Bogdaj!

V prilogi pošiljam dva zapisnika, v katerih so navedene brutalne kršitve mojih pravic, ki izhajajo in jih š?itijo mednarodne Konvencije o ?lovekovih pravicah in temeljnih svoboš?inah, mednarodni pakti o državljanskih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah ter Ustava Republike Slovenije. 

Zahtevam, da se zoper osebe, ki so nad mano izvedle brutalno psihi?no in fizi?no nasilje, ter naro?nike teh zavržnih dejanj ukrepa v skladu z mednarodno in slovensko zakonodajo. 

Tudi vi boste zdaj morali razkriti, kdo ste  v resnici, in dokon?no dokazati, da ste v službi naroda. Še imate ?as, a ura do kon?anja te vsesplošne tiranije nad slovenskim narodom se bliža hitreje kot si vi morda to predstavljate. 

Pri?akujem kontinuirano obveš?anje o vaših ukrepih zoper storilce kaznivih dejanj in to brez nepotrebnega odlašanja.

In naj vas še spomnim, ODVZEM PROSTOSTI je po vseh mednarodnih pravnih standardih najhujši poseg v svobodo in integriteto ?loveka, hujše od tega je samo usmrtitev. Ponižanja, ki sem jih kot svoboden ?lovek doživel, bo od vas razumel vsak šele tedaj, ko bo sam padel v položaj, ko se mu bo to zgodilo. Z razliko, da bo za mnoge zoper vas ta ukrep temeljil na podlagi neizpodbitnih dokazov, da ste storili kazniva dejanja ali pa ste opustili dolžno ravnanje.

Bodo pa tisti, ki vas bodo obravnavali, tako visoko strokovno usposobljeni, da bo vaša obravnava povsem skladna z vsemi najvišjimi pravnimi akti Slovenije, Evrope in sveta, zato brez skrbi. To, kar se je zgodilo meni, mojim bližnjim ob protiustavni hišni preiskavi leta 2010 in v drugih primerih brutalnega fizi?nega in predvsem fizi?nega nasilja ter mnogim drugim državljanom, se ne bo nikdar ve? ponovilo nikomur. Zato ste lahko, kar se ti?e tega dela, povsem mirni in že zdaj poiš?ete svoje zagovornike, ?e seveda tudi sami ne bodo obravnavani pred ustreznimi organi zaradi sodelovanja v organizirani kriminalni združbi, ki je Slovenijo pripeljala na rob prepada.


Vsi s ?isto vestjo in zdravo pametjo LEPO POVABLJENI na VSESLOVENSKO ZBOROVANJE ZA: Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije

Kliknite na vabilo

IN TUKAJ ŠE OPOZORILO IN PREDLOG, DA BI SI KDO NE DOMISLIL KAKŠNIH PODLIH, HINAVSKIH, STRAHOPETNIH KRIMINALNIH DEJANJ ZOPER MIROLJUBEN SLOVENSKI NAROD V STILU BOSANSKIH ALI UKRAJINSKIH MINOMETNIH IZSTRELKOV NA ZBRANO MIROLJUBNO MNOŽICO, KER POTEM NE BOMO MOGLI PREPRE?ITI, DA NE BI JEZA NARODA VZKIPELA.

V OPOMIN PO STAREMU KARANTANSKEMU REKU: KDOR DVIGNE ME? NAD MIROLJUBEN SLOVENSKI NAROD, BO Z NJIM POKON?AN!

Zdaj, ko je mera polna in je s KORONO PLAN-DEMIJO ŠLA KAPLJA ?EZ ROB, KAR SE TI?E POTRPLJENJA MIROLJUBNEGA SLOVENSKEGA NARODA, IMATE AKTERJI 30 LET TRAJAJO?E TIRANIJE NAD NARODOM 4 MOŽNOSTI: 

1. DA SE POGUMNO POSTAVITE PRED NAROD, POVESTE, ZAKAJ STE MORALI DELOVATI KOT STE IN KDO SO NARO?NIKI DOMA IN IZ TUJINE, KI STE JIH MORALI UBOGATI. SAMI VESTE, DA JE ŽE PO ZDAJŠNJI SLOVENSKI KAZENSKI ZAKONODAJI OLAJŠEVALNA OKOLIŠ?INA ZA SKESANCE. PO DUHOVNI PLATI PA JE TO NEKAJ, KAR OLAJŠA DUŠO VSAKOGAR IN POMENI ODREŠITEV SAMEGA SEBE PRED POGUBO PO NARAVNIH ZAKONIH, KI - ?E MORDA NE VESTE, PRIHAJAJO V TEM NOVEM TISO?LETJU VSE BOLJ V VELJAVO. ZAKON VZROKA IN POSLEDICE JE NEKAJ, KAR VEDNO DELUJE, VSE SE VRA?A, VSE SE PLA?A. ZLATO PRAVILO JE: NE PO?NI DRUGIM NE?ESA, KAR NE BI ŽELEL, DA DRUGI PO?NEJO TEBI. DIAMANTNO PA: Z DRUGIMI RAVNAJ TAKO, KAKOR BI ŽELEL, DA ONI RAVNAJO S TABO. SE V TEM DUHU DANES VZGAJA V DRUŽINAH, ŠOLI IN PREKO MEDIJEV? STE BILI VI DELEŽNI TAKE VZGOJE? JAZ SEM IMEL NA SRE?O TAKA STARŠA IN STARE STARŠE, KI SO MI TO PRIVZGOJILI.

2. DA POBEGNETE IZ DRŽAVE, A NE ZA DOLGO, SAJ BOMO PO VZPOSTAVITVI PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE POSKRBELI, DA VAS INTERPOL PRIVEDE PRED OBLI?JE PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE POD TEŽO OBTOŽBE NARODOVEGA IZDAJSTVA. 

3. DA SE UBIJETE, MORDA NAREDITE KOLEKTIVNI SAMOMOR, AMPAK VAM TEGA NE SVETUJEM, KER VAS BO NEKJE, MORDA CELO V AFRIKI RODILA NEKA DRUGA ŽENA IN BOSTE PA? MORALI DOŽIVETI PRAV TO, KAR STE POVZRO?ILI SOLJUDEM. BEDO, LAKOTO IN TRPLJENJE. 

Vaša ?etrta možnost, da se za?asno rešite pred odgovornostjo za svoje pretekla dejanja, ki jo boste morali sprejeti, pa je ta, na kateri delate že ves ?as. Delitev, razkol, razdor, jeza in nasilje med dvema poloma in celotnim narodom, Janšisti?nim in Ku?anisti?nim, ki ste ju oblikovali potem, ko ste narod prepeljali žejnega ?ez vodo z odcepitvijo in navideznimi spremembami z uvajanjem DEMOKRATURE, namesto da bi v resnici sestopili in spustili iz rok vse položaje, s katerih se odlo?a o narodovi usodi. Seveda tega niste upali storiti, ker bi prišle na dan vse rabote vaših ideoloških prednikov, tako boljševisti?nih in vatikansko RKC-jevskih. Že davno nazaj sem vam nekaterim napisal, da je bila to velika napaka, saj ste si s tem samo podaljšali agonijo in se je v tem podaljšku v ?asu 30 let nabralo še novih prevar, manipulacij in kraj (preko 200 milijard narodovega premoženja je postalo zasebnega), in bo zdaj pa? še težje narodu razložiti, kaj ste se šli in kaj vas je gnalo v takšna grozodejstva, ki pomenijo GENOCID ali RODOMOR nad miroljubnim, delovnim, poštenim ter enim od, ?e ne najstarejšim evropskim narodom.

KAJ BOSTE STORILI, JE NA VAS, DA SE ODLO?ITE, PREDLAGAMO PA, DA TO ZADNJO ?ETRTO MOŽNOST TAKOJ OPUSTITE. VSE POLICISTE V MILI?NIŠKIH VRSTAH IN VSE VOJŠ?AKE V VOJAŠKIH VRSTAH PA POZIVAMO, DA PREPRE?IJO IN V KALI ZATREJO VSAK NAJMANJŠI POSKUS ORGANIZACIJE KOGARKOLI V SMER UPORABE SILE NAD MIROLJUBNIM NARODOM IN MOREBITNI POSKUS DRŽAVNEGA UDARA, KAR JE BILO TIK PRED TEM LETA 1993, KO SO LEVO DESNI PAJACI OLIGARHIJE IMELI RAZGRETE GLAVE IN BI SE SKORAJ SPOZABILI, DA IMAMO ZA UREJANJE NAELEKTRENIH RAZMER MOŽNOST, KI JE EDINA PRAVA, SE USESTI DOL V PROSTORIH DRŽAVNEGA ZBORA IN VLADE OB PRISOTNOSTI MEDIJEV, DA SE TAM V MIRU RAZREŠIJO VSI ŠE TAKO VELIKI KONFLIKTI. ŽE ZARADI TISTEGA, KAR SE JE DOGAJALO LETA 1993, BI MORALI NEKATERI DANES SPREMLJATI IZZA OGRAD EKO POLJ, NA KATERIH BI DELALI S POLJEDELJSKIM RO?NIM ORODJEM, KAKO SE SLOVENIJA RAZVIJA V MODERNO, NAPREDNO IN DUHOVNE TER GMOTNE BLAGINJE POLNO DRŽAVO SRE?NIH LJUDI.

KULTUREN IN STRPEN DIALOG JE NAJBOLJŠA MOŽNOST, DA RAZREŠIMO VSE NAKOPI?ENE PROBLEME, ZATO VAM IZ SRCA VSE ?LANICE IN ?LANI GIBANJA OPS PREDLAGAMO, DA IZBERETE PRVO MOŽNOST. TAKO BOSTE SEBI, SVOJIM OTROKOM, VSEM SLOVENKAM IN SLOVENCEM DOKAZALI, DA STE KLJUB VSEMU OHRANILI V SEBI TOLIKO ?LOVEŠKEGA, DA STE SPOSOBNI PRIZNATI SVOJA ZLA DEJANJA, SE OPRAVI?ITI, SE POKESATI IN PREVZETI ODGOVORNOST ZA NASTALO ŠKODO TER JO POPRAVITI, KOLIKO BO SPLOH MOGO?E.

ZBOGOM IN NAJ VAM PRI VAŠI ODLO?ITVI STOJI OB STRANI BOG!

Se vidimo!

Bog živi Slovenijo!

Ladislav Troha

P.S. 

Vabim vas, da si (?e si še niste) ogledate nagovor ljudstvu in vam, da se ne boste kdaj izgovarjali, da niste vedeli. 
https://www.youtube.com/watch?v=uJeaeEcaVAI


Kliknite na vabilo

PRILOGA:

PROTIUSTAVNA ARETACIJA VIDEO 1

PROTIUSTAVNA ARETACIJA VIDEO 2

https://www.youtube.com/watch?v=gNbJdyM09pg


Ko "protestirajo" oblastnške skupine ni nobeih ukrepov, ko se pojavi kdo iz OPS so pa aretacije.

KLIKNITE NA ZGORNJO SLIKO, DA SE PODU?ITE KDO SO TOLE KOLESARJI IN KDO JE LAŽNI ŽVIŽGA? IVAN GALE!

OBA ZAPISNIKA STA NASTALA PO TEM, KO SO MAJORJA TROHO IZPUSTILI NA PROSTOST, KER JE ZAHTEVAL, DA MILI?NIKI SPIŠEJO PRIOTOŽBO NA ZAPISNIK DO ?ESAR IMA VSAK DRŽAVLJAN RS PRAVICO V SKLADU Z ZAKONOM O UPRAVNEM POSTOPKU IN V SKLADU Z ZAKONOM O NALOGAH IN POOBLASTILIH POLICIJE.

Ekipa OPS