Tako bo, ker so se tako odlo?ili tisti, ki prestavljajo figure na šahovnici. Zakaj se je udbokapitalisti?na mafija tako odlo?ila?

Zato, ker je treba razumeti, da prihajamo v obdobje, ko bodo napetosti vse ve?je. Sicer volitve ali bolje re?eno farsa, ki se odvije vsake toliko, so namenjene sproš?anju napetosti med ljudmi, ko ti vedno znova verjamejo, da bo po volitvah glede na obljube akterjev v kampanji kon?no zavel nov veter in to v pravo smer. V prejšnjem prispevku smo upamo dovolj nazorno prikazali, da to v bistvu niti mimogrede ne drži, saj je po vsakih obljubah samo še slabše.

Medtem smo se spomnili izpovedi nekega dobrega ?loveka, ko je pravil kaj se je zgodilo po tem, ko je koncentracijsko taboriš?e v Gonarsu med drugo svetovno vojno obiskal nek dostojanstvenik RKC, ki je internirancem v svojem nagovoru obljubil, da bo poslej v taboriš?u na razpolago ve? hrane. V resnici pa je bil vsak naslednji dan še slabši, ko so morali preživeti še z manj.

Nekaj podobnega se dogaja tudi nam, ko je po vsakih volilnih obljubah samo še slabše. Pa ne gre zgolj za vse slabše materialno stanje pri vse ve? ljudeh, temve? tudi in predvsem zato, da je vse slabše moralno stanje, kar se je zaradi nepravi?nosti na mnogo katerem podro?ju pospeševalo tudi v ?asu, ko je gospodarstvo raslo, a treba se je tudi spomniti zakaj je gospodarska rast sploh bila. Zaradi investicij države v gradbeništvo in delitev tajkunskih kreditov iz naših bank na lepe o?i oz. po udbokapitalisti?ni liniji. Kdo je šef državnih bank je vse bolj jasno.

Ali že tudi vi opazite kako poteka ta igra med glavnimi nameš?enci mafije, ki nam jih ponuja v izvolitev. Že v naprej mediji (njihova trobila) objavijo kdo je favorit in kdo ima možnosti, da bo zmagal. Iz javnih anket in zaradi vohlja?ev na terenu vedo kaj narod misli, zato so medijska trobila za?ela razglašati na ves glas in ve?krat, da rabimo nove obraze. Kreatorji nomenklature pa so jih delegirali v igro. Jankovi?a, Viranta, Hanžka in še koga, da bi ljudje imeli ?im ve?ji izbor t.i. novih obrazov.

Ampak potem se tudi odlo?ajo kdo mora zmagati, da bo ?im bolje izvedel v prakso skrivne dogovore in tudi morebitne konflikte z ljudstvom, ki mu po?asi prekipeva. Zelo dobro se zavedajo, da se bodo ti zgodili, ker tako in tako nimajo v rokavu nobenega asa ve?, ki bi jim pomagal vzdrževati socialni mir in ljudi v prepri?anju, da lahko oni rešijo probleme, ki so jih sami povzro?ili. Upamo, da se zavedate kaj pomeni 300 milijonov € manjka v državni blagajni in je to že na mese?ni ravni?

Medtem  EU zapira dotok svežega denarja, saj so se o?itno za?eli zavedati, da najete kredite ne bomo zmožni vrniti. Probleme pa imajo tudi z drugimi državami. Smo v fazi razprodaje še zadnje narodove lastnine, ker to morejo narediti, ?e ho?ejo izpla?ati še nekaj obrokov za ohranitev socialnega miru. (pokojnine, socialne obveznosti do brezposelnih, invalidov in ostalih, javnih uslužbencev itd.)

Vedno v zgodovini pa je v taki situaciji prihajalo do konfliktov. In tukaj je potrebno biti pozoren. V narodu se kopi?i jeza, ko že preglašuje v njemu naseljen strah, ki ?loveka drži v apatiji. Ta jeza pa bo izbila sodu dno, ko se bo zgodil nek povod, da se bo za?ela jeza sproš?ati v okolje. Nomenklatura to dobro ve in se zaveda, da je najbolje, ?e tak povod sprožijo kar sami, tako kot so to naredili z režirano afero JBTZ, ko je narod planil na Roško.

Povod je bila aretacija ?etverice in poudarjanje medijev, ko so podpihovali po naro?ilu z novicami, da bodo ?etverici sodili v tujem srbskem jeziku. Zelo dobro vedo na kaj je narod ob?utljiv in kam ga je treba dregniti, da od reagira po pri?akovanjih. Torej naj spomnimo, da so bile leta 1988 gospodarske in socialne razmere vzrok za vstajo, povod pa so sprožili tisti, ki so se zavedali, da bo treba nekaj narediti a imeti vse pod kontrolo. Podobna situacija je danes, a samo še bolj zapletena, ker ljudje nimajo pred sabo svetlih ciljev o ustanavljanu svoje države in upanja na blaginjo.

?e se spomnimo omenjene udbovske afere JBTZ in vojne za Slovenijo se boste spomnili kdo sta bila glavna akterja v tej zgodbi, ko sta konflikte ustvarila in jih kasneje gladila. Janez Janša in Igor Bav?ar sta, po podatkih mnogih, ki so zadeve poznali, hotela konflikt. Mnogi so prepri?ani, da bi z malo ve? modrosti in pameti prešli v svojo državo brez, da bi bil izstreljen en naboj.

O aferi JBTZ pa ne gre izgubljati veliko besed, ker je gledano s ?asovne distance povsem jasno, da sta bila tudi v njej glavna igralca Janša in Bav?ar, vodena iz udbovsko partijskega centra. Nagrada za dobro opravljeno delo je bila zasedba ministrskih položajev. Tja sta pristala obuta v telovadnih copatih Startas in v oguljenih kavbojkah. Tajkuna pa?, ki sta se dokopala do premoženja potem. Morda to ne drži, ?e malce pomislite? Najhuje je, ko nameš?eni heroji neke revolucije potem dobijo v roke vzvode odlo?anja.

 

Kar se ti?e dogodkov okoli vojne, bi "strategi" morali vedeti do kam je Miloševi? za?rtal veliko Srbijo in tudi to, da bo slej kot prej rabil premestiti vojaške sile na južno bojiš?e. Zakaj tega niso upoštevali tukajšnji "strategi" in bi to izkoristili v svojo prid? Nebi bilo tako dramati?no in nebi bile tako zelo izpostavljene vloge akterjev? To pa jih potem nebi naredilo junake. Ampak dejstvo je, da ob mirnem prehodu nebi nih?e umrl. To je najbolj pomembno, tako kot ni, ko se je osamosvojila Makedonija na primer.

Janez Janša, ki bo po naših pri?akovanjih potegnil v oblikovanje vodilnega tima po volilni farsi, ki se bo zgodila 4. decembra, tudi svojega ve?nega prijatelja Igorja Bav?arja, s katerim bosta glede na njun zelo mo?an vpliv v vojski in policiji oblikovala vodenje tako, da bo pripravljeno vse za ukrepanje tudi s silo zoper narod, ki ne bo ve? trpel poslabševanja vsesplošnega slabega stanja. To pišemo tudi zato, da bi razumeli, da vemo zakaj gre in tega scenarija morda ne bodo uresni?ili.

Kaj meni Janez Janša o svojem kolegu Bav?arju pa tukaj:Seveda se zdaj ne izpostavlja, ker bi s tem samo škodil tistemu pri kateremu bi se pojavil, a po volitvah bo vse druga?e, saj je on vendar zaslužni osamosvojitelj in zelo sposoben mož bodo tvezili, ko ga bodo nameš?ali na katerega izmed stol?kov. Upamo, da tega ne bo, ko ni re?eno, da ne bo tako kot na primer Ku?an deloval iz ozadja. 

In še o tem kako igrajo to igro, ki dobi epilog na farsi, ki ji kreatorji demokrature re?ejo brez sramu kar volitve za izbor predstavnikov ljudstva v Državni zbor. V resnici gre za to, da nastavijo na liste tiste, ki naj bi jih ljudstvo izbralo, da bi potem zastopali interese njih, ki so jim omogo?ili. To naredijo v strankarskih kuhinjah, ko na vrh list in v izvoljive okraje po proporcionalnem volilnem sitemu namestijo tiste, ki bodo zanesljivo vodljivi in ubogljivi, ko bo šlo za odlo?anje v korist nomenklature - udbokapitalisti?ne mafije.

Druga stran, ki igra opozicijo bo pri klju?nih stvareh vedno preglasovana, ko pa je treba zbežati pred odgovornostjo pa sprožijo referendum, ko odgovornost preložijo na ljudstvo. Zadnje ?ase se jim zalomilo, ker o?itno nekdo ni hotel ve? sodelovati pri referendumskih prevarah. Zdaj ga na položaju na Državni volilni komisiji ni ve?. Mimogrede pa mnogi tam spodaj na strankarskih listah nimajo niti osnovnih možnosti in so zgolj številke-statisti, da so mesta na listah zapolnjena in demokratura zgleda kot da je vse v najlepšem redu. 

Medtem pa poskrbijo še za veliko predstavo za naivne in zmanipulirane ljudi. V igro pošljejo tudi druge t.i. mo?ne kandidate, njihove dolžnike, ampak ti morajo imeti kompromitirano preteklost, da jih najprej dvignejo v nebo, potem pa jim popularnost zbijajo, da bi že vnaprej dolo?en kandidat za zmago dobil zaradi tega še ve?jo kredibilnost in popularnost, ker je od relevantnih tekmecev še najboljši, najmanjše zlo, za nekatere najbolj zaslepljene pa celo poštenjak.

Janša je v tem primeru najboljši kandidat, ker je ve?na žrtev, ko mu že vsa leta o?itajo velike škandale a tega mu nikoli ne dokažejo. Le zakaj mislite, da je tako? Zato je njihov ujetnik. Ljudi, ki so brez madeža v tej politiki v vrhovih ni, saj jih kompromitirane in z omadeževano preteklostjo držijo na povodcu, da jim služijo. ?im bi hoteli narediti kaj po svoje jim uni?ijo kariero.

Morda se boste spomnili predsedniških volitev, ko je nastopil tudi g. Arhar, ko so mu najprej dvignili popularnost in je bil ob boku drugim, da bi mu jo potem zbili zaradi pla?e, ki jo je prejemal in je to, ?e se prav spomnimo najprej prikril. Ni? takega, odigral je dogovorjeno sceno s pomo?jo katere želijo ljudem tudi prikazati kako, da smo družba, ki se na take anomalije trezno in odlo?no odzove. Režija se ponavlja tudi zdaj, ko sta akterja v igri že dobila vsak svojo afero na finan?nem polju, saj vedo, da je tukaj javnost najbolj ob?utljiva.

Ve se kdo mora zmagati in to ho?ejo zaradi zdajšnje situacije, da bo favorit na povodcu zmagal z veliko ve?ino in zelo veliko volilno udeležbo. Saj se bodo na to sklicevali, ko bodo narodu še bolj zategovali pasove, da bi oni še naprej nemoteno odnašali vse kar se da odnesti. V slu?aju upora obubožanih ljudi pa ga bodo skušali ustaviti s silo.

Ljudi želijo pripeljati v položaj, da si z veliko ve?ino in visoko volilno udeležbo samo izvoli svojega rablja. Ko bodo potem govorili, kaj ho?ete zdaj, saj ste to opcijo sami izvolili. Zdaj se Janša in ga mediji prodajajo, kot odrešitelja, nedolžno ov?ico, a v resnici gre za volka v ov?ji preobleki. Kdaj že je razlagal, da rabi zmago 50+. On že ve kaj govori. Pri tem pomaga tudi predsedik države, ko je napovedal, da bo dobro premislil, komu bo podelil mandat za sestavo nove vlade. Morda na za?etku celo komu drugemu, naprimer pol Srbu Jankovi?u, da bi narod potem še bolj želel "odrešitelja" Janšo?


Ni pa ob tem, da imajo sosedi enake oz. iste probleme izklu?eno, da ne bodo v dogovoru ali pa tudi brez, zanetili konflikt na južni meji. To je v krizi potrebno za to, da bi preusmerili pozornost od svoje odgovornosti. Za doma?e konflikte pa se že kažejo nastavki tega, ko razni Kurniki in Plohli pozivajo k revoluciji in se postavljajo za vodje. To delajo zato, da bi ljudstvo, ko mu bo dovolj vedelo komu naj se priklju?i. Prozorno, ?e vsaj malce poznate kdo je kdo.

Zato spoštovani gospe in gospodje, prvi korak, ki ga sploh ni treba narediti s kakšnim velikim naporom je ta, da se te volilne farse ne udeležimo, saj s tem, kot re?eno dokažemo, da znamo stopiti skupaj in jim zbijemo legitimnost njihovega perverznega po?etja. Naredimo vsaj to, da se ne bodo mogli hvaliti kako, da so dobili zmago od veliko udeležencev te farse. Res je, da bodo slavili zmago pa tudi ?e bo prišlo na voliš?e samo 10% od vseh volilnih upravi?encev ampak velika razlika za doma?o in še posebej tujo javnost je, ko oblastnik razglaša volilno zmago, udeležba je bila pa pi?la, kot ?e slavi in je prišlo voliti veliko upravi?encev.

Razlika je v legitimnosti in kredibilnosti. Z visoko udeležbo je velika, z majhno nikakršna.

Pazite, da si ne izvolite takšnega predsednika vlade:

jana po volitvah.jpg - 9.52 KbVerjamemo v vašo razsodnost, zavedanje in iskriv duh. Imamo priložnost, da se tudi preko take akcije povežemo. Ko nam to uspe pa bo vse lažje. Mi, ki tole pišemo imamo pred o?mi druga?no Slovenijo, tako, ki bo uspešna in vsestransko bogata. Duhovno in materialno. Zato to po?nemo, ker se zavedamo, da bomo vsi zmagovalci takrat, ko bomo na vseh podro?jih ustvarili razmere, da bodo v ospredje prišli najboljši ljudje, ki jih Slovenci premoremo doma in po svetu, a zgolj na podlagah znanja, morale in etike ter marljivega dela. Potem bo korak do neposredne demokracije kratek, saj bodo voditelji k temu spodbujali ljudstvo tudi preko novega šolskega sistema in z vsemi silami preko medijev in drugih na?inov obveš?anja in spodbujanja. To pa bo pomenilo pravi preporod tudi za vsa druga podro?ja.

Nekdo je zadnji? pripomnil, da v Sloveniji nimamo kadrov, ki bi znali delati druga?e. Kje so, še v lastni krajevni skupnosti jih ne vidi je dejal. Pa je dobil ogovor, da se naše kadrovanje zdaj dogaja z zgolj iz do 15% kadrovskega bazena, kadri iz 85% kadrovskega bazena drugorazrednih državljanov pa je odrinjenih in ne pridejo blizu, saj so že stranke zaprte utrdbe, ki izvajajo kadrovsko selekcijo v strankarskih kuhinjah in so zato klju?na mesta zasedena z ljudmi, ki so jih dolo?ili, ko so se prerivali med drugimi. Roko na srce, ta partijski problem na?ina kadrovanja, dolo?anja kje bo kdo imajo žal vse stranke na slovenskem.

?e stranke kadrujejo tako, ni možnosti, da bi bilo drugje v javnih službah in v podjetjih v državni lasti druga?e. Pomislite, malo preverite in prišli boste tudi do te pomembne resnice. Takšno stanje pa seveda ustreza kreatorjem demokrature, ko tako kadrujejo vodstvo strank po svoji meri, strankarski vodje pa svoje kimavce navzdol.


BOJKOTIRAJMO TO FARSO
!
Potem pa gremo naprej v O?iš?enje in Prenovo Slovenije. Ampak bo to treba narediti od temelja navzgor. LUSTRACIJA bo prvi korak, ki ga bomo izvedli, saj je jasno, da ta predrag, nerentabilen in popolnoma neu?inkovit državni aparat funkcionira tako zato, ker so na vrhu že dolga leta zasidrani preverjeni kadri udbo kapitalisti?ne nomenklature, ki se je po letu 1990 prelevila iz udbo komunisti?ne. Zato je marsikdaj dovolj že telefonski klic, da se neka zadeva v nekem ministrstvu ali sodiš?u uredi tako kot klicatelj želi. (Primer vra?anja Bari?evi?evih psov) Po dosledni LUSTRACIJI vseh šefov in novi kadrovski selekciji na vsa izpostavljena mesta pa bodo takšni klici zaman, ker nameš?encev klico?ih ne bo ve?. To pa bo pomenil njihov propad, ker ne bodo imeli ve? mo?i uresni?evanja njihovih tajnih dogovorov v prakso.

In še vprašanje za vas. Ali mislite, da je imel kdaj kateri izmed predsednikov vlade Republike Slovenije v rokah tudi tako pomembne vzvode odlo?anja kot so denarni tokovi, naftni posli in energetika nasploh? Kdor ima to v rokah je tudi dejanski oblastnik, ko to oblast zlorablja še za obvladovanje medijev, policije, vojske, tožilstva in sodstva.

To pa so pri nas še vedno ljudje, ki so nam vladali tudi v totalitarizmu. Tukaj je klju?ni problem in te vzvode jim bomo odvzeli. Dokler bodo vse pomembno, ki bi moralo biti v rokah izvoljenih od ljudstva, torej naše, je pa v resnici v rokah ljudi iz ozadja med katere spadajo razni Zemljari?i, Ertli, Šinigoji, Stanovniki, Bavconi in drugi ter njihovi nasledniki in koristolovci, ki se zaradi bojazni pred izgubo vpliva, mo?i in denarja oklepajo odlo?ilnega vpliva na klju?ne odlo?itve, ne bo sprememb. Zdaj vsaj vse bolj upamo, da razumete tudi vi kdo nam vlada še vedno. Kar so storili in v kar so se prelevili po letu 1990 nima nobene zveze z slovensko levico, poštenostjo, etiko, moralo ali pa z dobrim gospodarjenjem. Gre preprosto za organizirano roparsko tolpo, ki je izdala slovenski narod in zato jim bomo sodili na pravi?nem ljudskem sodiš?u.

Vse dobro in hvala, ker širite resnico med druge, kajti samo resnica nas bo osvobodila.

Vsak sam je mo?an, skupaj smo nepremagljivi!

O?istimo in Prenovimo Slovenijo!

 

Komentarjev 

 
#14 Slovenec 10:50 01-02-2012
Citat
 
 
#13 simona 21:42 27-01-2012
Citat
 
 
#12 nejo 15:58 26-11-2011
Citat
 
 
#11 Kristofer 14:55 26-11-2011
Citat
 
 
#10 simona 13:20 26-11-2011
Citat
 
 
#9 Kooperativc 11:01 26-11-2011
Citat
 
 
#8 Kristofer 10:33 26-11-2011
Citat
 
 
#7 Kooperativc 10:03 26-11-2011
Citat
 
 
#6 Kristofer 23:30 24-11-2011
Citat
 
 
#5 simona 23:05 24-11-2011
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 329 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?