IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!


https://www.youtube.com/watch?v=uJeaeEcaVAI

DELI, DA NE BO PREPOZNO!