Državni škandal, brutalno izkoriščanje hendikepiranih za ustvarjanje dobičkov zasebnih družb!

Združenje v Gibanju OPS - Osveščeni Prebivalci Slovenije
Stara Vrhnika 116
1360 Vrhnika
e-naslova: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Telefon: 031 274 419
Spoštovana direktorica javnega Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo Dornava, ga. Ida Jurgec in soodgovorni sodelavci na položajih vodji!

V skladu z dogovorom ob srečanju na sedežu Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnerja v Dornavi pri Ptuju, ki ga vodite, dne 24.10.2019, Vam v pisni obliki pošiljamo nekatera vprašanja predvsem v zvezi z vlogo vaših varovancev s posebnimi potrebami, ko gre za izvajanje del za zunanje naročnike v katera jih vključujete kljub temu, da po Zakonu o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih veljajo kot nezmožne za pridobitno delo. Namreč v oči in ušesa nas je zbodlo dejstvo, da vaši varovanci s posebnimi potrebami ne delajo dela za kooperante - zunanje vaše naročnike, da bi zase ustvarjali dohodek, (kar bi bilo tudi protizakonito) ampak si z njihovim delom ustvarjajo pridobitne korist tisti, ki vam taka kooperacijska dela naročajo, kar ni samo kaznivo za ljudi, ki taka protizakonita dela organizirate ampak je tudi zavržno delovanje vseh, ki vaše varovance s posebnimi potrebami izkoriščajo za svojo pridobitno dejavnost oziroma višanje dobičkov v svojih d.d., d.o.o.-jih in svojih s.p.-jih.

Glede na zdravstveno stanje vaših varovancev s posebnimi potrebami pa je organizacija enoličnega, monotonega, dolgočasnega dela kot je naprimer zlaganja in pakiranje več ton žebljev ali objemk v škatle, kjer so prisotni ponavljajoči se gibi rok in več urna prisilna drža telesa (kar na srednji in daljši rok še bolj uničuje njihovo zdravstveno stanje) in glede na to, da v razvitem svetu taka psihično in telesno utrujajoča dela opravljajo že roboti, ter glede na vaše
"nagrajevanje" takega njihovega "prostovoljnega" dela v višini 14 € mesečno, je po našem prepričanju organiziranje takega "prostovoljnega dela"  spravljanje vaših varovancev s posebnimi potrebami v SUŽENJSKO DELO, ki pa je v Sloveniji prepovedano z najvišjim pravnim aktom države - USTAVO REPUBLIKE SLOVENIJE! Prosimo, da nam zaradi razčiščenja te vaše pridobitne dejavnosti za zunanje naročnike, odgovorite na spodaj zastavljena vprašanja.
 1. Ali so varovanci vašega zavoda s posebnimi potrebami sposobni za dela, ki jim jih nalagate, ko gre za naročila kooperantov in v bistvu delajo pridobitno delo, vendar ne zase, ampak za delniške družbe, d.o.o.-je in za samostojne podjetnike?
 2. Na kateri zakonski podlagi vaši varovanci s posebnimi potrebami - hendikepirani, delajo? Imajo pogodbe o delu, zdravniška spričevala za delo, plače, ki ga opravljajo za zunanje naročnike? 
 3. Kdo zahteva od vas oz. od VDC-ja, da ljudje s posebnimi potrebami delajo najmanj 5 ur na dan, ko se niti ne ve, ali šolskih ali polnih delovnih ur? Tako vodstvo VDC razlaga vašim varovancem.  
 4. Kako je z varnostjo pri delu, imate narejeno ocena tveganja delovnih mest tudi na srednji in daljši rok, kakšni so pogoji za delo, so delavci s posebnimi potrebami prisiljeni v več urno prisilno držo, da lahko opravijo neko delo (pakiranje, šivanje, etiketiranje, zlaganje žebljev, objemk v škatle itd), kakšna je klima - mikroklima, temperatura v teh delavnicah itd.
 5. Ali je kadarkoli prišlo do nezgode pri delu vaših varovancev in ali tem obstajajo poročila v evidenci zavoda in ali jih lahko primerno anonimizirane dobimo na vpogled?
 6. Koliko ljudi s posebnimi potrebami dela dela za zunanje naročnike, kakšna so ta dela, koliko ur na dan in koliko so za taka dela plačani in kaj je podlaga za določanje "nagrade"?
 7. Ali drži, da taka dela za zunanje uporabnike v okviru vašega zavoda opravlja cca 130 ljudi s posebnimi potrebami?
 8. Kdo so naročniki, koliko dela v % opravite za zunanje naročnike na mesečni in na letni ravni, glede na dela, ki jih organizirate v okviru zavoda s katerimi si vaši varovanci s posebnimi potrebami krepijo svoja hendikepirana telesa, delujejo kreativno in s pomočjo katerih razvijajo svoje intelektualne in fizične sposobnosti?
 9. Koliko plačajo urno dela za enega vašega varovanca - delavca s posebnimi potrebami, zunanji naročniki?
 10. Koliko prihodkov v povprečju ustvarite mesečno z delom za kooperante in koliko letno?
 11. Kam gre razlika denarja med ceno dela, ki jo plačajo zunanji naročniki in med stroški dela (nagrade), ki jih vi plačate vašim varovancem s posebnimi potrebami, če te razlike sploh nastajajo?
 12. Se zavedate, da te ljudi pod pretvezo prostovoljnosti spravljate v suženjsko delo, kar je protiustavno in kaznivo dejanje? 
 13. Koliko denarja ustvarite mesečno ali letno s prodajo izdelkov, ki jih izdelajo vaši varovanci za VDC oz. zavod? 
 14. Zakaj porabite denar, ki se ustvari s tem delom vaših varovancem s posebnimi potrebami? 
 15. Koliko so plačani vaši varovanci, če delajo izdelke za VDC in koliko, če delajo kar delajo za zunanje naročnike – kooperativna dela? Je nagrada enaka in od česa je odvisna?
 16. Ali lahko dobimo na vpogled pogodbe, ki ste jih v zadnjih 10-ih letih sklenili z zunanjimi uporabniki vaših storitev na vpogled in fakture kjer se vidijo zneski, ki ste jih zaračunali za delo vaših varovancev za zunanje naročnike? 
 17. Bi vi osebno delali enolična, dolgočasna dela več ur na dan (zlaganje in pakiranje žebljev ali objemk v škatle) za 14 € mesečne nagrade kot jo dobi polovica od vaših cca 130 varovancev, ki morajo delati "prostovoljno" ta kooperacijska dela. (ostali dobijo več ali manj?) 
 18. Ali ni VDC zavezan k temu, da organizira kreativno delo prilagojeno vašim varovancem, da razvijajo svoje intelektualne potenciale in telesne sposobnosti kljub hendikepu, ter se ob tem dobro počutijo? 
 19. Koliko vašim varovancem ste v zadnjih 10-ih letih pomagali, da so razvili svoje intelektualne in delovne potenciale in so se z vašo pomočjo osamosvojili in so se integrirali v družbo kot sicer drugačni, a enakopravni?
 20. Kako, koliko in kdaj se boste vsem zlorabljenim vaši varovancem opravičili in jih poplačali za nazaj, saj nekateri delajo dela za zunanje naročnike – kooperacijske posle že preko 30 let. In kako boste domnevno prostovoljno delo organizirali naprej, da ti ljudje ne bodo več izkoriščani, ampak bodo, če bodo delali njim primerna dela to v resnici delali prostovoljno, pošteno plačani? Če je to glede na zakon sploh mogoče, saj zakon pravi, da so trajno nezmožni za kakršno koli pridobitno delo. Tako zase, kaj šele za druge. Boste predlagali spremembo zakona in boste v okviru vašega zavoda ustvarili pridobitna delovna za vaše varovance s posebnimi potrebami?
 21. Prosimo, če nam posredujete povezavo kjer se bomo lahko seznanili z vašimi letnimi poročili o poslovanju, če tega nimate javno objavljenega pa nam prosimo pošljite poslovna poročila za zadnjih 10 let na ta elektronski naslov ali na naslov: Združenje v Gibanju OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije, Stara Vrhnika 116, 1360 Vrhnika.
 22. Kolikšna je povprečna bruto plača v vašem zavodu redno zaposlenih, koliko je zaposlenih glede na sistemizacijo delovnih mest in koliko je zaposlenih v vašem zavodu, ki nimajo primerne strokovne izobrazbe glede na zahteve delovnega mesta, ki ga opravljajo. In še koliko sodelavcev ste zaradi neprimernega odnosa do vaših varovancev odpustili odkar vi vodite Zavod za usposabljanje, delo in varstvo oseb s posebnimi potrebami? 

  Za sodelovanje in odgovore, brez nepotrebnega odlašanja, se vam v naprej najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Ekipa Gibanja OPS, zanje Ladislav Troha, začasni predsednik