Ko oblastniki policistom in vojakom za 100% dvignejo pla?e in jim dodelijo dodatna pooblastila, je to znak, da smo blizu izrednih razmer in morda celo vojne. Mnogi oficirji JLA, ki so imeli kaj v glavi, so pobrali šila in kopita iz armade takoj za tem, ko so jim ?ez no? enormno povišali pla?e leta 1990. Vedeli so namre?, kaj bo sledilo, in vsi smo bili pri?e ve?letnemu klanju južno od Kolpe. Med narodi, ki so morali biti po dekretu Josipa Broza bratski in je to vzdrževal njegov aparat na silo s tajno politi?no policijo udbo in kontraobveš?evalno službo KOS.

Zgodovina se ponavlja, denarja je vse manj, Slovenija je zadolžena vsak dan bolj in o?itno gremo Slovenci v ?udne ?ase. Ko je bankrotirala Jugoslavija, je imela okoli 5.400 USD dolga na prebivalca, Slovenija je dolžna zdaj okoli 20.000 USD na prebivalca. Po tej KORONA NOROSTI bo zadolževanje posko?ilo, ?e bo oblastnikom sploh še kdo dal kredite. Nekateri govorijo celo o razpadu evro obmo?ja in vnovi?no uvedbo nacionalnih valut. Lažje bodo tiskali vsak svojo valuto.

Kakorkoli se obrnemo, moramo razumeti, da se po letu 1990 ni ni? spremenilo v miselnosti tistih, ki imajo v rokah škarje in platno. Živijo na veliki nogi, razsipniško, samo s korupcijo vsako leto izgine 3,5 mlrd evrov našega denarja (VIR).  Ko zmanjka, gredo pa po nov kredit. Tako kot je to naredila nedavno Bratuškova, ko je predno, ko ne bi mogla ve? izpla?ati pokojnin in socialnih podpor ter javnih uslužbencev, najela pri ameriški banki GOLDMAN SAX 5 mlrd evrov po nori 6,4% obrestni meri. Da ni prišla trojka, pa se je zavezala prodati vse banke v državni lasti in podjetja, ki naj za Slovenijo ne bi bila strateška.

Janša je zajahal val MEDIJSKE HISTERIJE OZ. KORONA VIRUS MARKETINGA in dejal, da bo vlada pla?ala vse, kar je treba. Podkupovanje ljudi s hkratnim ustrahovanjem v najbolj nevralgi?ni to?ki, ZDRAVJE. Strah, da bi izgubili zdravje in umrli. Številke govorijo same po sebi, za navadno gripo vsako leto umre okoli 650.000 ljudi, pa ni razglašena nobena pandemija. Do zdaj jih je, a se zadeve po?asi povsod umirjajo, umrlo okoli 50.000. But(al)ci pa še kar blejejo, kako grozno pustoši ta medijska pošast, ki so jo mediji napihnili do neba, ker je bilo tako dogovorjeno na vrhu svetovne masonerije (VIR).

Janša izkoriš?a situacijo povsem enako kot leta 1991, ko je šlo za propagandno vojno, ki sta jo dogovorila KU?AN in MILOŠEVI?, (VIR) da so ustrahovali, hkrati pa se prikazovali kot naše rešitelje. Janša je še posebej izstopal, kar po?ne tudi sedaj na povsem enak na?in. Dramatizira, govori, da je dobil vse nepripravljeno, celo na?rtov nobenih ni bilo in se postavlja znova v vlogo našega rešitelja (VIR).  Nabava zaš?itne opreme dragih respiratorjev, ki jih kupujejo po 10 krat višji ceni od sprejemjive in bodo obležali v skladiš?ih, bo znova naplavila vojne dobi?karje, leto 1991 - 1993 se v popolnosti ponavlja.

Celo nedavna velika nasprotnika, ?e ne celo sovražnika, zdaj znova kot leta 1991 tesno sodelujeta, ko je treba dramatizirati, zastraševati in razlagati, kako so nas znova rešili. Se bo potem moral obrniti Jelko zoper Janšo? Cilja na mesto predsednika države in so mu omogo?ili izvajanje samopromocije? Bo Janše rival, ?e bodo še naprej tako ali druga?e manipulirali, si delali slamnate nasprotnike? Zapleteno bo. Ampak kako podcenjujejo spomin naroda, to je pa neverjetno, saj se ve, da je po Depali vasi prevzel vajeti na Ministrstvu za obrambo Kacin, ki je izvajal stalinisti?ne ?istke in rušil korektno in strokovno delo mnogih. Nabavljal pa izraelska letala Kfir, ko jih s Ku?anom nista upala pripeljati v Slovenijo, je za višino pogodbe za letala nabavil staro šaro iz izraelskih skladiš?, da so potem ne samohodne havbice ubijale mlade fante v Slovenski vojski, polovico pa je ni bilo nikoli uporabljene kot je naprimer sistem zvez TADIRAN, saj je vojska že imela angleški RACAL, ki ga je kupil Janša tik pred vojno, med vojno pa ve?ina te opreme sploh ni delovala.

Janša bo, kakorkoli obrnemo, po velikono?nih praznikih razglasil veliko zmago, da je sprejel vse potrebne ukrepe, zaradi ?esar virus ni napredoval in smo z relativno malo žrtvami prišli znova v normalno življenje. In ovce mu bodo, kot so mu leta 1991, ko je po 10 dnevni histeriji premagal menda 4. armado po mo?i v Evropi, ploskale. Najzaslužnejši bodo znova dobili medalje in položaje ter položaj?ke. Ku?anove dol, na stranski tir, njemu zveste gor, sistem je enak, ni pomembno, kdo kaj zna, pomembno je, da je naš. Za vse naše finan?ne tegobe in kolapse mnogih podjetij in vsak dan še ve?jo bedo ljudi pa bo kriv kar KORONA VIRUS. Ko bodo njegovi levi tovoriši znova oblikovali našo novo rešilno ekipo, morda na ?elu s ?lovekom, ki kar prijatelje kli?e po svetu, da nam donirajo maske, bo Janša moral spakirati kov?ke.

Zdaj, ko izkoriš?a umetno povzro?eno krizo, pa skuša delovati po vzgledu svojega vzornika, ki sistemati?no kupuje prekmursko zemljo - Orbana. ?e bi imel Janša v DZ prepri?ljivo ve?ino kot jo ima Orban, bi zagotovo suspendiral parlament in vladal samo še z dekreti kot to po?ne njegov pajdaš, nekdanji komunist, najbrž pa tudi nekdanji agent kakšne službe Orban.

Toda, morda pa tokrat kot leta 1993 ne bo šlo z dogovorom, ker boj med levimi in desnimi prevaranti ter povzpetniki je v resnici neizprosen. Naj spomnimo, leta 1993, ko se je potem zgodila DEPALA VAS (VIR), je bila Slovenija tik pred državnim udarom. Policisti in vojaki so se že opazovali preko merkov na puškinih ceveh (VIR). Da se ta ni zgodil, so k temu botrovale najmanj 3 klju?ne stvari. Ko so v parlamentu obravnavali interpelacijo zoper obrambnega ministra Janeza Janšo, se zunaj na ploš?adi ni zgodil narod kot je predvideval. Janša ni imel dovolj velikega vpliva na vodje v policiji, da bi ne prepre?ili poskusa državnega udara z vojsko in zagotovo je na koncu Drnovšek posegel še zadnji hip in je levim in desnim povzpetnikom ohladil glave, Janši pa predlagal, naj po?aka, da bo LDS kon?al svoje delo, pa bo potem prevzel z volitvami, kar se je potem po Ropu in sesutju LDS tudi zgodilo. Po Depali vasi je Ivan Janez Janša postal lider desnice in druga plat iste medalje, ko gre za na?in delovanja, kadrovanja in vladanja, kar je tako in tako na povodcu. Ves ?as ima desnico pod nadzorom, da je hroma in nezmožna po demokrati?ni poti dose?i prepotrebne korenite spremembe, kar se bo zgodilo samo z natan?no lustracijo Zakona OPS (VIR).

Kako stvari stojijo danes? Janša ima zagotovo še vedno v glavi na?rt iz leta 1993, ki ga sicer ni aktiviral. Ves ?as ima formirano jedro militaristov (PARA VOMO), ki so vsi vpisani v strelska ali lovska društva, da so upravi?eni do posedovanja in nošnje orožja. Znotraj vojske in policije ima sebi zveste ekstremiste, ki so pripravljeni zanj narediti vse. Nedavno povabilo, naj se vojski pridružijo prostovoljci,  pa to pomeni samo nova?enje mnogih z roba naše družbe, ki bodo z dolo?enimi ugodnostmi zaprisegli zvestobo tistemu, ki jih je potegnil iz blata. Samo upati je, da ni imel prste vmes pri mobilizaciji Šiškovih VARDISTOV, ki bodo zdaj mnogi priklju?eni formacijam regularne vojske. Narodna garda bi znala zdaj dobiti svoj zagon.

Glede na to, da je med VARDISTI precej Janši pripadnih agentov, ni treba preve? razmišljati, kaj se je dogajalo v dneh pred KORONO NOROSTJO, ko se je po vsej Sloveniji nova?ilo in opremljalo naivne mladce in tudi starejše s tudi zelo sporno preteklostjo. Nekateri so se celo hvalili v svojih video nastopih, da so kriminalci in so pa? sedeli. Tudi zaradi prekup?evanja z drogo, a so zdaj domoljubi in ljubijo Slovenijo, zato so VARDISTI, ki so podali tudi prisego ZVESTOBA DO GROBA.

Tandem Janša in Hojs, ki bo poskrbel za reorganizacije v policiji, da se namesti prave kadre, kamor je treba, je ta velika sprememba glede na leto 1993, ko si Janša ni podredil policije, da bi podprla njegov nori na?rt za nasilni prevzem oblasti. Hojs je ravno prav zahojsan, da bo naredil,  kar je treba, ?e bi prišlo do poskusa, da Janša kon?no uresni?i svojo bolestno željo sedeti na prestolu do svoje smrti. S KPK o?itki in PATRIO ga ve? ne bodo mogli poskušati rušiti, morda ostane nekaj manevrskega prostora zaradi spornega financiranja njegovih medijskih trobil s strani Orbana. Veste pa, da je z njegovo vlado takoj konec, ?e bodo le iz centra ukazali, da morata iz vlade izstopiti DESuS in SMC, ki sta morala zraven samo zato, ker so vedeli, da prihaja KORONA MARKETING KRIZA. ?e se to zgodi, bo nastopil kriti?en trenutek za aktivacijo na?rta iz leta 1993 patološkega narcisa, diktatorja Janše.

?e se bodo zgodili protesti navija?ev Janšistov, da naj njegova vlada ostane, ?e se bodo na nasprotno stran postavili Ku?anisti, da naj odide, bo to najbolj nevaren moment, ker bo zaradi stanja v državni blagajni, ki je že zdaj prazna,  lahko vzniknilo nasilje, kaos in državljanska vojna. To je to, o ?emer smo že velikokrat pisali, ko bo dokon?no zmanjkalo denarja, bodo strici iz ozadja-mafija skušali zanetiti nasilje, da bi se narod, oropan, poniževan 30 let, med sabo na?rtno razdeljen in skregan in oropan za preko 200 mlrd premoženja, na koncu pobil med sabo. Možen, zelo možen v ?asu, ?e bo do tega prišlo, bo tudi državni udar. Uvedba izrednih razmer, aretacija vseh, ki si upamo širiti RESNICO, ne glede,  kateri pajaci mafije so na oblasti, in uvedena bo diktatura.

Bog, daj, da je vse to pisanje brez smisla in se povsem motimo, ampak zapisali smo zato, da se bo vedelo, ?e se ne motimo. Saj izhajamo iz nekaterih dejanj iz preteklosti in sklepamo glede na razmere, ki so žal vse slabše, kar se ti?e morale naroda, s poglabljanjem gospodarske, finan?ne in socialne krize pa bodo razmere vsak dan bolj nevarne.

NA VES GLAS KRI?IMO, PREDVSEM VODJEM POLICIJE IN VOJSKE, DA BI NAS SLIŠALI, pla?ujejo vas davkopla?evalci, ne pla?uje vas Janša, Hojs ali Tonin, ki vas zdaj podkupujejo tudi z dvojnimi pla?ami, da bi slepo ubogali in izvajali, kar vam bodo morda ukazali ob eskalaciji pove?anja nezadovoljstva ljudi.

?e pride do izrednih razmer, ne ravnajte kot se je ravnalo leta 1991, ko se je nasedalo tem istim ljudem, da so nas potem, ko so nas "osvobodili" od Jugoslavije, brutalno oropali v ?asu 30 let "svobode", "demokracije" in "pravne države" ter "tržnega" gospodarjenja, za preko 200 mlrd evrov. Tokrat je treba takoj spraviti v preiskovalne zapore vse, ki vam bodo ukazali delovanje zoper interese naroda, kar nedvomno je nasilni prevzem oblasti. Take ukaze je treba zavrniti in jih takoj objaviti oziroma jih obelodaniti v javnosti.

Prihajamo v ?as, ko se lahko Slovenci kon?no osvobodimo. Ali bomo to storili, je odvisno od naše zdrave pameti, od ljudi, ki ne ubogajo na vsak ukaz in ne sledijo slepo komurkoli. Do korenitih prepotrebnih pozitivnih družbenih in politi?nih sprememb lahko pridemo samo po poti pogovora, dialoga, svobodne vsaj RTV Slovenija in z angažiranjem ljudi, ki jih niste nikoli videli sodelovati s temi levo desnimi prevaranti in z lakaji svojih gospodarjev, ki preko njih vladajo iz ozadja. ?e jim uspe zanetiti nasilje, bo tekla kri v potokih, ?e nasilno z vojaško policijskim udarom prevzamejo oblast, bo to vnovi?na vpeljava popolnega enoumja.

Torej je alternativa lahko samo umiritev strasti, združiti vse zdrave sile ZA izvedbo Osvobodilnega programa narodne enotnosti OPS in SKUPAJ ZMAGATI.

Vse glavne Janšiste in Ku?aniste pa postaviti tja, kamor sodijo že od leta 1990, v zapore, na zavode za zaposlovanje in na smetiš?e zgodovine z njihovimi ideologijami vred.

Pristopite v Gibanje OPS in delujte skupaj z nami, da nas bo še ve? glasnikov RESNICE, ker samo RESNICA nas bo osvobodila. Tisti, ki pravite, da nas je malo, premalo, pa vam povemo: ko boste širili RESNICO, ki jo pišemo tukaj in na družbenih omrežjih, nas bodo opazili še drugi tako kot ste nas vi in se bodo, kdor je pri zdravi pameti, pridružili ter se odlo?ili za izstop iz cone lažnega udobja, DA SKUPAJ ZMAGAMO.

Ekipa OPS

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 279 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?