Zlo?inski dokument Vlade RS, za katerega se ne ve, kdo ga je podpisal

ZLO?INSKI DOKUMENT

(Kliknite zgoraj, da se odpre)

Ki smo ga prejeli na zahtevo skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega zna?aja. So ga pa ponaredili, kar je kaznivo dejanje, saj so prikrili zelo pomembno informacijo javnega zna?aja, in sicer pobrisali so z uradnega dokumenta ime in priimek podpisnika. Preveden pa tudi ni, kar pomeni, da tudi uradni jezik slovenski v javni in državni upravi ne rabijo ve? uporabljati. Je pa, pravijo, eden od uradnih jezikov v EU tudi slovenski, pogodbe pa kar v angleš?ini. 


"Ponarejanje listin
256. ?len
(uradno pre?iš?eno besedilo)
(1)    Kdor napravi krivo listino ali predruga?i pravo listino z namenom, da bi se taka listina uporabila kot prava, ali kdor krivo ali predruga?eno listino uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2)    Poskus je kazniv.

(3)    Kdor napravi krivo javno listino, oporoko, javno ali uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na podlagi zakona, predruga?i tako pravo listino ali kdor tako krivo ali predruga?eno listino spravi v obtok ali hrani z namenom uporabe ali jo uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom do treh let."

Jih bomo v nadaljevanju ovadili zaradi ponarejanja uradnega kriminalnega dokumenta.

Kaj piše v klju?ni tretji to?ki tega kriminalnega dokumenta:

"3.to?ka

S podpisom naro?ilnice podpisana sodelujo?a država ?lanica zagotavlja pogodbeniku Pfizerju, da je nepreklicno in brezpogojno vezana, da se obvezuje pogojem nakupne pogodbe, ki je sklenjena (ki jo je evropska komisija sklenila) v imenu države ?lanice Slovenije vklju?no z odškodninskimi obvezami in odgovornostjo, omejitvami odgovornosti in izhodnimi pogoji kot so definirani v nakupni pogodbi.

c. Slovenija garantira, da bo zavarovala (odškodovala) osebe v skladu z ?lenom 12. to?ke  nakupne pogodbe.

Slovenija priznava - razume - sprejema - da so cepiva , s cepivom povezani materiali, njegove komponente in njegove sestavine razvite pospešeno, zaradi urgentnih okoliš?in, vsled COVID 19 pandemije , in da se bodo študije v zvezi s cepivom nadaljevale tudi po zagotovitvi cepiva. Slovenija nadalje priznava, sprejema, da dolgoro?ni stranski u?inki in u?inkovitost cepiva trenutno niso poznani, kakor tudi, da se lahko pojavijo trenutno še nepoznani stranski u?inki."

Slovenija predstavlja in zagotavlja, da bodo vsa potrebna dovoljenja in odobritve pridobljena pred ?asom izvedbe."

To je originalen dokument, ki ga je podpisala neznana oseba Vlade korporacije Slovenija, s ?imer se je do EU in proizvajalca Pfizer zavezala trpeti vse negativne posledice in da s podpisom potrjuje, da se v popolnosti zaveda, da cepiva niso niti dokazano u?inkovita, niti dokazano varna. In tega so se ob podpisu tega zlo?inskega dokumenta vsi zavedali. 

Torej so zavestno in naklepno uvedli znanstveno medicinski eksperiment nad našimi ljudmi, ki je z Ustavo prepovedan.

"18. ?len USTAVE RS

(prepoved mu?enja)

Nih?e ne sme biti podvržen mu?enju, ne?loveškemu ali ponižujo?emu kaznovanju ali ravnanju.

Na ?loveku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve."


Kaj vam ves ?as trobijo, DA SO CEPIVA U?INKOVITA IN VARNA?

Ta lažniv video vrtijo na spletnih straneh NIJZ in po celi Evrop s poudarkom, da so cepiva VARNA IN U?INKOVITA.

1000 primerov, kaj so povzro?ili ti zvarki tipa MENGELE

NAM JE ZELO ŽAL, JOKAMO ZA VSE, KI STE NASEDLI MEDIJEM, PODKUPLJENIM STROKOVNJAKOM IN POLITIKANTOM - ZLO?INCEM, KI SO HLAPCI SVETOVNE IN SLOVENSKE MAFIJSKE ZDRUŽBE.

NISTE SAMI KRIVI CEPLJENI, SAJ JE LOGI?NO, DA JE MEDIJEM IN STROKOVNJAKOM TER POLITIKOM TREBA VERJETI, KER JE NJIHOVA DOLŽNOST DELATI V DOBRO VSEH NAS, SAJ SO VENDAR PLA?ANI OD VSEH DAVKOPLA?EVALCEV. AMPAK ŽAL SO TI KRIMINALCI PODLEGLI SLI PO VLADANJU DRUGIM TER DENARJU IN SO SVOJO DUŠO PRODALI SATANU.

BOG NAJ VAM VSEM POMAGA, DA SPOZNATE SVOJE ZMOTE, SE REŠITE IZ KREMPLJEV TEME IN STOPITE NA POT RESNICE V SVETLOBO IN V SVETLO PRIHODNOST ?LOVEŠTVA IN SLOVENSKEGA NARODA.

Morda se bo našla rešitev za vse cepljene, ?eprav strokovnjaki pravijo, da potem, ko se za?ne sprememba DNA, povratka nazaj ni ve?. Upajmo, da to ne drži.

Vsem, ki še niste podlegli tiraniji prisiljevanja v cepljenje, vprašanje.

Kaj je torej rešitev pred famoznim "virusom"?

A zvarek, s katerim se nad ljudmi izvaja znanstveno medicinski eksperiment? Zdaj razumete, zakaj vsa prisila in tiranija?

Boste ?akali doma, da boste vsi ?ipirani kot psi in boste umirali po?asi v mukah tako kot nesre?ni ljudje v tem prispevku?

?as je za množi?en in neomajen UPOR, vsak dan od 10.00 se zbiramo v parku TIVOLI pri gradu z istim imenom Tivoli. Delamo spiske po vsej državi tistih, ki veste in razumete, da gre za najhujši zlo?in v zgodovini našega naroda in v zgodovini ?loveštva. Da bomo združeni ?im prej dvignili svoj glas z jasnim DOVOLJ JE, NE GREMO SE VE? IN SVOBODA!

Preberite tudi ZLO?IN NAD ?LOVEŠTVOM JE DOKAZAN

Ekipa OPS

p.s.

Naše prostovoljno delo lahko, ?e želite, podprete z donacijo, nakazano na naš transakcijski ra?un: SI56 1914 6501 1737 734 (bic): SZKBS2X, Koda namena: OTHR, Namen pla?ila: DONACIJA, Referenca: 99 ali 00. Vsak, še tako majhen prispevek šteje. HVALA, KER STE!