Racionalizacija javne uprave - 9 (devet) ministrstev

OSNUTEK PREDLOGA

Odpravimo slabosti, okrepimo krepkosti!

V nadaljevanju v osnutku predstavljamo zamisel o 9 ministrstvih, ki jih bomo predlagali in sooblikovali Osveščeni Politiki Slovenije. Pri tem pionirskem delu lahko začnete sodelovati že danes tudi vi, če vas delovanje na katerem izmed področij zanima, ste strokovnjakinja ali strokovnjak, morda pa človek, ki pozna področje, naše ureditve, pomanjkljivosti in prednosti in imate izvirne rešitve za odpravo nakopičenih problemov in ste se pripravljeni vključiti pri delu oblikovanja skupin, ki bodo naredile oceno stanja na nekem področju (ministrstvu), ocenile in izpostavile prednosti ter slabosti naših ureditev, pregledali in predstavili dobre prakse doma, v EU in Svetu v državah, ki so primerljive z našo. V teh skupinah bomo potem na teh strokovnih podlagah in ocenah pripravili strategije za racionalizacije, uporabne operativne načrte z opredeljenimi nosilci in roki za odpravo nakopičenih problemov in za izboljšave ter po potrebi za drugačne zakonske rešitve.


Kar pomeni, da bomo sodelavci v skupinah po t.i. ministrstvih pri tem izredno pomembnem delu oblikovali tudi ekipe najboljših, kateri bodo po pridobitvi zaupanja volivk in volivcev na volitvah, ko bo program predstavljen, tega izvajali tudi v praksi.  Prepričani smo, da je samo takšna pot tista prava, ki pelje do potrebnih korenitih pozitivnih sprememb in željenega preporoda. Ni pa nobenega dvoma, da imamo v Sloveniji in v tujini naše kadre, ki bodo pristopili, da to veliko delo opravimo in popeljemo Slovenijo na začrtano pot uspeha in preporoda.

Danes se žal dogaja, da neka peščica zanesenjakov v neki stranki izpiše nek visoko zveneči program, ki je poln obljub, a te največkrat ne slonijo na realnih ocenah trenutnega stanja, ko potem manjkajo tudi strategije in operativni načrti s konkretnimi nosilci in roki izvedbe, da bi se tak program uveljavilo v praksi. Mislimo na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne plane izvedbe.

To je potem zagotovilo, da ni možno spremljati ali se program po področjih uresničuje, kdo je odgovoren; če se ne, kje so težave in se na koncu ugotovi, da so bili mnogi zapisi zgolj predvolilne puhlice, ki so potem, ko so se nekateri prebili do položajev, razblinile v nič. Vsekakor pa vidimo težavo tudi v tem, da oblikovalci programov potem ne zasedejo potrebnih funkcij, da bi program, ki so ga pripravili in bi ga potem sami s sodelavci izvedli tudi v praksi. To nezdravo prakso bomo v alternativni politični, a strokovni in etični skupini Osveščenih Politikov Slovenije ukinili.

Vsekakor je treba vedeti, da so predstavljena ministrstva zgolj ideja, ki jo bomo dodelali in nadgradili, a ocenjujemo, da je za pokušino in razmišljanje ter morebitno izhodiščno polemiko dovolj dobra podlaga. Ko bo predlog še malce dodelan, bomo ta področja razporedili na forum Gibanja OPS, da bomo lahko podajali dodatne predloge in pridobili somišljenice in somišljenike, ki bodo podajali svoje razmišljanje po področjih in se bomo kasneje iz foruma, že malce poznani in povezani, preselili na delo v realnost.

Vsekakor pa je že zdaj takoj dobrodošla vaša konstruktivna kritika, predlog, razmišljanje in polno sodelovanje, ko lahko pišete na kontaktni obrazec Gibanja OPS ali pa na mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

OSNUTEK PREDLOGA 9 MINISTRSTEV:

1. Ministrstvo za pravično pravno državo, ustavno ureditev, politični sitem;


2. Ministrstvo za osveščeno gospodarjenje, razvoj znanosti, inovatorstvo, nove tehnologije, komunikacijo in promet in energetiko države, ter racionalno in skrbno izkoriščanje naravnih bogastev;


3. Ministrstvo za finance, načrtovanje, investicije države, nabave in racionalizacije ter za nadzor učinkovitega delovanja državnega in pokrajinskih ter občinskih proračunov;


4. Ministrstvo za skrb za čistejše okolje, osveščeno kmetovanje - pridobivanje zdrave hrane, samooskrbo in samozadostnost, predelavo in trgovino ter eko turizem


5. Ministrstvo za skrb za človekovo telesno in duhovno zdravje;


6. Ministrstvo za socialno državo, za spodbude in skrb za posameznika, družine in spodbujanje civilne družbe in zamejcev po svetu za učinkovito organiziranje in aktivno delovanje ter policentrično ureditev države;


7. Ministrstvo za sodelovanje z drugimi narodi in njihovimi državami.


8. Ministrstvo za osveščeno šolstvo, šport in kulturo, medije ter religije, moralo in etiko z medsebojnimi človeškimi odnosi, krepitev domoljubja, objektivne zgodovine slovenskega naroda in vzgoja ljudstva za pravilen odnos do narave;


9. Ministrstvo za notranje zadeve, obrambni in varnostni sistem v državi z vojaki in policisti, varnostniki, pazniki in cariniki;


S spoštovanjem in še enkrat lepo povabljeni k sodelovanju s konstruktivno kritiko, predlogi, idejami, dopolnitvami, pobudami, drugačnimi razvrstitvami itd.

 

OPS - Oblast Prepustimo Stroki!