VSE OMEJITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN CORONA UKREPI ZOPER LJUDI TEMELJIJO NA PODLAGI 97% NEZANESLJIVIH PCR TESTOV, JE S SODBO UGOTOVILO PORTUGALSKO VIŠJE SODIŠČE!

OBLIKOVANA JE PRVA SODNA PRAKSA V EU, NA PORTUGALSKEM, V ZVEZI S COVID ZLOČINOM ZOPER ČLOVEŠTVO.

S klikom na naslovnico sodbe pridete do sodbe pritožbenega (višjega) sodišča v Lizboni na 34-ih straneh sicer v portugalščini, a je možno tekst kopirati in ga solidno prevajati preko google prevajalnika.

Sicer pa je najbolj bistveno tole, kar je zapisalo v sodbi eno od sodišč Evropske unije, kar nam pove, da ne gre za sodišče kakšne od eksotičnih držav, ampak sodišče ene od članic EU:

"Dejansko je v tem pogledu edini element, ki se kaže v dokazanih dejstvih, izvedba RT-PCR testov, od katerih je v enem primeru pri enem od tožnikov zaznal pozitiven rezultat.

Glede na trenutne znanstvene dokaze ta test kaže, da ne moremo brez razumnega dvoma ugotoviti, ali taka pozitivnost dejansko ustreza okužbi osebe z virusom SARS-CoV-2.

Za tak dvom je izkazanih več razlogov, med katerimi izpostavljamo dva (temu je dodano tudi vprašanje zlatega standarda, njegove specifičnosti ne bomo niti obravnavali):

Ta zanesljivost je odvisna od števila ciklov, ki sestavljajo preizkus;

Ta zanesljivost je odvisna od količine prisotne virusne obremenitve.

Dejansko so testi RT-PCR (verižna reakcija s polimerazo), molekularno biološki testi, ki odkrivajo RNA virusa, ki se pogosto uporabljajo na Portugalskem za testiranje in delanje seznama števila okuženih (po odvzemu nazofarinksa), in se izvajajo z okrepljevanjem vzorcev skozi ponavljajoče se cikle.

Število ciklov takega okrepljevanja povzroči večjo ali manjšo zanesljivost takih testov.

In težava je v tem, da se ta zanesljivost kaže v smislu znanstvenih dokazov (in na tem področju se bo sodnik moral zanašati na znanje strokovnjakov) več kot diskutabilna.

To je med drugim rezultat najnovejše in obsežne študije Korelacija med 3.790 pozitivnimi vzorci qPCR in pozitivnimi celičnimi kulturami, vključno 1941 SARS-CoV-2 izolati, Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier, Van Thuan Hoang, Philippe Colson, Didier Raoult, Bernard La Scola, Klinične nalezljive bolezni,

ciaa1491, https: //doi.org/10.1093/cid/ciaa1491,em https://academic.oup.com/cid/advance-
article / doi / 10.1093 / cid / ciaa1491 / 5912603, ki ga je konec septembra letos objavil Oxford Academic, ki ga vodi skupina, ki združuje nekaj največjih evropskih strokovnjakov po vsem svetu.

Ta študija zaključuje v prostem prevodu:

»Pri pragu cikla (ct) 25 ostane približno 70% vzorcev pozitivnih v celični kulturi (tj. bili so okuženi): v ct ​​30, 20% vzorcev ostane pozitivnih; v ct 35 je 3% vzorcev ostalo pozitivnih; in v ct nad 35 noben vzorec v kulturi ni ostal pozitiven (kužen) (glej diagram).

To pomeni, da če ima oseba pozitiven test PCR na pragu ciklov do 35 ali več (kar izvajajo v večini laboratorijev v ZDA in v Evropi), je verjetnost okužbe manj kot 3%. Verjetnost, da bo oseba prejela lažno pozitiven rezultat, je 97% ali več. "

Iz teh študij izhaja preprosto - možna zanesljivost sistema. Izvedeni testi PCR so seveda odvisni od praga ojačevalnih ciklov, ki jo podpirajo tako, da do meje 25 ciklov bo zanesljivost sistema testa približno 70%; če se izvede 30 ciklov, se stopnja zanesljivosti zmanjša do 20%; če se doseže 35 ciklov, bo stopnja zanesljivosti 3%.


Zdaj v tem primeru ni znano, koliko je ojačanje, s katerim se na Portugalskem, vključno z Azori, izvajajo testi PCR, in Madeira, saj nismo mogli najti priporočil oz. meja v zvezi s tem."

VSE OMEJITVE IN CORONA UKREPI ZOPER LJUDI TEMELJIJO NA PODLAGI 97% NEZANESLJIVIH PCR TESTOV. OBLIKOVANA JE TAKO PRVA SODNA PRAKSA V EU IN SICER NA PORTUGALSKEM, V ZVEZI S COVID ZLOČINOM ZOPER ČLOVEŠTVO.

VSA ČAST PORTUGALSKIM SODNIKOM, KI SO V SODBI JASNO IN GLASNO ZAPISALI tudi:

1. Da za odreditev karantene ni nobene pravne podlage, ker Ustava in zakoni natančno določajo, kako in zakaj se komu sme odvzeti prostost. (Če nekoga država zapre v hišni pripor, je to odvzem svobode, kar je najhujši poseg v človekovo integriteto, hujše od tega je samo usmrtitev - dodatek OPS). Tudi, če je kdo osumljen, da bi širil nalezljivo bolezen, se mu sme vzeti prostost, a mora za kaj takega biti najprej nalezljiva bolezen nedvoumno dokazana. V primeru covid pa ni, ker vsa diagnostika temelji na podlagi 97% nezanesljivih testov.

2. Da mora vsakemu, ki je okužen in je ta okužba dokazana, to sporočiti osebno v razgovoru samo zdravnik in nihče drug.

Seznanitev o tem, da ste pozitivni preko telefona ali pošte, če vam to ne pove zdravnik v OSEBNEM razgovoru, je NEZAKONITO, je povedalo Višje sodišče v Lizboni.

Tudi pri nas je Zakon o pacientovih pravicah popolnoma jasen:

Zakon o pacientovih pravica 20. člen
(obveščenost pacienta in pojasnilna dolžnost)

(1) Pacient ima pravico, da je zaradi uresničevanja pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja obveščen o:
-        svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe,
-        cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja,
-        možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja, vključno s posledicami njegove opustitve,
-        morebitnih drugih možnostih zdravljenja,
-        postopkih in načinih zdravljenja, ki v Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

(2) Pojasnila iz prejšnjega odstavka mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, pojasniti pacientu v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno.

Za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg; če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg.

(3) Pacient ima pravico do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku zdravljenja ter po koncu medicinskega posega oziroma zdravljenja pravico do obveščenosti o rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih zapletih.

(4) Pacient, ki ni sposoben odločanja o sebi, uresničuje pravice po tem členu v skladu z zmožnostmi, ki jih dopušča njegova sposobnost razumevanja.

Torej vsem, ki jim je bila odrejena karantena BREZ POJASNILNE DOLŽNOSTI ZDRAVNIKA OZ. NE DA BI BILI INFORMIRANI S STRANI EDINEGA USPOSOBLJENEGA IN KOMPETENTNEGA ČLOVEKA, TO JE ZDRAVNIK, JE BIL POSTOPEK DOLOČANJA KARANTENE NEZAKONIT. KAR POMENI, DA STE BILI OŠKODOVANI.

Še toliko bolj pa zato, ker je PCR test 97% nezanesljiv in zdaj to ni ugotovil nek teoretik zarote, ampak je to ugotovilo že VIŠJE PRITOŽBENO SODIŠČE V EVROPSKI DRŽAVI, KI SE JI REČE PORTUGALSKA. To pa vse postavi na glavo, ker, če so testi fake, je fake tudi virus. 3% zanesljivost testiranja pomeni, da nas imajo vsi, ki se to gredo, za čisto navadne norce in izvajajo ZLOČIN NAD ČLOVEŠTVOM. ZATO BI MORALI VSI TAKOJ NA ULICE IN TRGE. AMPAK, ker se pustite Slovenci ustrahovati s strani NACIFAŠISTIČNIH UDBOVCEV, ste še vedno doma in čakate naslednjih ukrepov. Ki bodo že kmalu, so priobčili včeraj, NIHČE NE BO MOGEL V NOBENO TRGOVINO, ČE NE BO ŽANDARJU NA VRATIH POKAZAL  MANJ KOT TRI DNI STAR NEGATIVEN REZULTAT PCR FAKE TESTIRANJA.

To je priprava na NEOBVEZNO ČIPIRANJE (cepljenje), ki v resnici ne bo obvezno, a nikamor ne boste mogli, če ne boste pristali na elektronski povodec.

Podpiši Zakon o prepovedi COVID UKREPOV!

Da bo vsem jasno kot je jasen 3. člen USTAVE RS, ki bo veljala, dokler ne bomo sprejeli nove. V 3. členu piše "V SLOVENIJI IMA OBLAST LJUDSTVO, IZVRŠUJE JO NEPOSREDNO IN PREKO IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV - POSLANCEV". Na prvem mestu je torej neposredno izvrševanje oblasti, kar počnemo točno s tem sprejemanjem - podpisovanjem oz. verifikacijo Zakona o prepovedi covid ukrepov.

Platformo on-linepeticija smo si sposodili samo kot orodje, ki nam služi za zbiranje podpisov. In postavili smo tudi kvorum, ker ljudstvo ima oblast, kdaj bo zakon začel veljati. Ko ga bo podpisalo preko 1/5 volilnih upravičencev. Zdaj razumete, zakaj to ni samo podpisovanje peticije, ki nima izvršilne moči, ampak je vaš podpis pod zakon izraz vaše svobodne volje za ta zakon in verifikacija, s katero hočete, da zakon začne veljati. Drugače tega zakona sploh ni mogoče sprejeti, ker so procedure po Zakonu in ljudski iniciativi take, da bi bil že v startu v parlamentu zavrnjen. Saj vam je menda jasno, da NARODNI IZDAJALCI zakona zoper svoja zločinska dejanja in sebe ne bi niti obravnavali, kaj šele podprli.

Podpiši Zakon o prepovedi COVID UKREPOV!

NATISNITE SI OBRAZEC ZA FIZIČNO ZBIRANJE PODPISOV

IN LISTIČE, KI SI JIH NATISNETE IN RAZREŽETE, DA JIH DELITE NAOKOLI

SKUPAJ ZMAGAMO! KDOR NI Z NAMI, SVOBODNIMI LJUDMI, JE ZA NAMI!

Ekipa OPS

p.s.

Se zdaj že zavedate, kaj vse vam mediji prikrivajo? Najhuje je, da vam take informacije javnega značaja prikriva RTV SLO, ki ji Zakon o RTV SLO narekuje tole:

5. člen

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

-        spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

-        spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

-        spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

-        spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

-        zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

-        spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

-        uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

-        varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote.

PRIPRAVLJAMO KAZENSKO OVADBO, DA NE BO POTEM, KO BO ZAKON O PREPOVEDI COVID UKREPOV SPREJET, IZGOVOROV, DA KDO KAJ NI VEDEL. OBSOJENI BODO TAKO TOŽILCI, KER NISO UKREPALI, KOT UREDNIKI TER NOVINARJI.