Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Sedimo na sodu smodnika. Vse je povezano z vsem, zato je treba imeti pred o?mi ve?jo sliko in spremljati, kaj se dogaja doma in tudi v Evropi, pa seveda tudi v svetu. Menda je sama Angela Merkel prepre?ila s telefonskim klicem predsednika Tur?ije Erdogana, da se ni vnel vojaki spopad med Tur?ijo in Gr?ijo. Obe vojski sta v popolni bojni pripravljenosti, letala v zraku in samo e zadnji ukaz je manjkal, da se za?ne vojna. https://www.dw.com/hr/turska-i-gr%C4%8Dka-na-rubu-rata-sad-i-eu-neodlu%C4%8Dni/a-54305251. V prispevku sicer pravijo, da cilj Tur?ije ni usmerjenost v Evropo, a to je treba jemati z veliko rezervo. Kako pa bo postala Tur?ija VELIKA, ?e se tudi ne raziri ozemeljsko? (Mimogrede, ali je kaken od SLO medijev o tem poro?al, ?e je kdo zasledil, naj nas obvesti.) In e pogled v zgodovino: "Grko-turka vojna v Mali Aziji je bila osrednji spopad v turki vojni za neodvisnost in je trajala med letoma 1919 in 1922. Terjala je ve? kot 100.000 rtev in z domov pregnala dva milijona beguncev."

Menimo, da gre za veliko igro velikih igralcev, ki lahko pomeni tudi plan B, ?e se jim popolnoma izrodi KORONA PLAN-DEMIJA, kar se dogaja, saj vse ve? ljudi razume, kaj se dogaja. Pa e mi malce odigrajmo scenarij, ki je najbolj ?rn, a al tudi realen. Merklova je pred nekaj leti izjavila tole: "Ne elim stvari prikazovati preve? ?rno. A hitreje, kot si predstavljamo, se lahko zgodi, da prepir preraste v fizi?ni obra?un in da iz fizi?nih obra?unov nato nastanejo stvari, ki si jih nih?e ne eli," nemka tiskovna agencija DPA navaja Merklovo. ?e malce vemo, za kaj gre v tem svetu, lahko tako izjavo razumemo kot napoved, da se bo zgodilo, ?e bodo tako narekovale okoli?ine.

Fanatik Erdogan bo, ?e mu bodo tisti nad njim ukazali, napadel Gr?ijo. Kdaj bo za to pravi trenutek, je vpraanje. Glede na nekatera dogajanja tudi v Sloveniji, predvsem pa v Srbiji kae, da elijo masoni v dravah nekdanje Jugoslavije sproiti nemire in nasilje. Od tega je odvisno, kdaj bo Erdogan udaril, saj, ?e se v Srbiji, morda tudi v ?rni Gori, Makedoniji, Bosni, Hrvaki in tudi v Sloveniji zanetijo notranji nemiri, bo pohod Turkov na zahod veliko laji in seveda vemo, kakno mesarsko klanje se lahko zgodi, ?e se bomo dravljani po republikah nekdanje Jugoslavije pobijali med sabo, na to pa prihrumijo e horde oboroenih Erdoganovih vojakov. Zakaj bi pajaci svetovne mafije na vodilnih poloajih in njihovi lakaji morali zanetiti nasilje v svojih dravah, logika pravi, da zato, ker po razglaenih IZREDNIH RAZMERAH delajo, kar ho?ejo, tudi prisilno cepijo, kar je izvedba plana B, ?e bi ljudje prepoznali prevaro in bi mnoi?no zavrnili cepljenje - ?IPIRANJE.

V tem kontekstu se je treba vpraati, ZAKAJ JE JANA DAL UMAKNITI OGRAJE OKOLI PARLAMENTA? Nekateri naivnei mislijo, da zato, ker ga je sre?ala pamet in pa? pu?a svobodno izraanje ljudi na protestih in zborovanjih. Logika govori, da je to storil zato, ker se mu zna zgoditi ustavna obtoba ali kaken drug razlog, da ga bodo razreevali v Dravnem zboru, in zelo nerodno bi bilo, da njegovi podporniki ne bi mogli priti v podporo, ?e bi bil parlament ograjen z ograjami. Zato jih je dal umakniti, ne on, ampak strategi, ki to barabijo reirajo. Menda zdaj e vemo, da je Jana samo lutka v rokah doma?ih in svetovnih masonov, ki je o?itno pripravljen (ga imajo v "ahu) slepo izvrevati njihove ukaze. Pa ne mislite, da bi kakrnakoli menjava z na primer Fajonovo kaj spremenila.

Saj ste li e nekajkrat na led, ko so vam namestili udbovca Peterleta, udbovca Drnovka, ZSMS-jevca Ropa in vse po vrsti na povodcu mafije, ki so jih spravili na poloaje z medijsko propagando, lanivimi javnomnenjskimi rezultati ustvarjanja javnega mnenja in z zmanipuliranimi volilnimi rezultati. Nimamo kar tako proporcionalnega volilnega sistema, saj se kon?ne rezultate volitve dobi tako, da proporce prera?una zapleten ra?unalniki program in menda imajo kar dva na Dravni volilni komisiji, ki smo jih davkopla?evalci drago pla?ali. Enkrat smo DVK e dobili v vseh razsenostih manipulacije, a seveda so organi pregona znova spravili dravni kriminal pod preprogo.

Zagotovo je zamenjal ?ez no? arca zato, ker je bil arec ocenjen kot premalo sposoben za izvedbo tako grozne prevare. Torej, ko bodo po scenariju organizirali ruenje Ivana Janeza Jane, bodo janisti zagnali vik in krik in bodo pognali njemu v bran fanatike, z njimi bodo prili v Ljubljano pa tudi naivnei in nevednei, ki si dajo prati mogane preko t.i. desnih medijev. Na drugi strani pa lahko pri?akujemo podporo ruenju Jane ku?anisti?nih fanatikov, vernikov in naivneev ter nevedneev, potem pa bo potrebna samo e iskra, da se vname poar.

Po naem prepri?anju se pripravlja nekaj velikega in dragi Slovenci, ?e e ne razumete, smo v vojni, svetovna masonerija nam je s KORONA PLAN-DEMIJO napovedala direktno brutalno vojno, ki ima za cilj vse nas spraviti pod popolno kontrolo in to ne glede na to, kako in na kaken na?in bodo to naredili, in ne zanima jih, koliko ljudi bo zaradi njihovega psihopatskega cilja moralo umreti. Po drugi strani pa je bilo e napovedano s strani evropske komisije, da lahko v Sloveniji ivi 18 milijonov ljudi.

Gre hkrati tudi za uni?evanje nacionalnih drav Evrope in v tem pogledu se Tur?ija lahko zelo raziri. Avstrijci, Italijani in Madari imajo vojske in sredstva, da bodo lahko svoje meje neproduno zaprli in bodo tako prepre?ili turke vpade. Kako bomo to storili Slovenci, ?e bomo imeli opravka drug z drugim, ?e bi reiserjem uspelo zanetiti novo dravljansko vojno, saj tako kot smo razdeljeni danes, na leve in desne, na vernike in nevernike, smo bili samo med drugo svetovno vojno. Zgodovina se ponavlja narodom, ki se niso sposobni iz nje ni? nau?iti, e v huji obliki. Imeli pa smo tudi e turke vpade in tudi v tem delu je treba ra?unati na poskus verskih fundamentalistov - fanatikov, da se zgodovina ponovi.

KAJ LAHKO NAREDIMO, DA SE TA GRD, POGUBEN SCENARIJ ZA MNOGE, NE BO ODVIL?

Najbolj, da e naprej dimo doma v CONI LANEGA UDOBJA in se smilimo sami sebi. Kdor ima koga dale? v tujini, pa naj se poda na pot, ker e ?uti, da se bo nekaj hudega tukaj zgodilo. Lahko pa se osvestite in za?nete takoj delovati. Prihaja dan, ko bo treba takoj tudi zaradi uvedbe prisiljenega cepljenja - ?ipiranja re?i v en glas NE in to lahko naredimo samo na en na?in. No, najprej si morate vtepsti v svoje glave, da noben politik na sceni ni na strani ljudstva. ?e bi to kdo bil, bi e zdavnaj priel pred kamere in bi povedal, da gre pri KORONI za popolno prevaro, ali pa bi to sporo?il na drubenih omrejih. Da nehate verjeti v to, da oni delajo za nas drugorazredne, ker ne, kajti vsi od prvega do zadnjega so pokorjeni in si ne upajo ali pa no?ejo izstopiti s tega vlaka norosti. Udobje jih uspava in strah jim gospodari, pa tudi tisti, ki so jim nadrejeni.

NI DVOMA, VSI SO POKAZALI SVOJ PRAVI OBRAZ. Imajo pa vedno prilonost, da se snamejo s povodca in povedo, da se ne gredo ve?. Garantiramo vam, da bodo to naredili mnogi, ko bodo videli, da smo ljudje brez privilegijev STOPILI SKUPAJ in se bo odvil ISLANDSKI SCENARIJ. Ni ve? ?asa ?akati in se iti kakne njihove igrice z zmanipuliranimi volitvami. Sodelavce okupatorjev - napadalcev - DOMA?IH IN SVETOVNIH MASONOV, PSIHOPATOV, FANATIKOV IN SATANISTOV bomo z inteligentno organizacijo ljudstva, kar pomeni na miren na?in, skupaj, z odlo?nostjo in natan?nim vedenjem, kaj ho?emo, spravili v kot, ali, ?e se izrazimo v ahovskem jeziku, zgodil se jim bo AH - MAT.

Seveda, ?e si bomo drugorazredni in neprivilegirani dravljanke in in dravljani, ki nas je okoli 80%, za?eli zaupati in sodelovati. Zdaj je ?as, da se zgodovina ponovi tudi v svetlem delu nae preteklosti in se ponovno organiziramo v Osvobodilni Fronti in Narodno osvobodilnem boju za obstoj naega naroda. Toda zdaj z eno bistveno klju?no razliko. In to je, da nih?e nima kaknih skritih na?rtov, kako narod in predvsem domoljube izkoristiti za svoje povzpetnitvo na oblast. Zato, da ne bi noben imel v mislih kakno tako ponovitev zgodovine, smo vgradili v Osvobodilni program narodne enotnosti OOPS - Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije v 1. to?ko SPREJEM NOVE DRUBENE POGODBE - USTAVE, z njo uvedbo NEPOSREDNE - DIREKTNE DEMOKRACIJE, kar pomeni uvedbo resni?ne VLADAVINE LJUDSTVA.

SLOVENSKO MEJO SE BRANI NA ZUNANJI GRKI MEJI S TUR?IJO

Mudi se, zelo malo ?asa imamo. Tudi zato, da pride do pozitivnega zgleda v Sloveniji, da pokaemo vsem drugim, da lahko razreimo name?ence mafije na miren na?in. Ker bodo potem tudi drugi prej omenjeni narodi naredili enako. Nakar pa takoj zdruimo tudi vojake mo?i in s pomo?jo Gr?iji prepre?imo pohod Turkov - islamistov v ta del Evrope.

Upamo, da smo se o vsem zmotili in ni? od tega, kar je zapisano slabega, ne bo. Ampak zapisano je zato, da bi e pravo?asno se organizirali in prepre?imo tudi tako najbolj ?rn na?rt, ?e ga imajo v rokavu tisti, ki vodijo ta svet. e enkrat objavljamo obe hierarhi?ni piramidi, da bo tudi e tako velikim nejevernim Tomaem jasno, kako so se organizirali, da nam vladajo.

Ekipa OPS 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 154 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?