Dejavnosti Drugačna politika Ministrica Anja Kopač Mrak je odgovorna in mora odstopiti!

Ministrica Anja Kopač Mrak je odgovorna in mora odstopiti!

LAŽ IMA KRATKE NOGE!!!

To vsebino dopisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki smo ga prejeli po tem, ko smo javno trdili, da je Slovenija množična in sistematična kršiteljica 9. člena Konvencije o otrokovih pravicah OZN, saj ta člen KOP jasno zahteva, da lahko o tem, ali bo otrok odvzet matični družini in kam bo nameščen, odločajo sodišča v sodnem postopku.

*********************************************************************************************

"Od: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
v imenu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Poslano: 27. november 2015 12:07

Spoštovani,

razlog za umik pridržka je, da imamo v Sloveniji v upravnih postopkih (tudi v postopkih odvzema otrok) zagotovljeno sodno presojo - upravni spor, kar tudi izhaja iz spodnjega teksta. Glede prevoda je MZZ poudarilo (enako meni MP), da je sicer ustreznejši prevod "predmet sodne presoje," ni pa neke večje pomenske razlike s "sodnim postopkom." V vsakem primeru je odločitev lahko tudi predmet sodne presoje v sodnem postopku. Pri uporabi konvencije pa se v dvomu vedno izhaja iz izvirnika.

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da prevod ni neustrezen in tudi niso potrebni posebni ukrepi. Zanimov je, da je Varuh človekovih pravic trdil, da je Konvencija o otrokovih pravicah napačno prevedena. Dokaz TUKAJ

Razlaga - povzeto iz drugega poročila o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah:

1. Na nepravilen prevod angleškega besedila KOP v 9. členu je leta 1998 državni zbor opozorila vlada, ki je ugotovila, da prevod konvencije verjetno ni temeljil na angleškem izvirniku. Zato je bilo besedilo v 9. členu "subject to judicial review" napačno prevedeno v "v sodnem postopku" namesto pravilno "s pridržkom sodne presoje".

Državni zbor je sprejel akt o spremembi akta o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v mednarodni agenciji za atomsko energijo (MNKOZN-A), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/99 - Mednarodne pogodbe.

O problematiki nepravilnega prevoda je Republika Slovenija poročala v svojem drugem poročilu o sprejetih ukrepih za uresničevanje KOP leta 2001 (najdete ga na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.), iz katerega povzemamo:

2. "S Temeljno Ustavno listino o samostojnosti in suverenosti RS Ur.l. RS 1/91-I in Aktom o notifikaciji nasledstva glede konvencije OZN in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo (Ur.l. RS št.35/92), je Republika Slovenija nasledila Konvencijo Združenih Narodov o otrokovih pravicah, skupaj s pridržkom k 1. odstavku 9. člena konvencije. 1.odstavek 9.člena določa, da države podpisnice jamčijo, da otrok ne bo proti volji staršev ločen od njih, razen če v skladu z veljavnim pravom in postopki pristojnih oblasti v sodnem postopku odločijo, da je takšna odločitev nujna za otrokovo korist, ki je lahko v določenem primeru, kot je zloraba ali zanemarjanje otrok s strani staršev ali ko starša živita ločeno in je potrebno odločiti o otrokovem prebivališču. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. SRS, št. 14/89- prečiščeno besedilo) določa, da država lahko in mora poseči v izvrševanje roditeljske pravice z ukrepi, ki jih izpelje center za socialno delo na podlagi upravnega postopka; določene ukrepe opravi tudi sodišče, zato je R.Slovenija prevzela Konvencijo z omenjenim pridržkom. Pridržek je umaknila leta 1999 (Uradni list Republike Slovenije, Mednarodne pogodbe št. 5/99).

3. Sodno varstvo pravic posameznikov je bilo zagotovljeno že ob ratifikaciji konvencije, zagotavlja pa ga tudi 25. člen Ustave Republike Slovenije (Ur.l. RS št. 33/91-I): »Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugim državnim organom, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.« Po zakonu o splošnem upravnem postopku je pritožba na odločbo centra za socialno delo dopustna na upravni organ druge stopnje (pristojno ministrstvo), na
slednjo odločbo pa je možen upravni spor na Upravno sodišče.

4. Novi zakon o upravnem sporu, ki je začel veljati 1.1.1998 v 1. odstavku 1. člena določa, da se v upravnem sporu zagotavlja sodno varstvo pravic in pravnih interesov posameznikov, pravnih oseb in drugih oseb, če so lahko nosilci pravic in obveznosti proti odločitvam in dejanjem upravnih oz.v skladu z zakonom drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil na način in po postopku, ki ga določa Zakon o upravnem sporu. V upravnem sporu odloča sodišče o zakonitosti dokončnih posamičnih aktov, ki jih lahko izdajo državni organi, organi lokalne skupnosti ali druge osebe, ki so nosilci javnih pooblastil (2. odstavek 1. člena Zakona o upravnem sporu).

5. Republika Slovenija torej izpolnjuje splošne določbe 1. odstavka 9. člena Konvencije o otrokovih pravicah, saj je po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Zakonu o upravnem sporu možna sodna kontrola odločb centrov za socialno delo v upravnih zadevah ter tako zagotovljeno sodno varstvo oz.»juridical review«, kot ga opredeljuje 1. odstavek 9. člena Konvencije o otrokovih pravicah.

6. Do sodnega preizkusa odločb socialnega varstva o ločitvi otroka od staršev v smislu 1. odstavka 9. člena Konvencije o otrokovih pravicah po slovenskem pravu, torej pride po členu 120. in 121. ZZZDR v upravnem sporu, ki ga pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije s tožbo sprožijo otrokovi starši. Iz tega izhaja, da rešitev slovenskega prava, po kateri odločbo socialnega varstva o ločitvi otroka od staršev preizkusi sodišče v upravnem sporu, formalnopravno ni v nasprotju z določbo člena 9/1 konvencije in zato pridržek, izražen v aktu o notifikaciji, ni potreben."

Služba za odnose z javnostmi
Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana
telefon: 01 369 78 13, 01 369 78 11
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. "

*********************************************************************************************

Skratk,a vse je v redu, Slovenija ne krši Konvencije o otrokovih pravicah, ker se lahko pritožimo. Kar pomeni: CSD vam najprej ukrade otroka, potem se pa lahko pritožite post festum. Še za izvršbo na premičninah ali nepremičninah se odloča v sodnem postopku. Za otroka pa to ni potrebno, pravijo. Tako Ministrstvo za delo, ki ga vodi Anja Kopač Mrak in je objektivno odgovorna za take norosti, kot varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki nam je poslala skoraj identične neumnosti, razen v delu, ko ona trdi, da je KOP napačno prevedena, MZDDSM pa, da ni napačno prevedena, ki so prava sramota te kvazi stroke.

Imamo pa konkreten primer v Murski Soboti, ko je lani maja v prvem razredu osnovne šole CSD in sicer g. Damir Kotnik ukradel otroka, družina se je preko odvetnika takoj pritožila in do danes ni odgovora višjega upravnega organa, ko je to ravno ministrstvo, ki ga vodi Anja Kopač Mrak. Nič ni narobe, Slovenija v celoti izpolnjuje zahteve iz Konvencije o otrokovih pravicah in dodatni ukrepi niso potrebni. Da bruha človek na taka sprenevedanja. Sprenevedanje pa je zločin, tovorišija.

In zdaj salto mortale ministrice Kopač Mrakove. V odmevih 24.05.2015 pove, da imajo pripravljeno novo različico Družinskega zakonika, ki gre te dni v javno razpravo, v katerem je urejeno tako, da bodo poslej sodišča odločala v sodnem postopku, ali bo otrok odvzet in komu bo dodeljen v oskrbo in vzgojo, CSD-ji pa bodo zgolj predlagatelji.

(Čvekanje o tem kako bi že imeli urejeno koz zapoveduje KOP, če bi ne padel zakon na referendumu je za lase privlečeno, saj so bili ostali členi predloga družinskega zakonika ampak tistega iz leta 2012 talec tistih, ki so omogočali istospolnim parom enake pravice, kot heterospolnim. V predlogu Družinskega zakonika 2015, ki je tudi padel na referendumu pa predloga za ukinitev kršitve 9. člena Konvencije o otrokovih pravicah sploh ni bilo, saj so mislili, da bodo istospolni pari po bližnjici preko CSD-jev prišli do otrok preko instituta rejništva. Preko sodišča bi bilo malce težje, to jim ni uspelo, jim je pa uspelo zdaj ko je sprejet Zakon o (istospolni) partnerski zvezi, v katerem so se velikodušno odpovedali posvojitvam otrok in oplojevanju z biomedicinsko pomočjo, vse ostale pravice pa imajo. Tudi priti do otrok razpadlih slovenskih družin preko rejništev. Očitno pa ta prevara nikogar v tej državi ne moti.)

Kako je mogoče, da zdaj pa na vrat na nos v spremembe, če so pa še par mesecev nazaj trdili, da nikakršni ukrepi niso potrebni, ker je z našo zakonodajo vse v redu? So otroka v Velenju ukradli za to, da bi se ta tema odprla in bi medijsko zganjali vik in krik za to, da se dobi nek izgovor, da je treba zakonodajo spremeniti? Jih je OZN, ker smo v OPS obveščali tukajšnje izpostave, opozoril oblastnike, da naj to takoj spremenijo? Sprašujemo pa se, kdo bo sprejel dogovornost za množično in sistematično kršenje Konvencije o otrokovih pravicah in kdo bo plačal odškodnine otrokom, ki so bili ukradeni s strani CSD-jev in so jim uničili življenje?

To temo bo treba odpreti, ko je priložnost zdaj, ko bo interpelacija zoper ministrico Kopač Mrakovo, ki je nedvomno odgovorna, ker ve, da Slovenija krši konvencijo in ni ukrepala, enako kot vsi njeni predhodniki. Odstopiti in odgovarjati pa mora tudi varuhinja kastnih privilegijev Vlasta Nussdorfer, če smo kakšna država oz. če hočemo kdaj iz te štale narediti državo.

Odvetnik babice in dedka ugrabljenih dečkov, bi moral takoj sprožiti tožbo zoper vse, ki so kršili 9. člen Konvencije o otrokovih praviccah, saj bi moralo o odvzemu dečkov odločati v sodnem postopku sodišče.To velja za vse otroke in starše, ki so bili ukradeni in dani v ujetništvo t.i. rejnikom v rejo. Že izraz, da dajo otroka v rejo je grozen. Prašiča, kokoš ali teleta redimo. Otroka pa lahko damo samo v skrbništvo in vzgojo ljudem, ki so vzgledni starši sami in imajo radi otroke. Že nakaj let se na tem področju v Sloveniji dogaja, da izirjenci zaposleni v CSD-jih urejajo nekaterim prijateljem možnost "reje" otrok, ker je to postala tržna niša, saj za vsakega dobi rejnik 520,00 EUR. Kaj se dogaja v nekaterih rejniških družinah pa je posebno vprašanje. Mislite, da ni mogoče, da se katere izmed otrok komu za spodoben denar ne posoja kot igračke za izživljanje svojih bolnih spolnih nagnenj?

KDO BO PREVZEL KAZENSKO, MATERIALNO IN POLITIČNO ODGOVORNOST, DA SE V SLOVENIJI ŽE DESETLETJA MNOŽIČNO IN SISTEMATIČNO KRŠI KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH IN KDO BO PALAČAL ODŠKODNINE VSEM OTROKOM IN STARŠEM, KI SO JIM BILI UKRADENI OTROCI IN "REJENI" V UJETNIŠTVU DOKLER NISO  ODRASLI, ČE SO SPLOH PREŽIVELI???

Ekipa OPS

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 80 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?