavina ljudstva!

O tem pravi Ustava RS v svojem 3. členu:

"V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno."

Res je, da se tega zelo premalo zavedamo, ko je večina otopela in apatična. Seveda je to voda na mlin oblastnikom s staro miselnostjo, ki želijo o vsem še vedno odločati kar sami. V ta namen je vse organizirano tako, da bi bilo ljudstvo neaktivno, torej pasivno, da ne bi vedelo, za kaj gre, in bi prepuščalo vse odločitve tistim, ki so na pozicijah oblasti.

Lahko bi bilo tudi drugače. Ko bi lahko že v osnovnih šolah začeli z vzgojo mladih ljudi v aktivno državljanstvo, da bi postali čim bolj aktivni člani te družbe in bi se navadili prevzeti odgovornost za to, da bi sami odločali o svoji usodi. Za to pa bi morali biti vzpostavljeni tudi mehanizmi neposredne demokracije. Kar pomeni, da bi o vseh perečih vprašanjih te družbe potekale organizirane javne razprave in bi v končni fazi na najbolj prikladen, enostaven in poceni način o njih odločili in to izmed več predlaganih različic.

V Švici enkrat na pol leta odločijo neposredno na referendumu o več odprtih družbenih vprašanjih, ko poprej o tem potekajo plodne in koristne javne razprave. Za primer naj povemo, da so se o nedavnem Švicarji na referendumu odločili, da ne bodo odprli zlatega rudnika, ker bi bil to prevelik poseg v naravno okolje.

Že leta pa uvajajo odločanje preko SMS sporočil, ko je vsak dobil kartico za telefon s svojo kodo, da bi glasovanje čim bolj pocenili. Čeprav je pri nas govorjenje o tem, kako je neposredno odločanje z referendumov drago, na letni ravni pa je to do zdaj pomenilo za vsakega državljana ceno ene kave. Je pa zagotovo res, da se je s strani računskega sodišča ugotovilo, da so na Državni volilni komisiji delali z našim denarjem, kot svinja z mehom, ko so ugotavljali šokantne nepravilnosti. Ampak seveda za to ni še nihče odgovarjal. Zagotovo je možno že zdaj zmanjšati stroške za najmanj 50%.

Pri nas pa gre očitno vse v nasprotno smer, ko hočejo tisti, ki so Slovenijo pripeljali na rob propada, ukiniti oz. omejiti možnost neposrednega odločanja na najnižjo možno raven. Zavedati se je treba, da so to postopoma počeli že ves čas od leta 1990, ko je bila razglašena Ustava. Velika prelomnica se je zgodila, ko je Ustavno sodišče ugotovilo, da je zbiranje podpisov na Upravnih enotah neustavno in je to izkoristilo tudi zato, da je iz Zakona o referendumu in ljudski iniciativi črtalo zakone o zakonodajnem referendumu, kar pomeni, da ljudstvo ne more na referendumu sprejeti nobenega zakona, ki bi ga samo tudi predlagalo.

O zlorabi referendumov pa govori sam po sebi podatek, da sta se v zgodovini, odkar imamo Slovenci svojo državo, zgodila dva referenduma, ki ju je predlagalo ljudstvo, vse ostale pa so predlagale te ali one politične grupacije. Torej kdo je zlorabljal institut neposrednega odločanja, ko smo morali na referendume tudi zaradi vprašanj, ki so bila namenjena direktni provokaciji in netenju razkola med narodom ter podpihovanjem delitev. Samo spomnimo se referenduma o tem, ali bodo samske ženske lahko dobile zdravniško pomoč, da bi jih umetno oplojevali. In še je bilo tem, ki so bile namenjene temu, da bi se čim bolj kregali in se delili, medtem pa so predlagatelji nabirali politične glasove nekaterih marginalnih skupin, ki jim edine zaradi pihanja na dušo zagotavljajo obstoj v udobnih foteljih.

Zdaj smo v situaciji, ko nam hočejo vzeti še zadnje demokratično orodje, s katerim smo do sedaj na nek način vsaj ključne zakone, ki so jih sprejeli proti ljudstvu, preprečili, da bi stopili v veljavo. To je še zadnji in edini mogoč demokratičen način, da se s strani ljudstva vzpostavi blokada, da bi nek zakon začel veljati in je usmerjen proti ljudstvu. Cela kopica zakonov je bila sprejetih po tekočem traku, ki so potem povzročili tudi legalne kraje in ropanje, ko so šli v veljavo ne da bi kdo to opazil, kaj šele preprečil. Enostavno je tega preveč, premalo pa je bdečih državljank in državljanov, ki bi kontrolirali, kaj vse sprejmejo v našem imenu predstavniki ljudstva v parlamentu. Zanje je tako in tako značilno, da sprejmejo vse, kar jim naročijo, saj si s tem podaljšujejo sedenje na udobnih poslanskih foteljih. Tako kot so včasih v skupščini delegati potrjevali skrivne dogovore pravih oblastnikov iz ozadja, se ta praksa nadaljuje zgolj z drugačnimi imeni in drugačno formo tudi po letu 1990.

Skrajni čas bi bil, da to prakso presežemo. Seveda pa je popolnoma pravi čas, da se spreminjanju Ustave RS na način, kot se ga gredo zdaj, odločno UPREMO. Na ta način, ko skušajo zmanjšati oziroma kar ukiniti neposredno odločanje s posegom v 90. člen Ustave RS, jim ne bomo dovolili, NIKOLI!!!

Lahko se pogovarjamo o tem, kako bomo nadgradili možnosti neposrednega odločanja, ko bi za začetek vsaj enkrat zares naredili nekaj podobno kot to počnejo Švicarji, če so že vse obljube o švicarskem standardu in kako bomo tukaj naredili drugo Švico splavale po vodi, da vsaj vnesemo elemente neposrednega odločanja po njihovem zgledu. Naprimer referendum na pol leta, ko se bo odločalo o več odprtih vprašanjih, kar zagotavlja potreben kvorum in o tem ne bo več debat, kako bi ga postavili na neko raven na primer 40% nujne udeležbe, da bi bil referendum veljaven. Iz zdajšnjih 40.000 podpisov na Upravnih enotah to spremenimo na zbiranje 80.000 podpisov na ulici, da je to tisto potrebno število, zaradi katerih mora biti na tej podlagi razpisan referendum.

Tako bi bilo treba spreminjati 90. člen in začeti končno vse programe vzgoje v šolah in medijih naravnati v smer ozaveščanja mladine in starejših s primernimi spodbudami, da bodo sčasoma postali aktivni člani te družbe, ne pa kot je sedaj, ko je večina popolnoma pasivnih. Brez aktivnega posameznika, ki se povezuje v organizacije civilne družbe, ni demokracije.

Lepo prosimo, da si preberete o tej zelo pomembni temi še več na spletnih straneh naših kolegov iz ZVEZE DOMOLJUBNIH DRUŠTEV HERVARDI - TUKAJ

In TUKAJ nagovor njihovega predsednika gospoda Šiška.

Javna razprava, ki se je v Parlamentu na to temo zgodila 17. oktobra 2012 in je pokazala veliko enotnost organizacij civilne družbe, da ne dovolimo posega na predlagan način v 90. člen ustave, je v posnetku zabeležena TUKAJ

PROSIMO, DA O TEM GROBEM POSEGANJU V NAŠE PRAVICE OBVEŠČATE VSO SLOVENSKO IN TUJO JAVNOST. ČE BI KLJUB TEMU, DA SE ŽE IZ TEH RAZPRAV VIDI, DA CIVILNA DRUŽBA DRUŽNO, BREZ VNAPREJŠNJEGA DOGOVORA ZAVRAČA TAK POSEG V 90. ČLEN USTAVE, OBLASTNIKI, KLJUB TEMU SKUŠALI SPREJETI, KAR SO SI ZASTAVILI, SE BOMO Z VSEMI DEMOKRATIČNIMI SREDSTVI TEMU NAJOSTREJE UPRLI. TUDI Z ORGANIZACIJO NOVEGA REFERENDUMA, KI BI GA MORALI TAKO IN TAKO ŽE ONI SAMI, SAJ GRE ZA SPREMINJANJE USTAVE, MIRNIH PROTESTOV IN V KONČNI FAZI Z BLOKADO LJUBLJANE.

NE, TEGA NE BOMO DOVOLILI! KAR JE PREVEČ, JE PREVEČ.

Ekipa OPS

p.s.

Pred časom smo o tem pisali že tudi na naši spletni strani in ta prispevek si lahko preberete TUKAJ