VSE OMEJITVE ČLOVEKOVIH PRAVIC IN CORONA UKREPI ZOPER LJUDI TEMELJIJO NA PODLAGI 97% NEZANESLJIVIH PCR TESTOV, JE S SODBO UGOTOVILO PORTUGALSKO VIŠJE SODIŠČE!

OBLIKOVANA JE PRVA SODNA PRAKSA V EU, NA PORTUGALSKEM, V ZVEZI S COVID ZLOČINOM ZOPER ČLOVEŠTVO.

S klikom na naslovnico sodbe pridete do sodbe pritožbenega (višjega) sodišča v Lizboni na 34-ih straneh sicer v portugalščini, a je možno tekst kopirati in ga solidno prevajati preko google prevajalnika.

Sicer pa je najbolj bistveno tole, kar je zapisalo v sodbi eno od sodišč Evropske unije, kar nam pove, da ne gre za sodišče kakšne od eksotičnih držav, ampak sodišče ene od članic EU:

"Dejansko je v tem pogledu edini element, ki se kaže v dokazanih dejstvih, izvedba RT-PCR testov, od katerih je v enem primeru pri enem od tožnikov zaznal pozitiven rezultat.

Glede na trenutne znanstvene dokaze ta test kaže, da ne moremo brez razumnega dvoma ugotoviti, ali taka pozitivnost dejansko ustreza okužbi osebe z virusom SARS-CoV-2.

Za tak dvom je izkazanih več razlogov, med katerimi izpostavljamo dva (temu je dodano tudi vprašanje zlatega standarda, njegove specifičnosti ne bomo niti obravnavali):

Ta zanesljivost je odvisna od števila ciklov, ki sestavljajo preizkus;

Ta zanesljivost je odvisna od količine prisotne virusne obremenitve.

Dejansko so testi RT-PCR (verižna reakcija s polimerazo), molekularno biološki testi, ki odkrivajo RNA virusa, ki se pogosto uporabljajo na Portugalskem za testiranje in delanje seznama števila okuženih (po odvzemu nazofarinksa), in se izvajajo z okrepljevanjem vzorcev skozi ponavljajoče se cikle.

Število ciklov takega okrepljevanja povzroči večjo ali manjšo zanesljivost takih testov.

In težava je v tem, da se ta zanesljivost kaže v smislu znanstvenih dokazov (in na tem področju se bo sodnik moral zanašati na znanje strokovnjakov) več kot diskutabilna.

To je med drugim rezultat najnovejše in obsežne študije Korelacija med 3.790 pozitivnimi vzorci qPCR in pozitivnimi celičnimi kulturami, vključno 1941 SARS-CoV-2 izolati, Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier, Van Thuan Hoang, Philippe Colson, Didier Raoult, Bernard La Scola, Klinične nalezljive bolezni,

ciaa1491, https: //doi.org/10.1093/cid/ciaa1491,em https://academic.oup.com/cid/advance-
article / doi / 10.1093 / cid / ciaa1491 / 5912603, ki ga je konec septembra letos objavil Oxford Academic, ki ga vodi skupina, ki združuje nekaj največjih evropskih strokovnjakov po vsem svetu.

Ta študija zaključuje v prostem prevodu:

»Pri pragu cikla (ct) 25 ostane približno 70% vzorcev pozitivnih v celični kulturi (tj. bili so okuženi): v ct ​​30, 20% vzorcev ostane pozitivnih; v ct 35 je 3% vzorcev ostalo pozitivnih; in v ct nad 35 noben vzorec v kulturi ni ostal pozitiven (kužen) (glej diagram).

To pomeni, da če ima oseba pozitiven test PCR na pragu ciklov do 35 ali več (kar izvajajo v večini laboratorijev v ZDA in v Evropi), je verjetnost okužbe manj kot 3%. Verjetnost, da bo oseba prejela lažno pozitiven rezultat, je 97% ali več. "

Iz teh študij izhaja preprosto - možna zanesljivost sistema. Izvedeni testi PCR so seveda odvisni od praga ojačevalnih ciklov, ki jo podpirajo tako, da do meje 25 ciklov bo zanesljivost sistema testa približno 70%; če se izvede 30 ciklov, se stopnja zanesljivosti zmanjša do 20%; če se doseže 35 ciklov, bo stopnja zanesljivosti 3%.


Zdaj v tem primeru ni znano, koliko je ojačanje, s katerim se na Portugalskem, vključno z Azori, izvajajo testi PCR, in Madeira, saj nismo mogli najti priporočil oz. meja v zvezi s tem."

VSE OMEJITVE IN CORONA UKREPI ZOPER LJUDI TEMELJIJO NA PODLAGI 97% NEZANESLJIVIH PCR TESTOV. OBLIKOVANA JE TAKO PRVA SODNA PRAKSA V EU IN SICER NA PORTUGALSKEM, V ZVEZI S COVID ZLOČINOM ZOPER ČLOVEŠTVO.

VSA ČAST PORTUGALSKIM SODNIKOM, KI SO V SODBI JASNO IN GLASNO ZAPISALI tudi:

1. Da za odreditev karantene ni nobene pravne podlage, ker Ustava in zakoni natančno določajo, kako in zakaj se komu sme odvzeti prostost. (Če nekoga država zapre v hišni pripor, je to odvzem svobode, kar je najhujši poseg v človekovo integriteto, hujše od tega je samo usmrtitev - dodatek OPS). Tudi, če je kdo osumljen, da bi širil nalezljivo bolezen, se mu sme vzeti prostost, a mora za kaj takega biti najprej nalezljiva bolezen nedvoumno dokazana. V primeru covid pa ni, ker vsa diagnostika temelji na podlagi 97% nezanesljivih testov.

2. Da mora vsakemu, ki je okužen in je ta okužba dokazana, to sporočiti osebno v razgovoru samo zdravnik in nihče drug.

Seznanitev o tem, da ste pozitivni preko telefona ali pošte, če vam to ne pove zdravnik v OSEBNEM razgovoru, je NEZAKONITO, je povedalo Višje sodišče v Lizboni.

Tudi pri nas je Zakon o pacientovih pravicah popolnoma jasen:

Zakon o pacientovih pravica 20. člen
(obveščenost pacienta in pojasnilna dolžnost)

(1) Pacient ima pravico, da je zaradi uresničevanja pravice do samostojnega odločanja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja obveščen o:
-        svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe,
-        cilju, vrsti, načinu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pričakovanih koristih in izidu predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja,
-        možnih tveganjih, stranskih učinkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja, vključno s posledicami njegove opustitve,
-        morebitnih drugih možnostih zdravljenja,
-        postopkih in načinih zdravljenja, ki v Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

(2) Pojasnila iz prejšnjega odstavka mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, pojasniti pacientu v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv način oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravočasno.

Za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z večjim tveganjem ali večjo obremenitvijo, pacientu da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg; če to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg.

(3) Pacient ima pravico do sprotnega in podrobnega obveščanja o poteku zdravljenja ter po koncu medicinskega posega oziroma zdravljenja pravico do obveščenosti o rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih zapletih.

(4) Pacient, ki ni sposoben odločanja o sebi, uresničuje pravice po tem členu v skladu z zmožnostmi, ki jih dopušča njegova sposobnost razumevanja.

Torej vsem, ki jim je bila odrejena karantena BREZ POJASNILNE DOLŽNOSTI ZDRAVNIKA OZ. NE DA BI BILI INFORMIRANI S STRANI EDINEGA USPOSOBLJENEGA IN KOMPETENTNEGA ČLOVEKA, TO JE ZDRAVNIK, JE BIL POSTOPEK DOLOČANJA KARANTENE NEZAKONIT. KAR POMENI, DA STE BILI OŠKODOVANI.

Še toliko bolj pa zato, ker je PCR test 97% nezanesljiv in zdaj to ni ugotovil nek teoretik zarote, ampak je to ugotovilo že VIŠJE PRITOŽBENO SODIŠČE V EVROPSKI DRŽAVI, KI SE JI REČE PORTUGALSKA. To pa vse postavi na glavo, ker, če so testi fake, je fake tudi virus. 3% zanesljivost testiranja pomeni, da nas imajo vsi, ki se to gredo, za čisto navadne norce in izvajajo ZLOČIN NAD ČLOVEŠTVOM. ZATO BI MORALI VSI TAKOJ NA ULICE IN TRGE. AMPAK, ker se pustite Slovenci ustrahovati s strani NACIFAŠISTIČNIH UDBOVCEV, ste še vedno doma in čakate naslednjih ukrepov. Ki bodo že kmalu, so priobčili včeraj, NIHČE NE BO MOGEL V NOBENO TRGOVINO, ČE NE BO ŽANDARJU NA VRATIH POKAZAL  MANJ KOT TRI DNI STAR NEGATIVEN REZULTAT PCR FAKE TESTIRANJA.

To je priprava na NEOBVEZNO ČIPIRANJE (cepljenje), ki v resnici ne bo obvezno, a nikamor ne boste mogli, če ne boste pristali na elektronski povodec.

Podpiši Zakon o prepovedi COVID UKREPOV!

Da bo vsem jasno kot je jasen 3. člen USTAVE RS, ki bo veljala, dokler ne bomo sprejeli nove. V 3. členu piše "V SLOVENIJI IMA OBLAST LJUDSTVO, IZVRŠUJE JO NEPOSREDNO IN PREKO IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV - POSLANCEV". Na prvem mestu je torej neposredno izvrševanje oblasti, kar počnemo točno s tem sprejemanjem - podpisovanjem oz. verifikacijo Zakona o prepovedi covid ukrepov.

Platformo on-linepeticija smo si sposodili samo kot orodje, ki nam služi za zbiranje podpisov. In postavili smo tudi kvorum, ker ljudstvo ima oblast, kdaj bo zakon začel veljati. Ko ga bo podpisalo preko 1/5 volilnih upravičencev. Zdaj razumete, zakaj to ni samo podpisovanje peticije, ki nima izvršilne moči, ampak je vaš podpis pod zakon izraz vaše svobodne volje za ta zakon in verifikacija, s katero hočete, da zakon začne veljati. Drugače tega zakona sploh ni mogoče sprejeti, ker so procedure po Zakonu in ljudski iniciativi take, da bi bil že v startu v parlamentu zavrnjen. Saj vam je menda jasno, da NARODNI IZDAJALCI zakona zoper svoja zločinska dejanja in sebe ne bi niti obravnavali, kaj šele podprli.

Podpiši Zakon o prepovedi COVID UKREPOV!

NATISNITE SI OBRAZEC ZA FIZIČNO ZBIRANJE PODPISOV

IN LISTIČE, KI SI JIH NATISNETE IN RAZREŽETE, DA JIH DELITE NAOKOLI

SKUPAJ ZMAGAMO! KDOR NI Z NAMI, SVOBODNIMI LJUDMI, JE ZA NAMI!

Ekipa OPS

p.s.

Se zdaj že zavedate, kaj vse vam mediji prikrivajo? Najhuje je, da vam take informacije javnega značaja prikriva RTV SLO, ki ji Zakon o RTV SLO narekuje tole:

5. člen

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

-        spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

-        spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;

-        spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

-        spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

-        zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

-        spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

-        uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

-        varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške vrednote.

PRIPRAVLJAMO KAZENSKO OVADBO, DA NE BO POTEM, KO BO ZAKON O PREPOVEDI COVID UKREPOV SPREJET, IZGOVOROV, DA KDO KAJ NI VEDEL. OBSOJENI BODO TAKO TOŽILCI, KER NISO UKREPALI, KOT UREDNIKI TER NOVINARJI.


 

Komentarjev 

 
#6 homepage 22:53 19-01-2022
Does your website havge a contact page? I'm having a tough time locating
it but, I'd like to send you an e-mail. I've got some
recommendations for your blog you might be interested in hearing.

Either way, great website and I look forward
to seeing it develop over time.
homepage: https://stage-portal.pipe-flo.com/community/profile/issac469611348/

It's forbidden to make use of several provides at the
same time. On this webpage you possibly can simply play the game every sort among sweepstakes gameplay identical
to, lottery, keno, performance basketball, goldmine many different lottery recreation video recreation trusted web site titles.

The good news is that there isn't a scarcity of sites that
will accept your greater bets, and some will even provide you with fairly decent odds
to win.
Citat
 
 
#5 homepage 21:54 17-01-2022
Hi to all,since I aam in fact eager of reading this web site's post to bee updated daily.
It consists of pleasant data.
homepage: https://shipitshoutit.com/community/profile/houstonhaveman/

Importantly, these corporations are certified by take a look at laboratories reminiscent of Ecogra.
It is the gamblers in each a part of the world that have always been looking forward to maneuver from one place to a different to play their favorite video games at
the casinos. Black likens the general public's fascination with casinos
as a baby with a brand new toy.
Citat
 
 
#4 Tomaž Štamcar 23:18 11-12-2020
Lažni testi in neizoliran nedokazan "virus" so osnova za zastraševanje prebivalstva. Nevedni in nalagani bodo kmalu šli po enako lažna genociDNA cepiva. V Angliji so že začeli in omenjajo potrebne celo štiri doze. Menda morajo prejemniki podpisati izjavo, da prevzemajo vso odgovornost za posledice sami. Če so ljudje tako neumni so si res sami krivi. Problem je v tem, da bomo kasneje zaradi tega vsi prisiljeni v privolitev ali pa nam sledi zapor do konca življenja.
V vsakem primeru nam bo odvzeto postopoma vse, če ne pride do upora človeštva in kaznovanja bogataške elite zla, ki je vse organizirala.
POJDITE VSI V OSVEŠČANJE PREBIVALSTVA ZDAJ!
Citat
 
 
#3 Tomaž Štamcar 15:29 08-12-2020
DOKAZ PLANDEMIJE: LAŽNI TESTI IN OPREMA SO BILI DOBAVLJENI DRŽAVAM POD IMENOM COVID-19 V LETU 2018!TUDI SLOVENIJI!
Dokumente-dokaze so popravili in izbrisali COVID-19!
BOMBSHELL "COVID 19" TEST TARIFFS WERE SET OUT IN 2018!!!! MUST GO VIRAL!! SEPT 3RD
https://www.bitchute.com/video/gIgTqdYKeP57/
UHVAĆENI SU ! Konačno JAK DOKAZ da je sve ISPLANIRANO !
https://www.youtube.com/watch?v=aqKdvlLn4AE
Citat
 
 
#2 Administrator 21:52 06-12-2020
Citati svobodni:
Pozdravljeni! Zakaj ne damo tega v presojo na ustavno sodišče, tudi ostali ukrepi kot je razkuževanje rok, zaprtje šol, knjige v karanteno in ostale oslarije nimajo znanstvene osnovo, po zaprtju šol število okužb ni padlo, naši otroci pa morajo kljub temu ostajati doma v osami.


Spoštovani, to ni za ustavno presojo, s tem dokazom - sodno prakso, bomo jutri doplnili našo kazensko ovabo z 12.06.2020, ki smo jo dopolnili že 5 krat od dne, ko je bila vložena.

Samo počasi boste morali počasi državljani te propadajoče države razumeti, da institucije države, ki so poleg vesega še leglo korupcije in neučinkovitosti , samo plačujemo in to zelo drago, ugrabila pa jih je mafija.

Zato vas vabimo, da vsi podpišete Zakon o prepovedi covid ukrepo, ker se na tej podlagi zbiramo vsi, ki razumemo, da je treba postaviti stvari na novo.

https://www.peticija.online/podpri_zakon_o_prepovedi_covid_ukrepo_ki_so_zloin_zoper_lovetvo

In še razumevanje, da smo mi prebivalci država in smo tako kot doma odgovorni kaj se je tej naši širši družini dogaja.

Sicer je pa bila poslana pritožba v soboto na PP LJ center, ki bo odstopljena v reševanje Okrajnemu sodišču v Ljubljani. V argumentirani obrazložitvi je tudi predlog oziroma zahteva, da sodišče postopek ustavi in pošlje pritožbo v ustavno presojo, saj je vse narejeno na podlagi laži, manipualcije in prevare in na podlagi zdaj popolnoma jasno, fake testa.

Ampak, razumite, vodje institucij niso naši zavezniki, oni so hlapci slovenske in svetovne mafije, zato prosimo vse, da to razumete in ne čakajte, da bo kdo namesto vas ukrepal, ker ne bo. Vi vsi ste si lahko odrešitelji. Ko bomo naslednjič sklicali vseslovenski zbor pa ne ostanite doma.

Kdor podpiše, pusti e-naslov, zato smo povezavni in se (zaenkat) lahko obveščamo.

https://www.peticija.online/podpri_zakon_o_prepovedi_covid_ukrepo_ki_so_zloin_zoper_lovetvo
Citat
 
 
#1 svobodni 21:20 06-12-2020
Pozdravljeni! Zakaj ne damo tega v presojo na ustavno sodišče, tudi ostali ukrepi kot je razkuževanje rok, zaprtje šol, knjige v karanteno in ostale oslarije nimajo znanstvene osnovo, po zaprtju šol število okužb ni padlo, naši otroci pa morajo kljub temu ostajati doma v osami.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 244 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?