Dejavnosti Drugačna politika Politična stranka za novo tisočletje - OPS

Politična stranka za novo tisočletje - OPS

Vse dosedanje volitve potrjujejo naše razmišljanje in prepričanje, da je pri nas do dejanske demokracije še dolga pot. Slovenski politični prostor je razen nekaterih navideznih prerazporeditev v svojem bistvu tak kot je enak že dolga desetletja. Kljub obljubam in nekaterim velikim besedam (npr. čas je za spremembe) si namreč korenitih družbenih sprememb ne želi nobena od sedanjih parlamentarnih strank, temveč želijo vse po vrsti spremeniti zgolj samo svoj sedežni red okrog oblastniškega korita.

Takšno ugotovitev vedno znova potrdijo tudi objavljeni volilni seznami kandidatov teh strank za vsakokokratne volitve v državni zbor, kjer v večini primerov lahko najdemo  ljudi bodisi iz kroga nekdanjih oblastnikov ali pa tiste, ki bi se še želeli preriniti vanj. Poleg tega je neizpodbitno tudi dejstvo, da se v vsaki od teh strank očitno nahajajo vplivni ljudje iz našega preteklega in sedanjega političnega življenja, ki stranko oz. naivce v njej ter okoli nje samo zlorabljajo za uresničitev svojih povsem osebnih (samoljubnih) interesov, kar skoraj neovirano delajo že celo vrsto let in hočejo to početi še naprej.

Nahajamo se v zečetku novega tisočletja, ki bo zaradi neketerih bistvenih kozmičnih sprememb zagotovo precej drugačno od prejšnjih. Na to nas med drugim opozarjajo tudi več sto let stare prerokbe, ki se zlasti v zadnjem času skoraj dosledno uresničujejo. Vendar  napovedi »konca sveta«, seveda ne gre razumeti kot njegovega materialnega uničenja, temveč predvsem kot korenite družbene spremembe.

Zato je čas, da zlasti vsi osveščeni Slovenke in Slovenci tvorno posežemo v prihodnje tudi politično dogajanje in spremenimo sedanje trende v pozitivno smer. Nastopil je zadanji čas za vzpodbuditev širokega in močnega družbenega gibanja, ki bo predstavljajo dejansko alternativo sedanjima političnima blokoma.

Ker zakon takega gibanja ne priznava kot političnega sobjekta je torej treba ustanoviti močno in učinkovito politično stranko, ki bo sedanjim parlamentarnim lahko enkopravno kjubovala z množičnim volilnim zaledjem. Predvsem velja pritegniti tistih že skoraj 70% volivk in volivcev, ki se spričo sedanjih nemogočih razmer volitev očitno sploh ne želijo več udeležeti. Novo stranko je treba ustanoviti tudi zato, da se bodo vanjo lahko brez zadržkov strnile vse dovolj resne neparlamentarne stranke.

Čas je za korenite spremembe sedanjega politčnega dogajanja v Sloveniji in zato predlagamo ustanovitev politične stranke s  kratico »OPS« , ki lahko med mnogim drugim pomeni tudi:
Osveščeno Politično Stranko, v katero se bodo združili samo pošteni, izobraženi in Osveščeni Politiki Slovenije, njih pa bodo množično podprli zlasti vsi pošteni oz. Osveščeni Prevarani Slovenci, seveda, če bodo delovali po povsem novih načelih.

POTREBEN SLOVENSKI POLITIČNI PROSTOR


SMC,SD, DesuS, ZL
Stranke z realsocialističnim izvorom

SDS, NSi; in podobno…  
Stranke, ki se delajo, da so desničarske

O P S
Stranka Osveščenih Politikov Slovenije

»leva« stran                                    sredina                                       »desna« stran

Ugankarji vedo, da predlagana kratica OPS pomeni tudi mitološko boginjo rodnosti in žetve, kar tej novi politični skupini nedvomno zagotavlja potrebno jamstvo  glede njene uspešnosti in učinkovitosti. Vendar je to domišljeno kratico mogoče zelo koristno uporabiti tudi pri vseh kjučnih programskih opredelitvah stranke OPS, ki jih tu seveda, lahko predstavimo samo na kratko in zgolj okvirno.

Ključni in dolgoročni moto Stranke OPS

• Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

Vzpodbudimo ustrezne aktivnosti za osveščanje in tvorno dejavnost vseh državljank in državljanov Republike Slovenije, ki jim ni vseeno v kakšni državi živijo in v kakšni državi bodo živelli oni in njihovi potomci oz. kaj se dandanes dogaja z njimi samimi ali z njihovim čedalje slabšim življenjskim in delovnim okoljem.

Politični program Stranke OPS:

• Onemogočimo Politikantsko Samoljubje!

V vseh sedanjih strankah delujejo skupine ljudi, ki stranko prikrito usmerjajo k svojim ozkim osebnim interesom, zaradi česar je, seveda treba vse take politične oligarhije (lobije) onemogočiti oz. jih ostraniti iz slovenskega političnega prostora ter jih zamenjati z neobremenjenimi in dejanskimi strokovnjaki s srčno kulturo;

• Odpravimo Privilegije Socializma in 20 let trajajoče, za večino škodjive tranzicije!

S sprejemom ustreznega zakona, ki bo dokončno prerezal popkovino s bivšim realsocilističnim sistemom in uredil nekatere probleme za večino škodlljive tranzicije, saj bomo z njim popravili vse z komunistično revolucijo storjene krivice in krivice, ki so nastale v obdobju tranzicije, odpravili bomo privilegirano in predčasno upokojevanje, odstranili celotno bivšo komunistično nomenklaturo z vseh odgovornih požajev v državi in javni upravi, sodstvu, šolstvu, gospodarstvu in  nasploh v negospodarstvu;

• Oblast Prepustimo Stroki!

Z izbiro kandidatk in kandidatov Stranke OPS za vse volitve na podlagi javnega razpisa in z ustreznimi strokovnimi in etičnimi merili ter na enak način tudi izbiro kandidatk in kandidatov stranke za mesta v državnih organih glede na dosežen volilni izid s čimer se bo presegla ustaljena praksa vseh sedanjih strank v katerih vse njihove kandidatke in kandidate večinoma tajno izbirajo  strankarski veljaki v tovrstnih »kuhinjah« po njihovi meri.

• Omogočimo Prenovo Slovenije!

Z vzpostavitvijo regionalne oz. deželne ureditve Republike Slovenije po vzgledu razvitih držav zahodne Evrope, s katero bomo lahko zagotovili enakomeren (policentričen) razvoj celotnega slovenskega prostora in njegove gospodarske moči ter s tem preprečili nadaljno krepitev sedanje centralistične državne ureditve.

• Obogatimo Prebivalce Slovenije!

S povrnitvijo ogromnega družbenega premoženja, ki se že dlje  časa prikrito in tudi javno preliva v žepe nekdanje politične (komunistične) oligarhije, bodisi z divjim lastninjenjem ali pa z koruptivnimi špekulacijami škodljivih pogodb z javno upravo, s čimer bomo po vzpostavitvi učinkovite in pravične pravne države ter z racionalizacijami skupne javne porabe, pridobili velika denarna sredstva za zagon vseh gospodarskih potencialov, nižanje davkov, uvajanje novh tehnologij in ustvarjanje novih kakovostnih delovnih mest.

• Ovenčajmo Predsednika Slovenije!

Omogočimo državljanom Republike Slovenije, da bodo za svojega predsednika lahko izvolili osebnost, ki bo imela trajen ugled tako v državi kot tudi povsod po svetu.

Strankino sporočilo vsem volivkam in volivcem:

Obljubljamo Preporod Slovenije, zato na prihodnjih volitvah
Obkrožite Pravo Stranko – OPS

Poglavitne določbe v statutu stranke OPS:
• Stranka OPS bo imela samo ustanovne člane (le okrog 200 ljudi), ki bodo imeli prednost pred drugimi (strokovno enakovrednimi) kandidatkami in kandidati stranke na volitvah.
• Organi stranke bodo samo: Svet, ki ga bodo sestavljali le njeni ustanovni člani. 9. članski (strogo strokovni) odbor in 3 članski Nadzorni odbor.
• Stranka bo delovala popolnoma javno in bodo zato vsi njeni razpisi za kandidatke in kandidate na volitvah objavljeni samo v  sredstvih množičnega javnega obveščanja, vsi kandidatke in kandidati stranke pa bodo izbrani po strogo strokovnih in etičnih merilih na javnih konvencijah.
• Stranka bo svoje strokovno zaledje oz. vire, iz katerih bo črpala svoje kandidate na volitvah, krepila z ustrezno podporo Gibanja OPS, ki kot civilna iniciatva deluje na znanih področjih.  

Mag. Janez Šček

 

Komentarjev 

 
#7 Administrator 10:27 08-02-2014
Spoštovani gospod Klopčavar!

Najprej bo treba PONOVNO ZDRUŽITI SLOVENSKI NAROD. SKUPNI IMENOVALEC IMAMO IN TO JE, DA STOPIMO SKUPAJ VSI NEPRIVILEGIRANI DRŽAVLJANI IN DRŽAVLJANKE.

www.pravapeticija.com/sprejem_zakona_ops_-_zakon_za_odpravo_vseh_privilegijev_v_rs

Potem, ko združimo civilno družbo za sprejem Zakona OPS bo stranka v trenutku registrirana in predlog je še za sestavo KOALICIJE KARANTANIJO, da vstopijo še druge zdrave sile in dobimo 60% na volitvah.

www.gibanje-ops.com/dejavnosti-gibanja-ops/drugacna-politika/518-prihaja-as-za-trdno-neomajno-in-odlono-alternativo-vsem-obstojeim-levo-desno-angairanim-strankam-ki-so-v-22-letih-delovanja-spravile-slovenijo-in-slovenski-narod-v-grozovit-poloaj
Citat
 
 
#6 marjan klopčavar 16:18 05-02-2014
kje ste? kako do aktivnega članstva ?
Citat
 
 
#5 PETER NOVAK 10:03 24-11-2010
Menim, da je čas za alterantivo obema blokoma levih in desnih komunistov-titoistvo-udbopartisjkih mafijcev. Zveni grobo, me prav malo briga. Nepridipravu, ki se prikrade na vaše dvorišče, da bi ropal tudi rečete lopov. Torej?

Enkrat si je treba naliti čistega vina in reči bobu bob ali pa POPU POP. Šale j ekonec, zavihajmo rokave in postavimo stvari na svoje mesto.

Tudi jaz sem prepričan, tako kot že mnogi drugi, da je treba narediti korak, ki so ga naredile že domala vse post komunistične države. Udbovce in partijce, ki so imeli položaje pred letom 1990 in jih imajo še danes bomo odstranili od vseh vzvodov odločanja, poem pa bodo nove kvalifikacije za vsa vodilna in vodstvena delovna mesta v javni upravi in v gospodarskih družbah, kjer je lastnik država.

Ni druge gospe in gospodje. Preberite pozorno zapise tukaj, pošljite jih v vednost tudi drugim in pristopite k delu. Imate izobrazbo, znanje, delovne izkušnje in srčno kulturo. Torej veste kje je treba prijeti, da ta voz izvlečemo iz blata.

Začnite zbirati podpise za zakon. Vi 10, vsak od desetih še deset. Ko je list poln pošljete na Gibanje OPS, Ruska 2, 100 Ljubljana. 2500 je pogooj, da odnesemo v parlament. Tega pa mediji ne bodo mogli amolčati, še prej pa bo tiskovna konferenca.

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!
Citat
 
 
#4 Akcije 15:43 26-08-2010
Še ni kandidatk in kandidatov, ker je to zgolj osnutek kako bo stranka delovala. Čakamo, da se Slovenke in Slovenci zavedo polažaja v katerega so nas pripeljali ljudje

http://www.gibanje-ops.com/top-projekt-ops/udbanet

ki gojijo negativno kadrovsko selekcijo že od leta 1945. Potem, ko bodo razumeli bodo tudi iskali alternativo in mi jo ponujamo. Če iščete znane ljudi iz vsakdanjega življenja, ki se z dovoljenjem partije kažejo na TV ekranih jih tukaj ne boste našli. V naše vrste se včlanjujejo ljudje, ki se ne prerivajo med njimi. Pametni, pravilno izobraženi in imajo srčno kulturo. Ampak se bodo predstavilijavn o, ko za to pride čas.
Citat
 
 
#3 Chimera 10:28 26-08-2010
In kdo so vaši kandidati?
Citat
 
 
#2 Peter Petrič 09:25 12-07-2010
Najprej vstopite v Gibanje (civilna iniciativa), potem bomo ob dovolj veliki kritični masi v trenutku ustanovili novo stranko. Jaz sem že notri in že zbiram podpise za lustracijo.

Imamo dogovor, da je vstopnica za stranko, ker bodo imeli strokovno enakovredni kandidati malce prednosti, ker bodo ustavnovni člani in člani gibanja, ki bodo zbrali vsaj 10 podpisov. Gremo fantje in punce, to je zdaj prvič naša stvar in v ospredje naj pridejo najboljši. V kratkem bodo objavljena merila za kadovanje. Nič več VIP.

Res sem vesel, da enkrat končno imamo opcijo, ki ni odvisna od nobenega šefa, ampak samo od nas ljudi, ki gradimo in delujemo.

Kdo bo spodbudil in začel voditi gospodarki forum, ko se nabre masa bomo tudi tukaj izvolili vodstvo.
Citat
 
 
#1 OF 07:16 12-07-2010
Vse vredu malce pozno pogrešam pristopno prijavo
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 87 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?