Dejavnosti Drugačna politika RESNICE JE ZMAGA!

RESNICE JE ZMAGA!

 

Osveščeni Prebivalci Slovenije – OPS

Ruska 2

1000 Ljubljana

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Datum: 27. APRIL 2012

Kraj: Trg Republike, Ljubljana

V skladu s 3. členom Ustave RS, ki v prvem delu drugega odstavka tega člena pravi tudi: »V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno…«,

ZAHTEVAMO:

 

 

1. DA PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA RS V SKLADU Z ZAKONOM TAKOJ RAZPIŠE 60 DNEVNI ROK ZA ZBIRANJE PODPISOV PODPORE ZA SPREJEM ZAKONA OPS (Zakon o odpravi privilegijev socializma in več kot dvajset let trajajoče, za večino škodljive tranzicije), KI SMO GA LANI, 28. APRILA 2011, VLOŽILI V DRžAVNI ZBOR RS. OBLASTNIŠKA KASTA JE BLOKIRALA NJEGOVO OBRAVNAVO, MEDIJI (TUDI NACIONALNI) PA SO ŽE POSNETE IZJAVE IN SAM DOGODEK ZAKLENILI V BUNKERJE. ZATO OB LETU OSOREJ, KOT SMO NAPOVEDALI, SMO PRISILJENI NAREDITI KORAK ŠT. DVA IZ PROGRAMA NARODNE ENOTNOSTI - ZEDINJENA SLOVENIJA!

2. DA NAŠI PREDSTAVNIKI TAKOJ DOBIJO MOŽNOST NA NACIONALNIH MEDIJIH, KI JIH PLAČUJEMO ODJEMALCI ELEKTRIČNE ENERGIJE, LJUDSTVU RAZLOŽITI POMEN SPREJEMA ZAKONA OPS IN POVEDO LJUDSTVU RESNICO O TEM, KDO IN NA KAKŠEN NAČIN V RESNICI VLADA SLOVENIJI. ODDAJA/E MORA/JO POTEKATI V NEPOSREDNEM PRENOSU. DO SEDAJ JE BILA TA MOŽNOST PREPREČENA ŽE TRIKRAT. LETA 1998, KO JE MAGISTER JANEZ ŠČEK, AVTOR ZAKONA OPS, IZDAL SVOJO KNJIGO IN JO JAVNOSTI PREKO MEDIJEV NI SMEL PREDSTAVITI, LETA 2004, KO JE NA TO TEMO GIBANJE OPS SKLICALO TISKOVNO KONFERENCO, A SO MEDIJI TO IGNORIRALI, IN LANI, KO SO ŽE POSNETI POSNETKI ROMALI V BUNKERJE. RESNICE JE ZMAGA IN TA MORA NAJPREJ NA PLAN!

3. DA SE TAKOJ USTAVI IZVAJANJE VSEH ŠKODLJIVIH IN KRIVIČNIH ODLOČB TER SODB PROTI DRŽAVLJANOM REPUBLIKE SLOVENIJE S STRANI POLICIJE, TOŽILSTVA IN KRIVOSODJA, ŽE KRIVIČNE IN NEZAKONITE IZPELJANE POSTOPKE NA PODLAGI NEZAKONITIH SODB IN DOLOČB PA SE RAZVELJAVI IN SE S POPRAVO KRIVIC OŠKODOVANCEM VRNE ZADEVE V PRVOTNO STANJE.

4. ZAHTEVAMO ŠE, DA SE VSE NAMERNO ZAVLAČEVANE ZADEVE, KI JIH JE TREBA ODLOČITI V KORIST OŠKODOVANCEV, OBRAVNAVA TAKOJ IN BREZ ŠKODLJIVEGA NADALJNJEGA ZAVLAČEVANJA.

5. ZAHTEVAMO, DA SE SLOVENSKEMU LJUDSTVU JAVNO PREDSTAVIJO VSI POTREBNI DOKAZI V OBLIKI ARHIVSKIH LISTIN (na spletni strani Ministrstva za pravosodje) ZA VSAKEGA DRŽAVLJANA ALI DRŽAVLJANKO Z NAVEDENIM POKLICEM: TOŽILEC, PRAVOBRANILEC, NOTAR, ODVETNIK IN SODNIK, S KATERIMI SE DOKAŽE, DA IZPOLNJUJEJO VSE POGOJE ZA OPRAVLJANJE TEGA POKLICA NA DELOVNIH MESTIH, KI JIH ZASEDAJO V DRŽAVNIH ORGANIH ALI V SLUŽBAH, KI SE TIČEJO DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV V REPUBLIKI SLOVENIJI.

6. ZAHTEVAMO, DA SE IZ VSEH SLOVENSKIH TRGOV IN ULIC TER JAVNIH ZGRADB ZUNAJ IN ZNOTRAJ ODSTRANIJO VSI SIMBOLI IN POMNIKI KOMUNISTIČNE TIRANIJE NAD SLOVENSKIM NARODOM IN SE NAMESTO NJIH POSTAVIJO OBELEŽJA V ČAST IN SPOMIN TISTIM SLOVENSKIM DOMOLJUBOM IN TUJIM LJUDEM TER TISTIM DOGODKOM, KI SO RESNIČNO ZASLUŽNI ZA OBSTOJ IN NAPREDEK SLOVENSKEGA NARODA.

VSESLOVENSKI ZBOR LJUDSTVA SE BO DOGAJAL NEPRETRGOMA, VSE DOKLER NAŠE ZAHTEVE NE BODO V POPOLNOSTI URESNIČENE.

ČLOVEK, KI SI PRI PAMETI...

NAPAČNO JE RAZMIŠLJANJE, KO MISLIŠ, DA SAM NE MOREŠ VELIKO SPREMENITI IN POTEM ZARADI TAKEGA NAPAČNEGA RAZMIŠLJANJA NE NAREDIŠ NIČESAR!

VELIKA PA JE TVOJA NEUMNOST, ČLOVEK, KO VEŠ, KAJ BI MORAL NAREDITI, A TEGA NE STORIŠ! 

IN TOKRAT SPLOH NISI SAM, VSE VEČ NAS JE, KI MISLIMO PODOBNO KOT TI, DA NI DOVOLJ SAMO TOGO BITI, AMPAK JE TREBA NEKAJ UKRENITI.

ZATO NAREDI, KAR JE TREBA NAREDITI, ZASE, ZA SVOJE OTROKE, ZA VNUKE IN PRAVNUKE... ZA NAROD, ZA SLOVENIJO... UKREPAJ, SAJ VEŠ, DA SLABO VEDNO ZMAGA TAM, KJER DOBRI LJUDJE MOLČIJO IN NE UREPAJO!

POŠLJI TO VABILO NAPREJ, POVEJ PRIJATELJEM, ZNANCEM, SODELAVCEM, DA JE DOZOREL ČAS, DA VZAMEMO USODO V SVOJE ROKE, POVEMO RESNICO, UKRADENO NAM NAŠO DRŽAVO SLOVENIJO IZTRGAMO IZ ROK TISTIH, KI SO NAM JO UKRADLI IN JO SKUŠAJO DOKONČNO UNIČITI. NAS PA SPRAVITI NA BERAŠKO PALICO. MNOGE SO ŽE, SAMO VPRAŠANJE ČASA JE, KDAJ BOŠ TI NA VRSTI. DELUJ!!!

VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI! UKREPAJ TAKOJ, NE ODLAŠAJ!!!

ZA SLOVENSKO POMLAD 2012!!!

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

 

 

 

Komentarjev 

 
#3 Marina 08:36 26-04-2012
Bodi srečna domovina, živi moj slovenski rod...

ZAČELO SE JE IN PRAV JE TAKO...KONČNO. PODPIRAM TE ZAHTEVE IZ DUŠO IN TELESOM. ZMAGALI BOMO, ZMAGALA BO RESNICA ... PRIDEMO IZ MARIBORA.

NE BOMO NEHALI PRIHAJATI, DOKLER UNIČEVALCI SLOVENIJE NE ODDEJO IZ TE SVETE ZEMLJE...KAJ NI ŽE DOVOLJ TE BLODNJE V TEMI...

KAJ PA OSTALI ČAKATE, STE SPREJELI VSILJENO KRILATICO, DA STE HLAPCI??? JAZ NISEM IN NIKOLI NISEM BILA...HLAPCI BODO OSTALI DOMA. SE VIDIMO!!!
Citat
 
 
#2 Martin Krpan 08:32 26-04-2012
POPOLNOMA LEGITIMNE ZAHTEVE, KONČNO NEKDO, KI VE IN RAZUME, KJE JE TREBA ZAČETI UREJATI STVARI.

BRAVO, PRIDEM, SEM NAVDUŠEN IN POVABIM ŠE DRUGE!!!

RESNICE JE ZMAGA!!!
Citat
 
 
#1 czpnn3 03:02 25-04-2012
V CZPNN bi radi opozorili le na 5. točko zahtev v kateri se praviloma zahteva ja javno odprtje arhiva, ki se nanaša na pravniške državne izpite, ki jih morajo imeti:

-notarji,
-odvetniki,
-državni tožilci,
-sodniki in
-državni pravobranilci,

nameč, v zgoraj navedenih skupinah so javni uslužbenci bili kot kandidati zavezani k opravljanju pravniškega državnega izpita, ki se vselej sestoji iz dveh delov, pisnega in ustnega dela.

Posni del se piše z rokopisom in traja osem ur. Pogoj za pristop k ustnem delu pravniškega državnega izpita je pravilno oziroma uspešno opravljen pisni del pravniškega državnega izpita.

Po podatkih CZPNN se sumi, da okoli 90% javnih uslužbencev (notarjev, odvetnikov, državnih tožilscev, sodnikov in državnih pravobranilcev) bodi si nima opravljenega pravniškega državnega izpita ali pa so do tega izpita prišli na nepravilen način in sicer tako, da so jim pisno nalogo pisnega dela pravniškega državnega izpita pisali drugi ali pa da so od drugih prepisali pisno nalogo.

V primeru, da so takratni kandidati, (sedaj javni uslužbenci v pravosodju) prišli do potrdil o PDI z nakupom ali pa da so do tega potrsila prišli z goljufijo (da so jim nalogo pisali drufi ali pa da so pisno nalogo prepisali od drugih - mehki in gladki rokopis), pa take ljudi Sodni svet Republike Slovenije ni smel niti mogel predlagati Državnem zboru Republike Slovenije v izvolitev v sodniško ali v kakšno drugo javno funkcijo ali na kakšno drugo mesto javnega uslužbenca. Če pa je to Sodni svet RS tudi storil, pa Državni zbor RS take ljudi nebi smel izvoliti na javno funkcijo. Če oa tudi Državni zbor storil tako napako, pa Republika Slovenija ni niti mogla niti smela s takimi ljudmi skleniti delovnih razmerij in jim podeliti svojih javnih pooblastil.

CZPNN je v januarju leta 2008 ustanovilo svojo civilno inicijativo "ROKOPIS", ki se praktično od dne 03.01.2008 ukvarja z raziskovanjem resnice o pravniških državnih izpitih. Inicijativa "ROKOPIS" je zlasti želela priti do odgovorov na sledeča vprašanja:

Aali so bivši kandidati za PDI, ki so sedaj

-notarji,
-odvetniki,
-državni tožilci,
-sodniki in
-državni pravobranilci.

vsak svojo pisno nalogo, pisnega dela PDI napisali sami in ali to lahko dokažejo s svojim oziroma sebi lastnim rokopisom na pisni nalogi, pisnega dela PDI.

Na ta način je CZPNN oz. njegova inicijativa "ROKOPIS" želela odgnati sum v to, da so slovenski notarji, odvetniki, državni tožilci, sodniki in državni pravobranilci v Republiki Sloveniji neverodostojni funkcionarji in javni uslužbenci, za to ker naj bi jih bilo na javnih delovnih mestih in na javnih funkcija 90% takih, ki bidi si nimajo potrdila o opravljenem PDI ali pa da so tako potrdilo pridobili na nepravilen oz. nezakonit nači, torej z goljufijo.

V ta namen je CZPNN pri Ministrstvu za pravosodje RS zahtevalo vpogled v spise takratnih kandidatov za PDI, sedaj okrajnih in okrožnih sodnikov Okrajnega sodišča iz Kranja in Okrožnega sodišča iz Kranja.

CZPNN je pri svoji akciji naletelo na hud odpor do resnice Ministrstva za pravoaodje RS z ministrom za pravososje Alešom Zalarjem na čelu.

Navedeno ministrstvo ni dovolilo vpogleda v spise kranjskih okrajnih in okrožnih sodnikov, da se nebi prišlo do rokopisov pisnega dela PDI ki so edni dokaz, da so takratni kandidati za PDI in sedaj sodniki v kranju svoje pisne naloge pisali sami s svojim lastnim rokopisom ali pa so jim pisno malogo bodi si pisali drugi ali pa so jo prepisali od drugih (tekoči in gladki rokopis), ali pa so celo svoja potrdila o PDI kupili na "slovenskem tržišču plagijazov", ne da bi se sploh priglasili k PDI in ga pošteno opravili tako kot jim to nalaga morala in Zakon o pravniškem državnem iizpitu.

Minostrstvo za pravosodje RS je CZPNN ugodilo samo deloma in sicer mu je poslalo le fotokopije potrdil o PDI, ne pa tudi dovolilo vpogleda v spise oziroma pisne naloge pisnega dela PDI.

Ministrstvo se je za prikrivanje resnice o PDI poslužilo raznih laži in podtikanja, ena od teh je, da je trdilo, da se sodniške pisne naloge pisnega dela PDI ne morejo javno videti za to ker naj bi to bila nekakšna avtorska dela.

Take laži je trosila zudi Pooblaščenka Musarjeva in je tudi ona na ta način preprečila da bi narod prišel do resnice o PDI in o tem ali v njegovem imenu izdajajo sodbe sodniki ali sodni šušmarji, ki nimajo niti pravilno opravljenega PDI.

Zadeva se je za to znašla na Upravnem sodišču RS, ki je postopalo enako kot Ministrstvo za pravosodje RS in javna pooblaščenka Musarjeva.

Torej tudi Upravno sodišče RS je prikrilo pred narodom resnico o PDI.

Za to je CZPNN oz. inicijativa "ROKOPIS" svojo akcijo nadaljevalo še naprej. Akcija bo trajala toliko časa kolikor ga je potrebno, da se pride di resnice o PDI in pika.

Narod namreč meni, da v njegovem imenu lahko izdajajo sodbe kredibilni sodniki s pravilno opravljenim PDI, ne pa sod ni šušmarji, ki se celo ukvarjako z drugimi, ki naj nebi imeli pravilno pridobljenih dipolm, sami pa so brez nujno potrebnega PDI brez katerega ne morejo opravljati funkcije sodnika ali javnega uslužbenca.

Za to bo CZPNN tej stvari prišlo do dna ali pa ga ne bo.

UPRAVNI ODBOR CZPNN
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 85 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?